Gdzie Ci mężczyźni… – spektakl muzyczny

Powiększ rozmiar tekstu

Daty:
3.02, g. 19.00
4.02, g.19.00

Hipnotyzujące kobiece głosy i legendarne polskie przeboje, które większość z nas zna na pamięć. Paulina Grochowska i Agnieszka Brenzak tworzą swój własny niepodrabialny styl i klimat, a nowe aranżacje Adama Lemańczyka pozwalają złapać dawnym przebojom nowy oddech. Pamięcią wracamy do wspomnień, pierwszych miłości, zarówno melancholijnych jak i radosnych chwil.

„Gdzie ci mężczyźni…” to świeże spojrzenie na ponadczasowe utwory, przy których wychowały się całe pokolenia Polaków. Nie zabraknie piosenek kochanych od lat przez publiczność w każdym wieku. Usłyszymy największe hity Krzysztofa Krawczyka, Budki Suflera, Ryszarda Rynkowskiego, jak i Jerzego Połomskiego, czy Mariana Hemara.Aranżacje: Adam Lemańczyk
Scenografia: Wojciech Stefaniak
Obsada: Paulina Grochowska i Agnieszka Brenzak

Czas trwania: 70 min

Konsultacje społeczne – rewitalizacja

Powiększ rozmiar tekstu

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Torunia w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Torunia na potrzeby przygotowania i realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji pn. „Program Rewitalizacji Torunia do roku 2027”.

Konsultacje odbędą się w terminie od 7 lutego do 10 marca 2023 r.

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji to pierwszy krok do dalszych prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji pn. „Program Rewitalizacji Torunia do roku 2027”. Celem procesu rewitalizacji jest poprawa szeroko rozumianych warunków życia na obszarze wykazującym się stanem kryzysowym. Jego skuteczność jest możliwa jedynie przy aktywnym udziale mieszkańców miasta. Podobnie rzecz się ma z planowaniem rewitalizacji – zanim rozpoczniemy działania naprawcze, w pierwszej kolejności chcemy rozmawiać o tym, które obszary najbardziej wymagają interwencji.

W ramach tych konsultacji będziemy wspólnie dyskutować o zaproponowanym na bazie przeanalizowanych danych statystycznych obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji. Szczegółowe informacje znajdują się w dokumencie eksperckim pn. Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Torunia (do pobrania poniżej).

Konsultacje społeczne odbędą się w następujących formach:

 • Otwarte spotkanie informacyjne:

Termin: 15 lutego 2023 r.
Miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej, ul. Wały gen. Sikorskiego 13 w Toruniu,
Godzina: 17:30-19:00.
Aby wziąć udział w spotkaniu, wystarczy wysłać zgłoszenie za pomocą poczty e-mail na adres: konsultacje@um.torun.pl. Zgłoszenia przyjmujemy do 14 lutego 2023 r., do godziny 15:00.

 • Zbieranie uwag ustnych:

Termin: 7 lutego-10 marca 2023 r.
Miejsce: Biuro Toruńskiego Centrum Miasta Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 w Toruniu, w godzinach pracy Biura tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.

 • Zbieranie uwag w postaci papierowej (korespondencyjnie) lub poprzez pocztę elektroniczną, na formularzach konsultacyjnych kierowanych osobiście lub pocztą tradycyjną do Biura Toruńskiego Centrum Miasta Urzędu Miasta Torunia na adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń lub elektronicznie na adres: konsultacje@um.torun.pl.

Termin: 7 lutego-10 marca 2023 r.


Materiały do pobrania:

Nobliści polscy – po prostu

Powiększ rozmiar tekstu

Henryk Sienkiewicz
Władysław Stanisław Reymont
Czesław Miłosz   Wisława Szymborska
Olga  Tokarczuk

W piątek 13.01.2023 r. o godz. 16:00 w Kamienicy Inicjatyw grupa literacka „Przy kominku” zaprosiła widzów na spotkanie z twórczością polskich noblistów w dziedzinie literatury. Wydarzeniu towarzyszyła znana muzyka filmowa. Jego walory edukacyjne i wizualne oczarowały odbiorców. W ciągu niecałej godziny zostali oni przeniesieni w świat twórczości rodzimych pisarzy i poetów. Ważny aspekt stanowiła też umiejętna interpretacja fragmentów utworów, prezentowanych przez panie: Mariolę Klimek – Sugalską,  Małgorzatę Suckiel, Danutę Piotrowską, Elżbietę Pawłowicz, które jednocześnie są współautorkami scenariusza i scenografii. Pomysłodawcą i reżyserem widowiska jest p. Mariola Klimek – Sugalska; oprawę muzyczną opracował p. Maciej Sugalski, a zaprezentowała ją p. Anna Drozdecka.
W związku z dużym zainteresowaniem odbiorców, po feriach zimowych, w Kamienicy Inicjatyw  planowane jest  kolejne spotkanie z polskimi laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie literatury.

IMPRO – MUSICAL – TEATR: MUSI-CALL I SZABŁONKA

Powiększ rozmiar tekstu

Tego jeszcze w Teatrze Muzycznym w Toruniu nie było! Tym razem zagramy bez scenariusza, bez reżysera i bez wstępnej fabuły, za to według pomysłu publiczności. Już 28 stycznia zapraszamy na wieczór improwizacji „Impro – Musical – Teatr”. Na scenie wystąpią dwie grupy: Musi-Call (z improwizowanym musicalem) oraz Szabłonka (prezentująca dłuższą formę teatralną). O czym będą ich przedstawienia? To zależy tylko od sugestii widzów i tego, jak tą historię rozwiną improwizatorzy! Wydarzenie, którego nie da się przewidzieć, zaplanować ani do niego przygotować, a wszystko przy nieocenionym udziale publiczności.

Musi-Call: Spontaniczne Światy Muzyczne – improwizatorzy z Gdańska i Poznania połączą swoje siły i zagrają niepowtarzalne przedstawienie muzyczne. Na scenie, przy dźwiękach muzyki na żywo, aktorzy będą na bieżąco wymyślać zaskakujące historie, dialogi, piosenki, melodie i choreografie. W oparciu o sugestię widowni zaimprowizują świat, przepełniony dramatem, a czasem komedią – w którym toczy się walka dobra ze złem, a bohaterowie mogą przerażać, wzruszać i bawić do łez.
Muzyka: Jan Cychnerski
Obsada: Karolina Kazubek, Agnieszka Rogaczewska-Foryś, Aleksandra Szulc,Patryk Jaszek

Szabłonka
Pucz w sklepie obuwniczym gdzie „Cena czyni cuda”, usługi matrymonialne w UberEat i miłość na rewirach – to co? Nigdy nie wiadomo gdzie poniesie ten kobiecy duet. Ich spektakle są w pełni improwizowane, tworzone na żywo. Bez wcześniej przygotowanych tekstów, żartów czy postaci. Inspiracją są sugestie naszych widzów. Na scenie najważniejsze są emocje i relacje między ludźmi. Gwarantujemy, że ich nie zabraknie! Przeniesiemy się w zupełnie inną rzeczywistość.
Obsada: Agaty Szabłowskiej i Adrianny Łań.

Impro-wieczór w Teatrze Muzycznym w Toruniu już 28 stycznia o godz. 19:00.

Komunikat w sprawie zasiłków celowych MOPR

Powiększ rozmiar tekstu

Komunikat w sprawie zasiłków celowych MOPR.

W nawiązaniu do zapytań przedstawiciela redakcji „Lepszy Toruń, Lepsza Polska” p. Macieja Szadego na konferencji prasowej z udziałem Premiera RP i Prezydenta Miasta Torunia w dn.19 stycznia br., informuję że nieprawdą jest, jakoby Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (MOPR) w sezonie grzewczym w 2022 roku nie wypłacił ani jednego zasiłku celowego na pokrycie kosztów ogrzewania, w tym opału.

Jednocześnie zaznaczam, że Pan Szady w zapytaniu skierowanym do toruńskiego MOPR-u z 21 listopada 2022 r. otrzymał pełne informacje dotyczące ilości wydanych decyzji, a mimo to posłużył się nieprawdziwymi danymi.

W okresie 1.01.2022 do 31.12.2022 r. MOPR w Toruniu wydał 661 decyzji przyznających pomoc na pokrycie kosztów ogrzewania oraz 6 decyzji odmownych, z których większa część była spowodowana przekroczeniem kryterium dochodowego, a tylko jedna została uchylona przez SKO i skierowana do ponownego rozpoznania.

Co istotne, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w pełni podziela pogląd prezydenta Torunia, cyt:
„Tutejsze Kolegium w pełni podziela pogląd wyrażony w przywołanym przez Prezydenta Miasta Torunia w zaskarżonej decyzji – wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 sierpnia 2011 r. sygn. akt I OSK 569/11, zgodnie z którym, jeżeli istnieje możliwość zaspokojenia potrzeb osoby ubiegające się o przyznanie pomocy społecznej z innego, niż budżet organu, źródła osoba ta zobligowana jest z tej możliwości skorzystać.”

Dla kogo pomoc?

Zgodnie z obowiązującymi w polskim systemie pomocy zasadami wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz wykładnią sądów administracyjnych, pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, w tym m.in. możliwości uzyskania świadczeń pieniężnych z innych źródeł takich jak programy rządowe, osłonowe.

Z chwilą wejścia w życie ustawy o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 r. mieszkańcy Torunia mieli możliwość uzyskania świadczenia na zakup węgla z tego źródła i z tej możliwości powinni skorzystać w pierwszej kolejności.

Aleksandra Iżycka
rzecznik prasowy prezydenta Torunia

Miejsce dla seniorów na Bydgoskim Przedmieściu

Powiększ rozmiar tekstu

Dzienny Dom Pobytu „Senior+” został otwarty 20 stycznia 2023 r. w kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74.

Kamienica przy ul. Bydgoskiej 74 została wybudowana w latach 1903-1905 i wpisana jest do Gminnej Ewidencji Zabytków. Przed remontem w kamienicy prowadzony był Dom Dziecka nr 3 w Toruniu. Na parterze budynku znajdowała się również siedziba Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie. Po remoncie, wykonanym przez firmę Ekotor Sp. z o.o. z Torunia, w kamienicy mieszczą się: dzienny dom pobytu oraz mieszkania chronione dla dzieci opuszczających pieczę zastępczą i mieszkania treningowe dla osób wychodzących z kryzysu bezdomności.

– To już trzeci Dom Dziennego Pobytu, jaki otwieramy w Toruniu. Tworzymy je po to, aby toruńskim seniorkom i seniorom było bliżej ze swoich osiedli do miejsca, gdzie będą mogli spędzać razem czas. Proszę zatem zachęcać swoich sąsiadów, znajomych do spotkań przy ul. Bydgoskiej 74 – mówił prezydent Michał Zaleski podczas otwarcia Dziennego Domu Pobytu „Senior+”.

Na seniorów, którzy wzięli udział w spotkaniu inauguracyjnym, czekała wzruszająca niespodzianka – występ dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 12 z okazji zbliżających się Dni Babci i Dziadka. Nie zabrakło także prezentów – i dla dzieci, i dla nowych gości Dziennego Domu Pobytu, którzy nie ukrywali zadowolenia z powstania na Bydgoskim Przedmieściu przyjaznego i atrakcyjnego miejsca spotkań, dającego powód do wyjścia z domu.

Wartość całkowita inwestycji to 3 050 199,96 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 2 860 925,77 zł. Wyposażenie ośrodka zostało sfinansowane kwotą w wysokości 200 000 z Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, prowadzonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Na koszty utrzymania placówki w okresie od 1 listopada 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. przeznaczono kwotę dofinansowania w wysokości 338 100 zł, co stanowi 100% kosztów utrzymania ośrodka wsparcia w tym okresie.

Dom jest prowadzony przez Toruńskie Centrum Usług Społecznych. – W placówce przy ul. Bydgoskiej mamy 30 miejsc dla seniorów, którzy ze względu na wiek lub niepełnosprawność są osobami niesamodzielnymi i wymagają wsparcia w codziennej egzystencji. Warunki stworzone w ośrodku wsparcia są zbliżone do warunków domowych. Staraliśmy się, by były to wnętrza ciepłe, przytulne, które sprawią, że seniorzy będą się tu po prostu dobrze czuli mówiła Dagmara Zielińska, dyrektorka TCUS.

Dzienny Dom Pobytu „Senior+” jest jednym z trzech domów dziennego pobytu, które zostały uruchomione i włączone w strukturę Toruńskiego Centrum Usług Społecznych. W październiku 2022 r. otwarto Dzienny Dom Pobytu „Aktywny Senior” przy ul. Mickiewicza 57, a w listopadzie 2022 r. – Dzienny Domu Pobytu „Seniorzy Razem” w kamienicy przy ul. Podgórskiej 2.

Na osoby przychodzące do Dziennego Domu Pobytu „Senior+” czeka wiele ciekawych zajęć o charakterze edukacyjnym, rekreacyjnym, informacyjnym i terapeutycznym. Stworzony został szeroki wachlarz animacji, od gimnastyki, zajęć kulinarnych, informatycznych, poprzez warsztaty artystyczne i rękodzielnicze, po spotkania tematyczne, np. podróżnicze, historyczne, prozdrowotne. Organizowane będą także różne imprezy okolicznościowe np. andrzejki, bale karnawałowe, wigilia, mikołajki, śniadanie wielkanocne. W planach są także pikniki i festyny dla uczestników i ich najbliższych oraz zajęcia międzypokoleniowe, w tym jasełka, dzień wspólne czytanie przedszkolakom, teatrzyk kukiełkowy dla najmłodszych. Nie zabraknie również wspólnych wycieczek połączonych ze zwiedzaniem atrakcji turystycznych, wyjść na spacery, seanse kinowe, gry terenowe, spektakle teatralne, koncerty.

Nowa placówka przy ul. Bydgoskiej 74 czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00. Niektóre zajęcia, jak np. wycieczki, będą się także odbywały w weekendy. Do 30 czerwca 2023 r. czyli w trakcie realizacji projektu, wyżywienie – śniadanie, drugie śniadanie oraz obiad, będą bezpłatne.

Dom „Senior+” mieści się na parterze kamienicy o powierzchni blisko 200 m kw. Do użytku uczestników oraz personelu została udostępniona kuchnia z aneksem, jadalnia, pokój do dziennej aktywności, sala do gimnastyki i fizjoterapii, pomieszczenie biurowe, toalety, w tym jedna toaleta z natryskiem oraz szatnia. Do budynku można wejść frontowymi drzwiami i pokonać kilka stopni lub z windy znajdującej się na tyłach budynku. Cały budynek dostosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, szczególnie ruchowymi, poruszających się przy pomocy kul, chodzika czy jeżdżących na wózkach.

W kamienicy zastosowano rozwiązania energooszczędne – wykonano termomodernizację budynku, m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, naprawa pęknięć elewacji, izolacja ścian piwnicznych, zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania, a także zainstalowano panele fotowoltaiczne.

Na pierwszym i drugim piętrze budynku znajdują się w pełni wyposażone mieszkania chronione dla osób opuszczających pieczę zastępczą. Każde z nich posiada wspólną kuchnię i toaletę. Łącznie może tam zamieszkać 8 osób, po 4 na każdym piętrze. Z kolei na trzecim piętrze powstały mieszkania treningowe dla osób wychodzących z bezdomności, które realizują Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności. Zamieszkać tam mogą 4 osoby. Do dyspozycji mieszkańców będzie wyposażona świetlica, a pieczę nad nimi będą sprawować opiekun mieszkań, doradcy oraz trenerzy w ramach projektu „Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!”. Każdy z mieszkańców będzie realizował indywidualnie dostosowany program, wypełniony warsztatami i konsultacjami, które pomogą w usamodzielnieniu się na rynku pracy.

Fot. Sławomir Kowalski

Źródło: torun.pl

Muzykoterapia dla seniorów

Powiększ rozmiar tekstu

Data: 22.01.2023r. 11:00 – 12:00, 12.30 – 13.30
Miejsce: Sala Prób CKK Jordanki
Wstęp: bezpłatne wejściówki*

Zajęcia mają na celu popularyzację metody muzykoterapii wśród seniorów, jako elementu stymulującego aktywność umysłową i fizyczną. Podczas zajęć wykorzystane będą: technika improwizacji ruchowej, techniki wizualizacyjne, relaksacyjne i inne. Będzie to jednocześnie okazja do integracji z innymi uczestnikami spotkań w miłej atmosferze.

Cele zajęć:

 • poprawa koncentracji
 • trening wyobraźni
 • trening koordynacji ruchowej
 • rozwijanie własnej kreatywności
 • rozwijanie umiejętności interpretacji muzyki
 • rozwijanie interakcji z drugą osobą
 • zdobycie umiejętności improwizacji ruchowej

Przygotowanie i prowadzenie: Maja Wlazły

* liczba miejsc ograniczona
* bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie CKK Jordanki od 8 grudnia 2022 r. 

Naszym piórem: Swego nie znacie, cudze chwalicie!

Powiększ rozmiar tekstu

12.01.2023 r. Sala Kameralna CKK Jordanki.

Scena Muzyki Polskiej.

Wykonawcy:

Katarzyna Budnik – altówka

Grzegorz Mania- fortepian

W programie:

 1. Gawroński – Sonata A-dur op.22 na altówkę i fortepian
 2. Karłowicz – Serenada G- dur na altówkę i fortepian
 3. Scharwenka – Sonata – Fantasia g – mollop.106 na altówkę i fortepian
 4. Stojowski – Fantazja na altówkę i fortepianop.27
 5. Wajnberg- Sonata na altówkę i fortepian op.28

Trochę teorii dla niewtajemniczonych:

1.Sonata – instrumentalna forma cykliczna. Pierwotnie mianem tym określano każdy utwór instrumentalny, w przeciwieństwie do wokalnego (kantaty).

2.Serenada- «krótki utwór instrumentalny, o charakterze lirycznym» Utwór muzyczny skomponowany swobodnie, bez zastosowania ścisłej formy.

3.Fantazja- utwór muzyczny charakteryzujący się unikalnym schematem formy każdego utworu i niepowtarzalnym światem obrazowym. Narodziny fantazji związane są z improwizacją.

Oto polscy mistrzowie:

Żyli w latach:

 1. Gawroński.28.03.1868-5.08.1910
 2. Karłowicz.11.12.1876-8.02.1909
 3. Scharwenka.16.02.1847-16.07.1917
 4. Stojowski.08.04.1870-5.11.1946
 5. Wajnberg.08.12.1919-26.02.1996

Napisałam w tytule recenzji, iż ten koncert dla niektórych, niezbyt znających się na muzyce polskiej, również dla mnie, był ogromnym zaskoczeniem. Oto, w moim odczuciu, Kopciuszek poszedł na bal i przemienił się w niezwykłą piękność. Frekwencja na koncercie była mizerna, wielka szkoda, gdyż dialog fortepianu i kapryśnej altówki wzruszyłby wielu słuchaczy. Zmienne tempo, liryzm, patos i krzyk, ciemność i jasność, ból i radość, uciekanie i gonienie to wszystko docierało do uszu i serca słuchacza. Świetne wykonanie, zręczne, pełne gracji, delikatności palce pianisty, dynamiczne i długie pociągnięcia smyczkiem przez skrzypaczkę strun altówki, poruszało do głębi. Zastygałam w ciszy, by wszystkie dźwięki dotarły do moich uszu i rozlały się ciepłem po sercu. Piękna polska muzyka. Swego nie znacie, obce chwalicie!

 

Wiesława Chmielewska

Dziennikarka MYwToruniu.plUrodziłam się na Mazowieckiej Równinie, a w moim oknie, jak pisał poeta,  „pole i topole”. Skończyłam jakieś szkoły (nawet wyższe), wiedziona sercem znalazłam się na pięknej ziemi mazurskiej, by ostatecznie, zupełnie niedawno, zamieszkać w Toruniu. Mam zasadę, która brzmi (słowa poety): „Nie bądź pewny, że masz czas, bo pewność niepewna”. Wiele „robiłam” w życiu dla innych, mniej dla siebie i chciałabym, by tak pozostało. Fascynuje mnie „gotyk na dotyk”, lubię ludzi, kocham najbliższych.

MOPR wspiera toruńskich seniorów

Powiększ rozmiar tekstu

Społeczeństwo nam się starzeje, dlatego ważne jest, aby instytucje miejskie wspierały seniorów. Taką pomoc w Toruniu oferuje między innymi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Toruński MOPR realizuje zadania dotyczące całodobowej opieki, która jest skierowana dla osób wymagających całodobowej opieki ze względu na wiek, niepełnosprawności lub długotrwałą chorobę. W ramach tego działają:

–  Domy pomocy społecznej – w ponad 72 domach pomocy społecznej na terenie kraju przebywa obecnie 471 osób, z tego w Toruniu działają 2 domy:

 • Szosa Chełmińska 220 (jednostka organizacyjna GMT) – dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych – 174 miejsca,
 • Rydygiera 23 – (Fundacji im. Brata Alberta) dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie) – 35 miejsc,

– Rodzinne Domy Pomocy – 2 placówki w Jedwabnie i w Złotorii od 2016r. dla 16 osób.

Ogółem środki finansowa GMT na pokrycie część kosztów pobytu w domach pomocy w 2022 – 20 708 065,55 zł .

– Całodobowy Ośrodek Wsparcia „Samarytanin” – miejsca dla osób wymagających całodobowej opieki, w którym jest 13 miejsc.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu oferuje też usługi opiekuńcze. Świadczone są one w miejscu zamieszkania na rzecz osób wymagających pomocy w zaspakajaniu potrzeb dnia codziennego (np. usługi pielęgnacyjne, zakupy, sprzątanie, robienie zakupów).

Pomoc przyznawana jest w trybie przepisów ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej. osobom spełniającym jednocześnie 2 warunki:

 • dochodowy (art.8),
 • jeden z warunków sytuacyjnych (art.7) – np. długotrwała choroba, niepełnosprawność.

W każdej indywidualnej sprawie wydawana jest decyzja administracyjna. W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z właściwym dla miejsca zamieszkania rejonem pracy środowiskowej.

W 2022r. z pomocy skorzystało 682 osób na kwotę 5 225 113,04 zł.

Kolejnym obszarem działalności MOPRu są mieszkania wspieranie dla seniorów. Wsparcie to jest realizowane wspólnie z TCUS i TTBS). W ramach działania istnieje 48 mieszkań wspieranych. MOPR zapewnia pracę socjalną dla mieszkańców tych mieszkań.

Wkrótce ruszą też tzw. Mieszkania chronione dla seniorów. To wsparcie realizowane wspólnie z  TCUS. Są to 2 mieszkania chronione dla 19 osób. Znajdują się one przy:

 • ul. Mickiewicza 57 dla 10 osób;
 • ul. Podgórskiej 2 dla 9 osób.

Mieszkania są przygotowywane do zasiedlania. MOPR planuje, że pierwsze osoby zamieszkają w nich w styczniu 2023 r.

Do mieszkania może zostać skierowana osoba spełniająca poniższe kryteria:

 • osoba starsza, niesamodzielna w tym niepełnosprawna,
 • korzystająca lub kwalifikująca się do objęcia wsparciem w ramach pomocy społecznej,
 • mieszkająca na terenie Torunia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz.U. 2018 poz. 822 z późn. zm.) w mieszkaniu chronionym zapewnia:

1) usługi bytowe w postaci miejsca całodobowego pobytu;

2) pracę socjalną.

MOPR realizuje też usługi dla osób w kryzysie w Ośrodku Interwencji Kryzysowej:

całodobowe wsparcie w formie udzielenia schronienia i wsparcia specjalistycznego (wsparcie psychologiczne, terapeutyczne, prawne i socjalne) w sytuacjach kryzysowych wynikających z przemocy w rodzinie i zdarzeń losowych  w Ośrodku Interwencji Kryzysowej;

– wsparcie specjalistyczne dla osób uwikłanych w przemoc domową (psychologiczne, terapeutyczne, prawne i socjalne);

– całodobowe wsparcie w formie udzielenia schronienia i wsparcia specjalistycznego dla kobiet w kryzysie bezdomności.

Są też realizowane usługi dla osób w kryzysie bezdomności (seniorzy korzystają także z tej formy pomocy):

– Schronisko dla bezdomnych mężczyzn – 66 miejsc;

– Noclegownia (dla mężczyzn) – 50 miejsc ( w okresie zimowym 90 miejsc);

Dodatkowo prowadzone są działania w ramach PFRON. Do seniorów kierowana jest oferta obejmująca:

 • dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych;
 • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;
 • dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych;
 • dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.

W ramach programu PFRON ,,Aktywny Samorząd:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizacje społeczna i zawodową, a w tym:

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W ramach działalności MOPR realizowane jest także wsparcie w formie pracy socjalnej realizowanej przez pracowników socjalnych w miejscu zamieszkania seniorów.

fot. Pixabay

Spotkanie autorskie: „Zamieszkałam w poezji” – Maria Teresa Domarecka

Powiększ rozmiar tekstu

Kiedy: 20.01.2023 (piątek), godz. 18:30
Gdzie: Dwór Artusa (II piętro)
Wstęp wolny!

Na przekór chłodnej styczniowej pogodzie, już niebawem poczujemy ciepło i zanurzymy się w malowniczych pejzażach. 20 stycznia 2022 roku, o godzinie 18:30, wyruszymy w liryczną podróż. Naszą przewodniczką będzie Maria Teresa Domarecka, wszechstronnie uzdolniona artystka.

Spotkanie autorskie poświęcimy najnowszemu tomikowi autorki „Zamieszkałam w poezji”. Rozmowie z poetką o twórczości i inspiracjach towarzyszyć będzie wystawa jej prac malarskich. Jeśli więc u początku nowego roku potrzebujecie wyciszenia, pozytywnej refleksji i odrobiny wrażliwości, obecność na spotkaniu będzie idealnym rozwiązaniem! O muzyczną oprawę wydarzenia zadba duet piosenkarzy L&F.

Maria Teresa Domarecka – z wykształcenia ekonomistka, zakochana w poezji i malarstwie. Bierze udział w licznych wystawach w całej Polsce, a także jest wielokrotną laureatką ogólnopolskich konkursów poetyckich. Jej teksy znalazły się w wielu antologiach oraz w debiutanckim tomiku z 2021 roku. „Zamieszkałam w poezji” to jej najnowsza publikacja.