List otwarty Rady Seniorów

Powiększ rozmiar tekstu

Do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego list otwarty w sprawie braku szczepionek przeciwko grypie kieruje toruńska Rada Seniorów. 

Szanowny Panie Ministrze Zdrowia,

Czas leci nieubłaganie, dni, tygodnie i miesiące tego roku umykają w natłoku statystyk zachorowań i co gorsza zgonów spowodowanych SARS-COV-2. Nasze nawyki, zachowania znacząco uległy zmianie. Sytuacja epidemiologiczna wymaga, aby zwiększyć dbałość o siebie, o swój stan zdrowia, o odporność, zarówno indywidualną ale i zbiorową. W tym celu regularnie – rokrocznie grupa około 1,6 mln Polaków korzystała z możliwości zaszczepienia się przeciwko grypie. Osoby starsze – powyżej 60-65 roku życia oraz pacjenci z chorobami przewlekłymi układu oddechowego (np. astma czy obturacyjna choroba płuc), układu sercowo-naczyniowego, cukrzycą są zdecydowanie bardziej narażone na niebezpieczne powikłania grypy.

Świadomość społeczeństwa na temat pozytywnych skutków związanych ze szczepieniami przeciwko grypie sukcesywnie wzrasta. Świadczą o tym statystyki przytaczane chociażby przez przewodniczącego Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy prof. Adama Antczaka – zainteresowanie szczepionkami jest aż dziesięć razy większe niż w latach poprzednich. Cieszą informacje i zapewnienia rzecznika Ministerstwa Zdrowia o wydanych pozwoleniach na import docelowy ponad 2,8 mln dawek szczepionek.

Jednak sezon grypowy zaczyna się na przełomie listopada i grudnia, żeby uniknąć zachorowania dawkę szczepionki należy przyjąć odpowiednio wcześnie. A obecna sytuacja na rynku farmaceutycznym całkowicie wyklucza tę możliwość. Od kilku lat realizowany jest w Toruniu program szczepień p/grypie dla seniorów ale niestety dotychczas udało się zaszczepić niewielką liczbę seniorów z powodu braku dostępności szczepionek. Ilości szczepionek, które są dostarczane do aptek, to też zaledwie kropla w morzu potrzeb osób oczekujących na tą formę ochrony ich zdrowia. Wiadomym i oczywistym jest obecnie fakt skupienia uwagi i wszelkich sił na walce z koronawirusem, nie mniej nie należy zapominać i dyskredytować grypy jako poważnego schorzenia i szeregu jej powikłań, które zwłaszcza dla osób starszych mogą niejednokrotnie stać się przyczyną nawet zgonu.

Dlatego jako Rada Seniora działająca przy Prezydencie Miasta Torunia/Gminie Miasta Toruń, reprezentująca szerokie grono zaniepokojonych o swoje zdrowie obywateli, apelujemy o podjęcie skutecznych działań mających na celu zapewnienie płynnych i regularnych dostaw szczepionek przeciwko grypie.

/-/ Rada Seniorów Miasta Torunia

Rada Seniorów: Mieszkania dla seniorów

Powiększ rozmiar tekstu

27 stycznia 2020 przedstawiciele Rady Seniorów Miasta Torunia na zaproszenie Pani Beaty Żółtowskiej obejrzeli mieszkania i pomieszczenia dla seniorów i osób niepełnosprawnych. Przygotowana oferta odpowiada potrzebom osób, które tam będą mogły zamieszkać.

 

Informacja na temat wyjazdowego spotkania Rady Seniorów Miasta Torunia

Powiększ rozmiar tekstu

W dniu 24 stycznia 2020 roku Toruńska Rada Seniorów wyjechała do Ciechocinka. Spotkaliśmy się z przedstawicielami Ciechocińskiej  Rady Seniorów.

W hotelu sanatoryjnym St.George najpierw wysłuchaliśmy bardzo ciekawego wykładu Pani prof. balneologii  Ireny Ponikowskiej. Dowiedzieliśmy się bardzo dużo o znaczeniu wody w życiu człowieka oraz o zabiegach balneoterapii.

Przewodnicząca Rady Seniorów w Ciechocinku – Wiesława Taranowska wraz z innymi członkami podzieliła się z nami tym, co robi na rzecz ciechocińskich seniorów, działaniami wynikającymi z i ich oczekiwań  wyrażonych w przeprowadzonej ankiecie.

Krystyna Nowakowska – przewodnicząca toruńskiej Rady Seniorów przedstawiła najważniejsze zadania podejmowane na rzecz seniorów  w Toruniu.

Na zakończenie obejrzeliśmy film pt. „Moje leczenie wodą” poświęcony działalności Pani prof. Irenie Ponikowskiej.

Wyjazdowe spotkanie  toruńskiej i ciechocińskiej Rady Seniorów przebiegło   w bardzo serdecznej atmosferze ,okazało się bardzo ciekawe i owocne w wymianie doświadczeń dla obydwu stron.

Potwierdzeniem – zdjęcia z pobytu w Ciechocinku.

Katarzyna Brożek – członek Rady Seniorów Miasta Torunia

Spotkanie Rady Seniorów

Powiększ rozmiar tekstu

Członkowie Rady Seniorów z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia spotkali się w dniu 20 grudnia 2019 r. z prezydentem Michałem Zaleskim.

Świąteczne spotkania Rady Seniorów to już tradycja. Należy do niej także składanie sobie życzeń i łamanie się wypiekanym w domu chlebem. To także okazja do podsumowania działań podejmowanych przez Radę Seniorów w kończącym się roku 2019.

– Chciałbym prosić Państwa w pierwszym roku nowej kadencji Rady Seniorów, abyście z radością, werwą i zapałem prowadzili swoją działalność. Grono seniorów w naszym mieście stale rośnie, dlatego potrzebnych jest szereg nowych pomysłów i inicjatyw, co możemy dla nich zrobić. Liczymy tu na Państwa inwencję – zwrócił się do zebranych prezydent Michał Zaleski. W podziękowaniu za całoroczną aktywność na rzecz środowiska osób starszych w Toruniu Prezydent Michał Zaleski przekazał seniorom świąteczne upominki.

Rada Seniorów Miasta Torunia III kadencji będzie funkcjonować w latach 2019-2023. Zgodnie z obowiązującym statutem, jej zadaniem jest podejmowanie działań w celu integracji toruńskiego środowiska osób starszych oraz wzmacniania udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej miasta.

Wśród inicjatyw podjętych przez Radę Seniorów w 2019 r. były m.in.:
– współorganizacja V festynu pn. Senioriada w Muzeum Etnograficznym,
– pomoc jako wolontariusze przy organizacji imprez miejskich (np. wydawanie wejściówek na koncert organizowany przez miasto dla seniorów),
– pełnienie dyżurów w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8,
– reprezentowanie interesów osób w wieku senioralnym podczas tematycznych spotkań,
– propagowanie karty Seniora,
– udział w spotkaniach Prezydenta Miasta Torunia z mieszkańcami,
– udział w uroczystościach miejskich.

Jak powiedziała Izabela Miłoszewska, dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, w roku 2020 Rada Seniorów skupi się na dotarciu z informacją o swojej działalności, jak i o wydarzeniach i akcjach podejmowanych w mieście do jak najszerszego grona starszych mieszkańców Torunia oraz na aktywizacji tych osób.

Relacja zdjęciowa na stronie torun.pl

Fot. Małgorzata Litwin

Źródło: torun.pl

Sadzenie drzewa Rady Seniorów

Powiększ rozmiar tekstu

Zapraszamy serdecznie na akcje sadzenia drzewa Rady Seniorow Miasta Torunia!

17 grudnia (wtorek), Dolina Milosci (znana rowniez jako ,,Dolina Marzen”), obok pl. Rapackiego, godz. 11.15.

Seniorzy wsparciem rządu w procesie stanowienia prawa

Powiększ rozmiar tekstu

Część członków Rady Seniorów Miasta Torunia w odpowiedzi na zaproszenie CISTOR SPS wzięła udział w ramach projektu „Organizacje stanowią prawo” w warsztatach pt.”Seniorzy wsparciem rządu w procesie stanowienia prawa”.

Dwudniowe zajęcia  prowadziła pani Anna Leszczyńska w sympatycznej atmosferze II Piętra przy  Konopnickiej 13.

Zgodnie z zapowiedzią w trakcie warsztatów poznaliśmy ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku wraz ze zmianami ogłoszonymi w Dzienniku Urzędowym z 2018 r .

Jako przedstawiciele Rady Seniorów zajmowaliśmy się możliwościami, jakie ustawa daje na działania na rzecz osób w wieku senioralnym.

Wypracowaliśmy zadania w sprawie propozycji Rady Dialogu z Seniorami.

Mamy nadzieję, że nasze propozycje trafią do nowo powołanego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego i będą miały wpływ na działania dotyczące stosowania ustawy w zakresie dotyczącym osób w wieku emerytalnym.

Na zakończenie uczestnicy warsztatów otrzymali Certyfikaty.

Katarzyna Brożek

Członek Rady Seniorów
Dziennikarka MYwToruniu.plJestem absolwentką filologii polskiej UMK w Toruniu.Przez okres aktywności zawodowej związana byłam ze szkolnictwem specjalnym. Moimi pasjami nadal są harcerstwo i strzelectwo sportowe. Na emeryturze włączyłam się w działania na rzecz seniorów miasta Torunia. Interesuje mnie obszar kultury, więc najchętniej piszę recenzje na temat filmów lub książek.

Dyżury Rady Seniorów

Powiększ rozmiar tekstu

Komunikat Przewodniczącej Rady Seniorów przy Prezydencie miasta Torunia

W Urzędzie Miasta ul. Wały gen. Sikorskiego 8 w pokoju nr 9 (parter) w każdy ostatni piątek miesiąca w godz. 13-14.00 są dyżury członków Rady Seniorów

  • Masz pytania? Masz problem?
  • Czy coś Ci się podoba lub nie?
  • Czy coś byś chciała zmienić w naszym mieście?

Krystyna Nowakowska
Przewodnicząca Rady Seniorów

Rada Seniorów Miasta Torunia

Powiększ rozmiar tekstu

Obecna III kadencja Rady Seniorów na lata 2019 – 2023 została powołana Uchwałą 103/2019 Rady Miasta Torunia. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta z 2014  Rada Seniorów składa się z 21 osób :

7 osób  pochodzących z publicznego naboru:

1. Katarzyna Brożek
2. Danuta , Marta Jatczak
3. Beata Korzeniewska
4. Jan Kwiatkowski
5. Maria Moulis
6. Krystyna Nowakowska
7. Tadeusz Perlik

Osoby wskazane przez Radę Miasta Torunia:

1. Halina Krajewska – Potoczek
2. Lidia Lach
3. Barbara Litwin
4. Małgorzata Musiałowska
5.Barbara Noskowicz
6. Ewa Obremska – Zaleska
7. Hanna Wiśniewska

Osoby wskazane przez Prezydenta Miasta Torunia :

1. Jan Biesek
2. Anna Czajka
3. Bogusława Golus – Jankowska
4. Hanna Kosińska
5. Joanna Królikowska
6. Aleksander Rojewski
7. Franciszek Rutkowicz

Przewodniczącą Rady Seniorów na kolejną kadencję  została wybrana Krystyna Nowakowska a v – ce Przewodniczącą Lidia Lach.

Radę tworzą osoby doświadczone w działalności społecznej i od wielu lat oraz aktywne w różnych obszarach życia Torunia – lekarze, nauczyciele, harcerze, przedsiębiorcy, urzędnicy, dziennikarze i wielu innych.

Od 2014 roku Rada Seniorów działa na rzecz toruńskich seniorów, reprezentując ich interesy w kontaktach z władzami miasta oraz wieloma toruńskimi instytucjami.

Głównym zadaniem Rady Seniorów Miasta Torunia jest podejmowanie działań w celu integracji toruńskiego środowiska osób starszych oraz wzmacniania udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej Torunia.

Wspólnie z samorządem i innymi partnerami Rada Seniorów Miasta Torunia uczestniczy w wielu wydarzeniach dedykowanych tej grupie wiekowej: koncerty, spotkania, wernisaże i jest organizatorem kolejnych V edycji popularnej „Senioriady – Jesteśmy”.

Rada popularyzuje wśród osób starszych wiedzę na temat przysługujących im uprawnień, oferty imprez kulturalnych i rekreacyjnych oraz oferty zdrowotnej, edukacyjnej i mieszkaniowej dla seniorów.

Współdziała przy tworzeniu oferty Toruńskiej Karty Seniora.

Rada Seniorów Miasta Torunia nawiązuje kontakty z Radami Seniorów działającymi na terenie naszego kraju, aby w ramach dobrych praktyk wymieniać się doświadczeniami (Województwo Warszawskie, Wielkopolskie, Poznań).

Współpracuje z Redakcją Portalu  „My w Toruniu” oraz Gazetą Toruńskich Seniorów „Bez Metryki” , Toruńskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku i „ Kamienicą Inicjatyw”.

Posiedzenia Rady Seniorów odbywają się raz w miesiącu (w ostatni piątek miesiąca), a dyżury członków Rady Seniorów w każdy ostatni piątek miesiąca w sali nr 9 Urzędu Miasta ul. Wały Sikorskiego 8 w godzinach od 13.00 – 14.00.