Spacery & gimnastyka dla seniorów

Powiększ rozmiar tekstu

Zapraszamy na cotygodniowe spacery z Januszem Danielczykiem, które będą połączone z gimnastyką! Niech nie zmyli Was zdjęcie – oczywiście chodzimy na nogach

Każda środa o godz. 14.00. Zaczynamy 2 marca!
Zbiórka w Kamienicy Inicjatyw (ul. Kopernika 22).

Od maja gimnastyka odbywać się będzie w Miasteczku Piernikowym.

Obowiązkowe zapisy pod tel. 514 786 113. Zapraszamy!

Projekt Kamienica Inicjatyw 65+ został dofinansowany ze środków Gminy Miasta Toruń.

Zbiórka dla mieszkańców Łucka

Powiększ rozmiar tekstu

Od poniedziałku, 28 lutego 2022 r. miasto prowadzi zbiórkę pomocy rzeczowej dla mieszkańców Łucka – partnerskiego miasta Torunia, leżącego na Ukrainie.

Lista produktów i środków, które mogą być przekazane potrzebującym na Ukrainie (w tym oczekującym przed przejściami granicznymi):

1. Odzież i okrycie:
1.1 Koce zwykłe i termiczne
1.2 Śpiwory
1.3 Podkładki pod materac do spania z wodoodpornej folii aluminiowej
1.4 Materace
1.5 Ubrania (nowe!), płaszcze przeciwdeszczowe (nowe!)

2. Środki higieny i czystości:
2.1 Płyny do kąpieli/pod prysznic/mydło, dezodoranty, pasta do zębów, szczoteczki do zębów, grzebienie
2.2 Bielizna damska, męska, dziecięca
2.3 Podpaski, pampersy, pieluchy dla dorosłych, papier toaletowy i ręczniki papierowe
2.4 Ręczniki (w tym z mikrofibry)
2.5 Worki na śmieci, środki dezyfekujące/alkohol do dezynfekcji, maski filtrujące lub jednorazowe

3. Żywność:
3.1 Woda
3.2 Żywność do szybkiego przygotowania (instant), batony (w tym energetyczne), bakalie, orzechy,
3.3 Konserwy,
3.4 Makarony, płatki zbożowe do szybkiego przygotowania
3.5 Narzędzia kuchenne jednorazowego lub wielokrotnego użytku: talerz głęboki, łyżka, widelec, nóż, szkło (silikon spożywczy lub plastik)
Uwaga! Zabezpieczyć szkło!!

4. Inne:
4.1 Zapałki, baterie, powerbanki, oświetlenie, w tym latarki, świece
4.2 Zestawy pierwszej pomocy

5. Podstawowe środki medyczne (witaminy, środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, leki na kaszel i przeziębienie) – Lekarstwa, tylko te które są kupowane bez recepty!! I mogą być przechowywane w temperaturze do 260C. Wyłącznie nowe opakowania z ważnym terminem przydatności

Warto pamiętać, że dary przekazywane w ramach zbiórki powinny być nowe lub w bardzo dobrym stanie.


Służby Wojewody Kujawsko-Pomorskiego informują także, że w ramach pomocy humanitarnej nie będą przyjmowane:

1. Broń palna (w tym gazowa, hukowa itp.)
2. Broń biała
3. Hełmy, elementy opancerzenia, umundurowania
4. Inny sprzęt militarny i paramilitarny
5. Produkty, których wywóz z terytorium RP wymaga koncesji lub zezwolenia
6. Inne produkty, które nie stanowią pomocy humanitarnej.


Gdzie można zanieść rzeczy na zbiórkę?

 

 

Rzeczy uzyskane podczas zbiórki trafią przede wszystkim do mieszkańców Łucka. Mogą też zostać przekazane innym obywatelom Ukrainy, którzy opuścili swój kraj ogarnięty wojną i szukają schronienia w naszym mieście.

Zbiórkę koordynuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Ewentualne pytania w sprawie zbiórki można kierować na adres: torunukrainie@um.torun.pl

(Na zdjęciu: Łuck – partnerskie miasto Torunia od 2008 r., fot. Archiwum UMT)

Źródło: torun.pl

Kawiarenka dla Seniorów w przyszłym tygodniu – program

Powiększ rozmiar tekstu

Miejsce: Kamienica Inicjatyw, ul. Kopernika 22
Zapisy: 514 786 113

1 marca (wtorek), g. 11.00 Kawiarenka dla Seniorów: Magda Kus, trenerka umiejętności społecznych: „Wszystkie nasze strachy. Jak nam służy niepokój i kiedy go rozbroić”.

2 marca (środa), g. 11.00 – Kulturalna Środa: Kino w Dworze Artusa. Chory na mózgowe porażenie Mateusz podejmuje trudną walkę o godność i prawo do normalnego życia (film polski, czas trwania: 1 g 47 min, koszt 1 zł)

 3 marca (czwartek), g.11.00 Kawiarenka dla Seniorów: Halina Zubrycka – wieloletnia nauczycielka historii, obecnie na emeryturze: „Od Władysława Jagiełły do Anny Jagiellonki”

 4 marca (piątek), g. 10.30 – Aktywny Piątek: Spacer z Hanną Czech, spotkanie na przystanku MZK ul. Łódzka „Stacja Benzynowa” o godz. 10.30, następnie spacer po Rudaku (6 km)

Poranek seniora: Śniadaniowy koncert muzyki klasycznej

Powiększ rozmiar tekstu

Data: 06.03.2022 (niedziela)
Godz. 11:00
Gdzie: Dwór Artusa, Sala Wielka
Bilety: 10zł / normalny i 5zł / ulgowy – kup bilet

Poranek seniora to cykl koncertowy organizowanych w Centrum Kultury Dwór Artusa we współpracy z Pomorskim Towarzystwem Muzycznym. Zadedykowany jest w szczególności seniorom, którzy na koncert mogą przybyć ze swoimi wnukami. Zaproszenie na koncert skierowane jest oczywiście do wszystkich melomanów!

W repertuarze koncertu dominuje muzyka klasyczna oraz piosenka literacka, a wykonawcami będą absolwenci toruńskiego Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu.

W repertuarze usłyszymy takie kompozycje jak:

Jan Sebastian Bach – Schafe können sicher weiden z Kantaty BWV 208, Badinerie z II Suity Orkiestrowej h-moll
Piotr Czajkowski – Suita Dziadek do orzechów (części: Marsz, Taniec Wieszczki Cukrowej, Trepak)
Luciano Fancelli – Acquarelli, Lubani
Eugène Bozza – Aria B
Béla Kovacs – Shalom alekhem
Nie zabraknie także utworów z repertuaru Wojciecha Młynarskiego i Agnieszki Osieckiej.

Wśród wykonawców usłyszymy m. in.:

Dominika Gawarkiewicza – wiolonczela
Karolinę Sekułę – fortepian
Marię Mieszczankin – fortepian
Justynę Wróblewską –fortepian
Kamila Szafrańskiego – akordeon
Bartosza Adamczyka – klarnet
Marię Cynk-Mikołajewską – śpiew

Poranek seniora to pomysł nie tylko na prezentację młodych, zdolnych muzyków, ale także dążenie do aktywizacji osób w wieku starszym, poprzez włączanie ich w rzeczywistość kulturalną miasta.

Współorganizator: Pomorskie Towarzystwo Muzyczne.

Niższe rachunki za gaz

Powiększ rozmiar tekstu

Do 15 marca br. osoby odpowiedzialne za zarządzanie zasobami mieszkaniowymi oraz podmiotami użyteczności publicznej mogą złożyć oświadczenie swojemu dostawcy gazu ziemnego w celu uzyskania niższej taryfy.

Powyższe rozwiązanie to element Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej na podstawie Ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 202).

Obniżoną taryfą za gaz oprócz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych objęte zostały również liczne instytucje i jednostki gminne. Z nowych cen taryfowych będą mogły korzystać:

 1. Podmioty, które z mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia paliwa gazowego w lokalach mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe, w lokalach podmiotów, o których mowa niżej, w zakresie w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby określone w przepisie lub do lokalnej produkcji ciepła zużywanego w gospodarstwach domowych, znajdujących się w budynkach wielolokalowych lub w lokalach podmiotów wymienionych niżej,
 2. Podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych,
 3. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej,
 4. Noclegownie i ogrzewalnie,
 5. Jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 6. Podmioty systemu oświaty,
 7. Uczelnie,
 8. Podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce,
 9. Kościoły i inne związki wyznaniowe,
 10. Podmioty prowadzące działalność kulturalną i archiwalną,
 11. Ochotnicze straże pożarne,
 12. Placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku,
 13. Rodzinne domy pomocy,
 14. Centra i kluby integracji społecznej,
 15. Warsztaty terapii zajęciowej,
 16. Organizacje pozarządowe,
 17. Spółdzielnie socjalne.

Złożenie odpowiedniego oświadczenia jest warunkiem objęcia uprawnionych odbiorców ochroną taryfową, czyli stabilnymi opłatami za gaz ziemny.

Kliknij tutaj, aby pobrać wzór oświadczenia.

Ważna informacja dla emerytów i rencistów

Powiększ rozmiar tekstu

1 marca zmieniają się graniczne kwoty przychodu dla pracujących rencistów i emerytów, którzy nie ukończyli powszechnego wieku emerytalnego. Będą wyższe, dzięki czemu seniorzy będą mogli więcej dorobić do swoich świadczeń.

Nowe graniczne kwoty przychodu zmieniają się co trzy miesiące, a ich wysokość zależy od przeciętnego wynagrodzenia za pracę. Nowe limity będę obowiązywać od 1 marca do końca maja 2022 r. i w zależności od tego, czy nie przekroczono pierwszego czy też drugiego progu limitu, można zarobić więcej o ok. 236 zł lub 439 zł – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Pierwszy próg przychodu wynosi 70% przeciętnego wynagrodzenia. Od marca to 4196,60 zł brutto. Zarobki do tej kwoty nie spowodują zmniejszenia świadczenia. Jeśli przychód będzie wyższy niż 130% przeciętnego wynagrodzenia, od marca to 7793,70 zł brutto, to ZUS może zawiesić wypłacaną emeryturę lub rentę. Co ważne od tego roku takie same zasady obowiązują osoby pobierające renty socjalne. Świadczenia te nie są już zawieszone po przekroczeniu pierwszego progu limitu, czyli 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Natomiast jeśli przychód przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie będzie wyższy aniżeli 130 proc. tego wynagrodzenia, to świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia. W sytuacji gdy kwota przekroczenia jest wyższa niż kwota maksymalnego zmniejszenia, to o kwotę:
691,94 zł – emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
518,99 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
588,19 zł – renta rodzinna dla jednej osoby.

Wysokością przychodów nie muszą przejmować się emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn). Wyjątek od tej zasady stanowią ci emeryci, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego, czyli od marca tego roku do 1338,44 zł brutto. Wówczas, jeżeli przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimum to, emerytura będzie wypłacana w niższej kwocie, a więc bez dopłaty do wysokości minimalnej.

Bez ograniczeń mogą również dorabiać niektórzy renciści. Chodzi o osoby, które pobierają renty inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową. Ten przywilej dotyczy również rent rodzinnych przysługujących po uprawnionych do tych świadczeń. Zarobkować bez ograniczeń mogą także osoby pobierające rentę rodzinną, która kwotowo jest korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego.

Fot. Małgorzata Litwin

Źródło: torun.pl

Weekendowe Zwiedzanie Dworu Artusa

Powiększ rozmiar tekstu

Data: 26.02
Godzina: 12.00
Bilet: 5/10 zł

Szukasz pomysłu na ciekawe spędzenie sobotniego popołudnia z rodziną lub znajomymi? Wybierz się na zwiedzanie jednego z najbardziej charakterystycznych budynków toruńskiej Starówki! Wizyta w salach Dworu Artusa – pełnych luster, kryształowych żyrandoli i niezwykłych historii. Zwiedzanie wspaniała rozrywka dla starszych i młodszych.

Dwór Artusa to nie tylko centrum kultury, ale również zabytek historyczny i architektoniczny. Z budynkiem związany jest szereg wspomnień, historii i opowieści, bez których zrozumienie Torunia jako ośrodka handlu, gospodarki i sztuki nie byłoby możliwe.

Pod okiem przewodnika, możecie zajrzeć do reprezentacyjnych sal (na co dzień niedostępnych dla gości), wysłuchać burzliwej historii miejsca i budynku, a także poznać wiele nieznanych szerzej ciekawostek i legend. Oprowadzanie odbędzie się przy grupie co najmniej 5 osób.

Grupy zorganizowane mogą zwiedzić Dwór Artusa w innych terminach (w miarę możliwości) po wcześniejszej rezerwacji, której dokonać można pisząc na adres mailowy: biuro@artus.torun.pl. Oprowadzanie będzie możliwe dla osób indywidualnych w grupach do 15 osób maksymalnie przy zachowaniu aktualnych zasad rygoru sanitarnego dla instytucji kulturalnych.

Tłustoczwartkowy Jarmark Zamkowy!

Powiększ rozmiar tekstu

Średniowieczne zabawy plebejskie, tańce, warsztaty oraz słodkie niespodzianki, to atrakcje przygotowane na tłusty czwartek w Zamku Krzyżackim.

Karnawał dobiega już końca, nadarza się więc dobra okazja, by odwiedzić Zamek Krzyżacki i wziąć udział w Tłustoczwartkowym Jarmarku Zamkowym, podczas którego nie zabraknie atrakcji. Średniowieczne zabawy plebejskie, tańce, warsztaty oraz słodkie niespodzianki, to wszystko będzie czekać na torunian w czwartek 24 lutego. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą poczuć klimat średniowiecznej zabawy!

Tłustoczwartkowy Jarmark Zamkowy rozpocznie się 24 lutego o godzinie 14:00 i potrwa do godziny 18:00. Każdy z gości w ramach biletu na zwiedzanie zamku otrzyma słodką niespodziankę. Przez cały czas trwania wydarzenia będzie można wziąć udział w zabawach plebejskich, takich jak strzelanie z łuku, rzut podkową oraz turniejach i nauce tańców średniowiecznych prowadzonych przez rycerzy z Roty Zbrojnej Grodu Lubicz.

Słodka niespodzianka w cenie biletu nie będzie jedyną kulinarną atrakcją czekającą na odwiedzających w tym dniu zamek. Goście będą mieli okazję wykonać swoje własne, karnawałowo-zapustowe maski, a także sprawdzić swoje zdolności cukiernicze podczas dekorowania pączków przy pomocy m.in. lukrów, bakalii i posypek.

Do wejścia na teren Tłustoczwartkowego Jarmarku Zamkowego uprawniać będą bilety w cenie 20 zł – bilet normalny oraz 12 zł – bilet ulgowy dostępne w kasie na Zamku Krzyżackim w Toruniu. W dniu wydarzenia Zamek będzie otwarty w godzinach Jarmarku Zamkowego od 14:00 do 18:00.

fot. Sławomir Kowalski 

Kawiarenka dla Seniorów w przyszłym tygodniu

Powiększ rozmiar tekstu

Miejsce: Kamienica Inicjatyw, ul. Kopernika 22

Zapisy: tel. 514 786 113 (osoby niezapisane nie będą wpuszczane na spotkanie)

22 lutego (wtorek), g. 11.00 – Kawiarenka dla Seniorów: Dr hab. Małgorzata Gębka-Wolak Prof. UMK – „Językoznawca na tropie. O badaniach języka pomagającego ścigać sprawców przestępstw”. W ostatnich latach w Polsce wyodrębniła się nowa specjalizacja w ramach języka stosowanego: Językoznawstwo sądowe (zwane kryminalistycznym), tj. zastosowanie lingwistyki na potrzeby postępowań przygotowawczych i sądowych. Podczas wykładu przedstawię kilka przykładowych spraw, w których analiza lingwistyczna wspomagała organy ścigania i sądy.

23 lutego (środa), g. 11.00 – Kulturalna Środa: Kino w Dworze Artusa. Historia starzejącego się dziennikarza, który przemierzając ulice Wiecznego Miasta, wspomina swoją pełną namiętności, bezpowrotnie utraconą młodość. Film dostał Oskara. 2godz, 22min. Koszt: 1 zł (zbierane na miejscu)

24 lutego (czwartek), g. 11.00 – Kawiarenka dla Seniorów: Jacek Kiełpiński i jego relacja z wyprawy do Workuty, leżącej za kręgiem polarnym, miasto będące symbolem radzieckiego Gułagu stworzone w tundrze od podstaw przez więźniów łagrów. W 2011 dotarli (wraz z ekipą) samochodami do północno-wschodnią granicę Europy i Azji i dowieźć do Workuty tablicę upamiętniającą śmierć tysięcy więźniów politycznych gułagu.

25 lutego (piątek), g. 11.00 – Aktywny Piątek: Spacer w Włodzimierzem Deczyńskim pt.  „Tumult Toruński”. Tumult toruński rozpoczął się 16 lipca 1724 r. Początek dał mu konflikt na cmentarzu kościoła św. Jakuba. Cała historia zakończyła się bardzo dramatycznie. Spotkanie pod Kamienicą Inicjatyw o g. 11.00.

Nasze relacje: koncert walentynkowy w CKK Jordanki

Powiększ rozmiar tekstu

„Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy, I noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy”. (Dziady, cz. IV). Czyżby?

Koncert Walentynkowy / Symfonicznie… o miłości.
Data: 13 lutego 2022 r., CKK Jordanki.

Słoneczny, piękny dzień. Niedziela. Popołudniowy spacer i koncert TOS.”Operetkowe przeboje wszechczasów”, czytamy w zapowiedzi, będą wybrzmiewać w pięknej Sali Jordanek.

Wystąpi fantastyczna sopranistka Katarzyna Mackiewicz, a orkiestrą dyrygować będzie Dyrektor Naczelny i Artystyczny Filharmonii Olsztyńskiej – Piotr Sułkowski. Całość poprowadzi Jerzy Snakowski.

Rozsypał się brokat po scenie Jordanek.

Rozsypały się dźwięki z instrumentów muzyków Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej.

Rozsypały się emocje i wzruszenia publiczności.

Rozsypał się na tysiące idealnych tonów głos artystki, odbił się echem od ścian sali koncertowej i poszybował wprost do nieba nad Toruniem; tam jeszcze delikatniejszy, jak pisze Mickiewicz”skonał gdzieś na niebios progu” Diwa zamieniona w bohaterki oper „Carmen”i Giuditta zauroczyła słuchających.

„Miłość jest wolnym ptakiem”, śpiewa Carmen.Czy można ją zmusić, by wiernie przysiadłszy na jednym sercu jak na gałęzi, trwała tam do końca swoich ziemskich dni? A może trzeba się czuć odpowiedzialnym za innych, którzy pokochali nas bez wzajemności.? Ptak leci, przysiada gdzie chce, czyści pióra, frunie dalej. Jak Carmen. Ginie. Już Mickiewicz pisał, iż „kto miłości nie zna ten żyje szczśliwy i noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy „. Czy to prawda? Piękna, dynamiczna, żywa muzyka, niezwykły, krystalicznie czysty sopran artystki, w którym „dzwoniły” ułożone w doskonałą harmonię dźwięki świata, wzruszały i poruszały zmysły.Uroda i brokat sukni sopranistki podkreślały bajkowość i niezwykłość „tu i teraz”. A jakie „cuda” wyczyniało światło!

Otulało artystów, wydobywało z cienia albo odwrotnie, spowijało w czerwień, intensyfikowało piękno fizyczne ludzi i instrumentów, zaskakiwało nagłymi piruetami widownię, pokazując jej entuzjazm.Słała się po ludzkich sercach i umysłach historia namiętnych uczuć, historia miłości.

Nic się dzisiaj w świecie nie zmieniło, od zawsze i do zawsze będziemy zmagać się z tajemnicą miłości, różnorodnością jej barw i odcieni, z miłościa, z którą można przetańczyć całą noc i całe życie.

„Giuditta” Franza Lehara w pięciu obrazach miała premierę w 1934 we Wiedniu. Tytułowa bohaterka jest córką tancerki marokańskiej, po której oddziedziczyła gorący temperament, niespokojny, gotowy do gwałtownych reakcji.Szuka miłości, tęskni za nią u boku nudnego męża.Wkrótce znajduje szczęśliwe chwile z ukochanym, dla którego porzuca dotychczasowe życie.Niestety, wikłają się losy, kończy się to tym, że wreszcie sprzedaje się za sznur pereł.Nie uwalnia się jednak od namiętności.

Piękna, krystalicznie czysta instrumentacja ustpuję często miejsca dziwnym, szokującym zmianom, potem jednak powraca, kiedy padaj słowa: „Moje wargi całują i drżą „; liryzm chwyta za serca, a słynny walc E- dur oszałamia cudnie płynącą melodię.

To był koncert, który bawił, wzruszał, zaskakiwał i poruszał!

Fot. Łukasz Ułanowski / https://www.facebook.com/TorunskaOrkiestraSymfoniczna

Wiesława Chmielewska

Dziennikarka MYwToruniu.plUrodziłam się na Mazowieckiej Równinie, a w moim oknie, jak pisał poeta,  „pole i topole”. Skończyłam jakieś szkoły (nawet wyższe), wiedziona sercem znalazłam się na pięknej ziemi mazurskiej, by ostatecznie, zupełnie niedawno, zamieszkać w Toruniu. Mam zasadę, która brzmi (słowa poety): „Nie bądź pewny, że masz czas, bo pewność niepewna”. Wiele „robiłam” w życiu dla innych, mniej dla siebie i chciałabym, by tak pozostało. Fascynuje mnie „gotyk na dotyk”, lubię ludzi, kocham najbliższych.