Weekendowe spacer z przewodnikiem po Toruniu

Powiększ rozmiar tekstu

Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK w Toruniu zaprasza do udziału w Toruńskim ABC czyli spacerze po zabytkach toruńskiej starówki z przewodnikiem miejskim. Spacery odbywają się od 04.07.2020 w każdą sobotę i niedzielę w godz. 11-13.00. Minimalna liczba uczestników spaceru 6 osób.

Koszt zwiedzania to tylko 10 zł od osoby dorosłej, 8 zł od dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, studentów i seniorów.

Rezerwacji udziału prosimy dokonywać drogą elektroniczną: biuro.om@pttk.torun.pl

lub telefonicznie 56 62-249-26, najpóźniej do poprzedzającego piątku do godz. 15.00

Zarezerwowane bilety należy odbierać w dniu spaceru najpóźniej na 15 minut przed jego rozpoczęciem w BORT PTTK lub bezpośrednio u przewodnika. Płatność tylko gotówką

Spacery zaczynają się sprzed siedziby BORT PTTK na Placu Rapackiego 2 / przy Łuku Cezara/.

Zapraszamy wszystkich turystów odwiedzających Toruń.

Wytchnienie dla opiekunów

Powiększ rozmiar tekstu

Rada Miasta na sesji 18 czerwca 2020 r. zdecydowała o przystąpieniu do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020. 

Dzięki programowi członkowie rodzin i opiekunowie sprawujący opiekę będą mogli skorzystać z doraźnej przerwy w wykonywaniu trudnych i często wyczerpujących fizycznie i psychicznie obowiązków opiekuńczych. Uzyskają czasowe zastępstwo innych osób wykwalifikowanych i dzięki temu, będą mogli odpocząć, zregenerować siły, załatwić niezbędne sprawy, na które nie mieli czasu poświęcając całą swoją energię na wypełnianie zadań opiekuna osoby niepełnosprawnej. Z tej formy wsparcia na jedną osobę z niepełnosprawnością przypada 240 godzin do wykorzystania przez opiekuna.

Członkowie rodzin osób z niepełnosprawnością będą mieli także możliwość podniesienia swoich umiejętności w zakresie sprawowanej opieki, jak również uzyskania wsparcia psychologicznego (do 25 godzin). Osoby z niepełnosprawnością zaś, skorzystać z czternastu dni opieki wytchnieniowej w formie całodobowego pobytu w ośrodku.

Z programu skorzystają torunianie – członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, tzn. nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności i posiadającymi orzeczenia równoważne.

Uchwała dot. opieki wytchnieniowej zakłada przeznaczenie kwoty 133 840 zł ze środków własnych miasta. Jest to zaledwie 20% kosztów całego programu – pozostałe 80% (540 713 zł) to dotacja uzyskana od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Szacuje się, że w tym roku ze wsparcia skorzysta 140 opiekunów osób niepełnosprawnych. Nabór do programu będzie prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu. Szczegółowe informacje umieszczone zostaną natomiast na stronie miasta oraz MOPR, a także przekazywane  za pośrednictwem pracowników socjalnych.

Fot. Małgorzata Litwin

Kolejny etap znoszenia ograniczeń

Powiększ rozmiar tekstu

Przed nami trzeci, przedostatni etap znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem. Od poniedziałku 18 maja będziemy mogli skorzystać z usług fryzjera i kosmetyczki, a także pójść do restauracji i kawiarni. Do tych miejsc dotrzemy szybciej, ponieważ podwyższamy limit pasażerów w transporcie publicznym. Oprócz tego od 25 maja umożliwimy bezpośrednie konsultacje z nauczycielami maturzystom i uczniom ósmych klas oraz opiekę nad uczniami klas 1-3 w szkołach podstawowych. Powoli wracamy do normalnego życia. Jednak nie będzie ono takie jak przed pandemią. Dlatego dbajmy o siebie i bądźmy ostrożni!

Pierwsze poluzowanie obostrzeń wprowadzanych z powodu pandemii nastąpiło 20 kwietnia. Od tego czasu uważnie analizujemy, w jaki sposób znoszenie poszczególnych ograniczeń wpływa na przyrost zachorowań i wydolność służby zdrowia. Co się zmieni w najbliższym czasie wraz z wejściem w trzeci etap znoszenia ograniczeń?

Działalność gospodarcza – otwieramy salony kosmetyczne i fryzjerskie oraz restauracje

Odmrażamy gastronomię i salony kosmetyczne. Od 18 maja będziemy mogli:

 • skorzystać z usług kosmetyczek i fryzjerów,
 • zjeść w restauracji, kawiarni, barze, a także w centrum handlowym (w wydzielonej przestrzeni gastronomicznej).

Ważne! Gość będzie mógł zjeść posiłek zarówno na sali, w środku, jak i w ogródku restauracyjnym.

Pełne otwarcie branży gastronomicznej musi odbyć się pod warunkiem przestrzegania ścisłych wytycznych sanitarnych, które zapewnią bezpieczeństwo i obsłudze, i klientom. Zasady te zostały określone podczas konsultacji z przedstawicielami poszczególnych branż.

Wśród zaleceń dla salonów urody znalazły się m.in.:

 • obowiązek noszenia przez klientów i obsługę maseczek, gogli lub przyłbic (u fryzjera, a w salonie kosmetycznym – jeśli zabieg na to pozwala);
 • używanie ręczników jednorazowych, gdy jest to możliwe;
 • przyjmowanie klientów po wcześniejszym umówieniu się na wizytę telefonicznie lub online. Uwaga! Klient nie może oczekiwać na usługę w poczekalni.

Wśród wymogów i zaleceń dla gastronomii są m.in.:

 • limit osób w lokalu (na 1 osobę musi przypadać co najmniej 4 m2);
 • dezynfekcja stolika po każdym kliencie;
 • zachowanie 2 m odległości między stolikami. Ważne! Blaty mogą być odsunięte od siebie o 1 m pod warunkiem, że stoliki oddzieli się dodatkowo przegrodami o wysokości minimum 1 m ponad blat stolika;
 • zachowanie dystansu 1,5 m od gości siedzących przy osobnych stolikach;
 • noszenie maseczek oraz rękawiczek przez kucharzy oraz obsługę lokalu gastronomicznego. Ważne! Goście restauracji mogą zdjąć maseczki, jeśli siedzą już przy stolikach.

Wszystkie sanitarne wytyczne dla poszczególnych branż można znaleźć tutaj:

Życie społeczne – opieka w szkołach dla najmłodszych, konsultacje z nauczycielami i zmiany w komunikacji publicznej

OPIEKA I EDUKACJA (od 18 maja, od 25 maja i od 1 czerwca)

Zmianie ulegnie obszar związany z opieką i edukacją. Od 18 maja będzie można prowadzić zajęcia:

 • praktyczne w szkołach policealnych,
 • rewalidacyjno-wychowawcze oraz wczesne wspomaganie rozwoju i specjalistyczną rewalidację.

W poniedziałek 18 maja otwarte zostaną także placówki i instytucje z bazą noclegową i działalnością opiekuńczo-edukacyjną. Są to np. schroniska młodzieżowe, ośrodki sportowe czy świetlice środowiskowe.

Od 25 maja umożliwimy prowadzenie:

 • zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 szkoły podstawowej,
 • konsultacji z nauczycielami w szkołach dla maturzystów i uczniów 8 klas przede wszystkim z przedmiotów zdawanych na egzaminach. Konsultacje będą mogły odbywać się indywidualnie lub w małych grupach.

Ważne! Przedłużamy zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8.

Od 1 czerwca – konsultacje w szkołach z nauczycielami dla pozostałych uczniów ze wszystkich przedmiotów.

Ważne! Od 17 maja dzieci poniżej 13. roku życia będą mogły wychodzić z domu bez opieki dorosłego opiekuna!

TRANSPORT PUBLICZNY (od 18 maja)

Podwyższamy limit pasażerów w środkach transportu publicznego. Dzięki temu już 18 maja autobusem, metrem czy tramwajem będzie mogło jeździć równocześnie więcej osób. Zarządzający transportem publicznym podejmą decyzję, czy skorzystać z tej opcji. Ile osób wejdzie na pokład?

 • Tyle, ile wynosi połowa miejsc siedzących (tak jak obecnie)

lub

 • tyle, ile wynosi 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących (w tym przypadku jednak połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna).

Przykład Jeżeli w autobusie jest 30 miejsc siedzących i 70 stojących (czyli w sumie 100), to równocześnie może nim jechać 30 osób. Przy czym połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna. Do tej pory do takiego autobusu mogło wejść 15 osób.

UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE (od 17 maja)

Zmniejszamy również restrykcje związane z przebywaniem wiernych w miejscach sprawowania kultu religijnego i na innych uroczystościach religijnych. Od niedzieli 17 maja podczas mszy lub innego obrzędu na 1 uczestnika musi przypadać 10 m2. Dotychczas na 1 osobę przypadało 15 m2.

SPORT (od 18 maja)

18 maja w poniedziałek zwiększymy limity osób, które mogą ćwiczyć na otwartych obiektach sportowych:

 • na stadionach, boiskach, skoczniach, torach, orlikach, skateparkach – może przebywać maksymalnie 14 osób (+ 2 trenerów);
 • na otwartych pełnowymiarowych boiskach piłkarskich – mogą przebywać maksymalnie 22 osoby (+ 4 trenerów).

Uwaga! Wprowadzamy także możliwość dzielenia boiska piłkarskiego na dwie połowy oddzielone od siebie buforem bezpieczeństwa. Jeśli wydzielimy 5-metrową strefę buforową, wtedy na jednej połowie może przebywać równocześnie 16 osób + 3 trenerów. W sumie na pełnowymiarowym boisku piłkarskim mogą przebywać w takim wariancie 32 osoby (+ 6 trenerów).

18 maja umożliwimy także organizację zajęć w obiektach zamkniętych. W salach i halach sportowych równocześnie będzie mogło ćwiczyć:

  • 12 osób + trener (w obiektach do 300 m2),
  • 16 osób + 2 trenerów (w obiektach od 301 do 800 m2),
  • 24 osoby + 2 trenerów (w obiektach od 801 do 1000 m2),
  • 32 osoby + 3 trenerów (w obiektach powyżej 1000 m2).

Ważne! W obiektach zamkniętych nie można będzie korzystać z szatni ani węzła sanitarnego (poza WC). Po każdych zajęciach należy przeprowadzić dezynfekcję urządzeń.

KULTURA (od 18 maja)

Poluzowanie obostrzeń nastąpi również w świecie kultury. I tak od 18 maja możliwe będą m.in.:

 • działalność kin plenerowych (w tym samochodowych),
 • wznowienie prac na planach filmowych (z uwzględnieniem rygorów sanitarnych),
 • wznowienie nagrań fonograficznych i audiowizualnych w instytucjach kultury,
 • indywidualne zajęcia na uczelniach artystycznych,
 • wznowienie prób i ćwiczeń.

Więcej informacji na stronie resortu kultury.

UCZELNIE (od 25 maja)

Chcemy przywrócić również możliwość prowadzenia na uczelniach:

 • zajęć dydaktycznych (dla studentów ostatnich lat studiów),
 • zajęć, które nie mogą być realizowane zdalnie.

Powrót do zajęć dotyczy również kształcenia doktorantów i zajęć organizowanych np. w laboratoriach i centrum symulacji medycznej.


Uwaga! Szczegółowe regulacje oraz dodatkowe wytyczne dotyczące nowych zasad określi rozporządzenie, które wkrótce zostanie przekazane do konsultacji.


Kontrole na granicy przedłużone do 12 czerwca

Przedłużamy także kontrolę graniczną na granicy wewnętrznej z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją o kolejne 30 dni – od 14 maja do 12 czerwca 2020 roku. Tak jak dotychczas granicę będzie można przekroczyć tylko w wyznaczonych miejscach. Kontrole będą też nadal prowadzone w portach morskich i na lotniskach.

Więcej szczegółów na ten temat na stronach MSWiA.

Dbajmy o siebie – najważniejsze stałe zasady bezpieczeństwa

Stopniowe znoszenie obostrzeń nie zwalnia nas ze stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Wręcz przeciwnie – muszą one stać się podstawą naszego codziennego funkcjonowania. O czym należy pamiętać szczególnie?

 • Zachowuj 2-metrową odległość od innych w przestrzeni publicznej.
 • Obowiązkowo zasłaniaj nos i usta w miejscach publicznych.
 • Pracuj zdalnie, jeśli tylko jest to możliwe.
 • Zostań w domu, jeśli możesz.

Ściśle przestrzegaj zasad sanitarnych w miejscach, gdzie jest dużo ludzi. Zwłaszcza w restauracjach, u fryzjera czy kosmetyczki.

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/3etap

Obowiązujące zasady i ograniczenia

Powiększ rozmiar tekstu

Choć niektóre ograniczenia i zakazy związane z epidemią od 6 maja 2020 r. zostały przez rząd rozluźnione lub zniesione, wiele nadal obowiązuje! Poniżej przypominamy najważniejsze zasady i terminy ich obowiązywania.

OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ – minimalna odległość między pieszymi wynosi 2 metry. Wyłączeni z tego obowiązku są rodzice z dziećmi do 13. roku życia, osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące oraz osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie.

ZAKAZ WYCHODZENIA NA ULICĘ NIELETNICH BEZ OPIEKI DOROSŁEGO – obowiązuje dzieci i młodzież, które nie ukończyły 13. roku życia.

MASECZKI – nadal obowiązuje powszechny nakaz zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych – na ulicy, podczas ruchu pieszego, w urzędach, sklepach, miejscach świadczenia usług, zakładach pracy (bezpośrednia obsługa). Z obowiązku są zwolnione:

 • dzieci do lat 4,
 • osoby mające problemy z oddychaniem i takie, które same nie mogą założyć lub zdjąć ochrony z twarzy z powodu stanu zdrowia (w obu przypadkach okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest wymagane),
 • osoby poruszające się samochodem – jeżeli pasażerowie mieszkają ze sobą,
 • osoba kierująca samochodem – jeżeli przebywa w nim sama lub z dzieckiem do lat 4,
 • osoby przebywające w lesie,
 • osoby podczas jazdy konnej,
 • pracownicy w zakładach pracy, budynkach użyteczności publicznej i obiektach handlowych z wyjątkiem osób bezpośrednio obsługujących interesantów lub klientów
 • kierowcy publicznego transportu zbiorowego i przewoźnicy prywatni – pod warunkiem, że są oddzieleni od pasażerów przesłoną,
 • duchowni sprawujący obrzędy religijne,
 • rolnicy wykonujący prace w gospodarstwie,
 • żołnierze Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusze wywiadu i kontrwywiadu wojskowego, wykonujący zadania służbowe,
 • osoby przebywające na obiektach sportowych (sędzia, trener i osoby uprawiające sport)

ZAKAZ KORZYSTANIA Z PLACÓW ZABAW, OGRODÓW ZOOLOGICZNYCH – z części, gdzie znajdują się place zabaw lub urządzenia dla dzieci, a na terenach leśnych – z miejsc biwakowania, wiat, urządzeń przeznaczonych do zabawy dzieci.

KOMUNIKACJA PUBLICZNA – w autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta (co drugie puste).

SAMOCHODY WIĘKSZE NIŻ 9-OSOBOWE – maksymalnie połowa miejsc może być zajęta. Ograniczenie nie dotyczy samochodów osobowych.

RUCH LOTNICZY – do 9 maja (z możliwością przedłużenia) wstrzymane są loty krajowe i międzynarodowe.

MIĘDZYNARODOWY RUCH KOLEJOWY – do odwołania wstrzymane są podróże pociągami relacji międzynarodowych.

ZAKAZ ZGROMADZEŃ I IMPREZ – do odwołania obowiązuje zakaz wszelkich zgromadzeń – imprez, spotkań i zebrań. Z zakazu wyłączone są zakłady pracy, jednak pracodawcy muszą zapewnić pracownikom dodatkowe środki bezpieczeństwa (obowiązek używania rękawiczek, dostęp do płynów dezynfekujących, oddalenie stanowisk pracy co najmniej 1,5 metra (chyba, że to niemożliwe np. na linii produkcyjnej)

CENTRA HANDLOWE I SKLEPY WIELKOPOWIERZCHNIOWE – od 4 maja otwarte są obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży (bez korytarzy) powyżej 2 tys. m kw. przy zachowaniu limitu 15 m kw. na 1 osobę. Na terenie takich obiektów nie mogą prowadzić działalności agenci turystyczni oraz organizatorzy turystyki, kluby fitness, firmy z branży rekreacyjnej (np. place zabaw), bary z jedzeniem na miejscu. Wyspy handlowe mogą działać jedynie przy określonych warunków sanitarnych.

SKLEPY, TARGOWISKA, POCZTA 

 • w sklepach poniżej 2 tys. m kw. może przebywać maksymalnie 4 klientów na jedno czynne stanowisko kasowe,
 • na targowisku czy bazarze – maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba punktów handlowych pomnożona przez 4 (nie licząc obsługi stoisk),
 • na poczcie – tyle osób, ile liczba okienek pocztowych pomnożona przez 2.

SALONY FRYZJERSKIE, KOSMETYCZNE I TATUAŻU – zamknięte są bez wyjątków wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu. Usług nie można realizować również np. w domu.

UROCZYSTOŚCI RELGIJNE – w mszy lub innym obrzędzie religijnym może brać udział 1 osoba na 15 m2 powierzchni budynku (bez sprawujących posługę). Na cmentarzu – nie więcej niż 50 uczestników jednego pogrzebu, bez sprawujących posługę i dokonujących pochówku.

GRANICE POLSKI – do 13 maja obowiązują ograniczenia dla cudzoziemców. Granice mogą przekraczać tylko i wyłącznie: obywatele RP, cudzoziemcy – małżonkowie lub dzieci obywateli RP albo którzy pozostają pod stałą opieką obywateli RP, osoby z Kartą Polaka, dyplomaci, osoby z prawem stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwoleniem na pracę, a także cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów. Transport cargo działa normalnie.

SZKOŁY I UCZELNIE – do 24 maja wszystkie szkoły i uczelnie w Polsce są zamknięte. Lekcje i zajęcia nie odbywają się stacjonarnie, a przez Internet za pomocą platform e-learningowych.

TERMINY EGZAMINÓW:

 • egzamin ósmoklasisty: 16-18 czerwca 2020 r.
 • egzamin maturalny: 8-29 czerwca 2020 r. (ustny nie odbędzie się)
 • egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017): 22 czerwca-9 lipca 2020 r.
 • egzamin zawodowy (Formuła 2019): 17-28 sierpnia 2020 r.

ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA – od 6 maja organy prowadzące te placówki mogą je otworzyć, mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

DODATKOWY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY jest wypłacany rodzicom, gdy:

 • przedszkole i żłobek są zamknięte na mocy decyzji jednostki samorządu terytorialnego,
 • żłobek lub przedszkole nie może zapewnić opieki ze względu na ograniczenia spowodowane COVID-19,
 • rodzic nie zdecyduje się na wysłanie dziecka do placówki.

GASTRONOMIA – do odwołania zawieszona jest stacjonarna działalność restauracji, kawiarni i barów. Mogą świadczyć jedynie usługi na wynos i na dowóz.

KULTURA – do odwołania zamknięte są: teatry, kina, sale koncertowe, galerie i salony wystawiennicze, domy i ośrodki kultury, świetlice. Natomiast uchylany jest stopniowo zakaz działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą.

SPORT – zamknięte pozostają siłownie, baseny, kluby fitness oraz taneczne. Natomiast od 4 maja udostępnione zostały otwarte obiekty z infrastruktury sportowej (m.in. stadiony, orliki, boiska, ośrodki jeździeckie, tory rolkowe ) przy zachowaniu limitów uczestników (maksymalnie 6 osób i 1 trener) oraz określonych zasad bezpieczeństwa. Na kortach tenisowych mogą przebywać maksymalnie 4 osoby i 1 trener na jeden kort, na kajakach, rowerach wodnych i w łódkach – max 2 osoby . Sport zawodowy – sportowcy najpierw wrócą do treningów, potem do rywalizacji sportowej przy zachowaniu wszystkich środków ostrożności, zgodnie z harmonogramem i zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W tym momencie szacuje się, że 27. kolejka PKO Ekstraklasy odbędzie się w terminie 29-31 maja, a rozgrywki PGE Ekstraligi bez udziału kibiców – 12 czerwca.

HOTELE – od 4 maja 2020 r. usługi hotelarskie i noclegowe mogą być świadczone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Ograniczona jest nadal działalność restauracji hotelowych (posiłki tylko do pokoju) oraz przestrzeni rekreacyjnych, siłowni i basenów hotelowych.

KWARANTANNA – obowiązek 14-dniowej kwarantanny dotyczy osób, które: wracają z zagranicy, miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem, mieszkają z osobą, która zostaje skierowana na kwarantannę. Listę osób wyłączonych z obowiązkowej kwarantanny przy przekraczaniu granicy określają przepisy § 3.1, § 3.2, § 3.3 – rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Od 4 maja ograniczenie nie dotyczy również osób, które dojeżdżają do pracy lub uczą się czy studiują w państwie sąsiadującym (lub przyjeżdżają do pracy lub na studia z państwa sąsiadującego). Przy przekraczaniu granicy niezbędne jest okazanie dokumentów to potwierdzających.

Podczas 14-dniowej kwarantanny nie można opuszczać domu, wychodzić na spacer z psem, do sklepu czy lekarza. Osoby wspólnie zamieszkujące też muszą zostać poddane kwarantannie. Osoby w kwarantannie kontroluje policja – za łamanie przepisów grozi kara nawet do 30 tys. zł.

W przypadku wystąpienia objawów choroby należy skontaktować się z sanepidem. Od 4 maja osoby odbywające obowiązkową kwarantannę mogą wyjść z domu jedynie w celu wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Dojazd do miejsca wykonaniu testu może być wyłącznie samochodem, którego posiadaczem jest osoba odbywająca obowiązkową kwarantannę lub osoba wspólnie z nią zamieszkująca.

Więcej informacji oraz podstawa prawna

Fot. Sławomir Kowalski

Źródło: torun.pl

Kawiarenka dla Seniorów: Jak zrobić makramę?

Powiększ rozmiar tekstu

Specjalnie dla Kamienicy Inicjatyw Ania Żurek nagrała film, w którym opowiada i pokazuje, jak zrobić makramę, czyli ozdobę na ścianę ze sznurków. Zachęcamy seniorów do kreatywnego spędzenia wolnego czasu podczas epidemii koronawirusa!

 

Projekt Kamienica Inicjatyw 65+  został dofinansowany ze środków Gminy Miasta Toruń.

Kawiarenka dla Seniorów: ekologiczne i tanie środki czystości

Powiększ rozmiar tekstu

Dominika Bątkowska z Fundacji Archipelag Inicjatyw specjalnie dla seniorów z Kamienicy Inicjatyw opowiada o ekologicznych i tanich środkach czystości!

Czy wiedzą Państwo jakimi naturalnymi środkami zastąpić drogą i niezdrową chemię, którą najczęściej używamy? Zapraszamy do oglądania!

Nagranie zrealizowane w ramach spotkań „Kawiarenki dla Seniorów” w Kamienicy Inicjatyw.

Projekt Kamienica Inicjatyw 65+ został dofinansowany ze środków Gminy Miasta Toruń.

 

Gdzie do lekarza w czasie epidemii?

Powiększ rozmiar tekstu

Dentysta, ginekolog, diabetolog – to lekarze szczególnie dziś poszukiwani przez pacjentów. W czasie trwającej epidemii koronawirusa wiele placówek medycznych, nie tylko w Toruniu, znacznie ograniczyło lub zawiesiło działalność.

W Internecie mnożą się pytania osób poszukujących porady medycznej specjalistów. Poniżej publikujemy aktualną (na dzień 14 kwietnia 2020 r.) listę gabinetów, ambulatoriów, przychodni i szpitali w Toruniu, w których pomoc w ramach NFZ mogą uzyskać osoby wymagające pilnej opieki lekarskiej niezwiązanej z zachorowaniem na COVID-19.

Pełny i stale aktualizowany spis placówek medycznych działających obecnie w całym województwie znajduje się na stronie Bydgoskiego Odziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Pamiętajmy, że przed udaniem się do wybranej przychodni czy gabinetu musimy koniecznie skontaktować się z nimi telefonicznie na podany numer telefonu.

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA – aktualna lista czynnych placówek POZ.


ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE

Przed wizytą należy się skontaktować telefonicznie z wybraną placówką.

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Fredry” Sp. z o.o. w Toruniu
  ul. Fredry 2, tel. 56 622 74 53
 • NZOZ Pomorskie Centrum Medyczne „Ormed”, utworzony przez Abicon Sp. z o.o.
  ul. Grunwaldzka 25b, tel. 56 621 08 11
 • Pomorskie Centrum Medyczne „Ormed”
  ul. Srebrnego 1, tel. 56 621 08 11
 • NZOZ Pomorskie Centrum Medyczne „Ormed”
  ul. Fałata 34, tel. 516 138 555
 • Revital Medic Centrum Rehabilitacji – Specjalistyczne Gabinety Lekarskie
  ul. Gregorkiewicza 3, tel. 56 477 88 57
 • Revital Medic Centrum Rehabilitacji – Specjalistyczne Gabinety Lekarskie
  ul. Szosa Chełmińska 146b, tel. 56 477 88 57
 • Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu
  ul. Konstytucji 3 maja 42, tel. 56 679 48 17
 • Indywidualna Praktyka Stomatologiczna – Iwona Zapałowska
  ul. Rakowicza 4, tel. 56 653 93 51
 • Artmedica spółka z.o.o.
  ul. Szosa Chełmińska 166, tel. 510 830 845

ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE W ZNIECZULENIU OGÓLNYM

 • Wojewódzki Szpital Zespolony Im. L. Rydygiera w Toruniu
  ul. Konstytucji 3 maja 42, tel. 56 679 48 24/25
  Przed wizytą wymagany kontakt telefoniczny.

ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO LAT 18

Przed wizytą należy się kontaktować telefonicznie z wybraną placówką.

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Fredry” sp z o.o. w Toruniu
  ul. Krasińskiego 45, tel.56 622 48 06
 • NZOZ Pomorskie Centrum Medyczne „Ormed” utworzony przez Abicon Sp. z o.o.
  ul. Bażyńskich 30, tel. 56 621 08 11
 • NZOZ Pomorskie Centrum Medyczne „Ormed”
  Żwirki I Wigury 49, Tel. 56 62 10 811
 • Revital Medic Centrum Rehabilitacji – Specjalistyczne Gabinety Lekarskie
  ul. Gregorkiewicza 3, tel. 56 477 88 57
 • Revital Medic Centrum Rehabilitacji – Specjalistyczne Gabinety Lekarskie
  ul. Szosa Chełmińska 146b, tel. 56 477 88 57
 • Wojewódzki Szpital Zespolony Im. L. Rydygiera w Toruniu
  ul. Konstytucji 3 Maja 42, tel. 56 679 48 24/25
 • Przybysz Irena – Prywatny Gabinet Stomatologiczny
  ul. Rzepakowa 7/9/, tel. 56 654 56 91

ORTODONCJA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Przed wizytą należy się kontaktować telefonicznie z wybraną placówką.

 • Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu
  ul. Konstytucji 3 maja 42, tel. 56 679 48 16
 • Przybysz Irena – Prywatny Gabinet Stomatologiczny
  ul. Rzepakowa 7/9/, tel. 56 654 56 91

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA I PERIODONTOLOGIA

Przed wizytą należy się kontaktować telefonicznie z wybraną placówką.

 • Wojewódzki Szpital Zespolony Im. L. Rydygiera w Toruniu
  ul. Konstytucji 3 Maja 42, tel. 56 679 48 13
 • Artmedica spółka z o.o.
  ul. Szosa Chełmińska 166, tel. 510 830 845

PERIODONTOLOGIA

 • Revital Medic Centrum Rehabilitacji – Specjalistyczne Gabinety Lekarskie
  ul. Gregorkiewicza 3, tel. 56 477 88 57
  Przed wizytą wymagany kontakt telefoniczny.

PROTETYKA STOMATOLOGICZNA

 • Wojewódzki Szpital Zespolony Im. L. Rydygiera w Toruniu
  ul. Konstytucji 3 maja 42, tel. 56 679 48 12
  Przed wizytą wymagany kontakt telefoniczny.

STOMATOLOGIA DLA OSÓB Z GRUPY WYSOKIEGO RYZYKA CHORÓB ZAKAŹNYCH (W TYM AIDS)

 • Wojewódzki Szpital Zespolony Im. L. Rydygiera w Toruniu
  ul. Krasińskiego 4, tel. 56 679 55 95
  Przed wizytą wymagany kontakt telefoniczny.

GINEKOLOGIA i POŁOŻNICTWO

 • Prywatna Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Nowak&Nowak Sp. z o.o.
  ul. Filtrowa 29b, tel. 56 623 56 05
  Udzielanie teleporad i niezbędnych świadczeń.

DIABETOLOGIA DLA DZIECI

 • Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu
  ul. Konstytucji 3 Maja 42, tel. 56 679 48 15
  Udzielanie niezbędnych świadczeń.

IMMUNOLOGIA

 • PZOZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika
  ul. Batorego 17, tel. 56 61 00 321
  Udzielanie niezbędnych świadczeń.

MEDYCYNA SPORTOWA

 • Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu
  ul. św. Józefa 53-59, tel. 56 679 34 43
  Udzielanie niezbędnych świadczeń.

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

 • Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu
  ul. Konstytucji 3 Maja 40, tel. 56 679 48 00
  Udzielanie niezbędnych świadczeń.

UROLOGIA

 • Prywatna Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Nowak&Nowak Sp. z o.o.
  ul. Filtrowa 29b, tel. 56 623 56 05
  Udzielanie teleporad i niezbędnych świadczeń.

Gdzie się leczyć w czasie COVID-19?  – aktualne informacje NFZ Oddział w Bydgoszczy o podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej w Toruniu i województwie 

Fot. Małgorzata Litwin 

Źródło: torun.pl

Od czwartku obowiązek zakrywania ust i nosa

Powiększ rozmiar tekstu

Seniorzy!

Przypominamy, że od czwartku, 16 kwietnia 2020 roku wprowadzony zostanie obowiązek zasłaniania ust i nosa.

Każda osoba w miejscu publicznym będzie musiała nosić maseczkę, szalik czy chustkę, która zakryje zarówno usta, jak i nos.

Obowiązek dotyczy wszystkich, którzy znajdują się na ulicach, w urzędach, sklepach czy miejscach świadczenia usług oraz zakładach pracy.

Stan epidemiczny w Toruniu [14.04.2020]

Powiększ rozmiar tekstu

W Toruniu i w powiecie toruńskim stwierdzono 91 przypadków zarażenia SARS-CoV-19. W kwarantannie domowej  przebywa ponad 960 osób, a w miejscach kwarantanny zbiorowej 18.

W Specjalistycznym Szpitalu Miejskiu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu nadal nieczynne są trzy oddziały: hematologii, urologii oraz chirurgii. W placówce potwierdzono 50 przypadków koronawirusa u pacjentów i personelu. Pobrano łącznie 679 wymazów, z czego 619 dało wynik ujemny. Nadal oczekiwane są wyniki 60 wymazów.

Od najbliższego czwartku, decyzją Premiera RP, wprowadzony zostanie obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych. Nasze miasto przygotowuje się do wdrożenia tych obostrzeń.

– Obecnie szukamy dostawcy tzw. „maseczkomatów”, w których mieszkańcy będą mogli nabyć maseczki ochronne na twarz. Przygotowujemy się także do pozyskania dużej partii maseczek od jednego z dostawców. W pierwszej kolejności trafią one do osób, które wykonują zadania w kontakcie z innymi, m.in. pracowników ochrony zdrowia, opiekunów osób starszych i chorych oraz służb porządkowych. Maseczki będziemy również dystrybuować do mieszkańców Torunia. Niewykluczone, że będzie się to odbywać za pośrednictwem spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych – wyjaśnia prezydent Torunia Michał Zaleski.

Miasto stara się także pomagać toruńskim przedsiębiorcom, którzy najbardziej odczuli skutki pandemii. Mogą oni otrzymać niskooprocentowaną pożyczkę z funduszu pracy. Powiatowy Urząd Pracy prowadzi nabór wniosków.  Do tej pory wpłynęło ich już ponad 600, z czego 110 zostało rozpatrzonych pozytywnie – na łączną kwotę 550 tys. złotych.

Gmina Miasta Toruń przygotowuje się również do redystrybucji ponad 16 mln zł, pochodzących z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przy udziale środków unijnych. Stanowią one pakiet finansowy, który zostanie przeznaczony m.in. na  dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników  mikro i małych przedsiębiorstw, pokrycie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla osób samozatrudnionych oraz kosztów wynagrodzeń dla pracowników organizacji pozarządowych. Nabór wniosków ruszy w ciągu kilku dni.

– W Powiatowym Urzędzie Pracy od początku epidemii, czyli w okresie od 15 marca do 14 kwietnia, zarejestrowano 224 osoby bezrobotne. Zapewne liczba ta będzie jeszcze wzrastać – mówi prezydent.

W ubiegłym tygodniu w Toruniu rozpoczęto dezynfekcję przestrzeni miejskiej. Do tej pory dezynfekowano jedynie wiaty przystankowe – w tym tygodniu będziemy dezynfekować kolejne przestrzenie, zarówno otwarte, jak i zamknięte, np. przejścia podziemne.

Źródło: torun.pl

Obostrzenia zachowane

Powiększ rozmiar tekstu

9 kwietnia 2020 roku podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki przekazał informacje o przedłużeniu obowiązujących obostrzeń życia publicznego. Zdecydowano także o przełożeniu terminów egzaminu 8-klasisty i matur.

O tydzień, do 19 kwietnia zamknięte pozostają galeria handlowe, kina, teatry i punkty usługowe. Do tego dnia obowiązywać będą także limitu osób przebywających w sklepach spożywczych i kościołach.

Do 26 kwietnia zamknięte pozostają szkoły, przedszkola i żłobki. Utrzymane zostaje wstrzymanie ruchu lotniczego, sanitarne kontrole graniczne i obowiązkowa kwarantanna dla osób wracających z zagranicy.

Zasiłek opiekuńczy przysługiwać będzie rodzicom, którzy muszą świadczyć opiekę nad dziećmi pozostającymi w domach na dotychczasowych zasadach.

Do odwołania obowiązują ograniczenia dotyczące organizacji imprez masowych.

Zdecydowano także o przełożeniu terminów matur i egzaminów dla uczniów klas 8 szkół podstawowych.

– Egzaminy odbędą się nie prędzej niż w połowie czerwca. Termin zostanie podany minimum trzy tygodnie wcześniej – zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

Od przyszłego czwartku, 16 kwietnia 2020 r., w życie wejdzie obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej.

Terminy obostrzeń podane przez premiera mogą ulec zmianie.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/koronawirus/zasady-na-dluzej.

fot. Kancelaria Premiera Rady Ministrów

Źródło: torun.pl