Wycieczki wzdłuż Wisły i na Rubinkowo

Powiększ rozmiar tekstu

Wzdłuż Portu Drzewnego i Wisły poprowadzi trasa 10-kilometrowej wycieczki, na którą zaprasza 6 lipca 2024 r. Oddział Miejski PTTK.

To kolejna wyprawa z popularnego cyklu „Wędrówki rodzinne z PTTK”. Tym razem Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego im. Mariana Sydowa w Toruniu zaprasza mieszkańców miasta i regionu do udziału w kolejnej wyprawie, której tematem będzie Wisła. Spotkanie uczestników o godz. 9.10 na przystanku MZK Port Drzewny. Dojazd autobusami 40 i 131. Długość trasy do przejścia wyniesie około 10 km. Wycieczkę poprowadzi przodownik turystyki pieszej PTTK Dorota Dobrańska.

Królowa polskich rzek – Wisła wypływa ze źródeł na stokach Baraniej Góry (1.220 m npm) w Beskidzie Śląskim. Główne źródła rzeki – Biała i Czarna Wisełka – objęte są ochroną w formie rezerwatu przyrody „Barania Góra”. Wisła odprowadza wody z południa na północ kraju, do Morza Bałtyckiego. Po drodze jest zasilana przez ważniejsze dopływy: Sołę, Skawę, Rabę, Dunajec, Nidę, San, Wieprz, Pilicę, Narew, Bzurę, Drwęcę, Brdę, Wdę oraz Osę. Cała długość rzeki wynosi 1047 km. Od Białej Góry niedaleko Sztumu Wisła tworzy deltę, rozdzielając swoje wody na dwa ramiona: lewe zwane Leniwką oraz prawe znane jako Nogat. Nieco dalej na północ Leniwka, rozdziela się, tworząc kolejno Szkarpawę, a w Przegalinie – Martwą Wisłę. Całe dorzecze Wisły w kraju obejmuje 168.700km². Nad Wisłą rozłożyło się wiele miast, wśród których znajdują się: Annopol, Bydgoszcz, Chełmno, Ciechocinek, Dęblin, Gdańsk, Gniew, Grudziądz, Kazimierz Dolny, Kozienice, Kraków, Kwidzyn, Malbork, Nieszawa, Nowe, Płock, Połaniec, Puławy, Sandomierz, Solec Kujawski, Świecie, Tarnobrzeg, Tczew, Toruń, Warszawa, Włocławek, Wyszogród i Zakroczym.

Natomiast w środę 10 lipca zachecamy seniorów do udziału w wycieczce z cyklu „60 + z PTTK”. Spotkanie uczestników o godz. 10.00, przy przystanku MZK (Przybyłów) na Rubikowie II. Tematem wiodącym będą „Sławni ludzie dawnego Torunia – Rubinkowski”. Długość trasy do przejścia około 6 km. Wycieczkę poprowadzi przodownik turystyki pieszej PTTK Dorota Dobrańska.

Jakub Kazimierz Rubinkowski – od 1696 r. prowadził interesy kupieckie między Toruniem, Gdańskiem i Polską. W latach 1702-1704 nabył w granicach toruńskiego patrymonium trzy dawne posiadłości o nazwach: Grzeszowskie, Prussowskie i Wilimowskie, które łącznie miały 4 łany szlacheckie tj. około 70 ha gruntów, za sumę 1800 florenów. Była to bardzo duża kwota. W 1702 r. Rubinkowski otrzymał od króla Augusta II przywilej na założenie folwarku szlacheckiego, potwierdzony w 1707 r. przez króla Stanisława Leszczyńskiego. Założony przez niego folwark i wieś nazwano od jego nazwiska Rubinkowo. Zbudował tam m.in. dworek – letnią siedzibę, karczmę, browar i gorzelnię. Posiadał przywilej propinacyjny (wyrób i wyszynk wódki oraz piwa) nadany przez króla Augusta II Sasa oraz przywilej ekonomiczny króla Stanisława Leszczyńskiego. W kolejnych latach zbudował dużą owczarnię (spaloną w 1706 r.), młyn i inne zabudowania gospodarcze. W 1706 r. Rubinkowski posiadał stado owiec liczące 1000 sztuk. 10 lipca 1709 r. został osadzony w areszcie miejskim za przywłaszczenie pieniędzy z cła. W 1715 r. król August II Mocny mianował Rubinkowskiego poczmistrzem królewskim w Toruniu. Po śmierci Jakuba Kazimierza Rubinkowskiego, od 1749 r. majątek przejęła wnuczka Klementyna Riess, która wyszła za Władysława Murawskiego.

Tekst na podstawie informacji Henryka Miłoszewskiego.

Fot. © UMT 2024, autor: Marcin Centkowski, licencja: CC BY-NC 4.0 

Źródło: torun.pl

W sobotę idziemy na piechotę

Powiększ rozmiar tekstu

Sobotę 29 lipca można spędzić aktywnie na wycieczce pieszej ze Skarpy przez Małgorzatowo, Kaszczorek, Winnicę do Dworca PKP Toruń Miasto.

Do udziału w wyprawie z popularnego cyklu „Wędrówki rodzinne z PTTK” zaprasza mieszkańców miasta i regionu Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego im. Mariana Sydowa w Toruniu. Spotkanie turystów o godz. 9.00  na pętli MZK przy ul. Olimpijskiej. Trasa wyprawy będzie prowadziła z osiedla Na Skarpie, przez Małgorzatowo, Lampusz, Kaszczorek, wzdłuż brzegu Wisły, Winnicę, z zakończeniem przy dworcu PKP Toruń Miasto. Długość  przejścia pieszego wyniesie około 10 km.  Wyprawę poprowadzi przodownik turystyki pieszej PTTK Tadeusz Perlik.

Kaszczorek – miejskie osiedle, wcześniej wieś, wymieniona została w 1242 roku jako własność biskupów kujawskich. Biskup włocławski Wisław osadził tu begardów (zakon biczowników), których wypędził stąd kolejny bp Gerard około 1320 roku. Parafia i prawo patronatu przeszło na dominikanów w Toruniu, w rękach których Kaszczorek znajdował się do 1820 roku, czyli do kasaty zakonu. Ciekawostki  krajoznawcze: kościół parafialny Krzyża Św. zbudowany na początku XIV wieku. W 1966 roku zniszczony został przez pożar, następnie odbudowany. Rzeka Drwęca o długości 207 km, uchodzi do Wisły 400 metrów poniżej drewnianego mostu. W 1961 roku na Drwęcy został utworzony rezerwat ichtiofaunistyczny, który obejmuje całą rzekę. Ochronie gatunkowej podlegają: pstrąg potokowy, łosoś, certa i troć wędrowna. Obok mostu po prawej stronie Drwęcy znajduje się filia Muzeum Etnograficznego w Toruniu.

Informacja krajoznawcza: Henryk Miłoszewski

Fot. Małgorzata Litwin

Sobota na pieszej wycieczce

Powiększ rozmiar tekstu

Pieszo z Ostaszewa na toruńskie osiedle Wrzosy przejdą uczestnicy sobotniej wycieczki krajoznawczo-turystycznej z cyklu „Wędrówki rodzinne z PTTK”.

Tym razem Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno–Krajoznawczego im. Mariana Sydowa w Toruniu proponuje mieszkańcom miasta i regionu wyprawę w kierunku miejscowości położonych na północy Torunia. Spotkanie turystów w sobotę o godz. 7.30 na  dworcu PKP Toruń Wschodni, skąd o godz. 7.43 wyjazd pociągiem do Ostaszewa (kierunek na Chełmżę). Trasa wycieczki będzie wiodła z Ostaszewa przez Wytrębowice, Lulkowo, na Wrzosy (ul. Ugory). Długość całego przejścia wyniesie około 13 km. Wycieczkę poprowadzi przodownik turystyki pieszej PTTK Jacek Orłowski.

Wytrębowicach znajdował się majątek rycerski w komturstwie toruńskim, po raz pierwszy wzmiankowany w 1388 roku jako Wyttramsdorff. Wówczas dwaj bracia Klauko i Gűnter von Wyttramsdorff sprzedali swoją posiadłość Eberhardowi Pape´mu, mieszczaninowi z Torunia. W 1403 roku rycerz Hans z Wytrębowic otrzymał odszkodowanie za utraconego konia w wyprawie wojennej. Po raz kolejny majątek rycerski wymieniono w latach 1423–1424, a jego powierzchnia obejmowała około 550 ha. W 1430 roku Hans von Sefelde zamienił z benedyktynkami toruńskimi wieś Wytrębowice na wieś Zelgno. U benedyktynek wieś pozostawała jeszcze do okresu rozbiorowego, czyli końca XVIII wieku. W połowie XIX wieku właścicielem majątku Wytrębowice był Gottlieb Winter, później w 2. połowie XIX wieku znajdował się w rękach Hermanna Wegnera. Obszar majątku obejmował 554 ha. Ostatnim właścicielem majątku do końca II wojny światowej był Kurt von Wegner, dziedzic majoratu ostaszewskiego. Pozostałością dawnego majątku jest staw z kilkoma starymi drzewami.

Opis krajoznawczy: Henryk Miłoszewski

Fot. Małgorzata Litwin

Źródło: torun.pl

Pieszo z Osieka do Silna

Powiększ rozmiar tekstu

Na 12-kilometrową wycieczkę pieszą z Osieka do Silna zaprasza w sobotę 4 lutego 2023 r. Oddział Miejski PTTK.

To kolejna propozycja Oddziału Miejskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego im. Mariana Sydowa w Toruniu z popularnego cyklu „Wędrówki rodzinne z PTTK”. Spotkanie turystów o godz. 10.00 na  przystanku MZK linii nr 122, przy ul. Wyszyńskiego na Skarpie, skąd o godz. 10.07 nastąpi wyjazd do Osieka nad Wisłą. Trasa wycieczki będzie wiodła z Osieka przez Osiek-Łęg i punkt widokowy im. M. Kokota, Chrapy, do Silna. Długość całego przejścia wyniesie około 12 km. Wycieczkę poprowadzi przodownik turystyki pieszej PTTK Hanna Czech.

Osiek nad Wisłą – pierwsza historyczna wzmianka pochodzi z 1388 r. i dotyczy ustanowienia parafii osieckiej. W połowie XVI w. wieś była własnością szlachecką należącą do Mikołaja i Pawła  Nałęczów. W końcu XVI w. należała do J. Łążyńskiego, S. Łosia i W. Nałęcza. W 1729 r. dziedzicami majątku osieckiego byli Albin i Andrzej Kowalewscy, a w 1746 r. należała do Mikołaja Kowalewskiego. Do rodziny Kowalewskich majątek w Osieku należał także w I połowie XIX wieku, kiedy właścicielami byli Łukasz i Grzegorz Kowalewscy. W dniach 16–20 lipca 1831 r. Osiek był widownią przeprawy przez Wisłę armii rosyjskiej pod wodzą feldmarszałka Iwana Paskiewicza. Zostały wtedy zbudowane 3 mosty na rzece, po których przeszło wojsko liczące ponad 50.000 żołnierzy i ponad 300 dział. W połowie XIX w. na terenie Osieka ówczesny właściciel Kowalewski prowadził eksploatację torfu na potrzeby warzelni soli w Ciechocinku.

Ciekawostki krajoznawcze na trasie: kościół parafialny p.w. Najświętszego Serca Jezusa, wybudowany w latach 1927–1930, w miejscu wcześniejszego, wzniesionego z drewna na początku XVIII w., który spłonął w 1925 r. Obok kościoła stoi dzwonnica z tego samego okresu co kościół. Przed kościołem na cmentarzu przykościelnym znajduje się żeliwny krzyż z inskrypcją poświęcony dobrodziejom kościoła osieckiego – rodzinie Kowalewskich. We wsi znajdują się zabytkowe chaty z połowy XIX w. o konstrukcji zrębowej lub sumikowo–łątkowej: miejscowa Izba Regionalna ze zbiorami kultury i sztuki ludowej związanej z Osiekiem i najbliższą okolicą ,posiadająca m.in. rzeźby nieżyjącego Józefa Kamińskiego, wyroby wikliniarskie oraz obrusy i serwety.

Fot. Oddział Miejski PTTK

Źródło: torun.pl

Miejsce dla seniorów na Bydgoskim Przedmieściu

Powiększ rozmiar tekstu

Dzienny Dom Pobytu „Senior+” został otwarty 20 stycznia 2023 r. w kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74.

Kamienica przy ul. Bydgoskiej 74 została wybudowana w latach 1903-1905 i wpisana jest do Gminnej Ewidencji Zabytków. Przed remontem w kamienicy prowadzony był Dom Dziecka nr 3 w Toruniu. Na parterze budynku znajdowała się również siedziba Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie. Po remoncie, wykonanym przez firmę Ekotor Sp. z o.o. z Torunia, w kamienicy mieszczą się: dzienny dom pobytu oraz mieszkania chronione dla dzieci opuszczających pieczę zastępczą i mieszkania treningowe dla osób wychodzących z kryzysu bezdomności.

– To już trzeci Dom Dziennego Pobytu, jaki otwieramy w Toruniu. Tworzymy je po to, aby toruńskim seniorkom i seniorom było bliżej ze swoich osiedli do miejsca, gdzie będą mogli spędzać razem czas. Proszę zatem zachęcać swoich sąsiadów, znajomych do spotkań przy ul. Bydgoskiej 74 – mówił prezydent Michał Zaleski podczas otwarcia Dziennego Domu Pobytu „Senior+”.

Na seniorów, którzy wzięli udział w spotkaniu inauguracyjnym, czekała wzruszająca niespodzianka – występ dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 12 z okazji zbliżających się Dni Babci i Dziadka. Nie zabrakło także prezentów – i dla dzieci, i dla nowych gości Dziennego Domu Pobytu, którzy nie ukrywali zadowolenia z powstania na Bydgoskim Przedmieściu przyjaznego i atrakcyjnego miejsca spotkań, dającego powód do wyjścia z domu.

Wartość całkowita inwestycji to 3 050 199,96 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 2 860 925,77 zł. Wyposażenie ośrodka zostało sfinansowane kwotą w wysokości 200 000 z Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, prowadzonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Na koszty utrzymania placówki w okresie od 1 listopada 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. przeznaczono kwotę dofinansowania w wysokości 338 100 zł, co stanowi 100% kosztów utrzymania ośrodka wsparcia w tym okresie.

Dom jest prowadzony przez Toruńskie Centrum Usług Społecznych. – W placówce przy ul. Bydgoskiej mamy 30 miejsc dla seniorów, którzy ze względu na wiek lub niepełnosprawność są osobami niesamodzielnymi i wymagają wsparcia w codziennej egzystencji. Warunki stworzone w ośrodku wsparcia są zbliżone do warunków domowych. Staraliśmy się, by były to wnętrza ciepłe, przytulne, które sprawią, że seniorzy będą się tu po prostu dobrze czuli mówiła Dagmara Zielińska, dyrektorka TCUS.

Dzienny Dom Pobytu „Senior+” jest jednym z trzech domów dziennego pobytu, które zostały uruchomione i włączone w strukturę Toruńskiego Centrum Usług Społecznych. W październiku 2022 r. otwarto Dzienny Dom Pobytu „Aktywny Senior” przy ul. Mickiewicza 57, a w listopadzie 2022 r. – Dzienny Domu Pobytu „Seniorzy Razem” w kamienicy przy ul. Podgórskiej 2.

Na osoby przychodzące do Dziennego Domu Pobytu „Senior+” czeka wiele ciekawych zajęć o charakterze edukacyjnym, rekreacyjnym, informacyjnym i terapeutycznym. Stworzony został szeroki wachlarz animacji, od gimnastyki, zajęć kulinarnych, informatycznych, poprzez warsztaty artystyczne i rękodzielnicze, po spotkania tematyczne, np. podróżnicze, historyczne, prozdrowotne. Organizowane będą także różne imprezy okolicznościowe np. andrzejki, bale karnawałowe, wigilia, mikołajki, śniadanie wielkanocne. W planach są także pikniki i festyny dla uczestników i ich najbliższych oraz zajęcia międzypokoleniowe, w tym jasełka, dzień wspólne czytanie przedszkolakom, teatrzyk kukiełkowy dla najmłodszych. Nie zabraknie również wspólnych wycieczek połączonych ze zwiedzaniem atrakcji turystycznych, wyjść na spacery, seanse kinowe, gry terenowe, spektakle teatralne, koncerty.

Nowa placówka przy ul. Bydgoskiej 74 czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00. Niektóre zajęcia, jak np. wycieczki, będą się także odbywały w weekendy. Do 30 czerwca 2023 r. czyli w trakcie realizacji projektu, wyżywienie – śniadanie, drugie śniadanie oraz obiad, będą bezpłatne.

Dom „Senior+” mieści się na parterze kamienicy o powierzchni blisko 200 m kw. Do użytku uczestników oraz personelu została udostępniona kuchnia z aneksem, jadalnia, pokój do dziennej aktywności, sala do gimnastyki i fizjoterapii, pomieszczenie biurowe, toalety, w tym jedna toaleta z natryskiem oraz szatnia. Do budynku można wejść frontowymi drzwiami i pokonać kilka stopni lub z windy znajdującej się na tyłach budynku. Cały budynek dostosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, szczególnie ruchowymi, poruszających się przy pomocy kul, chodzika czy jeżdżących na wózkach.

W kamienicy zastosowano rozwiązania energooszczędne – wykonano termomodernizację budynku, m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, naprawa pęknięć elewacji, izolacja ścian piwnicznych, zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania, a także zainstalowano panele fotowoltaiczne.

Na pierwszym i drugim piętrze budynku znajdują się w pełni wyposażone mieszkania chronione dla osób opuszczających pieczę zastępczą. Każde z nich posiada wspólną kuchnię i toaletę. Łącznie może tam zamieszkać 8 osób, po 4 na każdym piętrze. Z kolei na trzecim piętrze powstały mieszkania treningowe dla osób wychodzących z bezdomności, które realizują Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności. Zamieszkać tam mogą 4 osoby. Do dyspozycji mieszkańców będzie wyposażona świetlica, a pieczę nad nimi będą sprawować opiekun mieszkań, doradcy oraz trenerzy w ramach projektu „Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!”. Każdy z mieszkańców będzie realizował indywidualnie dostosowany program, wypełniony warsztatami i konsultacjami, które pomogą w usamodzielnieniu się na rynku pracy.

Fot. Sławomir Kowalski

Źródło: torun.pl

MOPR wspiera toruńskich seniorów

Powiększ rozmiar tekstu

Społeczeństwo nam się starzeje, dlatego ważne jest, aby instytucje miejskie wspierały seniorów. Taką pomoc w Toruniu oferuje między innymi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Toruński MOPR realizuje zadania dotyczące całodobowej opieki, która jest skierowana dla osób wymagających całodobowej opieki ze względu na wiek, niepełnosprawności lub długotrwałą chorobę. W ramach tego działają:

–  Domy pomocy społecznej – w ponad 72 domach pomocy społecznej na terenie kraju przebywa obecnie 471 osób, z tego w Toruniu działają 2 domy:

 • Szosa Chełmińska 220 (jednostka organizacyjna GMT) – dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych – 174 miejsca,
 • Rydygiera 23 – (Fundacji im. Brata Alberta) dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie) – 35 miejsc,

– Rodzinne Domy Pomocy – 2 placówki w Jedwabnie i w Złotorii od 2016r. dla 16 osób.

Ogółem środki finansowa GMT na pokrycie część kosztów pobytu w domach pomocy w 2022 – 20 708 065,55 zł .

– Całodobowy Ośrodek Wsparcia „Samarytanin” – miejsca dla osób wymagających całodobowej opieki, w którym jest 13 miejsc.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu oferuje też usługi opiekuńcze. Świadczone są one w miejscu zamieszkania na rzecz osób wymagających pomocy w zaspakajaniu potrzeb dnia codziennego (np. usługi pielęgnacyjne, zakupy, sprzątanie, robienie zakupów).

Pomoc przyznawana jest w trybie przepisów ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej. osobom spełniającym jednocześnie 2 warunki:

 • dochodowy (art.8),
 • jeden z warunków sytuacyjnych (art.7) – np. długotrwała choroba, niepełnosprawność.

W każdej indywidualnej sprawie wydawana jest decyzja administracyjna. W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z właściwym dla miejsca zamieszkania rejonem pracy środowiskowej.

W 2022r. z pomocy skorzystało 682 osób na kwotę 5 225 113,04 zł.

Kolejnym obszarem działalności MOPRu są mieszkania wspieranie dla seniorów. Wsparcie to jest realizowane wspólnie z TCUS i TTBS). W ramach działania istnieje 48 mieszkań wspieranych. MOPR zapewnia pracę socjalną dla mieszkańców tych mieszkań.

Wkrótce ruszą też tzw. Mieszkania chronione dla seniorów. To wsparcie realizowane wspólnie z  TCUS. Są to 2 mieszkania chronione dla 19 osób. Znajdują się one przy:

 • ul. Mickiewicza 57 dla 10 osób;
 • ul. Podgórskiej 2 dla 9 osób.

Mieszkania są przygotowywane do zasiedlania. MOPR planuje, że pierwsze osoby zamieszkają w nich w styczniu 2023 r.

Do mieszkania może zostać skierowana osoba spełniająca poniższe kryteria:

 • osoba starsza, niesamodzielna w tym niepełnosprawna,
 • korzystająca lub kwalifikująca się do objęcia wsparciem w ramach pomocy społecznej,
 • mieszkająca na terenie Torunia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz.U. 2018 poz. 822 z późn. zm.) w mieszkaniu chronionym zapewnia:

1) usługi bytowe w postaci miejsca całodobowego pobytu;

2) pracę socjalną.

MOPR realizuje też usługi dla osób w kryzysie w Ośrodku Interwencji Kryzysowej:

całodobowe wsparcie w formie udzielenia schronienia i wsparcia specjalistycznego (wsparcie psychologiczne, terapeutyczne, prawne i socjalne) w sytuacjach kryzysowych wynikających z przemocy w rodzinie i zdarzeń losowych  w Ośrodku Interwencji Kryzysowej;

– wsparcie specjalistyczne dla osób uwikłanych w przemoc domową (psychologiczne, terapeutyczne, prawne i socjalne);

– całodobowe wsparcie w formie udzielenia schronienia i wsparcia specjalistycznego dla kobiet w kryzysie bezdomności.

Są też realizowane usługi dla osób w kryzysie bezdomności (seniorzy korzystają także z tej formy pomocy):

– Schronisko dla bezdomnych mężczyzn – 66 miejsc;

– Noclegownia (dla mężczyzn) – 50 miejsc ( w okresie zimowym 90 miejsc);

Dodatkowo prowadzone są działania w ramach PFRON. Do seniorów kierowana jest oferta obejmująca:

 • dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych;
 • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;
 • dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych;
 • dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.

W ramach programu PFRON ,,Aktywny Samorząd:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizacje społeczna i zawodową, a w tym:

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W ramach działalności MOPR realizowane jest także wsparcie w formie pracy socjalnej realizowanej przez pracowników socjalnych w miejscu zamieszkania seniorów.

fot. Pixabay

Seniorze, nie daj się telefonicznym oszustom

Powiększ rozmiar tekstu

Telefoniczni oszuści nie odpuszczają i próbują coraz to nowszych metod, aby wyłudzić pieniądze. Razem z Policją przypominamy, kilka zasad o których należy pamiętać rozmawiając przez telefon z osobą, która prosi nas o pieniądze.

Metoda działania oszustów w takich przypadkach za każdym razem jest bardzo podobna. Najczęściej wyszukują osobę, jej adres i numer telefonu w książce telefonicznej, po czym nawiązują kontakt. Zdarza się, że niespodziewane telefony osób podających się za policjantów, adwokatów, pracowników instytucji państwowych, dawno niewidzianych wnuków, siostrzenic czy kuzynów kończą się utratą oszczędności życia.

Dlatego odbierając taki telefon pamiętajmy o tym, że:

 • policjant nigdy nie zadzwoni z informacją o prowadzonej akcji,
 • policja nigdy nie poprosi Cię o przekazanie komuś pieniędzy, przelaniu ich na konto lub pozostawienie w jakimś miejscu,
 • jeśli mamy jakąkolwiek wątpliwość, co do danych osoby dzwoniącej do nas czy podającej się za pracownika jakiejś instytucji, weryfikujmy to. Zgłaszajmy takie sytuacje na policję lub w instytucji, z której dzwoni rzekomy pracownik. W przypadku osób bliskich konsultujmy takie kontakty z rodziną. Pamiętajmy, aby weryfikując tożsamość osoby, która do nas dzwoni połączyć się z numerem alarmowym po uprzednim rozłączeniu rozmowy z oszustem!
 • pamiętajmy, żeby nie dać się namówić na pozostawienie naszych pieniędzy w jakimś odosobnionym miejscu, nie wyrzucać ich przez okno, nie pozostawiać we wskazanym przez oszusta miejscu,
 • nie udostępniajmy kodów, haseł czy danych do naszych kont bankowych nikomu czyjej tożsamości nie jesteśmy pewni i komu nie ufamy,
 • nie ściągajmy żadnych podejrzanych aplikacji do udostępniania ekranów naszych komórek lub komputerów i nie klikalmy w linki, które są niewiadomego pochodzenia.

Ofiarami telefonicznych oszustów najczęściej są osoby starsze, ale nie tylko. Nie dajmy się oszukać! Omawiajmy nietypowe sytuacje, które nas spotykają z innymi członkami rodziny, a wszelkie podejrzane prośby o pożyczenie pieniędzy zgłaszajmy na Policję.

oprac. na podstawie komunikatu KMP w Toruniu

Źródło: torun.pl

Szczepienia przeciwko grypie dla seniorów

Powiększ rozmiar tekstu

Aby uchronić się przed ciężkim przebiegiem grypy, warto się zaszczepić. Toruńscy seniorzy co roku korzystają z darmowych szczepień przeciwko grypie.

Liczba przypadków zachorowań na grypę na przełomie 2022 i 2023 roku w całym kraju jest kilkukrotnie wyższa niż w latach wcześniejszych. W grudniu 2022 r. w Polsce odnotowano łącznie 389 088 przypadków zachorowań na grypę, z czego w województwie kujawsko-pomorskim – 23 652 przypadki, a na terenie powiatu toruńskiego grodzkiego i ziemskiego – 13 899 przypadków.


 

Warto się zaszczepić!
W Toruniu od 2015 roku realizowany jest program szczepień ochronnych przeciwko grypie na rzecz mieszkańców Torunia w wieku powyżej 65 lat. Do 2021 roku wykonano 23 635 szczepień. – Seniorzy są szczególnie narażeni na zachorowanie na grypę i jej ciężki przebieg, dlatego w trosce o nich corocznie przeprowadzamy bezpłatne szczepienia. Torunianki i torunianie chętnie korzystają z tego programu i w roku 2022 od września do października zaszczepiło się 3225 mieszkaosóbńców Torunia w wielu powyżej 65 latmówi prezydent Michał Zaleski.

Ponieważ wirus grypy szybko się zmienia, co roku szczepionka ma nieco inny skład. Jest on opracowywany w oparciu o nowe szczepy wirusa, które wywołują grypę w danym sezonie. Dlatego szczepić się należy co roku. Szczepionki na sezon 2022/2023 są dostępne w aptekach.

Szczepienie jest zalecane, ale płatne. Chęć skorzystania ze szczepienia należy zgłosić do swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który wystawi receptę na preparat. Po jego wykupieniu należy umówić się w dowolnej przychodni na szczepienie.

Szczepienie może też wykonać farmaceuta w aptece, realizując receptę lekarską.

Seniorzy w wieku 75+ i kobiety w ciąży mają prawo do leku bezpłatnego i nie zapłacą też za zaszczepienie w swojej przychodni POZ.

Z częściową refundacją szczepionki będą mogli kupić (zgodnie z zakresem wskazań refundacyjnych oraz na podstawie wystawionej recepty i w zależności od szczepionki) m.in.

 • pacjenci 18-65 lat oraz dzieci w wieku od 2 do 5 lat – narażeni na ryzyko wystąpienia powikłań pogrypowych,
 • pacjenci powyżej 65 lat,
 • dzieci od ukończenia 6. miesiąca życia do ukończenia 2 lat oraz od 5 do 18 lat.

Decyzję o wysokości odpłatności za szczepienie podejmuje osoba wystawiająca receptę. Dla pozostałych osób szczepionka przeciw grypie jest płatna. Pacjent pokrywa koszt preparatu, natomiast NFZ pokrywa koszty szczepienia.


 

Jak się chronić i leczyć
Wirusem grypy łatwo się zakazić. Przenosi się drogą kropelkową, dlatego noszenie maseczek, częste mycie rąk i niedotykanie twarzy, kiedy jesteśmy poza domem, może dodatkowo ograniczać zakażenia.

Grypa:

 • rozwija się bardzo szybko (wirus szybko się namnaża),
 • pojawia się wysoka gorączka, katar, kaszel, ból głowy,
 • chory odczuwa bóle mięśniowe,
 • towarzyszy jej ogólne uczucie osłabienia i rozbicia,
 • niekiedy pojawiają się wymioty i łagodna biegunka, u małych dzieci ból brzucha.

Rozpoznanie grypy i odróżnienie jej od przeziębienia nie jest łatwe, należy zawsze skonsultować się z lekarzem.

W razie podejrzenia grypy w żadnym wypadku nie należy chodzić do pracy. Koniecznie trzeba zostać w domu i odpoczywać. Grypa mija sama, zwykle po 7 dniach. Jednak czasami mogą pojawić się powikłania, które mogą skutkować hospitalizacją lub nawet śmiercią.

Żeby chronić siebie oraz swoich bliskich przed grypą, należy:

 • zaszczepić się,
 • często myć ręce,
 • kichać w chusteczki lub w zgięcie łokciowe tak, aby nie przenosić wydzieliny na dłonie, którymi często dotykamy twarzy,
 • unikać przebywania w zatłoczonych miejscach (szczególnie w czasie nasilenia sezonu grypowego),
 • unikać dotykania oczu, nosa i ust rękami, którymi dotykaliśmy np. klamek, poręczy, pieniędzy,
 • pozostać w domu w przypadku objawów choroby.

Źródło: www.pacjent.gov.pl

 

Zapraszamy seniorów do projektu naukowego

Powiększ rozmiar tekstu

Zapraszamy do udziału w projekcie naukowym dotyczącym zdolności przestrzennych u osób starszych realizowanym na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Głównym celem projektu jest zrozumienie w jaki sposób zdolności przestrzenne zmieniają się u osób starszych.

W ramach prowadzonych badań uczestnicy wykonają zadania oceniające różne zdolności poznawcze w tym pamięć, orientację w przestrzeni. Będzie można również wykonać badanie mózgu w rezonansie magnetycznym.

Zgłoś się na badania jeśli jesteś osobą po 60 roku życia, nie masz poważnych problemów w poruszaniu się, masz sprawny wzrok i słuch. Prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 505 701 764.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Badania realizowane są na terenie Torunia. Kierownikiem projektu jest mgr Natalia Pawlaczyk z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Opaski ratują życie

Powiększ rozmiar tekstu

150 toruńskich seniorów otrzymało 8 grudnia 2022 r. specjalne opaski monitorujące ich stan zdrowia i umożliwiające szybki kontakt z odpowiednimi służbami.

Toruń jest jedną z 88 gmin, które przystąpiły do specjalnego programu teleopieki domowej, zainicjowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Program ten przewiduje wyposażenie w elektroniczne bransoletki życia około 3 tys. seniorów z województwa kujawsko-pomorskiego. Mobilne urządzenia do szybkiego przywoływania pomocy monitorują funkcje życiowe osób starszych, a w razie problemów umożliwiają błyskawiczny kontakt i reakcję ratowników z Kujawsko-Pomorskiego Telecentrum, nad którego działaniem czuwa Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Conectio.

Bezpieczeństwo, samotność, obawa o stan zdrowia to czynniki, które wymieniacie Państwo jako powody, które skłoniły Was do udziału w tym projekcie – mówił zastępca prezydenta Torunia Paweł Gulewski podczas wręczenia urządzeń seniorom.Choć nazywa się je opaskami życia, urządzenia te poprawiają przede wszystkim komfort funkcjonowania na co dzień. W tej sposób, dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym, młode pokolenie może podziękować Państwu za opiekę i troskę, którymi przez lata było przez Was otaczane.

Adresatami usługi są osoby niesamodzielne, potrzebujące pomocy w codziennym funkcjonowaniu, przede wszystkim mieszkający samotnie seniorzy. Pierwszeństwo w rekrutacji mają osoby o niskich dochodach, doświadczające wykluczenia społecznego, niepełnosprawne fizycznie i intelektualnie, a także kombatanci i osoby represjonowane.

Projekt o wartości 19 mln zł jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) na lata 2014-2020. W Toruniu koordynatorami przedsięwzięcia są Toruńskie Centrum Usług Społecznych i Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Torunia. Do tej pory opaski otrzymało już 300 torunianek i torunian, na rok 2022 zaplanowano wyposażenie w urządzenia kolejnych 150 seniorów.

Fot. Lech Kamiński