Opieka wytchnieniowa – nabór do programu

Powiększ rozmiar tekstu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu rozpoczyna nabór do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

Celem głównym programu, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami zależnymi. W ramach programu opiekunowie mają możliwość skorzystania z doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie sprawowanej opieki. Udział w programie jest bezpłatny.

W ramach programu można skorzystać z następującego wsparcia:

 • usługi w ramach pobytu dziennego – dla 55 osób (w tym 50 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 5 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności), w tym 20% uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją. Uczestnikowi będzie przysługiwał limit 240 godzin dla usługi opieki wytchnieniowej, świadczonej w ramach pobytu dziennego;
 • usługi w ramach pobytu całodobowego – dla 10 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, w tym 20% uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją. Uczestnikowi będzie przysługiwał limit 14 dni dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego;
 • specjalistyczne poradnictwo – dla 35 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Uczestnikowi będzie przysługiwał limit 10 godzin specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/ rehabilitacji/dietetyki.

Rekrutacja trwa od 9 do 23 czerwca 2021 r. W celu zgłoszenia osoby niepełnosprawnej do programu członek rodziny lub opiekun prawny wypełnia:

a) kartę zgłoszenia do programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021
b) klauzulę informacyjną
c) oświadczenie uczestnika programu
d) dodatkowo kartę oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM*

Dokumenty, o których mowa powyżej wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dostarczyć do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Konopnickiej 13(parter) w Toruniu w godzinach pracy ośrodka, tj. poniedziałek, środa, czwartek: 7:30-15:30, wtorek 7:30-16:00, piątek 7:30-15:00.

Dokumenty złożyć można także za pomocą skrzynki ePUAP_MOPR_Torun z dopiskiem „Opieka wytchnieniowa”.

*W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu. Ocena dokonywana jest na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny(skali FIM), którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka. Karta nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy programu posiadający tę Kartę będą mieć pierwszeństwo.


Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Karta zgłoszenia do programu

Karta oceny stanu zdrowia osoby niepełnosprawnej

Oświadczenie uczestnika programu

Klauzula RODO

Kontakt:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu

Dział Strategii i Programów Społecznych, ul. Konopnickiej 13 (parter)

tel. 56 611-89-47 lub 56 611-89-50


Więcej  informacji  o  programie w oficjalnym serwisie rządowym

Wsparcie psychologiczne dla osób 65+

Powiększ rozmiar tekstu

Skorzystaj z bezpłatnych porad specjalistów – wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne dla osób w wieku 65+

Dyżur telefoniczny: poniedziałek i środa, w godz. 8.00 – 12.00 pod tel. 781 418 685

Bransoletki życia trafią do seniorów – trwają rekrutacje

Powiększ rozmiar tekstu

Kolejni realizatorzy rozpoczęli nabór uczestników do projektu Kujawsko-Pomorskiej Teleopieki. Jeszcze w tym roku do mieszkańców 78 gmin i miast naszego regionu trafi 3 tysiące bransoletek życia, które ratują w sytuacjach zagrożenia i dają poczucie bezpieczeństwa. Koordynatorem programu jest marszałkowski Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu (ROPS). Więcej informacji pod numerem telefonu 56 657 14 69 lub mailowo: teleopieka@rops.torun.pl.

– W obliczu epidemii to właśnie seniorzy, głównie ci mieszkający samotnie, szczególnie dotkliwie odczuwają izolację. Obsługa bransoletek jest bardzo prosta, a poczucie bezpieczeństwa, jakie one dają, bezcenne. Cieszę się, że partnerstwo w ogólnowojewódzkim systemie opiekuńczym zadeklarowało blisko osiemdziesiąt samorządów. To właściwa odpowiedź na obecne wyzwania, a także na oczekiwania środowisk seniorskich –  przekonuje marszałek Piotr Całbecki.

Wdrożonym pilotażowo opiekuńczo-ratunkowym systemem teleopieki domowej – na który składają się mobilne urządzenia do szybkiego przywoływania pomocy oraz działające 24 godziny na dobę centrum operacyjne – obejmujemy obecnie 210 osób. Zważywszy na sygnalizowane potrzeby, to zdecydowanie za mało. Podlegający marszałkowi województwa ROPS rozszerzył w tym roku program, dzięki czemu opieką obejmiemy na początek 3 tysiące osób (z opcją poszerzenia w przypadku większego zainteresowania). Zainteresowane osoby mieszkające na terenie gmin i miast, które zadeklarowały chęć udziału w przedsięwzięciu, mogą zgłaszać się bezpośrednio do realizatorów. Lista realizatorów.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu: 56 611 89 40; teleopieka@mopr.torun.pl

W czerwcu kolejne rekrutacje. Więcej informacji wkrótce na www.kujawsko-pomorskie.pl. Bransoletki trafią do seniorów po zakończeniu trwającego obecnie postępowania przetargowego.

Sobota z PTTK

Powiększ rozmiar tekstu

Dwie wycieczki i rajd rowerowy organizuje w sobotę, 22 maja Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa. W zależności od kondycji można wybrać dłuższą bądź krótszą trasę.

Pierwsza wycieczka przyrodniczo-turystyczna odbywa się w ramach cyklu „Z przyrodą za pan brat”. Spotkanie uczestników nastąpi o godz. 10.00 na przystanku MZK linii nr 31 na Barbarce (odjazdy: z os. „Na Skarpie” o godz. 8.55 lub z al. Solidarności o godz. 9.19). Trasa wycieczki będzie obejmować skupisko 6 dębów szypułkowych „Dęby Barbary” – pomnik przyrody na Barbarce, ścieżkę dydaktyczną „Mozaika Przyrody” Stawy Przysieckie – Przysiek oraz kosztanowca zwyczajnego w Przysieku. Długość całej trasy wyniesie ca 8 km. Wycieczkę poprowadzi Instruktor ochrony przyrody PTTK – Grzegorz Karasiewicz. W książeczkach „Turysta Przyrodnik” będzie można uzyskać potwierdzenie i zaliczenie 11 punktów na odznakę „Turysta Przyrodnik”.

Druga wycieczka odbywa się w ramach popularnego cyklu „Wędrówki rodzinnne z PTTK”. Spotkanie uczestników nastąpi o godz. 7.45 na dworcu Arrivy, skąd o godz. 8.00 nastąpi wyjazd do Wielkiej Nieszawki. Trasa wyprawy będzie wiodła z Wielkiej Nieszawki, do ujścia Strugi Zielonej, następnie przez Dybowo, Kakol, Małe Jarki do leśniczówki Zielona, a stamtąd powrót do Kąkola. Turyści drogę do Torunia pokonają koleją. Cała trasa wycieczki będzie liczyła ca 18 km. Wyprawę poprowadzi przodownik turystyki pieszej Rajmund Czechowski. Celem wycieczki będę pozostałości związane z osadami młyńskimi, które niegdyś funkcjonowały na Strudze Zielonej. Wśród kilku z nich był młyn o wdzięcznej nazwie Kukiełka (później zwany Filipem – stąd niem. nazwa: Philippsmühle), wymieniony w 1681 roku. Właścicielem młyna był ówczesny starosta dybowski Paweł Gembicki. W 1732 roku osada młyńska należała do starosty Zygmunta Ignacego Dąmbskiego. Na koniec 1815 roku do osady młyńskiej należały 2 włóki chełmińskie ziemi. W końcu XIX wieku osadę zamieszkiwało 50 mieszkańców w 5 domach mieszkalnych. Jedyną pozostałością po młynie jest betonowa śluza. Ostatnim przed ujściem Strugi Zielonej do Wisły był młyn Chrząst, którego nazwa nawiązywała do dźwięków pracującego młyna. Młyn nazywano, także Dolnym Młynem (niem. nazwa: Niedermühle). Młyn został wymieniony w dokumentach z 1616 i 1659 roku, kiedy jego właścicielem był Szymon Cichowski. W 1774 roku należał do starostów dybowskich i posiadał wówczas 3 koła młyńskie. Do osady młyńskiej należało 5 włók chełmińskich ziemi (ok. 85 ha), z których 2 włóki obejmowały łąki, błota i pagórki. Na początku XX wieku młyn określany jako motorowy. Po dawnej działalności młyna pozostały antropogeniczne zmiany rzeźby terenu.

Wspólnie z X Liceum Ogólnokształcącym Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa zaprasza także w sobotę na XV Rajd Rowerowy „Śladami Błogosławionego ks. St. W. Frelichowskiego”. Spotkanie cyklistów nastąpi o godz. 8.30 przy pl. Bł. ks. Frelichowskiego, skąd wyjadą na trasę: Toruń – Chełmża – Barbarka – Toruń o długości ca 40 km. Trasę rajdu poprowadzą przodownicy turystyki kolarskiej: Bogusław Jankowski oraz Leszek Marcinkowski.

Uczestników podczas udziału w wydarzeniach organizatorzy proszą o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego i przestrzegania przepisów związanych z działaniami antycovidowymi.

Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa organizuje wycieczki przy wsparciu Urzędu Miasta Torunia.

Fot. ze strony www.pttk.torun.pl, fot. Tadeusz Pelik

Źródło: torun.pl

Chrońmy pszczoły

Powiększ rozmiar tekstu

Od 2018 r. 20 maja obchodzony jest Światowy Dzień Pszczół. Został on ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych, z inicjatywy władz Słowenii.

Święto przypada na dzień urodzin Antona Janšy – XVIII-wiecznego pioniera nowoczesnego pszczelarstwa, pochodzącego właśnie ze Słowenii. W tym roku Światowy Dzień Pszczół przypada w wyjątkowym momencie w historii, w którym wiele krajów nadal boryka się z powszechnymi skutkami pandemii COVID-19. Celem obchodów Dnia Pszczół jest przypomnienie ludzkości, jak ważne dla bioróżnorodności planety są gatunki zapylające, w tym również pszczoły. Intencją obchodów jest uzmysłowienie, jak dużo im zawdzięczamy i jak mógłby wyglądać świat bez nich.

Według polskich badaczy w naszym kraju żyje około 470 gatunków pszczół i, niestety, aż połowa z nich jest zagrożona. Globalne ocieplenie, degradacja siedlisk, intensyfikacja rolnictwa, wypalanie łąk i nieużytków czy zanieczyszczenie środowiska, to przyczyny zmniejszającej się populacji pszczół na całym świecie. W procesie zapylania podlega nawet 90% roślin kwitnących i przeszło 75% roślin uprawianych na potrzeby spożywcze. Światowy Dzień Pszczół to doskonała okazja, by rozmawiać o znaczeniu pszczół dla naszego środowiska naturalnego. Dodatkowo w Polsce świętowany jest również Wielki Dzień Pszczół – ma on miejsce 8 sierpnia.

Wbrew pozorom w miastach pszczoły czują się coraz lepiej i dostarczają równie wartościowego produktu co na wsiach. Pasieka na dachu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu istnieje od 2016 roku. To jedyna taka pasieka w mieście. Fachową opiekę nad pszczołami zapewnia Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu.

Co sami możemy zrobić dla pszczół?

Organizacja Narodów Zjednoczonych stworzyła listę aktywności, które pomagają pszczołom i sprzyjają ich ochronie. Oto niektóre z nich:

 • sadzenie i sianie różnorodnych, lokalnych i sezonowych roślin kwitnących,
 • kupowanie naturalnego miodu od lokalnych pszczelarzy,
 • kupowanie produktów wytarzanych w sposób przyjazny środowisku,
 • unikanie korzystania ze środków owadobójczych i pestycydów w naszych ogródkach,
 • ochrona, w miarę możliwości, dzikich kolonii pszczół,
 • zapewnianie pszczołom dostępu do wody – wystarczy miseczka z wodą zostawiona przed domem,
 • promowanie wiedzy na temat pszczół i pszczelarstwa, w szkole i nie tylko.

Otworzy się w nowym oknieKliknij i przeczytaj poradnik przygotowany przez Greenpeace w ramach projektu „Zaadoptuj pszczołę”

Z okazji Światowego Dnia Pszczół zachęcamy do obejrzenia filmu związanego z aktywnością pszczół.

Z okazji czwartych obchodów tego Międzynarodowego Dnia Pszczół FAO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa) organizuje 20 maja 2021 r. wirtualną imprezę pod hasłem „Pszczoły zaangażowane – buduj lepiej dla pszczół”. Kliknij, aby uzyskać więcej informacji więcej informacji

Fot. Adam Zakrzewski

Źródło: torun.pl

Otwarte warsztaty terapii i domy samopomocy

Powiększ rozmiar tekstu

Od 4 maja wznawiają w Toruniu działalność środowiskowe domy samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej i kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

29 kwietnia 2021 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski uchylił decyzję z 19 marca 2021 r. o czasowym zawieszeniu ich działalności, mając na uwadze dobro uczestników tych jednostek. Decyzja dotyczy całego województwa kuawsko-pomorskiego.

Zgodnie z art. 11h ust. 1 i 4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem C0VID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu C0VID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie, państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Polecenia są wydawane w drodze decyzji administracyjnej. Podlegają natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia łub ogłoszenia oraz nie wymagają uzasadnienia. Na podstawie tych samych przepisów mogą być też uchylane lub zmieniane, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Fot. Sławomir Kowalski

Źródło: torun.pl

10 porad spisowych dla seniorów

Powiększ rozmiar tekstu

Z samospisem internetowym w Narodowym Spisie Ludności i Mieszkań największy problem mogą mieć osoby starsze. By im ułatwić zadanie Główny Urząd Statystyczny – organizator spisu – opublikował porady dla seniorów.

Narodowy Spis Ludności i Mieszkań trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021. Przeprowadzany jest metodą samospisu i jest obowiązkowy. Ze spisaniem się przez aplikację mogą mieć problem przede wszystkim seniorzy, dlatego zachęcamy osoby młodsze, by pomogły znajomym seniorom w wypełnieniu tego obowiązku. Warto przy tym skorzystać z dziesięciu rad, przygotowanych przez GUS, które przydadzą się każdemu respondetowi:

 1. Jeśli nie możesz spisać się samodzielnie przez internet, zadzwoń na Infolinię spisową 22 279 99 99 i wybierz bezpieczny spis przez telefon.
 2. Chcąc skorzystać ze stanowiska do samospisu w gminie, pamiętaj o pandemii i aktualnych obostrzeniach. Zadzwoń i sprawdź, na jakich zasadach działa punkt spisowy.*
 3. Podczas wypełniania formularza na stronie spis.gov.pl, uważnie i bez pośpiechu czytaj pytania i odpowiedzi.
 4. Sprawdź zaznaczone odpowiedzi i wpisane informacje, zanim przejdziesz na kolejną stronę formularza.
 5. Zastanów się, czy na pewno spisałeś współmieszkańców – zwłaszcza dzieci i osoby przebywające za granicą, ale nadal zameldowane pod Twoim adresem.
 6. Osoby pełnoletnie, których nie spisałeś, będą mogły zrobić to same. Poinformuj je o tym.
 7. Jeśli zostałeś spisany przez współmieszkańca (małżonka), nie musisz logować się już do aplikacji spisowej – Twoje dane są już w systemie.
 8. Pamiętaj! Jeśli na końcu spisu potwierdzisz poprawność przekazanych danych, po zamknięciu aplikacji nie masz możliwości ich poprawienia.
 9. Jeśli wśród Twoich bliskich, sąsiadów, znajomych są osoby starsze, które nie posiadają komputera, pomóż im bezpiecznie zrealizować obowiązek spisowy.
 10. Jeśli spisałeś się przez Internet (w domu lub punkcie spisowym) albo poprzez Infolinię spisową, zrealizowałeś tym samym swój obowiązek udziału w spisie i nikt nie ma prawa do Ciebie zadzwonić w tej sprawie.
kliknij, aby powiększyć

*W Toruniu działają dwa Punkty Spisowe:

 • Punkt Spisowy w Urzędzie Statystycznym w Bydgoszczy, Oddział w Toruniu, ul. Mickiewicza 10-16, III piętro, pokój 307

Umów się na wizytę, dzwoniąc w dni powszednie na nr tel. 539 671 358
Punkt spisowy czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

 • Punkt Spisowy w Urzędzie Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8

Umów się na wizytę, dzwoniąc w dni powszednie w godz. 8.00-15.00 na nr tel. 56 611-86-82, 668-142-949 lub wysyłając maila na adres: punktspisowy@um.torun.pl
Punkt spisowy czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.30-15.00.
Ważne! Wizyta może nastąpić wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu!

Więcej informacji na temat Narodowego Spisu Powszechnego: https://spis.gov.pl/ (tu także znajduje się aplikacja do spisu), lokalne informacje: www.torun.pl/spis2021

Chcesz wiedzieć więcej o metodach spisu – kliknij i przejdź do informacji

Źródło: torun.pl

Rusza rekrutacja na Teleopiekę!

Powiększ rozmiar tekstu

Drodzy Seniorzy!

Przewodnicząca RSMT Pani Krystyna serdecznie zaprasza do zainteresowania się proponowanym przez MOPR projektem: „Kujawsko – Pomorska Teleopieka”

Dnia 19.04.2021 r. rusza w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu rekrutacja do projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach którego 292 osoby zamieszkujące na terenie miasta Torunia otrzymają „bransoletki życia”. Rekrutacja potrwa do 24.05.2021 r.
Przy rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność złożenia formularzy.

Wymagane dokumenty można składać wyłącznie w wyznaczonym terminie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu przy ul. Konopnickiej 13 (parter) oraz w oddziałach rejonowych (ul. Mickiewicza 30, ul. Okólna 169, ul. Poznańska 95, ul. Fałata 34/46 (przychodnia II piętro), ul. Fałata 36/46, ul. Rydygiera 30/32) w godzinach pracy Ośrodka lub przesyłając pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Konopnickiej 13, 87-100 Toruń (decyduje data wpływu).

W razie potrzeby można umówić się telefonicznie na osobistą wizytę w urzędzie na wyznaczony dzień i godzinę. Pracownicy MOPR przy ul. Konopnickiej 13 oraz w oddziałach rejonowych służą pomocą przy wypełnianiu dokumentów. Tu będzie można także pobrać druki formularza zgłoszeniowego do wypełnienia.

Więcej informacji pod nr tel. 56/611 89 40.

Szczegółowe informacje o projekcie i dokumenty do pobrania: http://www.mopr.torun.pl/index.php/projekty-efs/1792-kujawsko-pomorska-teleopieka?fbclid=IwAR0vglhtAGReMmGCv_2lLoWP4Ih5_oGjpFt1omEDUvFiUtY3lTNjVKE0WU4

Gmina Miasta Toruń jako partner przystąpiła do realizacji projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu jest Województwo Kujawsko – Pomorskie, zaś Realizatorem ze strony GMT jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu. Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r. W projekcie jest łącznie 79 partnerów z całego województwa kujawsko – pomorskiego.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Całkowita wartość Projektu: 19 065 714,81 zł
Dofinansowanie Projektu z UE: 16 205 857,53 zł
W ramach projektu zostanie utworzone Kujawsko – Pomorskie Telecentrum i zostanie wdrożony system teleopieki. Zastosowane w projekcie nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w postaci teleopieki stanowią jeden z elementów kompleksowego wsparcia.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu odpowiedzialny jest za rekrutację 292 osób zamieszkujących na terenie miasta Torunia, którym rozdysponuje bransoletki życia.

W projekcie mogą wziąć udział osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Projekt zakłada także rozwój usług społecznych w środowisku w postaci pomocy sąsiedzkiej oraz wolontariatu opiekuńczego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak teleopieka dla 3000 potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

Grupą docelową są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – łącznie 3000 osób, otoczenie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, tj. osoby pełniące obowiązki opiekuńcze z terenu WK-P, świadczące usługi pomocy sąsiedzkiej i wolontariatu opiekuńczego – łącznie 2000 osób.

Kto może skorzystać z teleopieki w ramach Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”: (wszystkie trzy łącznie muszą zostać spełnione – spełnienie wynika z zaznaczeń w formularzu):
• osoby zamieszkujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu prosimy o zgłaszanie się wyłącznie osób zamieszkujących na terenie miasta Torunia, natomiast w pozostałych przypadkach należy zasięgnąć informacji w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu ul. Bartkiewiczówny 93 o możliwości udziału w projekcie z ramienia ROPS lub innej gminy na terenie województwa kujawsko – pomorskiego);
• osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, czyli takie, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;
• osoby nieprzebywające w opiece całodobowej.

Dodatkowe punkty przy rekrutacji zdobędą osoby:
• których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego (niezbędny dokument potwierdzający, np. kserokopia decyzji z ZUS; obowiązujące kwoty kryterium są wskazane w formularzu zgłoszeniowym);
• doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego (weryfikowane na podstawie oświadczenia w formularzu zgłoszeniowym);
• ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (niezbędny dokument potwierdzający (kserokopia): orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny);
• z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi; (niezbędny dokument potwierdzający j.w.)
• korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (weryfikowane na podstawie oświadczenia w formularzu zgłoszeniowym);
• pochodzące z obszarów zdegradowanych wyznaczonych w lokalnych programach rewitalizacji lub gminnych programach rewitalizacji; (w formularzu po weryfikacji zaznaczy Biuro Projektu);
• będące kombatantem i/lub ofiarą represji (zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego) (niezbędny dokument potwierdzający (kserokopia));
• prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe lub wspólne gospodarstwo domowe z inną osobą niesamodzielną lub z rodziną pod warunkiem, że wspólnie zamieszkujący dorośli członkowie rodziny to osoby pracujące (weryfikowane na podstawie oświadczenia w formularzu zgłoszeniowym).

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne można złożyć w wyznaczonym terminie:
• Osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie ul. Konopnickiej 13 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Teleopieka”,
• Osobiście w oddziałach rejonowych MOPR (ul. Mickiewicza 30, ul. Okólna 169, ul. Poznańska 95, ul. Fałata 34/46 (przychodnia II piętro), ul. Fałata 36/46, ul. Rydygiera 30/32) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Teleopieka”,
• Pocztą tradycyjną na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, ul. Konopnickiej 13, 87-100 Toruń, z dopiskiem: „Teleopieka” (decyduje data wpływu),

UWAGA WAŻNE: Przy rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność złożenia formularzy, liczy się ilość zdobytych punktów. W momencie uzyskania przez dwóch lub więcej uczestników tej samej liczby punktów rozstrzygającym kryterium będzie wiek.

Informacje dodatkowe:
Zakwalifikowane do udziału w projekcie osoby otrzymają „bransoletki życia” w drugim półroczu 2021 roku.

Lista dokumentów jakie należy dostarczyć:
• formularz zgłoszeniowy:,
• dokumenty potwierdzające kryteria dodatkowe (jeżeli zaznaczono w formularzu).

DOKUMENTY DO POBRANIA:
Regulamin rekrutacji: http://www.mopr.torun.pl/images/files/2021/efs/teleopieka/zalacznik_TELEOPIEKA_-_regulamin_rekrutacji.pdf?fbclid=IwAR0Ufcn6VMb7fsg_LiOV9wW4CyLLvXVTVOM9JxWk39sDKVUmp3uI_B53q0s
Formularz zgłoszeniowy: http://www.mopr.torun.pl/images/files/2021/efs/teleopieka/zalacznik_TELEOPIEKA_-_formularz_25.03.pdf?fbclid=IwAR0IJ-e3nlxkwHPrIIv5iaaDDKo-EX-lMYOkbCiw5VtOURtu8ygWX5mrD6I

Kontakt:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu
ul. Konopnickiej 13
87-100 Toruń
tel.: 56/611 89 40
e-mail: teleopieka@mopr.torun.pl

W terminie 19.04.2021 r. – 24.05.2021 r. prowadzimy rekrutację do projektu

Dnia 19.04.2021r. rusza w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu rekrutacja do projektu. Rekrutacja potrwa do 24.05.2021 r.
Wymagane dokumenty można składać w wyznaczonym terminie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu przy ul. Konopnickiej 13 (parter) oraz w oddziałach rejonowych (ul. Mickiewicza 30, ul. Okólna 169, ul. Poznańska 95, ul. Fałata 36/46, ul. Fałata 34/46 (przychodnia II piętro), Rydygiera 30/32) wrzucając kopertę do oznaczonej skrzynki w godzinach pracy Ośrodka lub przesyłając pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Konopnickiej 13, 87-100 Toruń (decyduje data wpływu).
W razie potrzeby można umówić się telefonicznie na osobistą wizytę w urzędzie na wyznaczony dzień i godzinę. Pracownicy MOPR przy ul. Konopnickiej 13 oraz w oddziałach rejonowych służą pomocą przy wypełnianiu dokumentów. Tu będzie można także pobrać druki formularza zgłoszeniowego do wypełnienia.

Bransoletki ratują życie seniorów w Kujawsko-Pomorskiem

Powiększ rozmiar tekstu

Jeszcze w tym roku 3 tysiące bransoletek życia trafi do mieszkańców 78 gmin i miast Kujawsko-Pomorskiego. Teleopieka domowa to ciesząca się dużym zainteresowaniem forma wsparcia opiekuńczego niesamodzielnych osób starszych. Bransoletki życia ratują w sytuacjach zagrożenia i dają poczucie bezpieczeństwa. Współpracę zaproponowaliśmy wszystkim samorządom lokalnym. Koordynatorem programu jest marszałkowski Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu (ROPS).

Osiemdziesięcioletnia pani Halina jest jedną z osób objętych programem na obecnym etapie. Mieszka sama. We wrześniu poczuła się nagle bardzo źle i wcisnęła przycisk SOS na swojej bransoletce. Pracownik telecentrum operacyjnego przeprowadził z nią krótki fachowy wywiad, uzyskane informacje zestawił z danymi o zdrowiu pani Haliny, znajdującymi się w zasobach systemu – i natychmiast podjął decyzję o wezwaniu pogotowania ratunkowego.

Z rozpoznaniem udaru mózgu pacjentkę odwieziono do szpitala. Dzięki szybkiej akcji ratunkowej skutki udaru zredukowano do minimum i szybko mogła wrócić do domu.

Pan Aleksander ma 85 lat. Trafił do programu z założeniem, że w razie zagrożenia nie zostanie sam. W październiku ubiegłego roku w swoim mieszkaniu stracił przytomność i upadł. Centrum operacyjne otrzymało sygnał o upadku i bezzwłocznie podjęło próbę kontaktu. Ponieważ pan Aleksander nie odpowiadał, wezwano pogotowie powiadamiając jednocześnie opiekuna, który pojawił się z zapasowymi kluczami do mieszkania i wpuścił ratowników. Pacjent, w dobrym stanie, wrócił ze szpitala po kilku dniach.

– Ten bardzo potrzebny program adresowany jest do mieszkających samotnie osób starszych. Chcemy, by mogli z niego korzystać wszyscy potrzebujący, ale do tego niezbędne jest partnerstwo samorządów gminnych. Samorząd województwa, który wziął na siebie lwią część kosztów i wszystkie przygotowania do wdrożenia systemu, od wielu miesięcy prowadzi rozmowy z samorządowcami w całym regionie przekonując ich do partycypacji w programie. Cieszę się, że partnerstwo w ogólnowojewódzkim systemie opiekuńczym zadeklarowało blisko osiemdziesiąt samorządów. To właściwa odpowiedź na obecne wyzwania, a także na oczekiwania środowisk seniorskich –  przekonuje marszałek Piotr Całbecki.

Wdrożonym na razie pilotażowo opiekuńczo-ratunkowym systemem teleopieki domowej – na który składają się mobilne urządzenia do szybkiego przywoływania pomocy oraz działające 24 godziny na dobę centrum operacyjne – obejmujemy obecnie 210 osób. Zważywszy na sygnalizowane potrzeby, to zdecydowanie za mało. Dlatego podlegający marszałkowi województwa ROPS prowadzi zaawansowane prace nad poszerzeniem programu tak, by mógł objąć wszystkich potrzebujących (na początek 3 tysiące osób z opcją poszerzenia w przypadku większego zainteresowania). Do współpracy zaproszone zostały wszystkie gminy z województwa kujawsko-pomorskiego. Ostatecznie do programu przystąpiło 78 samorządów. Rozszerzony program ruszy jeszcze w tym roku.  Zainteresowane osoby mieszkające na terenie gmin i miast, które zadeklarowały chęć udziału w przedsięwzięciu, mogą zgłaszać się bezpośrednio do realizatorów.

LINK: Lista realizatorów

Uzupełnieniem będzie wsparcie sąsiedzkie – pakiet usług pomocowych dla seniorów, świadczonych  przez osoby mieszkające w najbliższym sąsiedztwie. Takie osoby będą wspierać seniorów w nauce obsługi bransoletek oraz pomagać w robieniu zakupów i porządków w domu, przygotowywaniu posiłków, płaceniu rachunków, dotarciu do lekarza, załatwianiu spraw urzędowych.

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

Wolne miejsca w oddziale dziennym w ZPO

Powiększ rozmiar tekstu

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy przy ul. Ligi Polskiej dysponuje wolnymi miejscami w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Geriatrycznym.

W strukturze Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu funkcjonuje oddział dzienny psychogeriatryczny. Aktualnie są wolne miejsca, przeznaczone dla osób po 60. roku życia, które mają rozpoznany zespół otępienny i są sprawne ruchowo. W oddziale psychogeriatrycznym uzyskają one profesjonalną opiekę specjalistów psychiatrów, psychologów, terapeutów zajęciowych i pielęgniarek.

W oddziale psychogeriatrycznym od poniedziałku do piątku prowadzone są zajęcia terapeutyczne ukierunkowane na pomoc choremu.

Informacje można uzyskać pod nr telefonu: 56 657 42 98 w godzinach 08:00-15:00.

Fot. Lech Kamiński

Źródło: torun.pl