Wycieczki wzdłuż Wisły i na Rubinkowo

Powiększ rozmiar tekstu

Wzdłuż Portu Drzewnego i Wisły poprowadzi trasa 10-kilometrowej wycieczki, na którą zaprasza 6 lipca 2024 r. Oddział Miejski PTTK.

To kolejna wyprawa z popularnego cyklu „Wędrówki rodzinne z PTTK”. Tym razem Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego im. Mariana Sydowa w Toruniu zaprasza mieszkańców miasta i regionu do udziału w kolejnej wyprawie, której tematem będzie Wisła. Spotkanie uczestników o godz. 9.10 na przystanku MZK Port Drzewny. Dojazd autobusami 40 i 131. Długość trasy do przejścia wyniesie około 10 km. Wycieczkę poprowadzi przodownik turystyki pieszej PTTK Dorota Dobrańska.

Królowa polskich rzek – Wisła wypływa ze źródeł na stokach Baraniej Góry (1.220 m npm) w Beskidzie Śląskim. Główne źródła rzeki – Biała i Czarna Wisełka – objęte są ochroną w formie rezerwatu przyrody „Barania Góra”. Wisła odprowadza wody z południa na północ kraju, do Morza Bałtyckiego. Po drodze jest zasilana przez ważniejsze dopływy: Sołę, Skawę, Rabę, Dunajec, Nidę, San, Wieprz, Pilicę, Narew, Bzurę, Drwęcę, Brdę, Wdę oraz Osę. Cała długość rzeki wynosi 1047 km. Od Białej Góry niedaleko Sztumu Wisła tworzy deltę, rozdzielając swoje wody na dwa ramiona: lewe zwane Leniwką oraz prawe znane jako Nogat. Nieco dalej na północ Leniwka, rozdziela się, tworząc kolejno Szkarpawę, a w Przegalinie – Martwą Wisłę. Całe dorzecze Wisły w kraju obejmuje 168.700km². Nad Wisłą rozłożyło się wiele miast, wśród których znajdują się: Annopol, Bydgoszcz, Chełmno, Ciechocinek, Dęblin, Gdańsk, Gniew, Grudziądz, Kazimierz Dolny, Kozienice, Kraków, Kwidzyn, Malbork, Nieszawa, Nowe, Płock, Połaniec, Puławy, Sandomierz, Solec Kujawski, Świecie, Tarnobrzeg, Tczew, Toruń, Warszawa, Włocławek, Wyszogród i Zakroczym.

Natomiast w środę 10 lipca zachecamy seniorów do udziału w wycieczce z cyklu „60 + z PTTK”. Spotkanie uczestników o godz. 10.00, przy przystanku MZK (Przybyłów) na Rubikowie II. Tematem wiodącym będą „Sławni ludzie dawnego Torunia – Rubinkowski”. Długość trasy do przejścia około 6 km. Wycieczkę poprowadzi przodownik turystyki pieszej PTTK Dorota Dobrańska.

Jakub Kazimierz Rubinkowski – od 1696 r. prowadził interesy kupieckie między Toruniem, Gdańskiem i Polską. W latach 1702-1704 nabył w granicach toruńskiego patrymonium trzy dawne posiadłości o nazwach: Grzeszowskie, Prussowskie i Wilimowskie, które łącznie miały 4 łany szlacheckie tj. około 70 ha gruntów, za sumę 1800 florenów. Była to bardzo duża kwota. W 1702 r. Rubinkowski otrzymał od króla Augusta II przywilej na założenie folwarku szlacheckiego, potwierdzony w 1707 r. przez króla Stanisława Leszczyńskiego. Założony przez niego folwark i wieś nazwano od jego nazwiska Rubinkowo. Zbudował tam m.in. dworek – letnią siedzibę, karczmę, browar i gorzelnię. Posiadał przywilej propinacyjny (wyrób i wyszynk wódki oraz piwa) nadany przez króla Augusta II Sasa oraz przywilej ekonomiczny króla Stanisława Leszczyńskiego. W kolejnych latach zbudował dużą owczarnię (spaloną w 1706 r.), młyn i inne zabudowania gospodarcze. W 1706 r. Rubinkowski posiadał stado owiec liczące 1000 sztuk. 10 lipca 1709 r. został osadzony w areszcie miejskim za przywłaszczenie pieniędzy z cła. W 1715 r. król August II Mocny mianował Rubinkowskiego poczmistrzem królewskim w Toruniu. Po śmierci Jakuba Kazimierza Rubinkowskiego, od 1749 r. majątek przejęła wnuczka Klementyna Riess, która wyszła za Władysława Murawskiego.

Tekst na podstawie informacji Henryka Miłoszewskiego.

Fot. © UMT 2024, autor: Marcin Centkowski, licencja: CC BY-NC 4.0 

Źródło: torun.pl