Toruń realizuje Program Senior Plus

Powiększ rozmiar tekstu

Dzięki podpisaniu umowy o przystąpieniu do programu, w Toruniu przy ul. Bydgoskiej 52 powstanie kolejny dzienny dom pobytu dla seniorów. – W Toruniu szukamy jak najlepszych, najciekawszych i najbardziej oczekiwanych form pomocy również dla osób w wieku senioralnym – mówi prezydent Torunia Michał Zaleski.

W poniedziałek 29 maja 2023 r. w Urzędzie Miasta Torunia odbyło się oficjalne podpisanie umowy dotyczącej przystąpienia przez miasto do prowadzonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej programu Senior Plus na lata 2021-2025 w ramach modułu I. Umowę podpisali wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz i prezydent Torunia Michał Zaleski. W spotkaniu uczestniczyli także prezes Rządowego Centrum Legislacji Krzysztof Szczucki, posłanka na Sejm RP – przewodnicząca sejmowej komisji polityki senioralnej Joanna Borowiak, zastępca prezydenta Torunia Adrian Mól oraz radni Rady Miasta Torunia.

Przyznana dzięki programowi w roku 2023 kwota dotacji wynosi 332 000 zł i zgodnie z założeniami została przeznaczona na zakup wyposażenia do Dziennego Domu Pobytu „Senior +”, który powstanie na pierwszym piętrze kamienicy przy ul. Bydgoskiej 52. Kamienica przy ul. Bydgoskiej 50-52 powstała w roku 1899 i pierwotnie należała do toruńskiego przedsiębiorcy budowlanego Konrada Schwartza. Budynek został wpisany do rejestru zabytków. Na realizację działań dziennego domu przeznaczono pomieszczenia o łącznej powierzchni ponad 215 m2. Budynek wyremontowano i dostosowano do osób z niepełnosprawnością bez barier architektonicznych.

Na dzienny dom składać się będą: szatnie, dwa pomieszczenia do terapii indywidualnej lub poradnictwa specjalistycznego, pokój administracyjny przeznaczony na biuro, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie do zajęć artystycznych/aktywności ruchowej (pomieszczenie do aktywności ruchowej lub kinezyterapii: podstawowy sprzęt do ćwiczeń, materace/maty, leżanki, rotory, drabinki, piłki, gumy itp.), łazienka z natryskiem dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, łazienka z toaletami, sala komputerowa, kuchnia, jadalnia, pokój dzienny. Seniorzy będą mogli skorzystać z windy, która została umieszczona we wnętrzu budynku. Do dyspozycji seniorów pozostaje również zagospodarowane podwórko.

– W Toruniu szukamy jak najlepszych, najciekawszych i najbardziej oczekiwanych form pomocy również dla osób w wieku senioralnym. A środki z budżetu państwa mają to wspierać, dlatego to iż w budynku, który ma 124 lata powstaje taka placówka to jest coś co na pewno będzie cieszyło się zainteresowaniem. Zresztą w dziennych domach pobytu, które już w tej chwili funkcjonują w Toruniu, m. in. przy ul. Mickiewicza, ale i na Rubinkowie i w innych dziennych domach są komplety miejsc wykorzystane. Dlatego chyba nie ma potrzeby tłumaczyć jak potrzebne i ważne są te środki finansowe. Tutaj skupia się życie senioralne, my jako samorządy jesteśmy najbliżej seniorów – powiedział w trakcie briefingu prasowego po podpisaniu umowy prezydent Torunia Michał Zaleski.

Program „Senior +” na lata 2021-2025 jest kontynuacją programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015–2020. Zakłada wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań własnych, polegających na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+” takich jak domy dziennego pobytu, czy kluby seniora. Celem programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym oraz zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej.

W ramach programu jednostki samorządu mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych w ramach modułu I przeznaczonych na jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie i/lub wyposażenie ośrodka wsparcia w wysokości do 80% całkowitego kosztu realizacji zadania. Dofinansowanie nie może być wyższe niż 400 tys. zł w przypadku Dziennego Domu „Senior+”. Z kolei w ramach modułu II – na zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia, utworzonych w ramach modułu I. W tym przypadku dofinansowaniu z budżetu państwa w każdym roku budżetowym mogą podlegać działania związane z całorocznym bieżącym utrzymaniem ośrodka wsparcia. Kwota dofinansowania na działalność bieżącą ośrodków wsparcia uruchomionych w ramach programu wynosi miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca nie więcej niż 400 zł w Dziennym Domu „Senior+”, przy czym dotacja nie może stanowić więcej niż 50% całkowitego kosztu realizacji zadania.

– Jeśli chodzi o program Senior + na rok 2023 to jest prawie 5 mln zł, które trafi do kujawsko-pomorskich samorządów w ramach modułu I. Taką umowę właśnie podpisaliśmy na moduł I dla miasta Torunia – powiedział podczas briefingu wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz. – Toruń jest przykładem samorządu, który korzysta zarówno z modułu I, jak i II. Ten program zyskuje co roku na popularności. Dzięki niemu rozwijają się społeczności senioralne w poszczególnych naszych małych ojczyznach. Ja dziękuję wszystkim samorządom, które się w to angażują, bo to jest ogromny wysiłek po stronie rządowej, ale i samorządowej. Cieszę się, że Toruń i inne samorządy dostrzegają przestrzeń dla seniorów – dodał wojewoda.

Warto podkreślić, że Dzienny Dom Pobytu Senior + działa już przy ul. Bydgoskiej 74. W roku 2022 r. Gmina Miasta Toruń otrzymała dotację w wysokości 200 000 zł w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 prowadzonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Uroczyste otwarcie Dziennego Domu Pobytu Senior + na Bydgoskiej 74 odbyło się 19 stycznia 2023 r. Na dalszą realizację działań w roku 2023 Gmina Miasta Toruń otrzymała dotację w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” w wysokości 61 200 zł. Środki te zostaną przeznaczone na częściowe sfinansowanie wynagrodzenia personelu zatrudnionego w dziennym domu oraz zakup materiałów do prowadzenia bieżących zajęć.

Działalność bieżąca Dziennego Domu „Senior+” polega na realizacji podstawowych usług mających na celu udzielanie pomocy w czynnościach dnia codziennego, na zapewnieniu minimum jednego posiłku, w szczególności gorącego oraz innych usług wspomagających, dostosowanych do potrzeb seniorów. Dzienny Dom „Senior+” powinien zapewniać co najmniej 8-godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku (40 godzin tygodniowo).

Fot. Małgorzata Litwin

Źródło: torun.pl

Sesja zdjęciowa: Portret Seniora

Powiększ rozmiar tekstu

Zapraszamy seniorów na sesje zdjęciową pt. „Portret seniora”!

Podczas sesji każdemu z uczestników wykonamy kilka zdjęć w przestrzeni toruńskiej starówki. Będzie to piękna pamiątka zarówno dla Państwa, jak i dla rodziny. Jesień na toruńskiej starówce wygląda pięknie – jest to idealna sceneria do portretów!

Zdjęcia będą udostępnione Państwu w formie cyfrowej. Za dodatkową opłatą (10 zł) będzie można również otrzymać 5 wydrukowanych zdjęć wysokiej jakości.

Sesja zdjęciowa będzie wykonana przez Maciek Zieliński Fotografia – www.fotograftorun.pl 

Szczegóły:

Daty: 13, 14 października
Godz: I grupa o 15.30, II grupa o 16.30
Miejsce spotkania: obok Dworu Mieszczańskiego na końcu ul. Podmurna

Zapisy:

  • tel. 514 786 113

Projekt  „Rozwój Kamienicy Inicjatyw w obszarze aktywnej integracji o charakterze środowiskowym” został dofinansowany ze środków Gminy Miasta Toruń.

Kawiarenka dla Seniorów: Epidemie w historii ludzkości

Powiększ rozmiar tekstu

Kamienica Inicjatyw. Dziś gościem Kawiarenki dla Seniorów będzie Włodzimierz Deczyński, który przybliży temat epidemii dotykających ludzkość na przełomie wieków. Zapraszamy do oglądania na stronie

Projekt Kamienica Inicjatyw 65+ został dofinansowany ze środków Gminy Miasta Toruń

 

 

Kawiarenka dla Seniorów: Marcin Gawroński o galaktycznym otoczeniu Słońca

Powiększ rozmiar tekstu

W tym trudnym czasie warto oderwać się na chwilę od Ziemi i udać się w podróż kosmiczna z Marcinem Gawrońskim!

Projekt Kamienica Inicjatyw 65+ został dofinansowany ze środków Gminy Miasta Toruń.

Kawiarenka dla Seniorów: Jakub Husejko (lekarz stażysta) na temat Internetowego Konta Pacjenta

Powiększ rozmiar tekstu

Zapraszamy do obejrzenia wykładu nagranego specjalnie dla seniorów z Kamienicy Inicjatyw na temat Internetowego Konta Pacjenta, dzięki któremu możecie Państwo m.in. otrzymywać e-receptę bez wychodzenia z domu.

 

Projekt Kamienica Inicjatyw 65+ został dofinansowany ze środków Gminy Miasta Toruń.

Seniorzy z Kamienicy Inicjatyw o tradycjach domowych

Powiększ rozmiar tekstu

Dwór Artusa: Gdy cała rodzina spotyka się przy stole to dzieje się magia. A najwspanialsze historie o dawnych smakach, potrawach i tradycjach znają nasi kochani seniorzy! Dlatego w ramach sesji domowych Kulturalne M3 | Festiwal online na wysłuchanie opowieści o kuchennych dawnych zwyczajach wybraliśmy się do zaprzyjaźnionej Kamienicy Inicjatyw. Będzie nostalgicznie, sentymentalnie, smakowicie i… zabawnie. Słuchaliśmy z prawdziwą przyjemnością, a od razu po ruszyliśmy coś zjeść! Zobaczcie sami!

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci” Patroni medialni – Radio GRA Toruń Telewizja Kablowa Toruń Polskie Radio PiK TVP3 Bydgoszcz Meloradio Oto Toruń Materiał powstał we współpracy z Vax Studio i Kamienica Inicjatyw

Seniorzy na starówce

Powiększ rozmiar tekstu

Projekt: Seniorzy mają głos!

Powiększ rozmiar tekstu

27 lipca (poniedziałek), godz.11.00 – „Seniorzy mają głos!”.

Zaprzyjaźniona z Kamienicą Inicjatyw Fundacja RISE pokaże Państwu, jak w praktyczny sposób uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności – jak konsultować i zgłaszać problemy do władz i instytucji. Spotkania prowadzą działacze społeczni, wykładowcy uniwersyteccy oraz goście, których Państwo zaproponują!

Projekt obejmuje cykl 8 spotkań – efektem ich będzie raport w formie filmu pokazany przedstawicielom lokalnych władz. Na jego szczegółową tematykę wpływ będą mieli sami seniorzy! Odbędzie się również wizyta studyjna w miejscu działającym na rzecz lokalnej społeczności.

Pierwsze spotkanie: Poprowadzi  Piotr Zwarycz – jako działacz społeczny, mgr socjologii, a także doktorant na tym kierunku: Temat Konsultacje społeczne wartościowy dialog. Tytuł zajęć: Konsultacje społeczne – wartościowy dialog obywateli i władzy. Będzie to wprowadzenie w tematykę praktycznego uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności. Będzie mowa o różnych formach konsultowania problemów z obywatelami oraz o formach zgłaszania problemów przez obywateli.

Zapisy: tel. 514 786 113

Fitness dla seniorów z Ireną Petrykowską (cz. 2 i 3)

Powiększ rozmiar tekstu

Irena Petrykowska, znana seniorom z Kamienicy Inicjatyw z zajęć fitness, zaprezentuje specjalnie dla Państwa kilka prostych ćwiczeń ruchowych.

Filmiki będą ukazywać się w każdą środę! 

W czasie pandemii zostajemy dłużej w domach i mniej się ruszamy dlatego tak ważna jest dbałość o regularne wykonywanie prostych ćwiczeń.

Uwaga! Prosimy stosować się do rad Pani Ireny Petrykowskiej i nie wykonywać ćwiczeń jeśli są ku temu przeciwskazania wymienione w filmiku.

Teraz prosimy o szeroki uśmiech i ruszamy do ćwiczeń!

Część 3

Część 2

Część 1

Projekt Kamienica Inicjatyw 65+ został dofinansowany ze środków Gminy Miasta Toruń.