Kalendarz wydarzeń dla seniorów: 1 – 15 grudnia

Powiększ rozmiar tekstu

Kamienica Inicjatyw (Podmurna 95), tel. 514 786 113.

 Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego odwołane są wszystkie spotkania dla seniorów w Kamienicy Inicjatyw.

Nie odbędą się spotkania w ramach „Kawiarenek dla Seniorów”, spotkania wszystkich klubów tematycznych oraz wyjścia kulturalne.

Przechodzimy zatem do działań w Internecie – będziemy nagrywać dla Państwa kawiarenki i wysyłać linki do odtworzenia! Warsztaty artystyczne będziemy przeprowadzać w formie hybrydowej – dowieziemy Państwu materiały i wyślemy filmik instruktażowy!

Jesteśmy także dostępni dla Państwa telefonicznie. Jeśli chcecie porozmawiać, uzyskać informację, potrzebujecie wsparcia – dzwońcie pod nasz numer 505 269 339 lub 514 786 113 od 9:00 do 17:00.

Zapraszamy wszystkich Seniorów na Kawiarenki online! Co jakiś czas będziemy udostępniać filmy z prelekcjami na różne tematy. Można będzie je obejrzeć na stronie www.mywtoruniu.pl, a  także na grupie na Facebook’u „Seniorzy z Kamienicy Inicjatyw” zapraszamy do dołączenia do grupy.

Projekt Kamienica Inicjatyw 65+ został dofinansowany ze środków Gminy Miasta Toruń.

 


KONCERTY


4.12 (piątek)

KONCERT ONLINE DWIE SONATY, DWA RONDA. RECITAL FORTEPIANOWY

Wydarzenie online na YouTubie TOS, godz. 19:00, bilety: 15-20zł.

Koncert zostanie zrealizowany w formie ONLINE.
Transmisja wydarzenia odbędzie się 04.12.2020 o godz. 19:00 na naszym kanale YouTube. Nagranie dostępne będzie do końca czerwca 2021 r.
Link do kanału: https://www.youtube.com/…/Toru%C5…/videos

Sonaty Ludwiga van Beethovena  powstawały przez ponad  25 lat  dlatego stanowią sumę doświadczeń i ewolucję twórczą kompozytora w tym zakresie. Nowatorstwo Beethovena w dziedzinie sonaty sięgało tak daleko, że kolejne pokolenia, uprawiające tę formę, niewiele potrafiły dodać do odkryć mistrza z Bonn. Jego bogactwo inwencji, innowacje formalne i wyrazowe burzyły dotychczasowe normy i rozsadzały ówczesne kanony.

W Sonacie fortepianowej c-moll op. 13 „Patetycznej” kompozytor po raz pierwszy wprowadził wolny wstęp grave, poprzedzający przepojone niespożytą energią i witalnością Allegro molto con brio (część I). Od tego wstępu pochodzi, nie będący pomysłem Beethovena, tytuł utworu. Piotr Orawski pisał: „Grave z Sonaty Patetycznej to muzyka drapieżna i ostra, o poszarpanych punktowanych rytmach, nagłych załamaniach, dramatycznych kontrastach i ogromnym napięciu, które wybucha z całą mocą w szybkim ogniwie allegra sonatowego”. Emocjonalne ukojenie przynosi Adagio cantabile (cz. II), zaś w części finałowej (Rondo. Allegro) dramatyczny konflikt nie zostaje rozwiązany, przeciwnie – wybrzmiewa „głośnym krzykiem” w zasadniczej „bohaterskiej” tonacji c-moll.

Już w sonatach op. 31 Beethoven ostatecznie zerwał z klasycznym modelem formalnym i tradycyjnie ukształtowanych relacji tonalnych. Wystarczy wspomnieć, że pierwszy temat Sonaty G-dur op. 31 nr 1 liczący czterdzieści cztery takty składa się z dwóch skrajnie opozycyjnych struktur muzycznych. Temat drugi wybrzmiewa w tonacji H-dur, później h-moll, a to dopiero początek „wędrówki po tonacjach”, której nie powstydziliby się kompozytorzy doby muzycznego Romantyzmu, także Fryderyk Chopin, który skomponował Rondo a la Mazur F-dur op. 5 na fortepian 16 grudnia 1826 roku, dedykując je hrabiance Alexandrine de Moriolles, córce guwernera syna wielkiego księcia Konstantego, Pawła. „Mariolkę”, jak ją nazywał, Chopin znał od dzieciństwa, a w życiu dorosłym darzył przyjaźnią.  Natomiast Beethoven zadedykował swoje Rondo G-dur „Andante cantabile e grazioso” op. 51 nr 2 hrabinie Henrietcie von Lichnovsky.

 

15.12 (wtorek)

KONCERT ONLINE: BEETHOVEN. W TWÓRCZYM SZALE #1. KONCERT KAMERALNY

Wydarzenie online na YouTubie TOS, godz. 19:00, bezpłatne.

 Wydarzenie odbędzie się w ramach projektu Viva Beethoven! – 250. rocznica urodzin kompozytora.

Zgodnie z wytycznymi Prezesa Rady Ministrów, koncert nie może odbyć się z udziałem publiczności.

Zapraszamy na koncert w formule online, który będzie transmitowany
15 grudnia o godz. 19:00 na kanale YouTube Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej.

Koncert zostanie udostępniony do końca czerwca 2021 roku.

Wystąpią:

Marcin Zdunik – wiolonczela

Aleksander Dębicz – fortepian

W programie:

  1. van Beethoven – Wariacje Es-dur na temat z opery „Czarodziejski flet” W.A. Mozarta
  2. van Beethoven – Sonata g-moll op. 5 nr 2

Improwizacje duetowe na tematach z sonat fortepianowych, wiolonczelowych i skrzypcowych Beethovena

Spośród trzech zbiorów wariacji na wiolonczelę i fortepian skomponowanych przez Beethovena dwa napisane zostały do operowych tematów Czarodziejskiego fletu Mozarta. Posiadają one salonowy charakter i są przeznaczone na potrzeby muzykowania amatorskiego. Cykl siedmiu nieopusowanych Wariacji Es-dur na wiolonczelę i fortepian na temat Bei Männern, welche Liebe fühlen (W mężczyźnie, który czuje miłość) powstał w 1801 roku lecz nie znamy jego genezy. Wiemy jedynie, że był podarunkiem dla hrabiego Johanna von Browna-Camus – mecenasa Beethovena. Temat wariacji pochodzi z operowego duetu Paminy i Papagena (z I aktu). W omawianych wariacjach partia fortepianu symbolizuje Paminę, a partia wiolonczeli – jej wielbiciela. Temat wariacji pozwala na snucie dialogu między instrumentami. Środkowa wariacja kontrastuje z pozostałymi trybem molowym (es-moll), a najbardziej kantylenowa, przedostatnia wariacja poprzedza energetyczny finał. O operze Mozarta Beethoven pisał:  „Największym dziełem Mozarta pozostanie Czarodziejski flet (…) użyte są w nim bowiem wszystkie gatunki muzyki od pieśni poprzez chorał aż do fug”. Dzieło Mozarta doceniał też inny wielki reformator opery, wielki zazdrośnik – Richard Wagner: „Kwintesencja wszystkich najszlachetniejszych kwiatów sztuki wydaje się być tu zjednoczona i stopiona w jeden wspaniały bukiet. Jaka niewymuszona, a jednocześnie szlachetna popularność każdej melodii, od najprostszej do najpotężniejszej. Tworząc (Czarodziejski flet A.D.) geniusz Mozarta wykonał zbyt duży krok: tworząc niemiecką operę dał światu dzieło mistrzowskie, skończenie doskonałe, niemożliwe do prześcignięcia”.

Beethoven stworzył pięć sonat na fortepian i wiolonczelę. Ich różnorodność świadczy o przemianach tego gatunku w twórczości mistrza z Bonn. II Sonata g-moll op. 5 nr 2 jest dziełem młodzieńczym pełnym witalnej energii i wirtuozowskiego polotu. Kompozytor napisał ją w 1796 roku dla pruskiego króla Fryderyka Wilhelma II, który zgodnie z przekazami był całkiem niezłym wiolonczelistą. Pierwszym wykonawcą II Sonaty był prawdopodobnie Jean-Louis Duport, jeden z dwóch braci-wiolonczelistów zatrudnionych na pruskim dworze. Sonata ta nie jest już utworem na fortepian z towarzyszeniem wiolonczeli.  Emancypacja wiolonczeli sprawia, że przestaje ona pełnić rolę instrumentu wspomagającego lecz staje się dla fortepianu równoprawnym partnerem w dyskusji na tematy ważne – jak to w kameralistyce bywa.

 

16.12 (wtorek)

KONCERT ONLINE: BEETHOVEN. W TWÓRCZYM SZALE #2. KONCERT KAMERALNY

Wydarzenie online na YouTubie TOS, godz. 19:00, bezpłatne.

Wydarzenie odbędzie się w ramach projektu Viva Beethoven! – 250. rocznica urodzin kompozytora.

Zgodnie z wytycznymi Prezesa Rady Ministrów, koncert nie może odbyć się z udziałem publiczności.

Zapraszamy na koncert w formule online, który będzie transmitowany
16 grudnia o godz. 19:00 na kanale YouTube Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej.

Koncert zostanie udostępniony do końca czerwca 2021 roku.

Wystąpią:
Marcin Zdunik – wiolonczela
Aleksander Dębicz – fortepian

W programie:
L. van Beethoven – Sonata A-dur op. 69
L. van Beethoven – Sonata D-dur op. 102 nr 2
Improwizacje duetowe w oparciu o materiał dziewięciu symfonii Beethovena

Ludwig van Beethoven również w zakresie twórczości sonatowej na wiolonczelę i fortepian przecierał nowe szlaki i był dla przyszłych pokoleń kompozytorów punktem  odniesienia. Ukończenie Sonaty wiolonczelowej A-dur op. 69 nr 3 na wiolonczelę i fortepian przypadł na moment rozkwitu twórczej płodności Beethovena. Kompozycja, ukończona w 1808 roku (podobnie jak V i VI Symfonia), została zadedykowana przyjacielowi kompozytora – baronowi Ignazowi Freiherrowi von Gleichensteinowi – wiolonczeliście-amatorowi. Utwór sygnowany słowami:  „Inter Lacrimas et Luctum” („Pośród łez i smutku”) porusza najczulsze struny duszy słuchacza liryzmem i melancholią. Intelektualno-uczuciowy dialog obu instrumentów przybiera najrozmaitsze „szaty brzmieniowe”, uderzając raz w tony liryczno-refleksyjne, a innym razem w tony żywiołowe i energetyczne. Część druga – Adagio cantabile, o wybitnie pieśniowym charakterze, stanowi zapowiedź muzycznego romantyzmu. Beethoven doskonale wiedział, że smutek i łzy są wpisane w ludzką kondycję. Ale zdawał sobie również sprawę z tego, że człowiek potrafi być silny, a przezwyciężając własne słabości, powstać „jak fenix z popiołów”, by wciąż na nowo mierzyć się ze  światem.

W dojrzałych sonatach z opusu 102 muzykolodzy upatrują początku trzeciego okresu twórczości Beethovena, naznaczonego eksperymentami brzmieniowymi i formalnymi. Tutaj żywioł ekspresji i twórczy indywidualizm przezwycięża klasyczne okowy formalne, a wzmożone zainteresowanie polifonią – w finale Sonaty D-dur op. 102 nr 2 pojawia się fuga – towarzyszyć już będzie mistrzowi do końca drogi twórczej.

 


WYKŁADY I PRELEKCJE


1.12 (wtorek)

BYDGOSKIE PRZEDMIEŚCIE SPRZED LAT: KOŚCIOŁY I CMENTARZE

Wydarzenie online na Facebook’u Książnicy Kopernikańskiej, godz. 18:00, bezpłatne.

 Spotkanie online.

We wtorek, 1 grudnia, Katarzyna Kluczwajd opowie o staraniach niemieckich torunian o budowę kościoła na Bydgoskim Przedmieściu, o kaplicy baptystów, i o imprezach organizowanych przez te społeczności.

W okresie II Rzeczypospolitej planowane było wzniesienie dwóch świątyń w tej dzielnicy – na Rybakach i u wylotu ul. Fałata. Ciekawa jest historia budowy klasztoru i kościoła oo. redemptorystów – trwająca długo i naznaczona polityką. Będzie też o szkołach prowadzonych przez redemptorystów.

To ostatnie spotkanie cyklu Bydgoskie Przedmieście sprzed lat, ale będziemy jeszcze zabierać Państwa do tej dzielnicy przy innych okazjach.

Już 11 XII zapraszamy na promocję albumu Bydgoskie Przedmieście w Toruniu. Pocztówki z kolekcji Tamary i Krzysztofa Klunderów, przygotowanej przez Katarzynę Kluczwajd i Wydawnictwo Region w Gdyni. Link do wydarzenia: (1) Bydgoskie Przedmieście sprzed lat: Kościoły i cmentarze | Facebook

 

2-6.12 (środa- niedziela)

TORUŃSKI FESTIWAL KSIĄŻKI

Wydarzenie online na YouTubie Dworu Artusa, godz. 19:00, bezpłatne.

Toruński Festiwal Książki to festiwal naukowo-edukacyjny i impreza literacka odbywająca się od 1995 w Toruniu. Organizatorem wydarzenia jest Centrum Kultury Dwór Artusa wraz z Miastem Toruń. Festiwal wspierają toruńskie instytucje kultury. Toruński Festiwal Książki to największa impreza literacka regionu, na którą składają się liczne spotkania autorskie, panele dyskusyjne, wykłady, warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych (w tym seniorów) gra miejska, prezentacje nowych wydawnictw, wystawy, koncerty i konkursy z nagrodami. Nie brakuje również toruńskich akcentów. YouTube Dworu Artusa (live z możliwością zadawania pytań).

2.12. | środa | 19:00 | (2) Zygmunt Miłoszewski I spotkanie I Toruński Festiwal Książki | Facebook 4.12. | piątek | 19:00 | Michał Rusinek I spotkanie I Toruński Festiwal Książki

5.12. | sobota | 12:00 | Ex libris I DIY I Toruński Festiwal Książki

5.12. | sobota | 19:00 | Cezary Łazarewicz I spotkanie I Toruński Festiwal Książki:

6.12. | niedziela | 14:00 | Mikołajki Mikołajka I warsztaty edukacyjne dla dzieci | zapisy – bit.ly/TFK2020_Mikołajki | warsztaty na Zoomie

6.12. | niedziela | 16:00 | Robert Górski I Toruński Festiwal Książki

Wszystkie spotkania odbędą się live (bez opłat!) na fb Dworu Artusa i Toruński Festiwal Książki

w ogłoszonych terminach. W trakcie możecie zadawać autorom pytania. Transmisja dostępna będzie przez 2 miesiące po zakończeniu festiwalu.

Możecie je śledzić w czasie rzeczywistym z możliwością zadawania pytań Autorowi, jak również obejrzeć je jeszcze przez 2 miesiące po zakończeniu Festiwalu.

 

11.12 (piątek)

BYDGOSKIE PRZEDMIEŚCIE W TORUNIU. POCZTÓWKI Z KOLEKCJI TAMARY I KRZYSZTOFA KLUNDERÓW

Wydarzenie online na Facebook’u Książnicy Kopernikańskiej, godz. 18:00, bezpłatne.

Spotkanie online.

Album dawnych pocztówek Bydgoskiego Przedmieścia, autorstwa Katarzyny Kluczwajd, ukazuje zaledwie część kolekcji Tamary i Krzysztofa Klunderów, tworzonej od 1988 roku, liczącej w momencie przygotowywania książki 585 kart z Torunia (dziś już więcej). Są wśród nich widoki znane, są tzw. grussówki, karty litograficzne, są też zabytki rzadkie, wszystkie z obszernym komentarzem historycznym.

Wprowadzenie stanowi impresja o dzielnicy: pocztówkowa, historyczna, osobista. Obrazem opowiadane historie dotyczą kolejno: ulic, lokali, Grzyba, Parku, pomnika Żelaznego Kanclerza, pomników z okresu II Rzeczypospolitej. Ciekawe zamknięcie tej części albumu stanowią pocztówki najnowsze – subiektywne. Warto zwrócić uwagę na obszerne ilustrowane kalendarium – daty, miejsca, ludzie ukazani są w przystępny sposób w kontekście dziejów miasta.

To drugi album toruńskich pocztówek, autorstwa Katarzyny Kluczwajd, przygotowany przez Wydawnictwo Region w Gdyni (wcześniej „Podgórz koło Torunia. Pocztówki z kolekcji Pawła Żuchowskiego”).

Link do wydarzenia: (1) Bydgoskie Przedmieście w Toruniu. Pocztówki z kolekcji Tamary i Krzysztofa Klunderów | Facebook

 


WYSTAWY


22.11- 13.12

WIZJE NATURY 2020- FESTIWAL ONLINE

Festiwal Fotografii Przyrody online, wydarzenie na Facebook’u, bezpłatne

 Zapraszamy wszystkich miłośników fotografii przyrody na festiwal „Wizje Natury 2020”
Początek festiwalu 22.11,
Kolejne dni festiwalowe:
30.11,  1.12, 2.12 oraz 11.12, 12.12, 13.12.

to czas na wieczorne spotkania z fotografami, przyrodnikami, poznawanie tajników fotografii i przyrody, ciekawych miejscówek fotograficznych i okręgów Związku Polskich Fotografów Przyrody.

Więcej informacji na Facebook’u: Wizje Natury 2020 – festiwal online | Facebook.

 

1-30.12 (cały grudzień)

ZWIEDZAJ WYSTAWY CSW NIE WYCHODZĄC Z DOMU!

Wydarzenie online na stronie CSW, bezpłatne.

Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu udostępniło dla Państwa wystawy, które można zwiedzać nie wychodząc z domu. Wchodząc na stronę https://zwiedzaj.csw.torun.pl/ mamy do wyboru kilka wystaw, które możemy zwiedzić w świecie wirtualnym. Mamy do wyboru dwie obecne wystawy: Helmut Newton „Lubię silne kobiety”, Instalacja multimedialna „Gabinet/ Das Kabinett” oraz wcześniejsze wystawy takie jak: Wystawa Prac Laureatów Konkursu Fotograficznego „Wystaw się w CSW 2020”, Baltazar Fajto „Everything’s Fine” oraz Współczesna Sztuka Ukrainy- „sztuczny Ból”.

Klikając w powyższe tytuły można od razu przejść do zwiedzania wystawy.

 


INNE


1, 3, 8, 10, 15, 17.12 (wtorki i czwartki)

ŚWIĄTECZNY GRUDZIEŃ Z PLANSZÓWKAMI W KSIĄŻNICY

Wydarzenie online na Facebook’u Książnicy Kopernikańskiej, godz. 10:00, udział bezpłatny.

Z oczywistych względów w tym roku nie będzie Mikograjków, nie będzie też kiermaszu gier. Książnica Kopernikańska przygotowała za to 6 zabaw z nagrodami, które zapewniają wydawnictwa Rebel, Nasza Księgarnia oraz Książnica Kopernikańska.

Nagrody to podręczniki do D&D, nowości planszówkowe  oraz autorski – Staropolski wokabularz, niedostępny w szerszej dystrybucji.

Na Facebookowej stronie Książnicy Kopernikańskiej www.facebook.com/planszowkiwksiaznicy we wtorki i czwartki będzie publikowany post z zadaniem konkursowym (posty będą publikowane pomiędzy godziną 10.00 a 12.00 – musicie być czujni).
Odpowiedzi na zadanie konkursowe będzie należało zamieszczać jako komentarz do posta konkursowego. Pierwsza poprawna odpowiedź premiowana będzie nagrodą (każdorazowo w poście konkursowym zaznaczał będę jaka nagroda czeka na zwycięzcę). W zabawie nie będą brane pod uwagę komentarze edytowane.

Uzupełnieniem dla „Świątecznego grudnia z Planszówkami w Książnicy” będą publikowane mniej-więcej co tydzień 3 artykuły-poradniki prezentowe.
• Co na prezent dla dzieci?
• Co na prezent dla rodzin?
• Co na prezent dla graczy?

 

5-6. 12 (sobota- niedziela)

MIKOŁAJKOWY KIERMASZ KSIĄŻEK ONLINE

Wydarzenie online

 Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza na mikołajkowy kiermasz książek, który w tym roku wyjątkowo odbędzie się w formie online. W jaki sposób można zakupić książki w promocyjnych cenach? W dniach 5-6 grudnia (sobota i niedziela) w godzinach 8:00-20:00 należy wysłać e-mail na adres j.nowak@muzeum.torun w tytule wpisując „Kiermasz mikołajkowy”, a w treści wymienić pożądane tytuły oraz ich ilość.

Do wyboru dwa rodzaje odbioru zamówienia – osobiście w Ratuszu Staromiejskim (po uprzednim umówieniu się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-15:00) lub wysyłka pocztą. Ważne! Koszty wysyłki zostaną podane przez koordynatora w wiadomości zwrotnej w zależności od ilości kupowanych książek. Dopiero wówczas, gdy zostanie określona pełna kwota należy dokonać wpłaty na konto muzeum oraz podać adres do wysyłki. Wysyłka nastąpi w tygodniu po weekendzie kiermaszowym.

Zamówienia złożone poza terminem wyznaczonym w pierwszym akapicie nie będą realizowane.

Wykaz wydawnictw znajduje się pod tym adresem: https://muzeum.torun.pl/…/mikolajkowy-kiermasz-ksiazek…/

 

5.12 (sobota)

TORUŃSKI FESTIWAL KSIĄŻKI –E WARSZTATY PLASTYCZNE EX LIBRIS

Warsztaty online- Facebook Dworu Artusa, godz. 12:00,

Ex libris – to specjalny, indywidualnie zaprojektowany dla danej osoby znak, który kiedyś służył do oznaczania książek będących jej własnością. A może tak wykonać własny ex libris, dzięki któremu już nigdy nie będziecie zastanawiać się, która książka należy do Waszego księgozbioru, a która została pożyczona?

Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was warsztaty plastyczne w ramach Toruńskiego Festiwalu Książki, połączone z odrobiną teorii, mówiącej o tradycyjnych technikach grafiki warsztatowej oraz kompozycji.

Oglądając przygotowany dla Was specjalny filmik, dowiecie się, czym jest Ex libris i dlaczego był (i jest!) nadal chętnie stosowany. Poznacie zasady jego tworzenia metodą tradycyjną z wykorzystaniem technik graficznych, a następnie zobaczycie, jak sami w domu możecie wykonać autorskie ex librisy w technice piankorytu. Przedstawimy Wam także różnice między piankorytem i tradycyjnymi technikami grafiki warsztatowej (linorytem, miedziorytem i drzeworytem).

Dodatkowo – dla najmłodszych odbiorców – zaprezentujemy, jak we własny domu stworzyć autorskie stemple – ex libris z tego, co znajdziecie pod ręką – jak choćby dostępne w kuchni ziemniaki czy pieczarki.

Specjalnie dla Was partnerzy Festiwalu przygotowali na hasło: Toruński Festiwal Książki rabat na książki: Księgarnia Kafka i spółka – 15% i Księgarnia Hobbit – 5%.

Facebook Dworu Artusa: (2) Centrum Kultury Dwór Artusa | Facebook.

 

5,12.12 (każda sobota)

ZAJĘCIA TANECZNO- RUCHOWE DLA SENIORÓW

Centrum Aktywizacji Lokalnej DoMaksa, Wyszyńskiego 7, godz. 10:00, udział bezpłatny. Centrum Aktywności Lokalnej „Do Maksa” działające na osiedlu Na Skarpie przy parafii pw. Św. Maksymiliana Kolbe organizuje spotkania, warsztaty i inne eventy dla wszystkich chętnych mieszkańców Torunia. Tym razem zapraszamy na zajęcia taneczno- ruchowe dla senorów prowadzone przez Joannę Kurzac.

Soboty co tydzień: 10:00-11:00

Wszystkie spotkanie będą się odbywały z zachowaniem reżimu sanitarnego – obowiązkowe maseczki, dezynfekcja rąk, grupy do 5 osób.

OBOWIĄZUJĄ ZAPISY: 881 236 549

 

10.12 (czwartek)

E-WARSZTATY FLORYSTYCZNE- MOJA WYMARZONA CHOINKA

Wydarzenie online organizowane przez Dwór Artusa, godz. 17:00, bezpłatne.

Boże Narodzenie to czas, kiedy w naszym domu króluje choinka. Dom pełen dekoracji sprawia, że okres Bożego Narodzenia jest pełen ciepła i magii, a my sami czujemy się wręcz wyjątkowo. Pomysłów na wykonanie ciekawych dekoracji świątecznych jest wiele. My przedstawimy Wam pomysł na małą choinkę, która idealnie wpasuje się do małego mieszkania, dziecięcego pokoju czy biura.

W trakcie warsztatów online od podstaw wykonamy małą naturalną choinkę z żywych materiałów roślinnych oraz różnorodnych dodatków. Warsztaty przeznaczone są dla osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności florystyczne. Wspólnie poznamy sposoby i techniki wykonywania dekoracji świątecznych z materiałów organicznych i syntetycznych, takich jak gałązki, szyszki, mech, bombki, wstążki, druciki.

Szczegółowych informacji dotyczących potrzebnych materiałów i sprzętu dowiecie się pod adresem monika@artus.torun.pl. Posługujemy się programem Zoom obsługiwanym przez komputery i smartfony.

Zajęcia poprowadzi dla Was  Aleksandra Strzelec- animatorka i edukatorka kultury, florysta, plastyk i architekt krajobrazu.

Obowiązują wcześniejsze zapisy, zajęcia są bezpłatne.

Link do wydarzenia: (1) E-Warsztaty florystyczne | Moja wymarzona choinka | Facebook.

 

11.12 (piątek)

ŚWIĄTECZNE KARTKI I NIETYPOWE ZAWIESZKI NA CHOINKĘ- E-WARSZTATY

Warsztaty online organizowane przez Dwór Artusa, godz. 17:00, bezpłatne.

Najwyższy czas zacząć przygotowywać się do świąt! Zaplanowaliśmy dla Was e-warsztaty tworzenia świątecznych kartek. Bożonarodzeniowe życzenia i ciepłe słowa zapisane na pięknych kartach sprawią naszym najbliższym dużo radości. Nie pozwólmy, aby tradycja ręcznie pisanych i wysyłanych życzeń świątecznych odeszła w zapomnienie. Dodatkowo będziemy tworzyć nietuzinkowe zawieszki na choinkę z rzeczy znalezionych w domu.

Na warsztaty przydadzą się:

kartki z bloku technicznego, różnego rodzaju papiery kolorowe, tkaniny i koronki

elementy do dekoracji kartek i zawieszek, koraliki, kolorowe sznurki

nożyczki, taśma klejąca (najlepiej dwustronna), klej (najlepiej na gorąco)

Szczegółowe informacje pod adresem monika@artus.torun.pl. Posługujemy się programem Zoom obsługiwaną przez komputery i smartfony.

Zajęcia poprowadzi dla Was Joanna Łagan – animatorka kultury, założycielka i reżyser Teatru Amorficznego.

 

13.12 (niedziela)

E-WARSZTATY TWORZENIA ZAKŁADEK DO KSIĄŻEK – TORUŃSKI FESTIWAL KSIĄŻKI

Wydarzenie online na platformie Zoom organizowane przez Dwór Artusa, godz. 14:00, bezpłatne.

Bilety, paragony, chusteczki, kartki wyrwane z zeszytu, a nawet komórka lub sztućce… A Wy czego używacie jako zakładki, podczas czytania ulubionej książki? W trakcie warsztatów online organizowanych w ramach Toruńskiego Festiwalu Książki nauczycie się jak w prosty sposób wykonać piękną zakładkę! Co więcej – możemy ją przygotować dla kogoś bliskiego, aby podarować ją na święta!

W trakcie warsztatów wspólnie stworzymy zakładki do książek wykonane technikami mieszanymi. Zapoznamy się z różnymi rodzajami tkanin, papieru, przedmiotów oraz tajnikami różnorodnych faktur. Nastepnie przejdziemy do działania, w którym damy upust naszej wyobraźni! Zakładka w kształcie statku, ptaka, a nawet ulubionego bohatera? Wszystko to już 13 grudnia!

Na warsztaty przygotujcie materiały, które możecie znaleźć w domu: guziki, watę, kawałki sznurków, tkanin, koronek, folii aluminiowej, płaskie elementy zepsutej biżuterii itp. Potrzebne będą także nożyczki, klej, kolorowe kartki z bloku technicznego, pergamin, papier pakowy oraz taśma (najlepiej dwustronna). Prawdziwi profesjonaliści mogą sięgnąć także po pistolet i wkłady do klejenia na gorąco.

Zajęcia poprowadzą dla Was Joanna Łagan – animatorka kultury, założycielka i reżyser Teatru Amorficznego, także Zbyszek Przybysz – plastyk i animator kultury znany wśród uczestników naszych zajęć po prostu jako Pan Zbyszek.

Specjalnie dla Was partnerzy Festiwalu przygotowali na hasło: Toruński Festiwal Książki rabat na książki: Księgarnia Kafka i spółka – 15% i Księgarnia Hobbit – 5%.