Naszym piórem: „Ocalić od zapomnienia – wizyta w Fundacji gen. Elżbiety Zawackiej”

Powiększ rozmiar tekstu

Kamienica Inicjatyw w Toruniu to miejsce, w którym seniorzy 65+ mogą się spotkać, porozmawiać, wypić kawę, spędzić czas w miłej atmosferze. Ale nie tylko. Gospodarze tego miejsca mają ambicje, aby przekazywać seniorom wiedzę o Toruniu i jego znanych mieszkańcach. I tak w październiku Kamienica gościła panią dr Katarzynę Minczykowską, która przedstawiła zebranym wybitną Toruniankę gen. Elżbietę Zawacką.

To spotkanie seniorom bardzo się spodobało i w listopadzie wybraliśmy się do siedziby Fundacji gen. Elżbiety Zawackiej na ulicę Podmurną. W Fundacji przyjęła nas pani Anna Rojewska wieloletnia dokumentalistka o ogromnej wiedzy na temat działalności Fundacji i jej zbiorów. Jesteśmy wdzięczni pani Ani za to ciepłe przyjęcie i bardzo osobisty, merytoryczny sposób przekazywania nam wiedzy o gen. Elżbiecie Zawackiej, Fundacji i swojej pracy jako dokumentalistki.

Fundacja „Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Kobiet” powstała w 1990 roku dzięki inicjatywie gen. Elżbiety Zawackiej i poparciu tej inicjatywy przez władze Miasta Torunia. Od początku jej powstania prezesem jest pani Dorota Zawacka – Wakarecy a wieloletnim v-ce prezesem pani dr Katarzyna Minczykowska autorka biografii o gen. Elżbiecie Zawackiej ” Cichociemna”.

Obecne zbiory Fundacji są imponujące i stanowią:

 • ponad 5 000 teczek osobowych żołnierzy polskich z czasów wojny, w tym około 3 000 to teczki osobowe kobiet – Polek,  które walczyły podczas wojny w kraju i poza jego granicami,
 • archiwum ” Zagrody”- zbiór 232 teczek osobowych kurierów, emisariuszy i osób zaangażowanych w utrzymywaniu łączności okupowanej Polski z rządem na emigracji w Londynie,
 • muzealia wśród których znajdują się mundury, odznaczenia, czy wyposażenie pokoju gen. Elżbiety Zawackiej przeniesione z Jej mieszkania na ulicy Gagarina, wzruszający swoją skromnością,
 • ikonografia na którą składają się fotografie przedstawiające panią  Generał w różnych okresach Jej życia, a także fotografie z czasów wojny  przedstawiających ludzi aktywnie zaangażowanych w walkę z okupantem,
 • biblioteka obejmująca kilka tysięcy publikacji opisujących czasy wojny, polskie Państwo Podziemne,zbiory prasy konspiracyjnej, zbiory kartograficzne i wiele innych cennych materiałów czasów wojny,
 • mikrofilmy, taśmy magnetofonowe, filmy, dyskietki komputerowe na których gromadzone są dzieje wojennej służby kobiet, pomorskiej konspiracji, a także wieloletnia działalność Fundacji.

Zbiory Fundacji są zinwentaryzowane i opisane w katalogach osobowych i indeksach rzeczowych, które opracowują zaangażowane i niezwykle oddane Fundacji – dokumentalistki.

Działalność Fundacji to nie tylko zamknięta karta historii II wojny, ale i obecna bardzo szeroka działalność popularyzatorska prowadzona wśród uczniów toruńskich szkół, studentów i mieszkańców Torunia.

W ramach tej działalności Fundacja prowadzi ogólnopolskie konferencje naukowe obejmujące różne aspekty działalności z okresu wojny, w tym roku w listopadzie odbyła się po raz 27 poświęcona zagadnieniom łączności podczas wojny.

Fundacja organizuje konkursy literackie i historyczne dla młodzieży szkół gimnazjalnych i obejmujące czasy wojny i lat powojennych, dla dzieci i młodzieży prowadzone są zajęcia tematyczne w siedzibie Fundacji.

Od początku swej działalności Fundacja publikuje książki o tematyce związanej z konspiracją na Pomorzu, wojenną służbą Polek,co roku ukazują się biuletyny Fundacji, materiały pokonferencyjne, monografie, słowniki, źródła i przewodniki.

Fundacja zapoczątkowana przez gen. Elżbietę Zawacką wrosła w środowisko naukowe naszego miasta, jest znana ze swojej szerokiej i wszechstronnej działalności. To dobrze, że w Toruniu jest takie miejsce do którego przychodzą starzy i młodzi jego mieszkańcy aby poznać losy cichych bohaterów minionej, okrutnej wojny.

Halina Zubrycka

NA LINII SŁOWA. Twórcze poznawanie relacji słowa i obrazu (publikacja)

Powiększ rozmiar tekstu

„Na linii słowa. Twórcze poznawanie relacji słowa i obrazu” było projektem z zakresu edukacji kulturalnej dofinansowanym ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminy Miasta Toruń, w ramach którego odbyło się ponad 20 wydarzeń.

Dzięki realizacji cyklu działań projektowych od lipca do listopada 2017 roku, pokazaliśmy uczestnikom projektu, że język polski jest podstawowym elementem w budowaniu naszej tożsamości narodowej.

Warsztaty, spotkania wykładowe i spacery prowadzone metodami edukacji poza formalnej pozwoliły nam w pogłębiony sposób poruszać się w sferze współczesnych kodów kultury. Poszczególne działania zostały opracowane w postaci scenariuszy zajęć i przedstawione w publikacji. Odwołujemy się w niej do najnowszych koncepcji sztuki łączącej słowo i obraz, dynamiki miasta czy tradycyjnych przejawów ich współistnienia w sferze kształtowania wspólnoty i tożsamości.

Zawartość publikacji obejmuje praktyczne podstawy do poznawania relacji słowa i obrazu. Scenariusze zajęć dla różnych grup wiekowych, zostały tak opracowane by mogli je stosować nauczyciele i edukatorzy.

Publikacja jest darmowa i można ją pobrać pod adresem www.youhaveit.pl oraz www.issuu.com/fundacjayouhaveit/docs/na_linii_s__owa_publikacja_ok4

Zachęcamy
Zespół projektowy Fundacji You Have It

Więcej o projekcie na:
www.youhaveit.pl/?page_id=1793
www.facebook.com/YouHaveIt/
www.facebook.com/naliniislowa

Projekt „NA LINII SŁOWA. Twórcze poznawanie relacji słowa i obrazu.”
Koncepcja: Malina Barcikowska, Dagmara Pochyła, Dorota Schreiber
Organizator: Fundacja YouHaveIt

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminy Miasta Toruń

Wejściówki na koncert jazzowy

Powiększ rozmiar tekstu

Muzyka Krzysztofa Komedy i twórczość Czesława Miłosza to inspiracje koncertu jazzowego „Po katastrofie”, który odbędzie się 30 listopada 2017 r. o godz. 19:00 na Jordankach. Kilkadziesiąt bezpłatnych wejściówek czeka na chętnych w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Torunia przy Wałach gen. Sikorskiego 8.

„Po katastrofie” to nowy, wyjątkowy projekt muzyczny Eljazz Big-Bandu pod dyrekcją Józefa Eliasza. Tytułowy utwór nawiązuje do wiersza Czesława Miłosza „Campo di fiori ”, w którym poeta ukazuje dramat ludzi za murem warszawskiego getta. Do tego wiersza wybitny, polski kompozytor Krzysztofa Komedy napisał muzykę, która po raz pierwszy pojawiła się w 1967 roku na płycie noszącej tytuł: „Meine Süße Europäische Heimat” („Moja słodka Europejska Ojczyzna”). Warto dodać, że w czasie, gdy Komeda tworzył „Nach der Katastrophe – Warschau 1943” („Po katastrofie – Warszawa 1943”) twórczość Czesława Miłosza była w Polsce objęta cenzurą (do 1980 r.).

„Rzecz znamienna, że sam kompozytor ocenił wspomniany album jako swoje „najpiękniejsze i najważniejsze muzyczne dzieło”. Komeda połączył tu ze sobą dwie dziedziny sztuki: muzykę i poezję. Wykorzystał zresztą wiersze polskich poetów, którzy „przeszli przez cierpienia wojny, getta, obozów koncentracyjnych, więzienia i emigracji, którzy zginęli, zostali rozstrzelani, zamęczeni na śmierć (…). Ale to też są poeci, którym Polska zawdzięcza ów nieskończenie bogaty, zaczarowany krajobraz poetycki, niemający w XX wieku nigdzie na świecie swojego odpowiednika (…).” – pisano o tym albumie.

W programie koncertu znajdą się następujące utwory:

 • DWAJ LUDZE Z SZAFĄ – kompozycja: Krzysztof Komeda, arr. Andrzej Jagodzinski
 • NIM WSTANIE DZIEŃ – kompozycja: Krzysztof Komeda, arr. Bogdan Ciesielski
 • BALLAD FOR BERNT – kompozycja: Krzysztof Komeda, arr. Jacek Namysłowski
 • PO KATASTROFIE – kompozycja: Krzysztof Komeda, arr. Jan Walczyński
 • CUL DE SAC – kompozycja: Krzysztof Komeda, arr. Leszek Kułakowski
 • SVANTETIC – kompozycja: Krzysztof Komeda, arr. Michał Tomaszczyk
 • DO WIDZENIE DO JUTRA – kompozycja: Krzysztof Komeda, arr. Miłosz Gawryłkiewicz
 • ASTIGMATIC – kompozycja: Krzysztof Komeda, arr. Nikola Kołodziejczyk
 • MOJA BALLADA – kompozycja: Krzysztof Komeda, arr. Piotr Mania
 • CHERRY – kompozycja: Krzysztof Komeda, arr. Rakalski Łukasz
 • KATTORNA – kompozycja: Krzysztof Komeda, arr. Aleksandra Tomaszewska
 • ROSEMARY’S BABY – kompozycja: Krzysztof Komeda, arr. Piotr Wrombel

Źródło: torun.pl

Weekend z UNESCO!

Powiększ rozmiar tekstu

Weekend 2-4 grudnia 2017 r. będzie obfitować w kolejne wydarzenia, związane z 20-leciem wpisania zespołu staromiejskiego Torunia na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

W ramach Weekendu z UNESCO od soboty do poniedziałku będzie można zajrzeć do na co dzień niedostępnych miejsc w zespole staromiejskim, zobaczyć odkrytą niedawno w kamienicy przy Rynku Staromiejskim 25 kapsułę czasu oraz przyjrzeć się z bliska dokumentacji wnioskowej i dokumentowi wpisania na Listę UNESCO. Na część wydarzeń obowiązują wcześniejsze zapisy.

Szczegółowy rozkład wydarzeń:

2 grudnia (sobota):

 • godz. 12:00, 13:00 – „Krypta pod Katedrą Św. Janów” zwiedzanie prezbiterium i zejście do podziemi (w Katedrze po trasie będzie oprowadzał dr hab. Juliusz Raczkowski, grupy do 30 osób, czas zwiedzania około 40 min., wymagane wcześniejsze zapisy drogą mailową TorunUnesco@gmail.com )
 • godz. 14:00, 15:00, 16:00 – „Mauzoleum Anny Wazówny” zwiedzanie prezbiterium i zejście do podziemi Kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (po trasie będzie oprowadzał dr Michał Targowski, w zależności od zainteresowania dwie lub trzy grupy do 20 osób, czas zwiedzanie ok. 40 min., wymagane wcześniejsze zapisy drogą mailową TorunUnesco@gmail.com)
 • godz. 14:00 – zwiedzanie kościoła św. Jakuba (po kościele oprowadzał będzie proboszcz ks. Kanonik Wojciech Kiedrowicz)
 • godz. 17:00 – okolicznościowy koncert plenerowy Kwartetu Dętego Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej (dziedziniec Ratusza Staromiejskiego, na replice kogi)
 • godz. 17:00 – 21:00 – wieczorne wejście na dwie toruńskie wieże: wieżę ratuszową oraz wieżę w Katedrze św. Janów

Program miejskich instytucji kultury – wstęp bezpłatny:

Centrum Kultury Dwór Artusa

 •  godz. 10:00 – 20:00 zwiedzanie wystawy X Międzynarodowego Festiwalu Fotografii i Filmu Przyrodniczego „Sztuka Natury” 2017
 •  godz. 16:30 oprowadzanie po Dworze Artusa

Toruńska Orkiestra Symfoniczna

 •  godz.16:00 zwiedzanie siedziby orkiestry w Centrum Kulturalno Kongresowym Jordanki (obowiązują wcześniejsze zapisy 56 622 83 05 i 56 663 79 17)
 •  godz. 17:00 Dziedziniec Ratusza Staromiejskiego okolicznościowy koncert plenerowy  Kwartet Dęty Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej

Muzeum Okręgowe w Toruniu

 • godz. 16:00 – 22:00 zwiedzanie Muzeum Historii Torunia w Domu Eskenów
 •  godz. 17:00 – 21:00 wieczorne wejście na dwie toruńskie wieże: wieżę ratuszową oraz wieżę w Katedrze św. Janów, ostatnie wejście o godz. 20:30

Dom Muz, ul Podmurna 1-3

 •  godz.11:00 – 16:00 zwiedzanie wystawy X Międzynarodowego Festiwalu Fotografii i Filmu Przyrodniczego „Sztuka Natury” 2017
 • godz. 13:00 zwiedzanie budynku Domu Muz, w tym zabytkowej więźby dachowej (obowiązują wcześniejsze zapisy 56 621 05 81)
 •  godz. 14:00 spektakl O bombce co spadła z choinki w wykonaniu teatru Magma  (obowiązują wcześniejsze zapisy 56 621 05 81)

Centrum Kultury Zamek Krzyżacki

 • godz. 16:00 – 19:00 Wieczorne zwiedzanie zamku z pochodniami połączone z pokazem walk rycerskich (obowiązują wcześniejsze zapisy tel: 56 621 03 35, 56 621 08 89)

Teatr Baj Pomorski

 •  godz. 15:00, 15:30 i 16:00 zwiedzanie Teatru Baj Pomorski (obowiązują wcześniejsze zapisy tel: 56 652 20 29, wew 35,36)
 •  godz. 14:00 – 15:00 warsztaty dla dzieci Budowa Lalek (obowiązują wcześniejsze zapisy tel: 56 652 20 29, wew. 35,36)

Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu

 • godz. 12:00 – 18:00 zwiedzanie Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu oraz wystawyekslibrisu ExDIGITALIS 2017 oraz wystawy współczesnej sztuki białoruskiej Biało-czerwono-biali

3 grudnia (niedziela)

 • godz. 12:00 –  Toruń UNESCO – trasa zwiedzania z przewodnikiem po średniowiecznej zabudowie Torunia  i obiektach, które zadecydowały o wpisie Torunia na listę światowego dziedzictwa UNESCO (nieodpłatne zwiedzanie dla chętnych, zapisy będzie prowadził Ośrodek Informacji Turystycznej Rynek Staromiejski 25 tel: 56 621 09 30, mail: it@it.torun.pl w zależności od zainteresowania zostanie utworzona odpowiednia liczba grup)
 • godz. 10:00 – 14:00 – Wystawienie w Ośrodku Informacji Turystycznej odnalezionej niedawno podczas remontu mieszkania w kamienicy przy Rynku Staromiejskim 25 w Toruniu kapsuły czasu – 107 lat temu toruński przedsiębiorca Max Mallon zamurował w ścianie swojego mieszkania puszkę po rosyjskim kawiorze. Wewnątrz, w jeszcze jednym pojemniku, schował monety, opakowanie po nasionach, którymi handlował, oraz list do znalazcy. Wszystko zachowało się w idealnym stanie.

4 grudnia (poniedziałek)

 • godz. 17:00 –spotkanie w 20.rocznicę wpisania Torunia na listę światowego dziedzictwa UNESCO, Sala Mieszczańska Ratusza Staromiejskiego,

– wystawa planszowa TORUŃ – 20 LAT NA LIŚCIE ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA UNESCO wraz z pokazem dokumentacji wnioskowej Torunia i dokumentu wpisania na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO,

– prezentacja przedstawiająca zmiany, jakie zaszły na obszarze średniowiecznego zespołu miejskiego Torunia do 1997 roku,

– koncert kwintetu smyczkowego MultiCamerata, w programie A. Adam Jarzębski – Tamburetta, Sentinella, Andrzej Panufnik – Tańce staropolskie, Witold Lutosławski – Pięć melodii Ludowych, Afredo Catalani – Serenatella,

– okolicznościowy toast.

Źródło: torun.pl

Narodowy Balet Gruzji „Sukhishvili”

Powiększ rozmiar tekstu

Unikalne show taneczne – 100 tancerzy i orkiestra na scenie.

6 lutego 2018 r. o godz.19.00 SUKHISHVILI wystąpi w toruńskim CKK Jordanki. 

Gruziński balet narodowy „Sukhishvili”  – jeden z czolowych i największych tanecznych zespołów świata, który posiada swoją własną orkiestrę. W swojej historii wyruszył na ponad 300 tournée, członkowie zespołu 11 razy objechali 5 kontynentów i 90 krajów, odbyli tysiące koncertów, które łącznie widziało dziesiątki milionów widzów na całym świecie!

Występ zespołu nazwano „najlepszym show na Broadwayu”, w Australii uznany był on za „ósmy cud świata”, a po koncercie na najsłynniejszej scenie w Lа Scala, kurtynę podnoszono aż 14 razy, pobijając tym samym rekord Caruso (podniesienie kurtyny 11 razy).

Gruziński Balet Narodowy „Sukhishvili” powstał 70 lat temu i bazuje na tradycyjnych tańcach narodowych, ale żeby występy były jeszcze bardziej spektakularne, powstały nowe układy, będące doskonałym połączeniem urokliwego folku i kroków współczesnych.

Elementy sztuki walki i akrobacje, bajecznie kolorowe kostiumy oraz dynamiczna, opowiedziana z niebywałą pasją historia sprawiają, że „Sukhishvili” stanowi doskonałe show dla całej rodziny: od dzieci aż po seniorów.

Zespół cały czas odświeża i aktualizuje swój program. W ramach europejskiej trasy koncertowej roku 2018 widzowie zobaczą najnowszy program, otrzymają niesamowite emocje i potężny ładunek energii, który można uzyskać tylko na koncercie Narodowego Baletu Gruzji „Sukhishvili”.

NIEBEZPIECZNE TAŃCE GRUZIŃSKICH MĘŻCZYZN

„Spróbujcie skoczyć w powietrzu, podginając kolana pod siebie. Potem upadnijcie na klęczki na podłogę i skoczcie ponownie, żeby znów upaść i kontynuować! A potem kręćcie się na palcach w miękkich butach z taką szybkością, żeby nikt nie rozpoznał waszego własnego oblicza. A potem zróbcie okrążenie wokół sceny na klęczkach. Urzeknijcie przepiękne damy, które obserwują spokojnie i figlarnie wasz śmiały taniec, który stara się wywalczyć ich przychylność”.

The Washington Post (USA)

SZTORM NA SCENIE

„Gruzińscy artyści – sama doskonałość. To nawet nie taniec, to – lot. Sztorm na scenie”.

Daily Mirror (Great Britain)

CZAR Z GRUZJI

„Dwie i pół godziny przelatują jak sekundy, nim zdążysz spostrzec, patrzysz z ogromną uwagą i zastanawiasz, czym zachwycasz się bardziej – muzyką, pięknymi kostiumami, sztuką czy niewiarygodną techniką tancerzy, bogatymi w tradycje Gruzji”.

New York Post (USA)


Oficjalna strona http://www.sukhishvili.pl
Oficjalny film promocyjny: https://www.youtube.com/watch?v=iXqTsHFDj6w
Bilety na:  http://www.sukhishvili.pl, Eventim, Biletyna.pl, Pankoncert.pl

Świąteczny kiermasz i warsztaty

Powiększ rozmiar tekstu

W niedzielę 10 grudnia w godz. 10.00-15.00 w Muzeum Etnograficznym odbędzie się bożonarodzeniowy kiermasz świąteczny. Dzień wcześniej, w sobotę 9 grudnia o 16.00, zaplanowano rodzinne warsztaty „Ubierz choinkę obdaruj rodzinkę”. Podczas zajęć prowadzonych przez twórców ludowych wykonane zostaną tradycyjne ozdoby choinkowe.

Na kiermasz przyjedzie ponad stu twórców, którzy zaprezentują tradycyjne wyroby rękodzielnicze związane z Bożym Narodzeniem oraz regionalne przysmaki. Na stoiskach zobaczyć będzie można słomiane i wiórowe ozdoby choinkowe, ręcznie malowane szklane i ceramiczne bombki, woskowe świece i stroiki świąteczne, haftowane bieżniki i serwetki, rzeźbione anioły, szopki oraz postacie świętych. Garncarze zaprezentują całą gamę wyrobów ceramicznych, od tradycyjnych glinianych a także kamionkowych garów, po bogato szkliwione, fantazyjne naczynia. Podziwiać będzie można również wyroby z wikliny, kolorowe łowickie wycinanki, drewniane i szmaciane zabawki oraz oryginalną biżuterię. Miłośnicy tradycyjnych smaków będą mogli zakupić wędliny, miody, chleb na zakwasie, sękacze, pierniki, domowe wypieki i przetwory.

Muzeum Etnograficzne, wpisując się w adwentową tradycję, co roku organizuje również rodzinne warsztaty „Ubierz choinkę obdaruj rodzinkę”,  podczas których uczestnicy będą mieli niecodzienną okazję nauczenia się wykonywania tradycyjnych ozdób choinkowych od twórczyń ludowych z Kurpiów. Czesława Kaczyńska, Marianna Pokora i Elżbieta Prusaczyk pokażą i nauczą, jak stworzyć misterne cacka  ze słomy, kolorowej bibułki i krepy. Będzie też można wykonać drobne podarunki z kolorowego papieru, pszczelarskiej węzy i opłatka. Tradycja ustawiania w domach w okresie bożonarodzeniowym przystrojonego drzewka sięga na ziemiach polskich XIX wieku. Początkowo na gałęziach świerków, jodeł i sosen wieszano jabłka, orzechy i pierniki. Później zaczęły pojawiać się na choinkach również ręcznie wykonane ozdoby z papieru, bibuły, wydmuszek, słomy i wstążek. Czasem przygotowania zabawek choinkowych, zwanych cackami,  był okres adwentu. W trakcie długich zimowych wieczorów cale rodziny zasiadały do stołów, aby wspólnie wycinać i kleić papierowe aniołki, ptaszki, pawie oczka, koszyczki. Na długie nitki nawlekano pociętą słomę, przygotowywano światy z opłatka i malowano łupiny orzechów. Zrobione wcześniej zabawki zawieszano na choinkach w Wigilię.

Bilety na kiermasz dostępne w dniu imprezy: 4 zł – normalny, 2 zł – ulgowy, 8 zł – rodzinny (2+2)
Bilety na warsztaty: normalny – 9 zł, ulgowy – 6 zł, rodzinny – 20 zł. Nie są prowadzone zapisy na zajęcia, bilety można zakupić w kasie Muzeum w przedsprzedaży na tydzień przed imprezą.

Bezpłatne porady notariuszy

Powiększ rozmiar tekstu

W sobotę, 25 listopada 2017 r. w godzinach 10:00-16:00 w sali kominkowej Domu Harcerza będzie można uzyskać bezpłatne porady w zakresie bezpiecznego przekazywania majątku.

Dzień Otwarty Notariatu, organizowany od 2010 roku zawsze w ostatnią sobotę listopada, jest jedną z ważniejszych inicjatyw samorządu notarialnego. Coroczna społeczna akcja edukacyjna pozwala wszystkim zainteresowanym uzyskać praktyczne informacje w ważnych dla każdego obszarach prawa.

Tegoroczna, VIII edycja akcji Dzień Otwarty Notariatu odbędzie się pod hasłem „Porozmawiaj z notariuszem, jak bezpiecznie przekazać majątek”. W sobotę 25 listopada 2017 r. notariusze będą udzielać informacji prawnych w godzinach 10.00 – 16.00. W Toruniu będzie można porozmawiać z notariuszem w sali kominkowej Domu Harcerza przy Rynku Staromiejskim.

Tradycyjnie uczestnicy spotkań z notariuszami otrzymają broszury – tym razem będą one zawierać informacje o bezpiecznych sposobach przekazania majątku. Partnerem publikacji jest PZU.

Źródło: www.torun.pl

Wernisaż X Festiwalu Fotografii i Filmu Przyrodniczego

Powiększ rozmiar tekstu

Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika 1 grudnia 2017-14 stycznia 2018 godz. 16.30
Kuratorzy: Adam Adamski, Magdalena Nierzwicka
Aranżacja plastyczna: Magdalena Nierzwicka

Zapraszamy na wernisaż 1 grudnia o godzinie 16:30.

Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza na wernisaż X Festiwalu Fotografii i Filmu Przyrodniczego, który odbędzie się 1 grudnia o godzinie 16:30Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika. Wystawa prac autorstwa Adama Adamskiego potrwa do 14 stycznia 2018 roku.

Adam Adamski – zawodowo związany z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu już od czasu studiów. W latach 1991 – 2016 pracował na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi oraz Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska. Pełnił tam w latach 1997 – 2016 funkcję Kierownika Wydziałowego Muzeum Przyrodniczego. Obecnie prowadzi pracownię fotograficzną w Zakładzie Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej UMK. W swojej pracy stara się połączyć Naukę (doktorat z nauk biologicznych) i Sztukę (habilitacja z dziedziny sztuk filmowych). Jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Uczestniczył w wielu wystawach zbiorowych i stworzył wiele indywidualnych wystaw fotograficznych. Wymyślił i kieruje Międzynarodowym Festiwalem Fotografii i Filmu Przyrodniczego „Sztuka Natury”.

„Moimi ścieżkami …”
Kilometrami, godzinami, dniami? Jaką miarą wyrazić przebyty dystans, czas spędzony na moich fotograficznych ścieżkach? A może, cofnąć się w czasie, przywołać wspomnienia i emocje, które towarzyszyły wędrówkom? Każde zdjęcie, które stworzyłem to zaklęta ruchem migawki fascynująca opowieść.

Szum morza, smak soli czy zapach wodorostów – to wspomnienia przywołane zdjęciami ptaków ze Szkocji i Norwegii. Zaufanie, jakim obdarzają człowieka te zwierzęta, pozwala na bliskie i subtelne relacje z modelem. Polskie krajobrazy natomiast, przywołują wspomnienia ulotnych barw wschodów i zachodów słońca, przemoczonych poranną rosą butów oraz śmiechu Przyjaciół, z którymi często spędzałem te radosne, fotograficzne chwile. Wyciszenie i spokój odnajdywałem zarówno podczas fotografowania ptaków ukryty w czatowni, jak i w trakcie podpatrywania przez szybę akwarium tajemnic z życia zwierząt wodnych. Emocje, które towarzyszą codziennemu życiu zwierząt staram się przekazać odbiorcom zdjęć, z nadzieją, że poczują napięcie towarzyszące uwiecznionym sytuacjom – na przykład zwierzęcym godom czy zdobywaniu pokarmu.

Spoglądam w stronę, z której przyszedłem i we mgle rozmytych wspomnień ledwie dostrzegam początki drogi. Patrzę przed siebie widzę ścieżki, których jest wiele, ale dokąd zmierzają? Każda z nich kusi, uwodzi i przyciąga … . Czas zatem ruszyć w drogę, dokonać wyborów, poznać nowe miejsca, aby zachować nowe wspomnienia zapisane dzięki kolejnym i kolejnym „strzałom” migawki – na moich ścieżkach….

Warsztaty dziennikarskie dla seniorów: Jak szlifować warsztat dziennikarski?

Powiększ rozmiar tekstu

Zapraszamy na kolejne warsztaty dla dziennikarzy portalu dla seniorów MYwToruniu.pl oraz dla osób zainteresowanych tematem.

 • 24.11.2017, godz. 11.00, I część: O pięknie języka polskiego – najczęściej popełniane błędy językowe, część ćwiczeniowa związana z mówieniem oraz wykorzystywaniem języka do pracy redakcyjnej
 • 01.12.2017, godz. 11.00, II część: Czy rzeczywiście mam lekkie pióro? Redagowanie tekstów, praca w grupach – ćwiczenia praktycznie.

Warsztaty poprowadzi: Nina Koziołocka, psycholog, logopeda, terapeuta zajęciowy, członek Teatru Kuźnia Bracka.

Warsztaty odbędą się w Kamienicy Inicjatyw na ul. Kopernika 22.

Zapisy: Kamienica Inicjatyw, tel: 514 786 113

Muzeum Etnograficzne w grudniu

Powiększ rozmiar tekstu

GRUDZIEŃ 2017
Godziny otwarcia:

wtorek-piątek: 9.00 – 16.00
sobota, niedziela: 10.00 – 16.00
skansen czynny do godziny 15.00
24.12, 25.12, 31.12, 1.01 – nieczynne
26.12 – czynne w godz. 10.00-15.00

 

Ceny biletów:
Bilety do Parku Etnograficznego: a) bilet normalny  9 zł, b) bilet ulgowy 6 zł, c) bilet grupowy 5 zł, d) bilet rodzinny (2+2) 18 zł

Bilety na wystawę stałą „Tajemnice codzienności”: a) bilet normalny 5 zł, b) bilet ulgowy 3 zł, c) bilet rodzinny 10 zł,

Bilety na wystawy czasowe: a) bilet normalny 5 zł, b) bilet ulgowy 3 zł, c) bilet rodzinny 10 zł

Bilet na wystawę „Salonik prof. Marii Znamierowskiej-Prűfferowej”: 2 zł

Przewodnik w j. polskim: a) po Parku Etnograficznym lub wystawie „Tajemnice…” 30 zł, b) po Parku Etnograficznym i wystawie „Tajemnice…” 50 zł

Przewodnik w j. angielskim: a) po Parku Etnograficznym lub wystawie „Tajemnice…” 50 zł

b) po Parku Etnograficznym i wystawie „Tajemnice…” 70 zł
Park Etnograficzny w Kaszczorku: a) normalny 5 zł, a) ulgowy 3 zł

 

W każdą środę wstęp bezpłatny na ekspozycje stałe

 

W Y S T A W Y   S T A Ł E

„Tajemnice codzienności. Kultura ludowa i jej pogranicza od Kujaw do Bałtyku (1850-1950)”– Arsenał

Wystawa stała ukazująca życie codzienne ludzi na wsiach i w małych miastach w regionach etnograficznych Kujaw, Pomorza i ziemi chełmińskiej w 2. połowie XIX w. i 1. połowie XX w. Wędrując po wystawie odkryć można  co dawniej jedzono, jak się ubierano, dbano o higienę, jak pracowano, świętowano, spędzano wolny czas.

Park Etnograficzny
Ekspozycja prezentuje obiekty architektury wiejskiej głównie z XVIII i XIX w. przeniesione z Kujaw, Kaszub, Borów Tucholskich, Kociewia, ziemi chełmińskiej oraz dobrzyńskiej. Można tu oglądać zarówno całe wiejskie zagrody, jak i pojedyncze budynki: wiatrak, młyn wodny, remizę strażacką, kuźnię, rybacką barkę mieszkalną.

„Salonik Prof. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej” – Arsenał
Ekspozycja biograficzna poświęcona założycielce i wieloletniej dyrektorce Muzeum.

 

WYSTAWY CZASOWE

 

„(Nie)potrzebne, (nie)piękne, (nie)cenne. Reaktywacja rzeczy”, Arsenał, wernisaż: 15 grudnia, godz. 17.00
Wystawa jest propozycją przyjrzenia się przedmiotom, które ludzie na różne sposoby ratują

przed unicestwieniem, dając im drugie życie. Ekspozycja pokaże, że wtórne wykorzystywanie

rzeczy nie jest wymysłem współczesności, a ich naprawianie niekoniecznie wiąże się z

niedostatkiem. Przewrotny tytuł ma skłonić do refleksji nad pomysłowością człowieka, który

stara się o to, aby coś już niepotrzebnego zamienić w potrzebne, coś, co straciło swój poprzedni blask odzyskało piękno, a coś zużytego, znowu stało się cenne.

 

Autorki scenariusza i kuratorki wystawy: Hanna M. Łopatyńska, Grażyna Szelągowska

Oprawa graficzna: Matylda Mazur-Wasylkowska

Wystawa otwarta do maja 2018 r.

 

„Etnoklimaty” – pokonkursowa wystawa fotografii na dziedzińcu Muzeum (od 15 grudnia)
Ekspozycja zdjęć nagrodzonych i wyróżnionych w 8. edycji konkursu fotograficznego „Etnoklimaty”. Celem organizowanego od 2008 r. konkursu jest fotograficzna rejestracja tematów związanych z kulturami tradycyjnymi i ludowymi, wielokulturowością, współczesnymi przejawami tradycji, kulturami lokalnymi i regionalnymi, subkulturami, a także kulturą popularną. Wystawa prezentowana przed budynkiem Arsenału.

 

IMPREZY I WARSZTATY

Jarmark żywności ekologicznej 12., sobota, godz. 10.00-14.00 

Organizator: Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych EKOŁAN. Dziedziniec Muzeum

Oj wesele, weselisko, na weselu dobre wszystko!12., środa, godz. 18.30
Spotkanie z łęczyckimi pieśniami weselnymi. W programie prezentacja rezultatów badań terenowych we wsiach regionu łęczyckiego na temat wesela i miejscowych tradycji wokalnych oraz koncert w wykonaniu zespołu śpiewaczego ŁKŚ (Łęczycki Klub Śpiewaczy), w składzie: Joanna Gancarczyk, Marta Domachowska, Martyna Tołoczko, Dorota Grochowska,  Kaja Karolczak, Regina Kozubowska, Magdalena Krajkowska, Katarzyna Rosik, Ola Szopa. Koncert i prezentacja są częścią projektu „Zagrajże mi, muzykancie, ja ci zaśpiewam, zaśpiewam” realizowanego w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Sala widowiskowa. Wstęp wolny

 

Imieniny Pani Profesor 12., piątek, godz. 12.00
Zwiedzanie wystawy biograficznej Salonik Prof. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej, poświęconej założycielce i wieloletniej dyrektorce Muzeum. Oprowadzanie kuratorskie: Hanna Muzalewska-Alexandrowicz. Arsenał. Bilet: 2 zł.

 

Ubierz choinkę, obdaruj rodzinkę 9.12., sobota, 16.00-18.00
Rodzinne warsztaty, podczas których uczestnicy będą mieli niecodzienną okazję nauczenia się wykonywania tradycyjnych ozdób choinkowych od twórczyń ludowych z Kurpiów. Czesława Kaczyńska, Marianna Pokora i Elżbieta Prusaczyk pokażą i nauczą, jak stworzyć misterne cacka – jak dawniej nazywano te ozdoby – ze słomy, kolorowej bibułki i krepy. Będzie też można wykonać drobne podarunki z kolorowego papieru, pszczelarskiej węzy i opłatka. Sala widowiskowa. Koszt udziału: 9 zł – normalny, 6 zł – ulgowy, 20 zł – rodzinny.

 

 

Kiermasz w Muzeum. Sztuka i rękodzieło ludowe 10.12., niedziela, godz. 10.00-15.00
Na tegorocznym kiermaszu przedświątecznym ponad 100 twórców z różnych regionów Polski zaprezentuje m.in. tradycyjne ozdoby choinkowe, hafty i koronki, rzeźby, wyroby rzemieślnicze z drewna i ceramiki, zabawki, obrazki malowane na szkle, świece i figurki z wosku, regionalne przysmaki oraz produkty z gospodarstw ekologicznych. Kiermasz jest idealną okazją do zapoznania się z tradycyjną sztuką i rękodziełem ludowym, a także do zakupu niebanalnych prezentów pod choinkę. W ramach biletu wstęp na aranżacje świąteczne w chałupach Parku Etnograficznego o godz. 11.00 i 13.00. Bilety: 4 zł – normalny, 2 zł – ulgowy, 10 zł – rodzinny.

 

Promocja książki dr. Artura Trapszyca Rybacy nieszawscy. Studium z dziejów grupy zawodowo-regionalnej rybaków nieszawskich w XX wieku, 13.12., środa, godz. 17.00
Bohaterami tej książki są Nieszawiacy – subkultura rybaków wiślanych, której nazwa pochodzi od Nieszawy, kujawskiego miasteczka położonego na 702 kilometrze rzeki między Toruniem a Włocławkiem. To grupa dotychczas słabo poznana i zaledwie wzmiankowana w polskiej literaturze etnologicznej stąd zamysł ukazania jej pełniejszego wizerunku. Autor jest doktorem etnologii, archeologiem, starszym kustoszem w Muzeum Etnograficznym w Toruniu, kierownikiem Działu Rybołówstwa i Zajęć Wodnych MET.

Wernisaż wystawy „(Nie)potrzebne, (nie)piękne, (nie)cenne. Reaktywacja rzeczy”, 15.12, piątek, godz. 17.00
Wystawa jest propozycją przyjrzenia się przedmiotom, które ludzie na różne sposoby ratują przed unicestwieniem, dając im drugie życie. Ekspozycja pokaże, że wtórne wykorzystywanie rzeczy nie jest wymysłem współczesności, a ich naprawianie niekoniecznie wiąże się z niedostatkiem. Przewrotny tytuł ma skłonić do refleksji nad pomysłowością człowieka, który stara się o to, aby coś już niepotrzebnego zamienić w potrzebne, coś, co straciło swój poprzedni blask odzyskało piękno, a coś zużytego, znowu stało się cenne. Autorki scenariusza i kuratorki wystawy: Hanna M. Łopatyńska, Grażyna Szelągowska. Oprawa graficzna: Matylda Mazur-Wasylkowska. Wystawa otwarta do maja 2018 r.

 

Eko-wigilia12., sobota, godz. 11.00-14.00
Organizator: Stowarzyszenie EKOŁAN. W programie: kiermasz produktów ekologicznych i świątecznego rękodzieła, Boże Narodzenie na Kujawach i Pomorzu – zwiedzanie aranżacji w chatach w Parku Etnograficznym, „Odżywiajmy się zdrowo” – prelekcja Mieczysława Babalskiego, Stowarzyszenie EKOŁAN, świąteczny obrazek muzyczno-teatralny w wykonaniu uczniów klas artystycznych SP 10 w Toruniu pod kierunkiem Anny Wasiłek oraz wspólne kolędowanie. Jak co roku nie zabraknie degustacji potraw wigilijnych z produktów ekologicznych. Sala widowiskowa. Wstęp wolny.

 

Świąteczne dzwoneczki i świeczki 12., wtorek, godz. 12.00
spotkanie z cyklu Muzeum-panaceum dla osób z grupy wiekowej 55+.
W programie: przypomnienie różnych tradycji adwentowych a wśród nich wart przywrócenia zwyczaj własnoręcznego wykonywania podarunków dla najbliższych. Często dobry pomysł wystarczy, by wyczarować coś zaskakująco atrakcyjnego z materiałów zupełnie do czego innego przeznaczonych. Będzie można zainspirować się zwiedzając najnowszą wystawę „(Nie)potrzebne, (nie)piękne, (nie)cenne. Reaktywacja rzeczy”. Zapraszamy do wspólnego wykonania świątecznych podarków przed zbliżającą się Wigilią. Zajęcia plastyczne poprowadzi Joanna Sójka, kolędą okrasi całość Marta Domachowska, a ostatnie w tym roku spotkanie poprowadzi Maria Pokrzywnicka. Warto pamiętać o okularach do czytania!

Bilet: 3 zł/os.