Mobilna Strefa Zdrowia w Toruniu już w ten weekend

Powiększ rozmiar tekstu

W pierwszy weekend sierpnia 2022 r. przy ul. Droga Starotoruńska 1 stanie Mobilna Strefa Zdrowia, w której będzie można wykonać bezpłatne badania i konsultacje.

Mobilna Strefa Zdrowia jest elementem projektu „Zdrowe Życie”, poświęconemu profilaktyce zdrowotnej. Jest on przygotowany we współpracy przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Grupę PZU, pod patronatem honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Małżonki Prezydenta Agaty Kornhauser-Dudy.

Projekt zainaugurowany został 3 czerwca br. i zakłada m.in. promocję programów profilaktycznych, edukację zdrowotną, bezpłatne specjalistyczne badania i konsultacje w Mobilnych Strefach Zdrowia. Projekt „Zdrowe Życie” ma zachęcić Polaków do regularnych badań. Dlaczego to takie ważne? Z raportu GUS wynika, że badania profilaktyczne wykonuje mniej niż połowa Polaków. Z badań przesiewowych korzysta zaledwie ok. 30 proc.

6 i 7 sierpnia 2022 r. w godzinach 10.00-19.00 w strefie będą dostępne badania i wydarzenia, m.in.:

 • pomiar: glukozy, cholesterolu, ciśnienia krwi, natlenienia krwi + konsultacja internistyczna;
 • badanie spirometrii + konsultacja pulmonologiczna;
 • badanie EKG;
 • badanie USG płuc + konsultacja radiologa;
 • konsultacje dietetyczne;
 • konsultacje dermatologiczne;
 • mammografia (badania dla pań w wieku 50–69 lat);
 • konsultacja farmaceutyczna (rozmowa z farmaceutą m.in. na temat polipragmazji).

Na stanowisku NFZ oferujemy:

 • szczegółowe informacje o programach profilaktycznych, w tym profilaktyka 40 Plus,
 • porady dietetyczne (DIETY NFZ),
 • wystawianie Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego;
 • potwierdzanie profilu zaufanego,
 • pomoc przy otrzymaniu dostępu do Internetowego Konta Pacjenta

Program zapobiegania upadkom – dziś i jutro rejestracja!

Powiększ rozmiar tekstu

Upadki są jedną z najczęstszych przyczyn hospitalizacji i niepełnosprawności osób starszych. Od 5 sierpnia 2022r. zgłosić można się do „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”.

Upadki osób starszych stanowią poważny problem zdrowotny. Konsekwencją ich może być fizyczny uraz oraz lęk przed kolejnym wypadkiem. Dlatego warto podejmować działania prewencyjne, które różnią się w zależności od rozpoznanych czynników ryzyka. Największe korzyści w zapobieganiu upadkom przynoszą interwencje wielokierunkowe ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń fizycznych.

W tym celu powstał przygotowany przez samorząd województwa „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”. Gmina Miasta Toruń sfinansuje udział w zajęciach 20 mieszkańcom Torunia powyżej 60 roku życia.

Uczestnicy programu  od 9 września do 10 grudnia 2022 r. będą mogli trzy razy w tygodniu skorzystać z treningu fizycznego oraz zasięgnąć rady fizjoterapeuty podczas spotkań edukacyjnych.

Miejsce spotkań: Miejska Przychodnia Specjalistyczna – Ośrodek Rehabilitacji, ul. Łyskowskiego 15. Zajęcia odbywać się będą w warunkach reżimu sanitarnego.

Rejestracja odbędzie w dniach 4 i 5 sierpnia 2022 r. w godzinach od 7:30 do 15:00 pod nr telefonu : 884 939 100.

Plakat - program przeciw upadkom 2022

Kliknij w plakat, aby powiększyć.

Źródło: torun.pl

Edukacyjna niedziela w Ogrodzie Zoobotanicznym

Powiększ rozmiar tekstu

Z okazji 225. rocznicy istnienia toruński Ogród Zoobotaniczny zaprasza 24 lipca 2022 r. na niedzielę pełną wyjątkowych atrakcji. W programie m.in. wystawa znaczków pocztowych i opowieści o dzikich zwierzętach.

Ogród Zoobotaniczny w tym roku obchodzi 225 rocznicę swego powstania. Rok 1797 to data nabycia terenu przy obecnej ulicy Bydgoskiej przez Johanna Gottlieba Schultza, przyjęta umownie jako data, od której liczy się historia naszej placówki.

Najbliższa niedziela nawiązująca do tej rocznicy, będzie kolejną w tym sezonie Edukacyjną Niedzielą w Ogrodzie. Rozpocznie się ona o godzinie 12.00 wernisażem wystawy znaczków pocztowych filatelisty Bolesława Szymańskiego pt.: „Spacerkiem po ogrodach zoologicznych Europy”, który będzie miał miejsce w Galerii Sztuki Przyrodniczej. Ciekawym punktem wydarzenia będą opowieści o dzikich zwierzętach dr Pawła Czapczyka pt.: „Moje spotkania ze zwierzętami”, na które zapraszamy do sali dydaktycznej na godzinę 13.00.

Uczestnictwo w Edukacyjnej Niedzieli będzie również okazją do nabycia rocznicowych pocztówek z Ogrodu, które na stoisku Poczty Polskiej ostemplowane jubileuszowym datownikiem, będzie można wysłać.

Na stoisku ornitologicznym oprócz warsztatów składania budek lęgowych i możliwości ich nabycia, będzie okazja do zdobycia wiedzy z zakresu ochrony ptaków w mieście. Ponadto, podczas wydarzenia zakupić będzie można między innymi: wyroby z lawendy, miody oraz rękodzieło.

Stoiska będą funkcjonować w Ogrodzie od godziny 12.00 do 15.30. Uczestników wydarzenia obowiązuje bilet wstępu do Ogrodu.

Źródło: torun.pl

Kujawsko-Pomorska Teleopieka – nabór do projektu

Powiększ rozmiar tekstu

21 lipca 2022 r. rozpocznie się drugi nabór do projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”. Rekrutacja potrwa do 05 sierpnia br.

Kto może skorzystać z Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”?

(KRYTERIA OBOWIĄZKOWE):

 • Osoby zamieszkujące na terenie miasta Torunia;
 • Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, czyli takie, które
  ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia
  w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej
  z podstawowych czynności dnia codziennego;
 • Osoby nieprzebywające w placówce opieki całodobowej.

Dodatkowe punkty przy rekrutacji (KRYTERIA DODATKOWE):

 • Osoby, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego właściwego dla pomocy społecznej – na osobę w rodzinie – 1 164,00 zł (dla osoby samotnie gospodarującej) oraz 900,00 zł (dla osoby gospodarującej z rodziną) (25 punktów), – niezbędny dokument potwierdzający, np. kserokopia decyzji z ZUS, decyzja o zasiłku stałym z MOPR;
 • Osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego (3 punkty);
 • Osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (3 punkty) – kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wraz z oryginałem do wglądu;
 • Osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi – kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności wraz z oryginałem do wglądu (3 punkty);
 • Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (3 punkty);
 • Osoby pochodzące z obszarów zdegradowanych wyznaczonych w lokalnych programach
  rewitalizacji lub gminnych programach rewitalizacji (3 punkty);
 • Osoby będące kombatantami i/lub ofiarami represji (zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego) – kserokopia dokumentu / legitymacji z oryginałem do wglądu (3 punkty);
 • Osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe lub wspólne gospodarstwo domowe z inną osobą niesamodzielną lub z rodziną pod warunkiem, że wspólnie zamieszkujący dorośli członkowie rodziny to osoby pracujące (3 punkty).

W przypadku osób, które złożą formularze w terminie od 21.07.2022r. do 05.08.2022r., o przystąpieniu do projektu będzie decydować liczba zdobytych punktów, dopiero w drugiej kolejności, gdy co najmniej 2 osoby będą miały taką samą liczbę punktów,  o wejściu do projektu decydować kryterium wieku. Osoby, które zakwalifikują się do projektu zostaną o tym fakcie poinformowane przez personel projektu telefonicznie, a na stronie internetowej zostanie opublikowana lista rankingowa. Uczestnicy projektu następnie otrzymają urządzenia elektroniczne (w formie bransoletki).

Wszystkie osoby, które złożą formularze po 05.08.2022 r., będą automatycznie zasilały listę rezerwową zgodnie z datą i godziną wpłynięcia wniosku. Dodatkowe punkty będą brane pod uwagę dopiero w sytuacji, gdy co najmniej 2 osoby złożą formularz w tym samym czasie (dzień, godzina).

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne można złożyć w wyznaczonym terminie: 

 • Osobiście w Toruńskim Centrum Usług Społecznych ul. M. Konopnickiej 13/1
  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Teleopieka”;
 • Osobiście w oddziałach rejonowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu (ul. Mickiewicza 30, ul. Okólna 169, ul. Poznańska 95, ul. Fałata 34/46 (przychodnia II piętro), ul. Fałata 36/46, ul. Rydygiera 30/32);
 • Pocztą tradycyjną na adres: Toruńskie Centrum Usług Społecznych  ul. M. Konopnickiej 13, 87-100 Toruń, z dopiskiem: „Teleopieka” (decyduje data wpływu).

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Dokumenty, które należy złożyć w przypadku zakwalifikowania do projektu:

Kontakt w sprawie projektu: nr tel. 56 611 89 40

Źródło: torun.pl

Kawiarenki dla seniorów – plan do 15 lipca 2022

Powiększ rozmiar tekstu

5 lipca (wtorek), g. 11.00 – Kawiarenka dla Seniorów: Dr Joanna Książek „My i ONI okiem antropologa, czyli o uchodźcach z dystansu” – temat aktualny w świetle bieżących wydarzeń.

6 lipca (środa), g. 11.00 – Kulturalna Środa: Wystawa grupy plastycznej „Kolorowe Impresje Henryki Piekarskiej”. Miejsce wystawy: Filia książnicy Kopernikańskiej ul. Jęczmienna 23

7 lipca (czwartek), g. 11.00 – Kawiarenka dla Seniorów:  dr hab. Piotr Domeracki, prof. UMK (Wydział Filozofii) – „Dylematy, konflikty i paradoksy moralne”.

7 lipca (czwartek), g. 13.00 – Kawiarenka dla Seniorów: Senioriada w obiektywie Macieja Zielińskiego pokaz prowadzony przez Krystynę Nowakowską- Przewodniczącą Rady Seniorów Miasta Torunia

 8 lipca (piątek), g. 10.30 – Aktywny Piątek: Spacer z Jarkiem Dąbrowskim – toruńskim przewodnikiem. Spotkanie pod Kamienicą Inicjatyw o g. 10.30.

12 lipca (wtorek), g. 11.00 – Kawiarenka dla Seniorów: Dr hab. Małgorzata Gębka-Wolak, prof. UMK – Streszczenie z komputera: Narzędzia informatyczne do przetwarzania tekstu. Elektroniczne słowniki ogólne i specjalistyczne. Narzędzia do wyszukiwania informacji z tekstów: programy do korekty ortograficznej i interpunkcyjnej, wyszukiwania informacji o zawartości tematycznej tekstów oraz ich nacechowaniu emocjonalnym.

13 lipca (środa), g. 11.00 – Kulturalna Środa: Kino w Dworze Artusa

14 lipca (czwartek), g. 11.00 – Kawiarenka dla Seniorów: wykład Halina Zubryckiej – „Oskarżona Wiera Gran”. Poznamy dramatyczne losy piosenkarki. Małgorzata Sosnowska wraz z akompaniamentem wykona 2 piosenki artystki.

14 lipca (czwartek), g. 13.30 – Kawiarenka dla Seniorów – dr hab. Piotr Zemszał, prof. UMK – „Piotr I -Twórca imperium”.

15 lipca (piątek) – Aktywny Piątek: W ramach Muzeum Panaceum weźmiemy udział w warsztacie „Spacer szlakiem wody”. Spotkanie na Dworcu Autobusowym o 9.10 i wyjazd do Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce. Koszt dojazdu – 3zł, koszt warsztatu – 5zł. Powrót o 11.56.

Zapisy:

 • tel. 514 786 113

Miejsce spotkania: Kamienica Inicjatyw, ul. Kopernika 22

Projekt Kamienica Inicjatyw 65+ został dofinansowany ze środków Gminy Miasta Toruń

Piknik sąsiedzki

Powiększ rozmiar tekstu

Dużo atrakcji czeka na mieszkańców podczas „Pikniku sąsiedzkiego” na stadionie osiedlowym przy ul. Świętopełka w sobotę 11 czerwca 2022 r.

„Piknik Sąsiedzki” ma na celu integrację mieszkańców osiedli Jakubskie i Mokre po pandemicznej przerwie. W godz. 15:00-20:00na gości czeka wiele atrakcji: rodzinne gry i zabawy dla dużych i małych, strefa gastro, występ zespołu grającego covery czy degustacja wojskowej grochówki.

Najmłodsi uczestnicy zabawy będą mogli zobaczyć przedstawienie teatralne, wziąć udział w animacjach i zabawach przygotowanych przez ekipę Kids Art czy też pozjeżdżać na „dmuchańcach”. Dużą atrakcją będą również rodzinne pojedynki na ergometrach oraz rodzinny bieg w workach. Pojawi się też stanowisko z dmuchanymi piłkami – bumper ball oraz zawody power bike. Podczas pikniku będzie można spotkać również żołnierzy w zabytkowych strojach oraz zobaczyć historyczną kuchnię polową. W trakcie wydarzenia pokazowy trening dla chętnych poprowadzi trenerka personalna Agnieszka Kaczor, a na młodych tancerzy będzie czekał b-boy Tymon Wróblewski z Urban Dance School.

W strefie gastro na stoisku „Rumiane Jabłko – swojskie specjały” będzie można nabyć m.in. ekologiczne wędliny, posilić się przy grillu oraz posmakować bulle-tea, a najmłodsi z pewnością rozsmakują się w „lodach bałwankach”. Na scenie nie zabraknie również sporej dawki konkursów z nagrodami.

Na wydarzenie zapraszają: Miasto Toruń, Spółdzielnia Mieszkaniowa Kopernik. Projekt będzie zrealizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego Mieszkańców Torunia.

Kliknij, aby powiększyć

Źródło: torun.pl

Naturalne kosmetyki (65+)

Powiększ rozmiar tekstu

Zapraszamy seniorów na warsztaty z tworzenia naturalnych kosmetyków. Podczas warsztatów dowiemy się dlaczego warto samemu tworzyć kosmetyki oraz stworzymy swoje mydełka, peelingi, sole do kąpieli oraz orzeźwiające mgiełki do twarzy na lato. Prosimy o zabranie ze sobą słoiczka o pojemności 200ml.

Szczegóły:

 • Data: 13.06 (poniedziałek)
 • Godzina: 13.00
 • Miejsce: Kamienica Inicjatyw, ul. Kopernika 22

Zapisy:

 • pod tel. 514 786 113 (od pon. do pt. od 9.00 do 16.00)
 • email: zapisy@kamienica-inicjatyw.pl (proszę podać imię i nazwisko, wiek, numer kontaktowy)

Projekt został dofinansowany ze środków Gminy Miasta Toruń oraz ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- Pomorskiego

VI Toruńska Senioriada – Jesteśmy 2022

Powiększ rozmiar tekstu

VI Toruńska Senioriada – Jesteśmy 2022

Kiedy: 12 czerwca 2022 (niedziela), godz. 11.00–17.00
Gdzie: Amfiteatr Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-

Prüfferowej Wstęp wolny!

Po dwóch latach nieobecności na toruńskiej mapie wydarzeń kulturalnych, wracamy z „Senioriadą”!

Święto seniorów z Torunia i okolic organizuje Fundacja NEUCA dla Zdrowia i Rada Seniorów Miasta Torunia. Tegoroczna edycja, podobnie jak poprzednie, odbędzie się w amfiteatrze Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej- Prüfferowej, gdzie wśród pięknej zieleni zapanuje wypoczynkowo-rekreacyjna atmosfera.

Wstęp na wydarzenie jest wolny, a w programie znajdą się m.in.: prezentacja twórczości artystycznej, kiermasz rękodzieła klubów seniora, bezpłatne badania diagnostyczne, pokaz form aktywności i rekreacji sportowo- zdrowotnej seniorów. Zapraszamy w niedzielę, 12 czerwca 2022, od godziny 11.00 do 17.00 – mówi Anna Gamelska z Fundacji.

Seniorzy mają okazję zaprezentować swoje zainteresowania i osiągnięcia; a także zintegrować się i miło spędzić czas, co jest szczególnie istotne na tym etapie życia.

– Wiek senioralny to taki wiek, gdzie odchodząca od nas sprawność zastępowana jest bogactwem wiedzy i doświadczeń, podziwu dla ludzkiego życia i przyrody. Seniorzy wiele wnoszą do naszej społeczności, ale równocześnie ta sama społeczność jest zobowiązana otoczyć ich opieką – tłumaczy Bogusława Golus-Jankowska, Prezeska Fundacji NEUCA dla Zdrowia – O wsparciu seniorów myślimy jednak zazwyczaj tylko w kontekście materialnym, bytowym, który owszem jest bardzo ważny, ale niewystarczający. Jak wynika z badań, równie istotne jest wparcie psychiczne i aktywizacja tychosób. A to często z różnych względów bardzo zaniedbany obszar. W wieku senioralnym aktywizacja w dowolnym kierunku, bycie użytecznym jest utożsamiana z sensem życia.

Zwłaszcza teraz – po trudach pandemii i sytuacji długotrwałego stresu – wspólnie spędzony czas i integracja właśnie są niezwykle ważne, co ma swoje odzwierciedlenie w tegorocznym programie wydarzenia:

– Szczególnie zapraszamy na warsztaty psychologiczne, zdajemy sobie bowiem sprawę jak duże piętno na psychice seniorów odcisnęła pandemia i wojna w Ukrainie. Takie spotkania integrują, aktywizują, stanowią platformę do wymiany wielu rodzajów aktywności i doświadczeń. Są także miejscem spotkań kilku pokoleń – seniorzy przyprowadzają dzieci, wnuki, na scenie występują również najmłodsze talenty. Przebywanie młodszych osób z seniorami to obopólna korzyść – młodsi czerpią z mądrości osób starszych, seniorzy z energii młodszych. Skorzystajmy zatem! – zachęca Bogusława Golus- Jankowska.

Nie zabraknie konkretnych wskazówek, jak radzić sobie ze stresem w codziennym życiu.

– Stres to epidemia XXI wieku – mówi Aleksandra Wituła z Fundacji NEUCA dla Zdrowia – Dodatkowo przyszło nam mierzyć się z globalnymi kryzysami jak pandemia Covid-19 i wojna w Ukrainie. Te wydarzenia dosadnie pokazały, jak tego typu kryzysy mogą nas wybić z naturalnej równowagi, wyczerpać energię, rozlać się na różne sfery naszego życia, ile kłopotów i wyzwań mogą przynieść. Dlatego na spotkaniu porozmawiamy o stresie naszym powszednim, jaki ma wpływ na naszą codzienność, jak opracować swoje prywatne „zasady BHP”, by stały się sposobem na dobre życie.

W trakcie „Senioriady” zatroszczymy się nie tylko o zdrowie psychiczne, ale też przyjrzymy się schorzeniom, na które szczególnie narażeni są seniorzy i zadbamy o profilaktykę.

– W Fundacji NEUCA dla Zdrowia wierzymy, że badania profilaktyczne mogą być podstawą prewencji najczęstszych chorób Polaków. Z tego powodu oferujemy bezpłatne i bezpieczne badania spirometryczne, densytometryczne, audiometryczne i inne. Szczególną uwagę chcemy zwrócić na chorobę metaboliczną – cukrzycę. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) raportuje, że w Europie 36% osób chorujących na cukrzycę jest niezdiagnozowana, dlatego w ramach „Senioriady” 2022 podejmujemy się przesiewowego badania poziomu glikemii we krwi oraz badamy poziom kwasumoczowego. Znajdziecie nas aż w trzech miejscach w Toruniu. Profilaktyka się opłaca! Badajmy się, aby w przyszłości uniknąć leczenia chorób, które zagrażają naszemu zdrowiu i życiu – zachęca Justyna Kołtońska z Fundacji.

Organizatorami wydarzenia są Fundacja NEUCA dla Zdrowia i Rada Seniorów Miasta Torunia. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski.

Zrealizowano dzięki wsparciu Gminy Miasta Toruń.

O Fundacji:
Misją Fundacji NEUCA Dla Zdrowia jest dążenie do poprawy zdrowia i związanej z tym jakości życia społeczeństwa. Fundacja działa na rzecz rozwoju opieki farmaceutycznej i opieki zdrowotnej, udzielając wsparcia na takie cele, jak: poprawa dostępu pacjentów do nowoczesnych form leczenia i rehabilitacji, w tym farmakoterapii; poprawa standardów ochrony zdrowia w grupach szczególnej troski i zagrożonych wykluczeniem społecznym, takich jak bezrobotni, bezdomni, osoby uzależnione, osoby z niepełnosprawnością, samotne; pomoc ofiarom wypadków, zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych; promocja profilaktyki i edukacji zdrowotnej; wsparcie edukacji i kształcenia ustawicznego pracowników służby zdrowia.

Rada Seniorów:
Rada jest ciałem opiniodawczym, doradczym, inicjatywnym, działającym przy Prezydencie Miasta Torunia. Inicjuje przedsięwzięcia zmierzające do integracji społecznej seniorów, dba o ochronę praw i poszanowania godności osób starszych. Współpracuje z władzami Torunia przy opiniowaniu i rozstrzyganiu istotnych problemów dotyczących potrzeb i oczekiwań osób starszych.

Kontakt dla mediów:
Paulina Tchurzewska
Fundacja NEUCA dla Zdrowia
paulina.tchurzewska@neuca.pl
tel. 789 803 625

Seniorzy z nagrodami

Powiększ rozmiar tekstu

Sesja zdjęciowa, gry i gadżety to nagrody, jakie odebrali zwycięzcy w konkursie fotograficznym „Aktywny senior w Toruniu”, organizowanym przez Fundację Neuca dla Zdrowia i Gminę Miasta Toruń.

Zadaniem konkursowym było zamieszczenie na profilu Fundacji Neuca dla Zdrowia na Facebooku w komentarzu swojego zdjęcia podczas aktywności fizycznej. Dodatkowo zdjęcie miało prezentować walory turystyczne Torunia. Celem konkursu był promocja aktywności fizycznej, dla której miasto Toruń tworzy sprzyjające warunki.

Nagrodami ufundowanymi w konkursie przez Fundację i Gminę Miasta Toruń były 3 profesjonalne sesje zdjęciowe z udziałem makijażysty/makijażystki, gry planszowe i puzzle Monopoly – edycja Toruń oraz zestawy puzzli Kopernik.

Już wkrótce podczas wystawy plenerowej w Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu zostaną zaprezentowane efekty sesji zdjęciowej wykonanej pod okiem profesjonalistów. Wystawa poprzedzi VI Toruńską Senioriadę 2022.

Fot. Fundacja Neuca dla Zdrowia
Źródło: torun.pl

Senioriada w Toruniu!

Powiększ rozmiar tekstu

Fundacja Neuca: Drodzy Seniorzy, już za miesiąc spotykamy się na wydarzeniu stworzonym specjalnie z myślą o Was!

Po przerwie spowodowanej pandemią wracamy z Senioriadą 2022 – Jesteśmy!

Chcemy, by społeczność seniorów mogła w pełni zaprezentować swój potencjał i swoje pasje – z tą myślą, razem z Rada Seniorów Miasta Torunia, stworzyliśmy program Senioriady, w którym znalazły się:
– prezentacja twórczości artystycznej
– kiermasz rękodzieła i wytworów klubów seniora
– pokaz form aktywności i rekreacji sportowo-zdrowotnej seniorów

A to wszystko na scenie Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, dzięki wsparciu Gminy Miasta Toruń.

Nie zabraknie również bezpłatnych badań diagnostycznych, o czym więcej opowiemy wkrótce!

Z kim się widzimy?

Źródło: https://www.facebook.com/FundacjaNEUCAdlaZdrowia