Spotkanie Rady Seniorów

Powiększ rozmiar tekstu

Członkowie Rady Seniorów z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia spotkali się w dniu 20 grudnia 2019 r. z prezydentem Michałem Zaleskim.

Świąteczne spotkania Rady Seniorów to już tradycja. Należy do niej także składanie sobie życzeń i łamanie się wypiekanym w domu chlebem. To także okazja do podsumowania działań podejmowanych przez Radę Seniorów w kończącym się roku 2019.

– Chciałbym prosić Państwa w pierwszym roku nowej kadencji Rady Seniorów, abyście z radością, werwą i zapałem prowadzili swoją działalność. Grono seniorów w naszym mieście stale rośnie, dlatego potrzebnych jest szereg nowych pomysłów i inicjatyw, co możemy dla nich zrobić. Liczymy tu na Państwa inwencję – zwrócił się do zebranych prezydent Michał Zaleski. W podziękowaniu za całoroczną aktywność na rzecz środowiska osób starszych w Toruniu Prezydent Michał Zaleski przekazał seniorom świąteczne upominki.

Rada Seniorów Miasta Torunia III kadencji będzie funkcjonować w latach 2019-2023. Zgodnie z obowiązującym statutem, jej zadaniem jest podejmowanie działań w celu integracji toruńskiego środowiska osób starszych oraz wzmacniania udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej miasta.

Wśród inicjatyw podjętych przez Radę Seniorów w 2019 r. były m.in.:
– współorganizacja V festynu pn. Senioriada w Muzeum Etnograficznym,
– pomoc jako wolontariusze przy organizacji imprez miejskich (np. wydawanie wejściówek na koncert organizowany przez miasto dla seniorów),
– pełnienie dyżurów w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8,
– reprezentowanie interesów osób w wieku senioralnym podczas tematycznych spotkań,
– propagowanie karty Seniora,
– udział w spotkaniach Prezydenta Miasta Torunia z mieszkańcami,
– udział w uroczystościach miejskich.

Jak powiedziała Izabela Miłoszewska, dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, w roku 2020 Rada Seniorów skupi się na dotarciu z informacją o swojej działalności, jak i o wydarzeniach i akcjach podejmowanych w mieście do jak najszerszego grona starszych mieszkańców Torunia oraz na aktywizacji tych osób.

Relacja zdjęciowa na stronie torun.pl

Fot. Małgorzata Litwin

Źródło: torun.pl