Strategia do konsultacji

Powiększ rozmiar tekstu

O wstępnej wersji Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta Torunia na lata 2021–2027 będzie można podyskutować podczas dyżuru konsultacyjnego online 7 kwietnia 2021 r. Chęć udziału w konsultacjach należy zgłosić wcześniej.

Prace nad wstępną wersją dokumentu Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta Torunia na lata 2021-2027 rozpoczęły się w czerwcu ubiegłego roku. Wówczas do jej opracowania powołany został zespół składający się z przedstawicieli: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Wydziałów Urzędu Miasta Torunia, Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia, organizacji pozarządowych, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W lipcu, w drodze zamówienia publicznego, wyłoniono również wykonawcę treści dokumentu – konsorcjum w składzie: ResPublic Sp. z o.o., Fundacja Kultury Przestrzeni „Zobaczyć na nowo” oraz Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o.

Zanim przystąpiono do tworzenia treści dokumentu, przeprowadzono diagnozę problemów społecznych w Toruniu. Wskazała ona obszary, w których występuje najwięcej problemów i zagrożeń:

 • związane z życiem rodzinnym: problemy opiekuńczo-wychowawcze, rozwody, przemoc, uzależnienia,
 • wykluczenie i zagrożenie wykluczeniem społecznym, dotykające głównie osoby bezdomne, bezrobotne, z niepełnosprawnością, osoby i rodziny żyjące w ubóstwie,
 • niewystarczający kapitał społeczny, który przekłada się m.in. na niską aktywność mieszkańców w życiu publicznym oraz nieznajomość działań oferty lokalnych organizacji pozarządowych,
 • problemy seniorów związane, m.in.: z dostępem do usług opiekuńczych, oferty rehabilitacyjnej, wykluczeniem cyfrowym czy niewystarczającą ofertą spędzania wolnego czasu.

Dodatkowo, ogro mny wpływ na niemalże każdą sferę funkcjonowania miasta, wywarła pandemia COVID 19 i już dziś wiadomo, że w przyszłości Strategia będzie musiała być zaktualizowana także pod tym kątem. O przedstawienie informacji zwrotnych na temat treści dokumentu, kwestii merytorycznych oraz obszarów problemowych, zostały poproszone lokalne organizacje pozarządowe. Zgłoszone przez nie uwagi zostały uwzględnione we wstępnej wersji Strategii.

Co w ramach konsultacji?

Chcemy wspólnie przedyskutować założenia dokumentu Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta Torunia na lata 2021-2027.

Każdy mieszkaniec Torunia może zgłosić swoje uwagi do treści zawartych w dokumencie. Szczególnie istotne będą wskazówki dotyczące tego, w jaki sposób rozwiązać poszczególne problemy wskazane w Strategii.

Jak wziąć udział w konsultacjach społecznych?

1) Zapoznaj się ze wstępną wersją dokumentu Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta Torunia na lata 2021 – 2027

>>> do pobrania tutaj

2) Weź udział w dyżurze konsultacyjnym on-line 7 kwietnia 2021 r., w godz. 9:00-18:30

Jeżeli chcesz wziąć udział w dyżurze i przekazać swoje uwagi:

zgłoś chęć udziału pocztą elektroniczną, na adres: konsultacje@um.torun.pl

w zgłoszeniu należy podać:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • preferowaną godzinę spotkania oraz godzinę rezerwową – przewidziano 5 dyżurów, odbywających się w przedziałach czasowych:

09:00 – 10:30
10:45 – 12:15
12:45 – 14:15
14:45 – 16:15
17:00 – 18:30

W dyżurach będą brać czynny udział eksperci odpowiedzialni za projekt dokumentu Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta Torunia na lata 2021-2027.

Z uwagi na charakter spotkania – spotkanie online – ilość osób, które mogą efektywnie brać udział w spotkaniu jest ograniczona. W związku tym o pierwszeństwie przypisania osób chętnych do danego terminu będzie decydować kolejność zgłoszeń.

W odpowiedzi na zgłoszenia prześlemy link do spotkania online

Zgłoszenia przyjmowane są do 6 kwietnia 2021 r., do godz. 15.00

Jeżeli nie możesz wziąć udziału w dyżurze:

3) Wypełnij formularz zgłaszania uwag
>>> do pobrania tutaj
i odeślij na adres: konsultacje@um.torun.pl

Na uwagi czekamy do 23 kwietnia 2021 r.

Źródło: torun.pl

Pierwsze kroki na emeryturze: Niezapominajka (cz.4)

Powiększ rozmiar tekstu

Czwarty fragment książki Haliny Gumowskie, w której opisuje swoje pierwsze miesiące spędzone na emeryturze.


No i stało się!  Dziś otrzymałam z ZUS-u pismo o przyznaniu mi emerytury. Po zapoznaniu się z jego treścią po prostu osłupiałam. Powodem rzeczonego stanu była informacja o wysokości naliczonego mi świadczenia!

Otóż prawda jest taka, że po 30 latach nieprzerwanej pracy, przyznano mi emeryturę w wysokości połowy mojej dotychczasowej pensji, rewaloryzowanej   co roku o niewielki procent związany ze wskaźnikiem aktualnej inflacji.

– To jakiś żart? – pytam siebie z niedowierzaniem –   Przecież to jest stanowczo za mało, żeby żyć, a za dużo, żeby umrzeć – dociera do mnie sens obiegowego powiedzenia, powszechnie uznawanego za dowcip.
Niestety. To nie jest żart z kategorii katastroficznych, ale realne życie! Zdaniem ZUS-u tyle mi się należy po przeliczeniu moich 30-letnich poborów przez obowiązujące wskaźniki.

Rany boskie! Przecież ja całe moje dorosłe życie tylko pracowałam! Nic więcej się nie liczyło! Rodzina, przyjaciele i wszystkie inne sprawy, były również wpisane w życiowy grafik, tyle, że mniejszą czcionką. Najważniejszy był rozwój zawodowy i związane z tym bezustanne podnoszenie kwalifikacji, na co trzeba było zawsze mieć i czas, i ochotę.  Nic dziwnego, że w naszym kraju, nauczyciele uważani są za najbardziej wykształconą grupę zawodową!
No i co z tego, skoro na emeryturze dostaję połowę swojej pensji?  Po 30 latach tak wytężonej pracy!!!

I co teraz ze mną będzie? Po opłaceniu obowiązkowych świadczeń nie wystarczy mi do pierwszego. Ja więc mam przeżyć?  Jak mam pomóc dzieciom i wnukom w potrzebie?

Za co mam spełniać te marzenia z życzeń i używać życia?

Muszę coś zrobić, bo mnie za chwilę szlag trafi!!!

– Dzwonię do Centrum – decyduję – niech mnie ratuje   – nerwowo wybieram w komórce numer telefonu.
Po kilku wolnych sygnałach słyszę w słuchawce miły głos Niezapominajki.  Opowiadam jej moją ZUS-owską historię i ze łzami w głosie pytam, co mam zrobić?

– Na razie nic – odpowiada – ale jeśli możesz to przyjedź zaraz- proponuje – Pogadamy na spokojnie.

Niezapominajka. Kobieta u szczytu życia, mądrości i wiedzy życiowej- mówimy o niej.  Prządka życia, która sama przędzie nić swego żywota – mówi o sobie.

Spotkałyśmy się kilka lat temu i teraz wiem, że tak się musiało stać!

Żeby to wyjaśnić, muszę się cofnąć wiele lat wstecz, do czasu, w którym dostrzegłam, że   uczniowie bardzo efektywni w nauce werbalnej, mający piątki prawie z wszystkich przedmiotów, na ogół nie odnoszą sukcesów osobistych ani zawodowych w życiu dorosłym.
Intrygowało mnie, czemu tak się dzieje? Starałam się znaleźć odpowiedź na to pytanie nie tylko w bezpośredniej pracy z młodzieżą i dorosłymi, ale także poprzez bezustanne kształcenie się.

Napisałam kilka programów psychoedukacyjnych, mających na względzie rozwój osobowy tak dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych i szukałam partnera, z którym będę mogła je realizować.

Pierwszym partnerem, z którym się spotkałam to było właśnie Centrum.  Niezapominajka – jego założycielka i prezeska – posłuchała wtedy tego, co mówię i zapytała:
– Może chcesz zostać naszą członkinią i w ten sposób z nami współpracować?
Bardzo chciałam i tak się zaczęło.

Spotkałam w nim kobiety, które rozumiejąc drugiego człowieka, wiedzą chyba wszystko o sposobach niesienia mu pomocy. To spowodowało, że wtedy spojrzałam inaczej na to, co robię, na swoje możliwości, na samą siebie.
Byłam w tym czasie osobą dość zdeprecjonowaną, nieuporządkowaną psychicznie, mającą dużo problemów osobistych i zawodowych a teraz to wszystko wygląda inaczej.

To znaczy, wyglądało. Do dzisiaj!

Niezapominajka już od progu słucha uważnie rozpaczliwego krzyku moich skarg, patrzy na mnie w skupieniu i nic nie mówiąc – zaparza kawę.

– Boisz się zmian – mówi spokojnie – jak każdy. To minie.

No tak, trzeźwieję. Przecież wiem, że nic nie jest w życiu tak stałe jak zmiany.

Żyjąc w nowoczesnym i dynamicznie zmieniającym się świecie, w którym nasze zdolności, umiejętności i poziom wiedzy podlegają ciągłej konfrontacji z nowymi wyzwaniami i chcąc skorzystać z dostępu do możliwości, jakie ten świat niesie, musimy być otwarci na zmianę. Zmianę nieużytecznych w tym momencie wartości na nowe, przydatne we współczesnym życiu. Zmianę, która w gruncie rzeczy jest rozwojem… – przypominam sobie własne słowa. mówione uczestnikom szkoleń w przekonaniu, że zaakceptują pojawienie się tej zmiany w ich życiu jako zwiastuna Nowego.

Tylko   ty decydujesz, kim się będziesz stawać, ty masz wpływ na sposób w jaki będziesz się rozwijać i zmieniać. I tylko ty wiesz, co jest podstawą tej zmiany więc się jej nie bój – przekonywałam niepewnych.

No właśnie. Łatwo mówić – nie bój się. Teraz wiem, jak trudno jest nie bać się zmiany i zaakceptować ją.

Czy dam radę? Niezapominajka jest tego pewna. Ale ja – nie jestem!

Boże, co się ze mną stanie?

Halina Gumowska

Dziennikarka MYwToruniu.plO sobie:

Jestem humanistką. Moją życiową dewizą jest sentencja: „Nic, co ludzkie, nie jest mi obce”. Uważam, że informacja jest w cenie. Jako reporter portalu dla seniorów MYwToruniu.pl chciałabym pisać o kulturze oraz informować o wszystkim, co ważne dla naszej grupy wiekowej 60+. Pragnę, aby portal był źródłem istotnych informacji, które ułatwią nam życie i pozwolą w pełni korzystać z tego wszystkiego, co seniorom oferuje Toruń.

Emerytowana nauczycielka – pedagog, trenerka umiejętności społecznych i  rozwoju osobistego.  Autorka książek psychomotywacyjnych „Odnaleźć siebie”, „Zostań Kopernikiem” i realizatorka psychoedukacyjnych  programów  autorskich,  adresowanych do młodzieży szkolnej i  osób dorosłych z  rożnych grup zawodowych i  środowiskowych, dotyczących rozwoju ich kreatywności i uruchamiania wewnętrznego potencjału. Specjalistka w zakresie  prowadzenia szkoleń  dotyczących kreatywności, komunikacji interpersonalnej, psychomotywacji,  usprawniania pamięci i redukcji stresu

Jak się spisać?

Powiększ rozmiar tekstu

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r., który rozpocznie się 1 kwietnia 2021 r., będzie realizowany przede wszystkim metodą samospisu. Jeśli jednak ktoś nie będzie w stanie spisać się samodzielnie, może skorzystać z wsparcia.

Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy będzie obowiązkowy. Oczywiście jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie w stanie spisać się sam, pomogą mu w tym rachmistrze – bezpośrednio i telefonicznie. W wyjątkowych sytuacjach można także skorzystać z Punktu spisowego, który działać będzie przy Urzędzie Miasta Torunia.

Metody przeprowadzenia spisu

1. Samospis internetowy

Między 1 kwietnia a 30 czerwca respondenci na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełniają wymagane dane w interaktywnej aplikacji samospisu, dostępnej na stronie internetowej GUS – kliknij, aby przejść na stronę.
Każda osoba dokonująca samospisu jest uwierzytelniana w systemie teleinformatycznym.

Logowanie będzie możliwe za pomocą krajowego węzła identyfikacji elektronicznej lub z użyciem numeru pesel oraz nazwiska rodowego matki. Konieczne będzie też zdefiniowanie własnego hasła.
W sytuacji, gdy osoba wypełnia formularz w wielu sesjach pracy, dostęp do formularza podczas kolejnego logowania będzie wymagał podania numeru pesel oraz hasła znanego wyłącznie temu użytkownikowi.

Cudzoziemcy nieposiadający numeru pesel muszą podać adres email i zdefiniować hasło dostępu do konta. Na adres email zostanie wysłany link
aktywacyjny, którego otwarcie będzie wymagane do aktywacji konta. Osoby posiadające tego rodzaju konto mogą logować się wielokrotnie, podając email oraz hasło.

Ważne! Samospis jest możliwy przez 14 dni od pierwszego zalogowania. W przypadku zablokowania konieczny jest kontakt z Infolinią spisową 22 279 99 99.

Osoby bez dostępu do internetu w swoim miejscu zamieszkania, mogą:

a. zadzwonić na numer Infolinii – tel. 22 279 99 99

 • wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, następnie
 • 1 – Spisz się przez telefon lub
 • 2 – Pomoc i informacje o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 oraz weryfikacja rachmistrza

Proszę wprowadzić kod pocztowy swojej miejscowości w postaci pięciu cyfr bez kreski (w przypadku Torunia to 87100). Połączenie będzie obsługiwane przez Urząd Statystyczny Bydgoszcz

b. po wcześniejszym umówieniu przyjść do punktu spisowego w urzędzie, gdzie z pomocą przeszkolonego pracownika można dokonać spisu

Punkt spisowy w Urzędzie Miasta Torunia mieści się przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8
Umów się na wizytę, dzwoniąc w dni powszednie w godz. 8.00-16.00 na nr tel. 56 611-86-82 lub wysyłając maila na adres: punktspisowy@um.torun.pl. Wyznaczymy Ci dogodny termin.
Punkt spisowy będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.30-15.00.
Ważne! Wizyta może nastąpić wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu!
Uwaga! Prosimy o korzystanie z Punktu spisowego jedynie w wyjątkowych sytuacjach, gdy spisanie w inny sposób nie jest możliwe.

2. Spis realizowany przez rachmistrza telefonicznie lub bezpośrednio

Z osobami które nie spiszą się samodzielnie, skontaktują się telefonicznie rachmistrzowie spisowi, w celu przeprowadzenia spisu w formie wywiadu telefonicznego.
Uwaga! Rachmistrzowie spisowi dzwonią wyłącznie z numerów telefonu: 22 279 99 99 lub 22 82 88 888

Kolejną opcją jest wywiad bezpośredni przeprowadzony przez rachmistrza w domu respondenta, jednak ten uzależniony jest od sytuacji epidemicznej w kraju. Rachmistrz rejestruje odpowiedzi osoby spisywanej na urządzeniu mobilnym, które jest wyposażone w oprogramowanie do przeprowadzenia spisu.

Więcej informacji na temat Narodowego Spisu Powszechnego: https://spis.gov.pl/, lokalne informacje: www.torun.pl/spis2021

Metody przeprowadzania spisu ilustrują poniższe grafiki – kliknij, aby powiększyć – PDF

Kliknij w obrazek, aby powiększyć     Kliknij w obrazek, aby powiększyć

Źródło: torun.pl

Od 27.03. zmiany w zasadach bezpieczeństwa

Powiększ rozmiar tekstu

Zamknięte przedszkola i salony fryzjerskie oraz nowe limity osób w sklepach i kościołach – w związku z zaostrzającą się sytuacją epidemiczną od soboty, 27 marca 2021 rząd wprowadza dodatkowe ograniczenia. Będą obowiązywać do 9 kwietnia.

W ostatnim czasie obserwujemy wyraźny wzrost zakażeń, któremu towarzyszy zwiększona liczba zajętych łóżek oraz respiratorów i przede wszystkim wzrost liczby zgonów. Tylko 25 marca 2021 r. odnotowano ponad 34 tys. przypadków nowych zachorowań. Dlatego podczas konferencji prasowej premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego podano informację, że od soboty, 27 marca rząd wprowadza nowe, dodatkowe zasady bezpieczeństwa, które obowiązywać będą do 9 kwietnia, czyli obejmą także okres Świąt Wielkanocnych.

Nowe zasady bezpieczeństwa od 27 marca do 9 kwietnia 2021 r.

Handel

 • Wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane o powierzchni powyżej 2 000 m2 zostaną zamknięte.
 • Centra i galerie handlowe – tak jak obecnie – pozostają zamknięte, z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni.
 • Oprócz tego w placówkach handlowych na targu lub poczcie będą obowiązywały nowe limity osób:
 • 1 osoba na 15 m2 – w sklepach do 100 m2,
 • 1 osoba na 20 m2 – w sklepach powyżej 100 m2.

Kult religijny

 • Nowy limit osób w miejscach kultu – na 1 osobę będzie musiało przypadać 20 m2.
 • Bez zmian pozostaje obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowywanie 1,5 m odległości od innych osób.

Salony fryzjerskie i kosmetyczne

 • Od 27 marca zakaz działalności obejmie także salony fryzjerskie, urody i kosmetyczne w całej Polsce.

Żłobki i przedszkola tylko dla medyków

 • Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców, zamknięte zostaną żłobki i przedszkola.
 • Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej).
 • Ważne! Rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Sport – tylko zawodowy

 • Działalność obiektów sportowych zostanie ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego.
 • Wszelkie wydarzenia będą mogły się odbywać bez udziału publiczności.

Oprócz tego rząd zaleca także:

 • Pozostanie w domach w Święta Wielkanocne – W okresie świąt powinniśmy ograniczyć nasze kontakty wyłącznie do najbliższych domowników, a ewentualne spotkania przełożyć na inny, bardziej bezpieczny czas.
 • O ile to możliwe, wykonywanie pracy zdalnie – Rząd zaleca pracę on-line wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, gdyż to właśnie miejsca pracy są jednym z najczęstszych ognisk koronawirusa.

W mocy pozostają wprowadzone wcześniej zasady bezpieczeństwa:

 • Edukacja – uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego, uczą się zdalnie.
 • Hotele – obiekty pozostają zamknięte (z wyjątkiem m.in. hoteli robotniczych, a także np. dla medyków, kierowców wykonujących transport drogowy czy żołnierzy – katalog wszystkich wyjątków znajduje się w rozporządzeniu).
 • Kultura – wciąż zamknięte będą teatry, kina, muzea i galerie sztuki.
 • Sport – zamknięte pozostają m.in. siłownie, kluby fitness, stoki narciarskie, baseny, sauny i solaria.

Minister Zdrowia Adam Niedzielski przekonuje także do szczepienia, jako jedynej obecnie możliwości (poza przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa) przerwania transmisji wirusa z człowieka na człowieka. Od początku akcji szczepionkowej w Polsce do 25 marca 2021 r. wykonano ponad 5,3 mln szczepień I i II dawką.
Więcej informacji na temat szczepień i dzienne raporty z danymi na www.gov.pl/szczepimysie

Warto wiedzieć
Obecnie w naszym kraju:

 • liczba łóżek dla pacjentów z COVID-19 wynosi: 36 231
 • liczba łóżek zajętych wynosi: 27 118
 • liczba respiratorów dla pacjentów z COVID-19 wynosi: 3 473
 • liczba zajętych respiratorów wynosi: 2 620
 • liczba osób objętych kwarantanną wynosi: 434 991
 • liczba osób, które wyzdrowiały wynosi: 1 722 856

Więcej informacji znajdziesz na portalu www.gov.pl

O Fundacji Gen. Zawackiej

Powiększ rozmiar tekstu

Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej kończy w tym roku 31 lat. 25 marca o godz. 18.00 Towarzystwo Miłośników Torunia i Książnica Kopernikańska zapraszają na spotkanie online z prezeską fundacji Dorotą Zawacką-Wakarecy.

Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu Wieczory Toruńskie. Dorota Zawacka-Wakarecy omówi dotychczasową działalność fundacji: wydawniczą, upamiętniającą i edukacyjną.

Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej to jedno z większych niepaństwowych archiwów w Polsce posiadające materiały dotyczące II wojny światowej. W swoich zbiorach posiada przeszło 9 tys. teczek osobowych z podziałem na działy: Wojskowa Służba Kobiet (ponad 5 tys.), Archiwum Pomorskie (przeszło 3 tys.), Wydział Łączności Zagranicznej „Zagroda” (przeszło 200). Zbiór biblioteczny Fundacji to ok. 7000 pozycji, z kolei zbiór eksponatów muzealnych liczy 520 obiektów. Fundacja prowadzi działalność wydawniczą – ma na swoim koncie 80 tytułów; upamiętniającą – 15 tablic i pomników; edukacyjną – 35 sesji naukowych; warsztaty i lekcje historyczne; inicjuje uroczystości patriotyczne w rocznicę ważnych wydarzeń.

Fundacja to dzieło życia prof. gen. Elżbiety Zawackiej i jej wkład w zachowanie narodowej pamięci. Gen. Elżbieta Zawacka „Zo” (ur. 19 marca 1909, zm. 10 stycznia 2009 w Toruniu) – kurierka Komendy Głównej Armii Krajowej, jedyna cichociemnakobieta, matematyczka, profesor nauk humanistycznych specjalizująca się w historii najnowszej. W 2006 r. jako druga Polka w historii Wojska Polskiego awansowana na stopień generała brygady. Dama Orderu Orła Białego. Elżbieta Zawacka była Honorową Obywatelką Torunia.

Spotkanie można śledzić na facebookowym profilu Książnicy Kopernikańskiej – kliknij, aby przejść na profil.

Źródło: torun.pl

Wolne miejsca w oddziale dziennym w ZPO

Powiększ rozmiar tekstu

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy przy ul. Ligi Polskiej dysponuje wolnymi miejscami w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Geriatrycznym.

W strukturze Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu funkcjonuje oddział dzienny psychogeriatryczny. Aktualnie są wolne miejsca, przeznaczone dla osób po 60. roku życia, które mają rozpoznany zespół otępienny i są sprawne ruchowo. W oddziale psychogeriatrycznym uzyskają one profesjonalną opiekę specjalistów psychiatrów, psychologów, terapeutów zajęciowych i pielęgniarek.

W oddziale psychogeriatrycznym od poniedziałku do piątku prowadzone są zajęcia terapeutyczne ukierunkowane na pomoc choremu.

Informacje można uzyskać pod nr telefonu: 56 657 42 98 w godzinach 08:00-15:00.

Fot. Lech Kamiński

Źródło: torun.pl

Palmy Wielkanocne – warsztaty

Powiększ rozmiar tekstu

Zapraszamy dzieci i seniorów na tworzenie palemek wielkanocnych! Podczas warsztatów własnoręcznie zrobimy palemki wielkanocne. Nauczymy się wykonywać różne kwiatki z krepiny, które przyozdobią naszą palmę. Poznamy także symbolikę palmy wielkanocnej i jej zastosowanie w kulturze ludowej.

Warsztaty dla seniorów: 
Środa (24.03) o godzinie 11:00 i 12:30

Warsztaty dla dzieci z dużych rodzin: 
Czwartek (25.03) o godzinie 16:00 i 17:30

Zapisy:

 • Zapisy startują we wtorek (23.03) od godz. 10.00
 • pod tel. 514 786 113 (od pon. do pt. od 9.00 do 17.00)

Projekt Kamienica Inicjatyw 3+ oraz  Rozwój Kamienicy Inicjatyw w obszarze aktywnej integracji o charakterze środowiskowym został dofinansowany ze środków Gminy Miasta Toruń.

 

Zamknięte placówki opieki

Powiększ rozmiar tekstu

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną od 22 marca 2021 r. do odwołania zamknięte zostaną niektóre placówki opieki społecznej.

Wojewoda kujawsko-pomorski podjął decyzję o czasowym zawieszeniu działalności następujących placówek:

 • środowiskowych domach samopomocy,
 • klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • warsztatów terapii zajęciowej.

Jeśli nastąpi spadek zachorowań i działalność placówek zostanie przywrócona, będziemy o tym niezwłocznie informować.

PIUM-y w galeriach otwarte (mimo zamknięcia galerii)

Powiększ rozmiar tekstu

Mimo zamknięcia galerii handlowych, mieszkańcy Torunia mogą załatwić sprawy w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta w centrach Plaza i Copernicus. Na wizytę trzeba się jednak umówić.

Oba punkty działają od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00. Na wizytę trzeba się wcześniej umówić telefonicznie, bądź poprzez elektroniczny system kolejkowy – kliknij, aby przejść do systemu

Każdy z punktów ma swoją specjalizację, warto więc zwrócić uwagę, jakie sprawy w nim załatwimy.

Punkt Informacyjny Urzędu Miasta – CH Copernicus
ul. Stanisława Żółkiewiskiego 15
Punkt realizuje zadania w zakresie: rejestracji pojazdów, zgłoszeń zbyć i nabyć pojazdów.
Telefoniczna rezerwacja wizyty: 56 611-87-09

Punkt Informacyjny Urzędu Miasta – CH Plaza
ul. Broniewskiego 90
Punkt realizuje zadania w zakresie: obsługi wniosków o wydanie dowodu osobistego, zgłoszeń meldunkowych, nadawania nr PESEL, wydawania zaświadczeń.
Uwaga! W punkcie nie są wydawane dowody osobiste.
Telefoniczna rezerwacja wizyty: 56 611-83-52, 56 611-83-58

Kawiarenka dla Seniorów

Powiększ rozmiar tekstu

Spotkania odbywają się w Kamienicy Inicjatyw przy ul. Podmurnej 95.

23 marca (wtorek),  g.11.00 – Prof. Maria Serwińska – Guttfeld oraz dr Henryka Piekarska – „O historii malarstwa” cz. 2

25 marca (czwartek), g. 11.00 – Marta Zawadzka (psycholog) – „Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach”

26 marca (piątek), g.10.30 – Aktywny Piątek – z pętli na ul. Olimpijskiej spacer z Franciszkiem Kazimierskim

Zapisy: od poniedziałku po tel. 514 786 113.

Projekt Kamienica Inicjatyw 65+ został dofinansowany ze środków Gminy Miasta Toruń.