OBRAZowe OPOWIADANIA

Powiększ rozmiar tekstu

OBRAZowe OPOWIADANIA
Portret – dialog pomiędzy modelem, malarzem i odbiorcą – kontynuacja
7 lutego 2024

Temat malarstwa portretowego eksponowanego na Galerii w Ratuszu
Staromiejskim będzie kontynuacją spotkania, które odbyło się 6 grudnia
2023 i 10 stycznia 2024 roku. Kontynuacja rozpocznie się od prezentacji
wizerunków które zawdzięczamy Stanisławowi Ignacemu Witkiewiczowi
(Witkacemu), współtworzącemu grupę „Formistów” (1918–1922). Zbiór jego
obrazów reprezentuje prawie każdy okres twórczości artysty: od
początkowego – Portret dr Ignacego Wasserberga (1910) – aż po portrety,
wśród których najważniejszy jest Portret Eugenii Dunin-Borkowskiej
(1912). Jednym z nielicznych obrazów Leona Chwistka – teoretyka
„Formistów”, matematyka i logika, jest podporządkowany strefizmowi,
czyli podziałowi obrazu na strefy – Portret Izy Kozłowskiej (1921).
Wiele portretów w zbiorach toruńskiego muzeum reprezentuje także nurt
koloryzmu. Na szczególną uwagę w tym zespole zasługuje dwustronny
portret autorstwa Eugeniusza Eibischa. Ponadto Autoportret (ok. 1935)
Zofii Stryjeńskiej wskazuje na ważny nurt inspiracji tej grupy sztuką
ludową. Wyjątkowy jest również obraz Portret kolegi (ok. 1929) grafika
Stanisława Ostoi-Chrostowskiego, członka grupy grafików „Ryt” (zał.
1925), który przedstawia prawdopodobnie jednego z braci – Efraima lub
Menasze Seidenbeutla. Niezwykle cennym obrazem jest także Portret
kobiety w kapeluszu (ok. 1920) Gustawa Gwozdeckiego, przebywającego na
stałe w Paryżu i Nowym Jorku i dość rzadko eksponowanego w galeriach
polskich. Przedstawia prawdopodobnie poetkę Ednę St. Vincent Millay
(1892–1950).
Namalowany wizerunek człowieka daje odbiorcy wyjątkową możliwość dialogu
nie tylko z przedstawionym modelem, ale także z artystą, który
zaprezentował także własne widzenie portretowanej osoby. Spotkanie
będzie zatem okazją do pogłębionej analizy wielu aspektów sztuki
portretowej.
Omawianie portretów eksponowanych na Galerii w Ratuszu przedłuża się,
mam jednak nadzieję, że z pożytkiem dla miłośników sztuki!

Pozdrawiam serdecznie
Anna Kroplewska