Patriotyczna Majówka

Powiększ rozmiar tekstu

Transmisja mszy św. z katedry, koncert patriotyczny, śpiewanie hymnu online i biało-czerwony konkurs – tak w tym roku uczcimy w Toruniu Dzień Flagi i Narodowe Święto Konstytucji.

Co roku Majówka w Toruniu tradycyjnie była wypełniona setkami wydarzeń – od oficjalnych uroczystości patriotyczno-wojskowych, po rekonstrukcje historyczne, koncerty i pikniki plenerowe. Miasto tętniło w tych dniach życiem i obecnością tysięcy turystów. W tym roku epidemia pokrzyżowała plany zarówno miejskim instytucjom kultury , jak i wielu innym organizatorom. Ale nie poddajemy sie i zapraszamy Państwa do udziału w patriotycznych obchodach Majówki w Toruniu online!

Sobota 2 maja, Koncert patriotyczny TOS online, godz.18:00

Wirtualny koncert organizowany przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną dla uczczenia Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja.
Transmisja w mediach społecznościowych TOS (Facebook, Instagram oraz YouTube).

Wystąpią:

  • Robert Laguniak – skrzypce
  • Marta Gidaszewska – skrzypce
  • Urszula Psujek – śpiew
  • Krystian Psujek – śpiew
  • Karolina Sekuła – fortepian
  • Magdalena Bazylko – akompaniament
  • Prowadzenie koncertu – Anna Morawska.

Mecenas strategiczny: Nova Trading SA, sponsor – mecenas kultury: PGE Energia Ciepła SA, partner: Atrium Copernicus.

Niedziela 3 maja, godz. 12:00 Zaśpiewamy hymn z TOS

3 maja o godz. 12:00 na profilach społecznościowych Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej obejrzymy film będący efektem projektu „Zaśpiewaj hymn z TOS”. Z okazji 100. rocznicy powrotu Torunia do wolnej Polski oraz obchodów Narodowego Święta Konstytucji torunianie mogli się włączyć w przygotowanie filmu z wykonaniem Mazurka Dąbrowskiego poprzez nagranie swojego śpiewu według parametrów zadanych przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną. Do finalnej wersji materiału użytych zostało pierwszych sto nadesłanych nagrań. Materiały wideo zostaną dołączone do ścieżki dźwiękowej zrealizowanej przez muzyków orkiestry i partnera akcji.

Niedziela 3 maja, 12:30 Transmisja mszy św. z katedry śś. Janów w TV Toruń

W niedzielę przypada 229. rocznica uchwalenia przez Sejm Czteroletni w 1791 r. słynnej Konstytucji 3 Maja. W tym roku, ze względu na epidemię korona wirusa, w Toruniu nie będzie plenerowego nabożeństwa w intencji Ojczyzny na Rynku Staromiejskim. Natomiast o godz. 12:30 w katedrze śś. Janów w Toruniu zostanie odprawiona msza św. intencji duchowego i materialnego ładu w naszej Ojczyźnie, celebrowana przez Biskupa Toruńskiego Wiesława Śmigla. Telewizyjną transmisję z nabożeństwa przeprowadzi TV Toruń. Link do transmisji
Zgodnie z aktualnymi przepisami, dotyczącymi zachowania odległości między wiernymi w obiektach kultu w odniesieniu do powierzchni kościoła, bezpośredni udział w mszy będzie mogło wziąć udział maksymalnie 91 osób.

Do 8 maja – konkurs #MojTorunBiało-Czerwony

Przypominamy również, że do 8 maja trwa konkurs zorganizowany przez Urząd Miasta Torunia z okazji Dnia Flagi Rzeczpospolitej i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Można w nim wziąć udział na dwa sposoby, poprzez:

  • ozdobienie balkonu lub okna w barwy biało-czerwone, wykonania zdjęcia udekorowanego miejsca oraz przesłania go na wskazany w regulaminie adres.
  • wykonanie dowolną techniką pracy plastycznej ukazującą biało-czerwony Toruń.

Regulamin dopuszcza udział tylko w jednej, dowolnej z tych części. Prace w wersji cyfrowej należy składać do 8 maja 2020 r. (do godziny 15:00). Zapraszamy!

Inne wydarzenia online Toruńskiej Majówki

Źródło: torun.pl

Kawiarenka dla Seniorów: Wędrowny Zakład Fotograficzny (recenzja książki)

Powiększ rozmiar tekstu

Wiesława Chmielewska, dziennikarka obywatelska portalu MYwToruniu.pl i seniorka z Kamienicy Inicjatyw, w ramach cyklu „Kawiarenka dla Seniorów” nagrała specjalnie dla Państwa recenzję książki „Wędrowny Zakład Fotograficzny” Agnieszki Pajączkowskiej.

Na końcu nagrania Pani Wiesława zaprasza wszystkich seniorów z Kamienicy Inicjatyw do wzięcia udziału w konkursie! Grupa na Facebooku „Seniorzy z Kamienicy Inicjatyw”: https://www.facebook.com/groups/658645004931948/

Zapraszamy do oglądania!

Projekt Kamienica Inicjatyw 65+ został dofinansowany ze środków Gminy Miasta Toruń.

Kawiarenka dla Seniorów: Jak zrobić makramę?

Powiększ rozmiar tekstu

Specjalnie dla Kamienicy Inicjatyw Ania Żurek nagrała film, w którym opowiada i pokazuje, jak zrobić makramę, czyli ozdobę na ścianę ze sznurków. Zachęcamy seniorów do kreatywnego spędzenia wolnego czasu podczas epidemii koronawirusa!

 

Projekt Kamienica Inicjatyw 65+  został dofinansowany ze środków Gminy Miasta Toruń.

Nieodpłatne porady prawne

Powiększ rozmiar tekstu

W sytuacji wprowadzonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniem koronawirusem nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Torunia nadal jest świadczona.

Ze względów bezpieczeństwa dla zdrowia beneficjentów oraz osób udzielających porad kontaktować się można z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – telefonicznie lub e-mailowo.

Osoba potrzebująca pomocy prawnej przed jej udzieleniem powinna złożyć za pomocą poczty e-mail wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).

Do pobrania: wniosek o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego

Wypełniony i podpisany wniosek należy zeskanować lub sfotografować i przesłać na adres: bou@um.torun.pl.

Osoby składające wnioski otrzymają w odpowiedzi numer telefonu prawnika, który udzieli porady.

Powyższe zasady ustanowiono na podstawie wytycznych Ministerstwa Sprawiedliwości w trosce o zdrowie mieszkańców Torunia.

Dodatkowe informacje można otrzymać pod nr tel. 56 61 18 674.

Kto może korzystać z bezpłatnej pomocy prawnej?
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym lub nieodpłatną mediację

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Zakres nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Fot. Sławomir Kowalski
Źródło: torun.pl

Zmiany w rozkładach jazdy

Powiększ rozmiar tekstu

Od poniedziałku 27 kwietnia 2020 r. zmienione zostaną rozkłady jazdy autobusów linii nr 15, 26, 34, 40 i C. Ma to związek z bardzo małą liczbą pasażerów komunikacji miejskiej wynikającej z trwających ograniczeń w poruszaniu się mieszkańców.

Zmiany dotyczą ograniczenia częstotliwości kursowania tych linii do 45 minut w dni wolne, a także w dni robocze po godz. 20:00. Autobusy linii nr 26, 34 i 40 na wspólnych odcinkach kursować będą co 15 minut. Ponadto, w dni wolne autobusy linii nr 34 kursować będą od godzin wczesnoporannych. W przypadku linii C zmiana rozkładu jazdy ma na celu poprawę przemienności odjazdów autobusów na wspólnych odcinkach.

Rozkłady jazdy – TUTAJ.

Weekend w Toruniu online

Powiększ rozmiar tekstu

Spektakl Jaskółeczka, wystawa Znaki Apokalipsy, Dzień Białej Flagi – to tylko niektóre propozycje wydarzeń kulturalnych na ten weekend online w Toruniu. 

PIĄTEK 24 kwietnia

godz. 10:00 Jaskółeczka – spektakl online, do 26.04., Teatr Baj Pomorski
Współczesna bajka Tadeusza Słobodzianka powstała z inspiracji argentyńską baśnią o miłości niemożliwej, która nieoczekiwanie połączyła istoty będące w naturze wrogami – jaskółkę i kota. Wiatr opowiada tę historię Jutrzence, którą kocha, oraz jej ojcu, Czasowi, który nie akceptuje ich miłości. Spór o miłość i jej prawa przekształca się w inscenizację opowieści o jaskółce i kocie. Czy rzeczywiście taka miłość jest możliwa? Spektakl będzie dostępny do 26 kwietnia do godziny 18:00.

godz. 10:00 Myć się czy wietrzyć?, do 10.05., Archiwum Państwowe w Toruniu
Każdy z nas wie, co oznacza higiena, bycie higienicznym, czystym. Dziś, w stanie epidemii, ten temat jest szczególnie na czasie. Każdy potrafi wymienić aspekty przyczyniające się do poprawy lub pogorszenia higieny. A jak było dawniej? Czym była higiena dla naszych przodków? Na te pytania odpowiedź znajdziemy na wirtualnej wystawie Archiwum Państwowego w Toruniu.

godz. 13:00-17:00 Konkurs dla znawców dziejów zamku, CK Zamek Krzyżacki
Trzeci etap konkursu rodzinnego. Zagadki zamkowe układał Marcin Łęcki, specjalista ds. projektów, turystyki i edukacji turystycznej – z wykształcenia historyk, nauczyciel historii. O wygranej decyduje godzina przesłania maila z prawidłowym hasłem krzyżówki.

godz. 18:00 Kalambury, Dwór Artusa
Kolejna odsłona e-rozgrywek. Tym razem rozegrane zostaną rodzinne kalambury. Rywalizacja będzie się odbywać między poszczególnymi grupami, a nowe hasła moderator będzie wysyłał grupom w wiadomościach prywatnych. Bezpłatne zapisy na zajęcia.

godz. 19:00 Znaki Apokalipsy, CSW
Wirtualne otwarcie wystawy. Artyści zaproszeni przez kuratorów – Mirosławę Rochecką i Kazimierza Rocheckiego – w ciągu dwóch lat realizowali swoje wizje do otrzymanych fragmentów tekstu Apokalipsy św. Jana. Na wystawie zgromadzono 177 dzieł 93 twórców z Polski, Dani, Słowacji, Ukrainy, Litwy, Francji i Brazylii. Wszystkie wystawy dostępne w placówce obejrzeć można na specjalnej platformie.

godz. 19:00 Praktyka yogi online, także 25.04., Centrum Yo
Zajęcia w wirtualnej przestrzeni trwają około 60 minut. W planach są asany, ćwiczenia oddechowe oraz elementy medytacji i relaksu. Wstęp wolny.


SOBOTA 25 kwietnia

godz. 10:00 Warsztaty online – Floorwork and wallwork, do 16.04., Kontakt improwizacja #in_tacz
Na wyjątkową edycję dwudniowych warsztatów w ramach projektu #in_tacz! zabierze nas Paweł Konior. Jak szukać inspiracji do ruchu? Jak samemu się motywować? Jakie narzędzie możemy wykorzystać do samodzielnej pracy z ciałem w domu? Te i inne aspekty poznamy na warsztatach „Floorwork and wallwork”, czyli praca z podłogą i ze ścianą, już w najbliższy weekend przy pomocy platformy Zoom. Wstęp wolny.

godz. 18:00 Dzień Białej Flagi 2020 „Nowe Sytuacje”, Od Nowa
Coroczny zlot Fanów Republiki w nowej formie. Całe wydarzenie odbędzie się z przekazem na żywo. W programie muzyka Republiki, wystąpienia gości specjalnych oraz niespodzianki.


NIEDZIELA 26 kwietnia

godz. 8:00-16:00 Julia Curyło: „Stan nieważkości”, Galeria Wozownia
Symboliczny finisaż wystawy. Obrazy Julii Curyło, namalowane na przestrzeni ostatnich lat, orbitują wokół zagadnień związanych z dwoma sferami – religią i nauką, a dokładniej astronomią. Tematy, takie jak Trójca św., Madonna z Dzieciątkiem czy Chrystus Pantokrator, zyskują w jej pracach zaskakującą reinterpretację.

godz. 11:00-18:00 Ostatni dzień z wystawami, CSW
Ostatnia okazja do zwiedzenia wirtualnie wystaw: “Everything’s Fine” Baltazara Fajto oraz “Wystaw się w CSW 2020” laureatów konkursu. Wstęp wolny. Wystawy dostępne są na platformie CSW.

Fot. Małgorzata Litwin

Źródło: torun.pl

Kawiarenka dla Seniorów: koncert Andrea Bocelli

Powiększ rozmiar tekstu

Dziś w ramach „Kawiarenki dla seniorów” zapraszamy Państwa do obejrzenia wyjątkowego koncertu Andrei Bocellego, który odbył się w mediolańskiej katedrze. Artysta swój występ określa, jako przesłanie miłości i nadziei dla Włoch i całego świata w czasie epidemii koronawirusa.

Zapraszamy do obejrzenia!

Projekt Kamienica Inicjatyw 65+  został dofinansowany ze środków Gminy Miasta Toruń.

 

Naszym piórem: „W sieci”

Powiększ rozmiar tekstu

W sieci jak leci. Ryby i śmieci. Czasami perły, czasami puste muszle, które nadymają się, by udowodnić swoją wielkość. Nie „urodzą” nigdy drogocennej kuleczki, najwyżej jej marną imitację.

Wszystko przeniosło się do sieci.
Jak odróżnić to, co ważne, od tego „co leci”.
Pewnie to kwestia bardzo złożona.
Co dla mnie okazało się ważne?

Niedawno trafiłam na fantastyczne „czytanie” Mistrza i Małgorzaty Bułhakowa.

Tę powieść czytałam wielokrotnie, ale posłuchałam wybranych z niej fragmentów jeszcze raz z ogromną przyjemnością i refleksją. Mistrzem w jej interpretacji okazał się Marek Kondrat.

Czasy teraz inne, trudne, ale dylematy, które ma człowiek, są ciagle takie same.

Pozwolę sobie tylko przypomnieć, trzeba w trakcie czytania lub słuchania być ostrożnym, gdyż mieszają się w powieści dwa plany, biblijny i rzeczywisty, Moskwa.

Bliska jest mi filozofia Jeszui, który twierdził, że na świecie nie ma złych ludzi – człowiek jest dobry z natury, zło nie jest jego immanetną cechą, rodzi się pod wpływem życiowych doświadczeń.

To co zrobić z postawą Piłata?

Jak ją ocenić?

Piłat ulega władzy mimo wewnętrznej niezgody na jej posunięcia. Podporządkowuje się powszechnie obowiązującym normom i zasadom, nawet jeśli naruszają one porządek moralny.

Tak, tchórzostwo jest najstraszniejszą ułomnością ludzkiej natury. Ono pozwala nie sprzeciwiać się krzywdzie bliźniego.

Czy zatem może pozostać bezkarne?

Karę wymierza jednak człowiekowi jego własne sumienie, chyba najbardziej męczący i surowy sędzia.

Nie piszę wierszy dla „świata”, ale ten popełniłam, bo wydawało mi się zasadne tak opowiedzieć o swoich refleksjach. 

Nie odchodź, kiedy staruszek niezdarnie wsiada do autobusu.
Nie odchodź, kiedy na ulicy płacze
dziecko.
Nie odchodź, kiedy ktoś kopie
psa.
Nie odchodź, kiedy smutny prosi
o uśmiech.
Nie odchodź, kiedy wyciąga do ciebie
ręce.
Nie odchodź, gdyż inaczej do ciebie też
nikt nie podejdzie.

 Warto zawsze zastanowić się, dlaczego ja tego słucham, po co to oglądam. Czy dzięki temu wiem więcej, może się wzruszam, może dodaje mi to odwagi, budzi nadzieję albo zwyczajnie, śmieszy?

Magdalena Zawadzka niedawno na Facebooku recytowała wiersz Wisławy Szymborskiej Kot w pustym mieszkaniu. Fantastyczna intonacja, dykcja, interpretacja. Kot w pustym mieszkaniu czeka, nie wierzy, że jego pan odszedł.

Wróci. Na pewno wróci – myśli kot.
Pozwolę mu wtedy pomieszkać w moim pokoju.

Ja wiem, że nie wróci. Kot nie wie.
Tego nie robi się kotu ani nikomu innemu.

Teraz też doświadczamy pustki.

Mieszkanie to samo, ale „porozsuwane”, brakuje kogoś, kto je spajał, tych, którzy przychodzili, byli, pili z nami kawę, rozmawiali. To nie powinno było się zdarzyć, ale się zdarzyło, wobec tego potrzebna jest odwaga, by we wszystkim znaleźć jakiś sens.

Oswajam czas, w którym żyję, poznaję bliżej ludzi, ich pasje i moce kreacyjne zdumiewają mnie, zaskakują, okazuje się, że za nimi tęsknię, piszą fantastyczne komentarze, niesamowicie witalni i pięknie młodzi.

Niektórzy kochają poezję, ale nie wszyscy muszą.

Ja tak i pewnie dlatego szukam w sieci czasu, kiedy „poezja leci”.

Każdy spektakl, muzyka, koncert, wystawa, w których biorę udział, służą mi jak otwarta książka, uczę się, by z sieci brać tylko ryby, odrzucać śmieci.

To mój sposób na bycie w sieci.

Jest w każdym czasie, coś, ktoś, kto rzuca koło ratunkowe.

Ratunkiem miłość jest.

Jeżeli jest.

na naszą słabość i biedę
niemotę serc i dusz
na to, że nas nie zabiorą

do lepszych gór i mórz

na czarnych myśli tłok

na oczy pełne łez
lekarstwem  miłość bywa
jeżeli miłość jest
jeżeli jest możliwa

na ludzką podłość i małość
na ostry boży chłód
na to że nic się nie stało
a zdarzyć miał się cud
na szary mysi strach
bliźniego wrogi gest
lekarstwem  miłość bywa
jeżeli miłość jest
jeżeli jest możliwa
tu kukły ludźmi się bawią
tu  igra z nami czas
tu wielkie młyny nas trawią
i pył zostaje z nas
na to, że z pyłu pył
i za początkiem kres
ratunkiem miłość bywa
jeżeli  miłość jest
jeżeli jest możliwa

na  krajów nędzę i smutek,

na okazałość państw
policję kłamstwo nudę
potęgę małych draństw
na nocny serca ból

że człowiek żył jak pies
ratunkiem miłość bywa
jeżeli miłość jest
jeżeli jest możliwa

(Agnieszka Osiecka „Jeżeli miłość jest”)

Wiesława Chmielewska

Dziennikarka MYwToruniu.plUrodziłam się na Mazowieckiej Równinie, a w moim oknie, jak pisał poeta,  „pole i topole”. Skończyłam jakieś szkoły (nawet wyższe), wiedziona sercem znalazłam się na pięknej ziemi mazurskiej, by ostatecznie, zupełnie niedawno, zamieszkać w Toruniu. Mam zasadę, która brzmi (słowa poety): „Nie bądź pewny, że masz czas, bo pewność niepewna”. Wiele „robiłam” w życiu dla innych, mniej dla siebie i chciałabym, by tak pozostało. Fascynuje mnie „gotyk na dotyk”, lubię ludzi, kocham najbliższych.

Kawiarenka dla Seniorów: ekologiczne i tanie środki czystości

Powiększ rozmiar tekstu

Dominika Bątkowska z Fundacji Archipelag Inicjatyw specjalnie dla seniorów z Kamienicy Inicjatyw opowiada o ekologicznych i tanich środkach czystości!

Czy wiedzą Państwo jakimi naturalnymi środkami zastąpić drogą i niezdrową chemię, którą najczęściej używamy? Zapraszamy do oglądania!

Nagranie zrealizowane w ramach spotkań „Kawiarenki dla Seniorów” w Kamienicy Inicjatyw.

Projekt Kamienica Inicjatyw 65+ został dofinansowany ze środków Gminy Miasta Toruń.

 

Toruński Informator dla Seniorów: Kultura w Internecie

Powiększ rozmiar tekstu

Kamiencia Inicjatyw

W związku z decyzjami władz państwowych odnośnie koronawirusa wszystkie wydarzenia w Kamienicy Inicjatyw są odwołane.

Jeśli chcą Państwo porozmawiać – czują się samotni, potrzebują wsparcia psychicznego – jesteśmy do dyspozycji w godzinach 9.00 – 17.00 pod tel. 514 786 113. Ten niełatwy czas możemy spędzić mając kontakt ze sobą!

Zachęcamy też do śledzenia aktualności na stronie http://www.mywtoruniu.pl.


Centrum Kultury Zamek Krzyżacki W Toruniu

http://ckzamek.torun.pl/

W związku z epidemią koronawirusa i zamknięciem zamku dla zwiedzających oraz odwołaniem wydarzeń Centrum proponuje Państwu wirtualne zwiedzanie obiektu oraz materiały z imprez, „pogadanki o zamku” i inne! Zapraszamy serdecznie do oglądania!


Toruńska Orkiestra Symfoniczna

http://www.tos.art.pl/pl/kat_3,10,239_zostanwdomu_z_TOS.html

Na stronie TOS znajdą Państwo: cykl ciekawostek, zagadek, nieoczywistych informacji o TOS, koncertach i nie tylko; wideo i fotorelacje przygotowane przez naszych muzyków, w których opowiadają o swoich instrumentach i o swojej pracy; materiały,  które przybliżają Państwu działanie TOS od kulis; cykl materiałów edukacyjnych, zawierających podstawy nauki o muzyce.


Muzeum Etnograficzne w Toruniu

http://etnomuzeum.pl/muzeum-wirtualnie/

Zaprasza na internetowe serwisy, w których przygotowują specjalne materiały i treści. Można je obejrzeć, wysłuchać lub przeczytać bez wychodzenia z domu. Na stronie dostępne są spacery wirtualne, dzięki którym zdalnie odwiedzić można: Park Etnograficzny w Toruniu, Park Etnograficzny w Kaszczorku, a także muzealną wystawę stałą „Tajemnice codzienności. Kultura ludowa i jej pogranicza od Kujaw do Bałtyku (1850-1950)”. Spacery dostępne są pod adresem www.etnomuzeum.pl/wirtualny-spacer i obsługiwane są również przez urządzenia mobilne.

Na muzealnych profilach w mediach społecznościowych (na Facebooku, Instagramie i Twitterze) trwa cykl #AnatomiaMuzeum, w ramach którego udostępniana jest wystawa czasowa „Anatomia muzeum. 60 lat Muzeum Etnograficznego w Toruniu”. Katalog ekspozycji powstałej w roku jubileuszu i pokazującej działanie muzeum typu etnograficznego jest do bezpłatnego pobrania na stronie www.etnomuzeum.pl/wydawnictwa.

Polecamy również wirtualną wystawę rzeźb Józefa Soboty (1895-1979) artysty ludowego ze wsi Regut zakupionych do zbiorów Muzeum Etnograficznego i udostępnionych na dedykowanej projektowi podstronie w 2019 r. (www.etnomuzeum.pl/kolekcja-rzezb-jozefa-soboty).

Zapraszamy do obejrzenia serii filmów informacyjnych i warsztatowych przybliżających tradycje związane z Wielkim Tygodniem, a także z obchodami świąt Wielkiej Nocy.


Muzeum Piernika

https://muzeumpiernika.pl/pl/content/piernikowe-kolorowanki-do-pobrania

W ramach akcji #zostańwdomu muzeum na swojej stronie udostępniło do pobrania kolorowanki z piernikowymi, muzealnymi wzorami.


Muzeum Okręgowe w Toruniu

https://muzeum.torun.pl/aktualnosci/muzealniewirtualnie-czyli-nasza-oferta-online-na-czas-zamkniecia/

Na czas zamknięcia swoich oddziałów Muzeum Okręgowe w Toruniu przygotowuje dla Państwa specjalną ofertę online pod nazwą #MuzealnieWirtualnie. Od 19 marca aż do odwołania na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych publikowane będą materiały w formie tekstów, filmów oraz zdjęć prezentujące zbiory, przybliżające historię Torunia czy zdradzające kulinarne ciekawostki. Na Facebooku codziennie ukazywać się będą tematyczne notki pod hasłami:
#PoniedziałekZObrazem
#EgzotycznyWtorek
#KosmicznaŚroda
#PysznyCzwartek
#DawnyToruńNaPiątek
#MilitarnaSobota
#NiedzielaZKsiążką

Inną rolę będzie pełnić znajdująca się pod adresem www.muzeum.torun.pl strona internetowa. W zakładce „Edukacja” będą publikowane konkursy, quizy i inne zadania dla różnych grup odbiorców, wiele z nich z nagrodami.

W zakładce „Projekty” dwa razy w tygodniu będzie wrzucana publicystyka – podane w przystępny sposób, okraszone zdjęciami artykuły, które zainteresują wszystkich miłośników kultury i sztuki. Nowe materiały będą pojawiać się we wtorki i czwartki.


Dwór Artusa

https://artus.torun.pl/e-kultura-w-dworze-artusa/

Do zakończenia kwarantanny będzie sumiennie dbać o waszą higienę kulturalną, przenosząc Was w wirtualny świat e-kultury! Pełni pomysłów i kreatywności wykorzystują to, co mamy w zasięgu ręki.

Na koniec marca i początek kwietnia przygotowali dla Was tydzień pełen wirtualnych wydarzeń!

16.04. (czw.) 17:30 e-Trening | Na tanecznie

16.04. (czw.) 18:30 Artusowe DIY | Lawowanie z panem Zbyszkiem

18.04. (sob.) 11:00 Artusowe e-rozgrywki | Mafia!

18.04. (sob.) 19:00 Impro sobota z Artusem | Jo 2019 – Thanos

25.04. (sob.) 19:00 Impro sobota z Artusem | Jo 2019 – Projekt Babel

Na tym nie koniec! Obserwujcie stronę Dworu Artusa oraz nasze social media, bo wydarzeń online będzie znacznie więcej!


Teatr Muzyczny w Toruniu

https://www.teatrmuzyczny.torun.pl/5/aktualnosci

Teatr Muzyczny w Toruniu na swojej stronie publikuje wywiady  z aktorami. Dostępny jest już wywiad z Michałem Cyranem, Kasią Witkowską, Damianem Droszczem, Michałem Zacharkiem i Dominiką Sell-Kukułką.


Muzeum Diecezjalne w Toruniu

https://www.facebook.com/muzeumdiecezjalnetorun/

Na Facebooku Muzeum Diecezjalnego w Toruniu możemy obejrzeć wycieczkę do Katedry św. Janów, Wąbrzezna czy Zamku Biskupów Chełmińskich. Zachęcamy do śledzenia aktualności.


Teatr Baj Pomorski

http://www.bajpomorski.art.pl/aktualnosci,11,pl,news,11,1,658.html

Zachęca do regularnego odwiedzania ich mediów społecznościowych. Znajdziecie tam filmy prezentujące zaplecze Teatru, materiały edukacyjne, filmiki nagrane specjalnie dla Was przez aktorów, dzięki którym poznacie Ich z nieco innej strony. Klikajcie w niżej podane linki:
https://www.facebook.com/bajpomorski/
https://www.instagram.com/teatrbajpomorski/
https://www.youtube.com/user/bajpomorski


Teatr Horzycy

http://teatr.torun.pl/dzialamy-online/

Mimo konieczności odwołania wszystkich spektakli i wydarzeń w naszym teatrze, działają dla Państwa online. Na stronie dostępne są materiały takie jak Salon Poezji online, czytanie dramatu online, materiały filmowe z cyklu „Poznaj Teatr Online” i transmisje spektaklu online „Edyp Tyran”.