Koronawirus – informacja medyczna

Powiększ rozmiar tekstu


UWAGA! WAŻNY KOMUNIKAT!

Seniorze, zostań w domu! Daj sobie pomóc! Koronawirus może być szczególnie niebezpieczny dla osób starszych! Pomożemy Tobie w zrobieniu zakupów, zadzwoń na numer Kamienicy Inicjatyw i uzyskaj wsparcie – tel. 514 786 113.


 1. Informacje na temat porad psychologicznych, czy np. pomocy w robieniu zakupów dostępne są w naszym pierwszym informatorzena temat koronawirusa – kliknij tutaj.
 2. Ćwiczenia, zalecane przez Ministerstwo Zdrowia, które należy wykonywać samemu w domu – kliknij tutaj
 3. Kompedium wiedzy na temat koronawirusa, inspiracje do spędzania wolnego czasu, zbiór przydatnych adresów internetowych – kliknij tutaj

Seniorzy, poniżej znajdziecie informacje na temat koronawirusa z punktu medycznego, a także zalecenia sanitarne przygotowane przez ministerstwa. 

Czym jest koronawirus?
Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

Jak często występują objawy?
Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.

Kto jest najbardziej narażony?
Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze,  z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej.

Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).

ZALECENIA

 

Często myj ręce

Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).

Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.


Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania

Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).

Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby.


Zachowaj bezpieczną odległość

Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.

Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

 

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

 

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie tutaj.

Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

 

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin, pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

 

Chroń siebie i innych przed zachorowaniem

Podejrzenie zakażenie SARS-Cov-2 jest powiązane: – z podróżowaniem po obszarze Chin, w którym zgłoszono przypadki zakażenia SARS-Cov-2, lub – bliskim kontaktem z kimś, kto podróżował po Chinach i ma objawy ze strony układu oddechowego.

Zachęcamy do zapoznania się informacjami zamieszczanymi  na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego, m.in. z „Komunikatem dla podróżujących”, „Zasadami postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV MEDYCZNE”oraz „Zasadami  postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV W PODRÓŻY LOTNICZEJ ”.

 

Maseczki

Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2

Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego.  Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz wyżej) oraz unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi (co najmniej 1 metr odległości). Światowa Organizacja Zdrowia doradza racjonalne stosowanie maseczek.

Używaj maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2.

Sprzęt ochrony układu oddechowego powinien być oznakowany znakiem CE, który potwierdza, że został prawidłowo zaprojektowany i skonstruowany, wykonany z właściwych materiałów.

 

Podejrzewasz, że masz koronawirusa?

Osoby zakażone koronawirusem mają:
– wysoką gorączkę,
– kaszel,
– duszności,
– kłopoty z oddychaniem.

 

Co robić, jeżeli …

… zaobserwowałeś u siebie wymienione objawy

Bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się własnym transportem bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. Nie korzystaj z komunikacji publicznej, żeby nie zakażać innych.

Jeśli byłeś przed wprowadzeniem obowiązkowej kwarantanny za granicą, w krajach, w których wiele osób choruje, ale nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.

Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to:

 • pozostań w domu
 • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną lub
 • zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Od 15 marca po powrocie do Polski jesteś zobowiązany poddać się obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie.

… miałeś kontakt z osobą zakażoną

Jeśli miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem, to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.

Poradź się telefonicznie

Jeśli masz pytania związane z koronawirusem, zadzwoń na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590.

Jeżeli jesteś za granicą, to dzwoń pod numer infolinii 22 125 66 00 (połączenia płatne zgodne z cennikiem operatora).

We wszystkich sprawach zdrowotnych uzyskasz w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej poradę przez telefon.

 

Aktualne ograniczenia w związku z koronawirusem ogłoszone przez Premiera Mateusza Morawieckiego:


Ograniczenia w liczbie klientów w sklepach, na targach, na poczcie (od 1.04.2020 r.)

Sklepy i punkty usługowe – 3 osoby na kasę lub stanowisko do płacenia

Do każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego), a także do każdego lokalu usługowego może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi iloczyn liczby wszystkich kas i liczby 3.

PRZYKŁAD To znaczy, że jeśli w sklepie jest 5 kas, to w jednym momencie na terenie sklepu może przebywać 15 klientów.

PRZYKŁAD Jeśli w banku są 3 stanowiska obsługi, to w jednym momencie na terenie banku może przebywać 9 osób.

Ważne! Liczy się ogólna liczba kas, a nie tych, które są czynne.

 

Targowisko – 3 klientów na 1 punkt handlowy

Podobne zaostrzenia dotkną także targów, straganów i bazarków. Z tą różnicą, że liczba osób przebywających na targu nie może być większa niż trzykrotność liczby punktów handlowych.

PRZYKŁAD Jeśli więc na osiedlowym bazarze jest 20 takich punktów, to na jego terenie może przebywać w jednym momencie maksymalnie 60 klientów.

 

Placówki pocztowe – 2 osoby na 1 okienko pocztowe

Na terenie poczty może przebywać w jednym momencie tyle osób, ile wynosi liczba okienek pocztowych pomnożona przez 2.

PRZYKŁAD Jeśli w placówce jest 5 okienek, wówczas w jednym momencie na jej terenie może przebywać 10 osób.

 

Ograniczenie funkcjonowania sklepów budowlanych i nowe obowiązki dla wszystkich sklepów

W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą zamknięte.

Natomiast wszystkie sklepy będą się musiały dostosować do nowych, ostrzejszych zasad bezpieczeństwa:

od 2 kwietnia (czwartek) wszyscy klienci będą robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach, w godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia.  W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich. W tym dla osób powyżej 65. roku życia.

Ważne! Stacje benzynowe zostają wyłączone z tzw. „godzin dla seniora”.

Apteki natomiast w czasie tych dwóch godzin (10:00-12:00) będą mogły obsługiwać także tych, dla których nabycie leku lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia jest konieczne ze względu na nagłe zagrożenie życia lub zdrowia.

 

Zamknięte hotele i inne miejsca noclegowe

Hotele i inne miejsca noclegowe (działające na zasadzie wynajmu krótkoterminowego) zostają zamknięte. Mogą pozostać otwarte tylko i wyłącznie dla:

osób w kwarantannie lub izolacji,

personelu medycznego,

osób w delegacji i dla tych, którzy korzystają z usług noclegowych w ramach wykonywania obowiązków służbowych (dotyczy to np. pracowników budowlanych),

osób, które były zakwaterowane w obiekcie noclegowym przed 31 marca.

Ważne! Jeśli więc przed wejściem nowych przepisów nocowałeś w hotelu, możesz dokończyć swój pobyt zgodnie z planem.


Automatyczna kwarantanna dla bliskich osób w kwarantannie (1.04.2020 r.)

Rozszerzamy listę osób, która będzie podlegała obowiązkowej kwarantannie domowej. Będą nią objęci wszyscy, którzy mieszkają z osobą kierowaną na kwarantannę. Zasady będą obowiązywały osoby, które przebywają w jednym mieszkaniu z osobami kierowanymi na kwarantannę od środy 1 kwietnia 2020.

PRZYKŁAD Jeśli więc jeden z Twoich domowników (współlokatorów) poddany zostanie kwarantannie od 1 kwietnia 2020 z powodu:

powrotu z zagranicy

kontaktu z zarażonym

– Ty również będziesz musiał ją odbyć.

 

Zawieszenie rehabilitacji i zamknięcie salonów kosmetycznych i fryzjerskich

Zamknięte zostają bez wyjątków wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu. Tych usług nie będzie można realizować również poza salonami – np. wizyty w domach nie wchodzą w grę.

Zawieszamy również wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych i masaży – zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych. Wyjątkiem są sytuacje, w których rehabilitacja jest bezwzględnie wymagana stanem zdrowia pacjenta.

 

Zakaz wychodzenia z domu osób do 18. roku życia bez opieki dorosłego

Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie będą mogły wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy.

W mocy nadal jednak pozostają ograniczenia w przemieszczaniu się wszystkich osób. W dalszym ciągu nie można wychodzić z domu z wyjątkiem:

dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.

wolontariatu na rzecz walki z COVID-19. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.

załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.

 

Zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich

Wprowadzamy także do odwołania zakaz przebywania na plażach i terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, czy ogródków jordanowskich. Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do gromadzenia się ludzi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie.

Z tego też powodu ograniczamy możliwość korzystania z rowerów miejskich.

 

2 metry – minimalna odległość między pieszymi

Wprowadzamy obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich.

Wyłączeni z tego obowiązku będą:

rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia),

a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

 

Urzędy na pracy zdalnej

Instytucje publiczne swoje obowiązki będą wykonywały zdalnie. Wyjątek mogą stanowić jedynie czynności, w których praca zdalna nie gwarantuje możliwości realizacji ich kluczowych obowiązków.

 

Limit pasażerów również w pojazdach 9+ (od 2.04.2020 r.)

W zbiorowym transporcie publicznym obowiązuje już zasada „tyle pasażerów, ile połowa miejsc siedzących w pojeździe”. Rozszerzamy ten wymóg także na pojazdy, które mają więcej niż 9 miejsc siedzących, w tym transport niepubliczny – np. dowożących do pracy w zorganizowany sposób, czy prywatnych przewoźników.

PRZYKŁAD Jeśli w busie jest 20 miejsc, to na pokład pojazdu może jednorazowo wejść maksymalnie 10 osób.

Ważne! Ograniczenie wejdzie w życie w czwartek, 2 kwietnia 2020 roku i nie dotyczy samochodów osobowych.

 

Miejsca pracy – dodatkowe zabezpieczenia dla pracowników (od 2.04.2020 r.)

Pracodawcy będą musieli zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom. I tak:

pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek lub muszą mieć dostęp do płynów dezynfekujących,

stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra.

Jeśli pracodawca nie jest w stanie zapewnić takiej odległości z obiektywnych względów – np. dlatego, że linia produkcyjna na to nie pozwala – ma prawo odejść od tej zasady, ale tylko pod warunkiem zapewniania środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii.

Ważne! Pracodawca musi zapewnić te środki bezpieczeństwa od czwartku, 2 kwietnia 2020 roku

 

W autobusie tyle osób, ile wynosi połowa miejsc siedzących

Środki publicznego transportu zbiorowego nadal działają. Jednak w autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.

Zależy nam na tym, aby Polacy mieli dostęp do komunikacji. Musimy jednak zadbać o to, by autobusy nie były przepełnione.


Zasady bezpieczeństwa w trakcie uroczystości religijnych

Ograniczenia w przemieszczaniu nie dotyczą również osób, które chcą uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze religijnym. Tutaj jednak wprowadziliśmy kolejną ważną zasadę. W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.

Zachęcamy jednak do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu.

 

Pozostałe ograniczenia nadal obowiązują

Mimo wprowadzanych zmian, w mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy, czyli ograniczenie w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej.

Wciąż także działa obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy.

 

Rekrutacja do Klubu Seniora i Dziennego Domu Pobytu na osiedlu JAR

Powiększ rozmiar tekstu

Serdecznie zapraszamy toruńskich seniorów do udziału w projekcie „Aktywny Senior

W ramach projektu powstaną:

– KLUB SENIORA

– DZIENNY DOM POBYTU

Obie placówki mieszczą się na osiedlu Jar przy ulicy Watzenrodego 15 w Toruniu.

Dla uczestników powyższych placówek przygotowaliśmy:

– zajęcia pod kierunkiem specjalistów terapeutów i animatorów;
– pomoc opiekunów w czynnościach dnia codziennego;
– spotkania z ciekawymi postaciami oraz porady psychologa i prawnika;
– wycieczki, udział w spektaklach, imprezach okolicznościowych itd.
– dwa posiłki w trakcie dnia  (śniadanie i obiad).

Udział w projekcie jest bezpłatny !!!!

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku

Zgłoszenia i informacje pod nr Tel. 512-210-529 oraz w biurze pl. Św. Katarzyny 9 w Toruniu (kompleks gastronomiczny „Talerz Katarzyny”)


Projekt „Aktywny Senior” realizowany przez Gminę Miasta Toruń reprezentowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu w partnerstwie z Fundacją „PRO OMNIS”,w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020,

Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo,

Działanie 9.3 Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT,

Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych,

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Seniorze, nie daj się oszukać! Są już naciągacze na „koronawirus”

Powiększ rozmiar tekstu

W związku z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa funkcjonariusze Biura Prewencji Komendy Głównej Policji apelują o zachowanie ostrożności i rozsądku oraz przestrzegają przed oszustami. Pamiętajmy, że przestępcy, wykorzystując obawę i niepewność związaną z epidemią, chcą wyłudzić pieniądze lub wprowadzić dezinformację, zasypując sieć oraz media fałszywymi informacjami, czyli fake newsami.

Ćwiczenia dla seniorów w domu

Powiększ rozmiar tekstu

Program profilaktyczny Krajowej Izby Fizjoterapeutów i Ministerstwa Zdrowia

Obecna sytuacja epidemiologiczna i przymusowe pozostanie w domach może spowodować znaczne ograniczenia aktywności fizycznej wśród osób starszych. Już kilkudniowa absencja ruchowa może spowodować trudne do odwrócenia konsekwencje dla całego organizmu. Rezygnacja z aktywności może przyczynić się do pojawienia powikłań, w tym wtórnie spowodować osłabienie wszystkich układów i podatność na inne schorzenia, także po okresie pandemii.

W trosce o zdrowie Państwa i Państwa bliskich rekomendujemy, aby, pomimo przebywania w warunkach domowych, utrzymać aktywność fizyczną.

Codzienny regularny ruch pozwala zachować większą sprawność oraz przyczynia się do poprawy funkcjonowania układu immunologicznego.


FILMIKI DOSTĘPNE SĄ TUTAJ: https://fizjoterapiaporusza.pl/aktywny-senior


Ponadto ćwiczenia fizyczne zmniejszają ryzyko wystąpienia wielu chorób przewlekłych, wpływają na zmniejszenie ryzyka wystąpienia upadków oraz poprawiają funkcjonowanie poznawcze.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów w ramach programu „Aktywny senior w domu”, realizowanego wspólnie z Ministerstwem Zdrowia, przygotowała dla Państwa zestaw bezpiecznych ćwiczeń, który przekazujemy Państwu z nadzieją, iż ułatwią one funkcjonowanie w trudnych chwilach.

Ćwiczenia zostały przygotowane przez fizjoterapeutów – ekspertów KIF, na co dzień pracujących z pacjentami geriatrycznymi, neurologicznymi czy kardiologicznymi.

Zalecamy, aby zaprezentowane działania fizjoprofilaktyczne stały się codziennym punktem dnia, nie tylko w czasie stanu zagrożenia epidemicznego.

Jednocześnie prosimy o stosowanie się do zaleceń służb rządowych i sanitarnych oraz odpowiedzialnie ograniczanie ryzykownych zachowań.


FILMIKI 


Ograniczenia w przemieszczaniu się

Powiększ rozmiar tekstu

Rząd w związku z szerzącą się epidemią wprowadza nowe obostrzenia. To m.in. ograniczenia w przemieszczaniu się i w transporcie zbiorowym. Decyzję ogłosił na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Jak mówił, decyzja została podjęta „dla ocalenia życia wielu Polaków”. Jak mówił z kolei minister zdrowia Łukasz Szumowski, wprowadzony zostanie też zakaz wychodzenia z domu poza wyjątkowymi potrzebami — zakupy, praca, wizyta u lekarza. Obostrzenia obowiązują do dzisiaj do 11 kwietnia.

— Musimy dalej ograniczać zgromadzenia do absolutnego minimum. Nie powinny poruszać się więcej niż dwie osoby — mówił Morawiecki.

— Będą ograniczenia dotyczące poruszania się w komunikacji publicznej — tylko miejsca siedzące, podzielone przez dwa; w tramwaju czy autobusie i wszystkich środkach komunikacji publicznej nie może być tłoku, musi być dystans — wyliczał.

Minister zdrowia poinformował, że oceny zgodności zachowania z rozporządzeniem będzie dokonywała policja. Przekazał, że zakaz gromadzenia się więcej, niż dwóch osób nie dotyczy rodzin. — Na bieżąco policja będzie oceniać działania, czy jest to pójście na plac w celu spotkania towarzyskiego, czy to jest zgromadzenie się na placu zabaw z dziećmi — takie działania są niedopuszczalne, one narażą nas wszystkich, życie naszych najbliższych, ale też życie służb na zagrożenie — mówił Szumowski.

Środki transportu zbiorowego będą działały, ale jednorazowo może nimi jechać nie więcej niż tyle osób, ile wynosi liczba miejsc siedzących podzielona przez dwa.

W wydarzeniach kościelnych może brać udział jednocześnie nie więcej niż pięć osób, nie włączając w to posługujących.

Już wcześniej rząd postanowił o zamknięciu przedszkoli, szkół i uczelni wyższych a także instytucji kulturalnych. Zdecydował się też na zamknięcie granic dla cudzoziemców i skierowaniu na dwutygodniową kwarantannę każdego Polaka, który powróci z zagranicy.

Rząd wcześniej zakazał także organizowania imprez masowych oraz zgromadzeń publicznych do 50 osób.

W Polsce wskutek epidemii zmarło już dziewięć osób. 774 jest zarażonych.

Źródło: tvp.info

Koronawirus – informacje i zalecenia

Powiększ rozmiar tekstu

Pakiet informacji dla mieszkańców Torunia dotyczących profilaktyki i postępowania w przypadku zakażenia koronawirusem.

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, ogólnym zmęczeniem. Wirus przenosi się drogą kropelkową (przez usta, nos, oczy). Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi, ale można stosować metody zapobiegania zakażeniu.

Dla ochrony przed koronawirusem:

 • często i dokładnie myj ręce
 • unikaj dotykania oczu, nosa i ust
 • zasłaniaj twarz podczas kaszlu i kichania (chusteczką, zgiętym łokciem)
 • zachowuj bezpieczną odległość od osób kaszlących (minimum 2 m)
 • unikaj zbędnej aktywności zewnętrznej, szczególnie zgromadzeń
 • płać kartą, używaj płatności mobilnych

Możesz mieć COVID-19, jeśli spełniasz trzy warunki:

 • w ciągu ostatnich 14 dni wróciłeś z obszarów objętych wirusem lub miałeś kontakt z osobą zarażoną;
 • masz podwyższoną temperaturę (38⁰ lub więcej);
 • kaszlesz, masz duszności, spłycony oddech;

Co robić, gdy podejrzewasz zakażenie koronawirusem?

800 190 590 – zadzwoń na numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia i postępuj zgodnie z otrzymanymi zaleceniami

lub

 • 692 282 098 – zadzwoń na całodobowy numer Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Toruniu
 • 56 477 00 91 lub 56 477 00 92 – zadzwoń na numery lokalnej, całodobowej infolinii Działu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego MOPR w Toruniu
 • Zgłoś się bezpośrednio do Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ul. Krasińskiego 4/4a w Toruniu

Nie idź do przychodni!

Uwaga! Jeśli uważasz, że masz tylko objawy zwykłej grypy czy przeziębienia, przed udaniem się do swojego lekarza zadzwoń do przychodni! Wstępny wywiad pozwoli wykluczyć prawdopodobieństwo zakażenia koronawirusem.


Izolacja chorych w szpitalu

W szpitalnej izolatce przebywają osoby, u których stwierdzono koronawirusa. Są one całkowicie odseparowane od innych chorych. Kontaktuje się z nimi wyłącznie personel medyczny w specjalnej odzieży ochronnej. Osoby te przebywają w izolatce do chwili pełnego wyzdrowienia.

Kwarantanna domowa

W kwarantannie domowej przebywają osoby, które miały kontakt z osobami chorymi, zakażonymi lub mającymi objawy koronawirusa. Muszą one pozostać w domu przez 14 dni, nie wolno im opuszczać miejsca zamieszkania, kontaktować się z innymi, wychodzić do lekarza, po zakupy czy na spacer. Ich zadaniem jest codzienny pomiar temperatury ciała, mycie i dezynsekcja rąk oraz obserwowanie, czy nie występują u nich objawy zakażenia. Jeśli tak, muszą bezzwłocznie zadzwonić na numery podane powyżej.

Przestrzeganie obowiązku kwarantanny domowej kontrolują codziennie policja i wojsko. Osobom w kwarantannie oferowana jest też, w miarę potrzeby, pomoc m.in. zakupach, wykupieniu leków, wyprowadzaniu psa.

Osoby powracające z zagranicy

Każdy obywatel Polski może wrócić do kraju lotem czarterowym organizowanym przez LOT lub indywidualnie – samochodem osobowym, busem czy autokarem. Po przekroczeniu granicy każda osoba zostanie zarejestrowana, przebadana, a następnie skierowana na obowiązkową 14-dniową kwarantannę domową pod karą grzywny. Ma to zabezpieczyć przed ewentualnym dalszym rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Miejsca kwarantanny zbiorowej w Toruniu

Dla osób, które z różnych powodów nie mogą odbyć kwarantanny we własnym domu, miasto przygotowało miejsca kwarantanny zbiorowej. W Toruniu osoby te są kierowane do Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży przy ul. Łokietka 3. W razie potrzeby takie miejsca uruchamiane będą w internatach szkolnych.

Pobyt w miejsścu kwarantanny zbiorowej odbywa się ze wskazania. Torunianie zmuszeni do skorzystania z miejsca kwarantanny zbiorowej proszeni są o kontakt z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Toruniu, całodobowy tel. 692 282 098.


Pomoc dla seniorów i osób w kwarantannie

Seniorzy lub osoby przebywające w kwarantannie domowej, potrzebujące pomocy w zrobieniu zakupów, wykupieniu leków, wyprowadzaniu psa itp. mogą dzwonić na całodobowe numery infolinii Działu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego MOPR w Toruniu:

tel. 56 477 00 91 lub 56 477 00 92


Oficjalny serwis rządowy dotyczący koronawirusa

Fot. Sławomir Kowalski

Źródło: torun.pl

Teleporady medyczne – spis numerów do przychodni i szpitali

Powiększ rozmiar tekstu

Ze względu na obecną sytuację dotyczącą koronawirusa Narodowy Fundusz Zdrowia zaleca korzystanie z tzw. teleporad medycznych.

Teleporady medyczne to telefoniczna lub e-mailowa konsultacja z personelem medycznym danej przychodni.

Teleporady medyczne zostały wprowadzone w styczniu 2020 w całej Polsce. W Toruniu możemy skorzystać z nich w aż 30 placówkach. Co ważne dzięki teleporadom medycznych zmniejsza się zagrożenie zarażeniem koronawirusa.

Pacjenci mogą nie tylko uzyskać porady, ale też recepty elektroniczne oraz zwolnienia lekarskie. Jeżeli po konsultacji lekarz będzie zaniepokojony objawami, które zostaną podane, może zaprosić wtedy pacjenta do przychodni.

Jeżeli chcemy skorzystać z teleporady, ważne jest, aby kontaktować się z przychodnią, do której jesteśmy zapisani ze względu na posiadanie przez nich dokumentacji medycznej.

Przypominamy również, że został utworzony bezpłatny numer Telefonicznej Informacji Pacjenta 800-190-590, pod którym możemy uzyskać niezbędne informacje dotyczące koronawirusa, szczególnie informacje co zrobić w przypadku podejrzenia zarażenia. Infolinia jest czynną całą dobę 7 dni w tygodniu. Pod tym numerem również konsultant może wskazać kontakt do placówki medycznej, która udzieli nam teleporady medycznej.

Numery telefonów do toruńskich szpitali i przychodni:

Toruński Informator dla Seniorów – Koronawirus

Powiększ rozmiar tekstu

Kamiencia Inicjatyw

W związku z decyzjami władz państwowych odnośnie koronawirusa wszystkie wydarzenia w Kamienicy Inicjatyw są odwołane.

Jeśli chcą Państwo porozmawiać – czują się samotni, potrzebują wsparcia psychicznego – jesteśmy do dyspozycji w godzinach 9.00 – 17.00 pod tel.:

Kamienica Inicjatyw – numer ogólny: 514 786 113
Kamienica Inicjatyw – Teresa Grochulska: ‭513 337 178‬

Empatyczne wsparcie dla seniorów – dowiedz się więcej

Ten niełatwy czas możemy spędzić mając kontakt ze sobą!


Pod adresem https://www.torun.pl/koronawirus raz http://www.mywtoruniu.pl pojawiają się bieżące informacje odnośnie koronawirusa w Toruniu. Najważniejsze z nich zamieszczamy poniżej:

Wsparcie dla starszych i samotnych w Toruniu

Jeżeli jesteś osobą starszą lub niepełnosprawną i nie możesz liczyć w tych dniach na wsparcie rodziny – zadzwoń do nas. Zorganizujemy Ci pomoc.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, we współpracy z Urzędem Miasta Torunia uruchomił całodobowe numery telefonu, pod którymi mogą uzyskać wsparcie osoby starsze lub niepełnosprawne, które w tych dniach są pozbawione pomocy ze strony swoich bliskich. Pomoc będzie udzielana osobom, które ze względu na podeszły wiek lub niepełnosprawność mają trudności w samodzielnym funkcjonowaniu w okresie ograniczeń związanych z zagrożeniem koronawirusem.

Jaką pomoc można uzyskać?

Pracownicy MOPR pomogą w zakupie jedzenia i innych artykułów pierwszej potrzeby, a także niezbędnych leków.

Telefoniczne wsparcie całodobowe: 56 477 00 91 oraz 56 477 00 92

Działanie realizuje Dział Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.


Pomoc w zakupach w Toruniu

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – tel. 56 477 00 91 oraz 56 477 00 92 (informacja powyżej)

2. Parafia Wniebowzięcia NMP i bł. ks Stefana W. Frelichowskiego w Toruniu, działanie koordynuje Małgorzata Kałdowska.
W zaistniałych okolicznościach, które niosą ze sobą ryzyko zarażenia koronawirusem zachęcamy wszystkie osoby starsze i mające problemy zdrowotne do pozostania w domu. Ofermujemy pomoc: zrobienie zakupów oraz ich dostarczenie do domu. Zapisy pod tel. 661 126 006. Przy zapisach będzie potrzebny adres i numer telefonu.


Seniorze, nie daj się oszukać! Są już naciągacze na „koronawirus”

W związku z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa funkcjonariusze Biura Prewencji Komendy Głównej Policji apelują o zachowanie ostrożności i rozsądku oraz przestrzegają przed oszustami. Pamiętajmy, że przestępcy, wykorzystując obawę i niepewność związaną z epidemią, chcą wyłudzić pieniądze lub wprowadzić dezinformację, zasypując sieć oraz media fałszywymi informacjami, czyli fake newsami.


Zakupy dla seniorów – specjalne godziny

W godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia.  W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich. W tym dla osób powyżej 65. roku życia.


Teleporady medyczne – spis numerów do przychodni i szpitali

Ze względu na obecną sytuację dotyczącą koronawirusa Narodowy Fundusz Zdrowia zaleca korzystanie z tzw. teleporad medycznych.

Teleporady medyczne to telefoniczna lub e-mailowa konsultacja z personelem medycznym danej przychodni.

Teleporady medyczne zostały wprowadzone w styczniu 2020 w całej Polsce. W Toruniu możemy skorzystać z nich w aż 30 placówkach. Co ważne dzięki teleporadom medycznych zmniejsza się zagrożenie zarażeniem koronawirusa.

Pacjenci mogą nie tylko uzyskać porady, ale też recepty elektroniczne oraz zwolnienia lekarskie. Jeżeli po konsultacji lekarz będzie zaniepokojony objawami, które zostaną podane, może zaprosić wtedy pacjenta do przychodni.

Jeżeli chcemy skorzystać z teleporady, ważne jest, aby kontaktować się z przychodnią, do której jesteśmy zapisani ze względu na posiadanie przez nich dokumentacji medycznej.

Przypominamy również, że został utworzony bezpłatny numer Telefonicznej Informacji Pacjenta 800-190-590, pod którym możemy uzyskać niezbędne informacje dotyczące koronawirusa, szczególnie informacje co zrobić w przypadku podejrzenia zarażenia. Infolinia jest czynną całą dobę 7 dni w tygodniu. Pod tym numerem również konsultant może wskazać kontakt do placówki medycznej, która udzieli nam teleporady medycznej.

Numery telefonów do toruńskich szpitali i przychodni:


Sanatoria zamknięte

W związku z ryzykiem zarażenia koronawirusem, uzdrowiska w całym kraju zawieszają swoją działalność. Kuracjusze, którzy teraz przebywają w sanatoriach będą mieli możliwość wcześniejszego powrotu do domu lub pozostania w uzdrowisku, jeżeli dyrektor obiektu wyrazi na to zgodę. Kujawsko-Pomorski oddział NFZ uruchomił specjalną infolinię, za pomocą której pacjenci codziennie mogą uzyskać informacje na temat zawieszenia działalności uzdrowisk – nr tel. (52) 325 29 34 lub (52) 325 29 25. Źródło: www.bydgoszcz.tvp.pl


Zamknięte galerie handlowe

Od soboty, 14 marca ograniczone zostało funkcjonowanie centrów i galerii handlowych. Jednak wszystkie sklepy spożywcze, apteki, drogerie i pralnie będą czynne – Polacy bez przeszkód kupią jedzenie, lekarstwa i środki czystości. Inaczej działać będą także restauracje, kawiarnie i bary. Tutaj zamówienie złożycie na wynos lub z dowozem.


Baza lokali z jedzeniem na wynos lub z dowozem

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego na terenie Polski premier Mateusz Morawiecki wprowadził pewne ograniczenia w funkcjonowaniu handlu i usług. Restauracje, puby, bary i kawiarnie mogą świadczyć swoje usługi jedynie w trybie na wynos.

W miarę możliwości zaleca się mieszkańcom, aby pozostać w domach. Wychodzimy więc z inicjatywą, aby w jednym miejscu stworzyć bazę lokali sprzedających jedzenie na wynos lub z dowozem. Chcemy w ten sposób pomóc zarówno przedsiębiorcom, jak i torunianom przetrwać ten ciężki czas.

Naszym celem jest dodatkowe wyeksponowanie Państwa oferty w oficjalnych serwisach miejskich i portalach społecznościowych im towarzyszących.

Baza danych lokali dostępna pod adresem: https://torun.direct/news/baza-torunskich-lokali-z-jedzeniem-na-wynos-lub-z-dowozem-zglos-sie-zostanwdomu


Komunikacja miejska

 W związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych i szkół wyższych w terminie od 12 do 25 marca 2020 roku, komunikacja miejska w Toruniu będzie funkcjonować zasadniczo w dni robocze według rozkładów jazdy obowiązujących w dni nauki szkolnej.

Dodatkowo uruchomione zostaną kursy autobusów linii nr 14 z pętli „Okólna” o godz. 5:05, 6:30, 14:50 i 16:13 oraz z pętli „Mazowiecka” o godz. 5:46, 14:06 i 15:33, a także linii nr 33 z pętli „Olimpijska” o godz. 5:30 i 6:32 oraz z pętli „Mazowiecka” o godz. 15:01.

Zawieszone zostaną jedynie poniższe kursy dedykowane specjalnie na potrzeby dla dowozu dzieci i młodzieży:

Linia nr 18

Zawiesza się kursy z przystanku „Żwirki i Wigury” o godz. 6:12 i z pętli Wrzosy I o godz. 7:00, 13:00, 14:15 i 15:21 oraz z „Portu Drzewnego” o godz. 6:32, 7:28, 13:45, 14:50 i 15:55.

Linia nr 23

Nie będzie wykonywany kurs z „Dworca Wschodniego” o godz. 6:25 i z „Kopanina” o godz. 6:58.

Linia nr 26

Nie będzie wykonywany kurs z pętli „Rubinkowo II”  o godz. 7:46.

Linia nr 30

Nie będą wykonywane kursy o godz. 7:08, 7:23, 15:10 i 16:30 z pętli Nad Strugą oraz o godz. 14:30 i 15:50 z „Pl. Św. Katarzyny”.

Linia nr 35

Nie będą wykonywane kursy do Lubicza o godz. 6:14 z „Dworca Wschodniego” i o godz. 6:26 z „Pl. św. Katarzyny” oraz z Lubicza Osiedle o godz. 6:46 i 7:10.

Linia nr 39

Zawieszone funkcjonowanie linii.

Linia nr 46

Nie będą wykonane kursy z Rubinkowa II o godz. 5:59 i 6:50 oraz z „Osieka” o godz. 6:29 i z „Silna” o godz. 7:22.

Wykorzystanie linii komunikacyjnych będzie na bieżąco monitorowane, a w uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza na dowozie mieszkańców do i z pracy, wprowadzane będą kolejne zmiany.


Odwołane wydarzenia kulturalne

 Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał zarządzenie w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych.

 ZARZĄDZENIE Nr 59/2020

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych

Na podstawie przepisów 37 ust. 2 oraz art. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) zarządza się, co następuje:

1. W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 zawiesza się organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych w takich instytucjach jak teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury na terenie województwa od dnia 12 marca 2020 r. do odwołania.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Obiekty sportowe z ograniczonym dostępem[11.03.2020]

 W związku z zagrożeniem epidemiologicznym Wydział Sportu i Rekreacji informuje,
że Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przez najbliższe dwa tygodnie znacznie ograniczy dostępność obiektów sportowych dla mieszkańców miasta.

Basen przy ul. Hallera zostanie od jutra zamknięty, podobnie hale kortów tenisowych, boiska sportowe, orliki, ślizgawki na lodowisku Tor-Tor i inne. W przypadku decyzji toruńskich klubów sportowych o kontynuowaniu treningów sportowych, obiekty będą nadal udostępnione po wcześniejszym uzgodnieniu z operatorem obiektu.

Z informacji przekazywanej na bieżąco do Wydziału Sportu i Rekreacji przez MOSiR i Toruńską Infrastrukturę Sportową wynika, iż większość klubów sportowych będzie kontynuowała treningi w ograniczonych grupach.

Załatw sprawę przez Internet [13.03.2020]

 Zachęcamy, aby osoby, które mają do załatwienia sprawy w Urzędzie Miasta Torunia lub innych jednostkach miejskich, robiły to za pośrednictwem Internetu, telefonicznie bądź korespondencyjnie. Wszystko po to, aby ograniczyć pojawianie się w miejscach, w których
są większe skupiska ludzi.

Działania prewencyjne [13.03.2020]

 W związku z zagrożeniem, jakie powoduje koronawirus, w całym kraju ogłoszono stan zagrożenia epidemiologicznego. W Toruniu podjęto działania, które mają zminimalizować ryzyko zarażenia.

Wczoraj przy ul. Krasińskiego, przed budynkiem Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu rozstawiono specjalny namiot. Cały czas monitorowane są ujęcia wody.

– Toruńskie Wodociągi objęte zostały stałą kontrolą jakości wody. Ograniczono do minimum wstęp osób postronnych na teren ujęcia wody. Zapewniono także minimalny poziom obsługi – tłumaczył prezydent Michał Zaleski podczas konferencji prasowej. – Od poniedziałku wprowadzone zostaną zmiany w rozkładzie jazdy MZK. Niektóre kursy mogą zostać zawieszone. Jednocześnie władze spółki zobligowały kierowców do monitorowania stanu pasażerów – jeśli będzie ich za dużo, to zostanie podstawiony drugi pojazd.

Od poniedziałku w czterech budynkach Urzędu Miasta, a w razie potrzeby także w kolejnych, ochroniarz będzie pytać interesantów, z jaką sprawą przychodzą i do jakiego pokoju mają się udać. Poprosi on interesantów o to, aby zaczekali i zachęci do zdezynfekowania rąk.

Prezydent zaapelował także do dyrektorów jednostek oświatowych o odwołanie wyjazdów i przyjazdów w ramach wymiany międzynarodowej do maja. Przypomnijmy, że od najbliższego poniedziałku szkoły, przedszkola i żłobki zostaną zawieszone na dwa tygodnie.

– Unikajmy wysyłania dzieci na półkolonie organizowane przez prywatnych przedsiębiorców. Żadna instytucja publiczna nie organizuje żadnych zajęć zbiorowych dla dzieci i młodzieży. Niech to będzie czas osobistej kwarantanny – dodaje Michał Zaleski.

Na początku przyszłego tygodnia władze miasta poproszą właścicieli galerii handlowych, aby materiały informacyjne dotyczące zagrożenia koronawirusem były eksponowane przy wejściach.

Obecnie w Toruniu nie ma ani jednego potwierdzonego przypadku koronoawirusa. 24 osoby zostały objęte kwarantanną, a u 70 zastosowano nadzór epidemiologiczny.

Osoby poddane kwarantannie muszą być objęte nadzorem policji (przynajmniej raz na dobę). Osobom będącym w gronie ryzyka pomagać mogą pracownicy zespołu interwencji kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Kontakt telefoniczny z zespołem możliwy jest przez całą dobę. Pomoc potrzebującym zadeklarowała także drużyna Polskiego Cukru Toruń.


Zostań w domu – informacja z pacjent.gov.pl – Serwis Ministerstwa Zdrowia i NFZ

Szukasz informacji dot. koronawirusa? Zadzwoń na bezpłatną Telefoniczną Informację Pacjenta dostępną pod numerem 800 190 590

Jesteś osobą starszą, masz problemy zdrowotne i obniżoną odporność? Unikaj miejsc zatłoczonych, jeśli nie musisz wychodzić, zostań w domu

Wszędzie tam, gdzie masz bliski (poniżej 2 metrów) kontakt z innymi ludźmi, możesz zakazić się wirusem. Osoby starsze, chore przewlekle z obniżoną odpornością, powinny zadbać przede wszystkim o swoje bezpieczeństwo.

Bądź mniej towarzyski
Jeśli możesz, zostań w domu. Zakupy możesz zrobić on line, dostarczą Ci je do domu. Jeśli jesteś osobą samotną, bez rodziny lub nie w pełni samodzielną, zgłoś telefonicznie do Urzędu Wojewódzkiego lub Ośrodka Pomocy Społecznej, że potrzebujesz pomocy.

Jeśli musisz wychodzić, unikaj bliskich kontaktów z innymi ludźmi, nie podawaj ręki, nie całuj się na przywitanie, zachowaj dystans. Możesz założyć rękawiczki, które upierzesz po powrocie do domu. Myj ręce zaraz po powrocie do domu. Kiedy jesteś na zewnątrz, nie dotykaj twarzy.

Nie wychodź z domu po receptę
Przypominamy – e-receptę możesz dostać na mail lub telefon. Unikniesz wizyty w przychodni, w której możesz zetknąć się z chorymi i być niepotrzebnie narażonym na wirusy.

Zadzwoń do swojego lekarza, jeśli potrzebujesz, by Ci przepisał leki. W niektórych przychodniach możesz skorzystać z czatu. Po konsultacji lekarz wystawi Ci e-receptę. Kod e-recepty przyjdzie na wybrany mail lub jako SMS na wskazany numer telefonu. E-recepta będzie też dostępna na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta.

Możesz podać dowolny numer telefonu komórkowego, Twój, męża, dziecka. Jeśli masz jeden telefon komórkowy wspólny z partnerem, to podajesz ten numer.
Dowiedz się, jak się zalogować na Internetowe Konto Pacjenta – przeczytaj Poradnik dla Seniora. To proste, przeprowadzimy Cię przez to krok po kroku. Zawsze możesz poprosić kogoś bliskiego, by pomógł Ci przy pierwszym logowaniu się.

Upoważnij kogoś do odbierania e-recepty
Wygodniej Ci, by ktoś odbierał za Ciebie e-recepty i je realizował? Internetowe Konto Pacjenta to umożliwia. Jedynym warunkiem jest to, że bliska Ci osoba również posiada Internetowe Konto Pacjenta (IKP), a Ty dasz jej pełnomocnictwo.

Jak upoważnić bliskich?
– Logujesz się na Internetowym Koncie Pacjenta
– na górze z prawej strony widzisz słowo uprawnienia, klikasz tam
– teraz klikasz na moi pełnomocnicy, a następnie na dodaj pełnomocnika
– wpisujesz kolejne dane tak, jak podpowiada Ci system: Nazwisko, PESEL, zakres dostępnych danych i czas, na jaki ktoś ma upoważnienie. Zatwierdzasz.
– Teraz Twoja córka, wnuk czy opiekunka może przeglądać wystawione Ci recepty oraz informacje znajdujące się na Internetowym Koncie Pacjenta.

Zawsze możesz cofnąć to upoważnienie.

Jeśli chcesz, żeby to nie Tobie, ale bliskiej osobie system przesyłał (SMS-em lub e-mailem) e-receptę, zaznacz odpowiednie opcje w ustawieniach konta. Kliknij na „Edytuj swoje dane”. Podaj numer telefonu lub/i adres mailowy bliskiej osoby. Zatwierdź.

Dzięki temu, że ktoś w Twoim imieniu może odebrać leki, zrobić za Ciebie zakupy, nie jesteś bezpośrednio narażony na kontakt z innymi osobami. To zmniejsza ryzyko złapania infekcji.

 


Najważniejsze informacje dotyczące koronawirusa

Pod adresem https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie Ministerstwo Zdrowia zamieściło najważniejsze informację dotyczące koronawirusa.

Podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19.

800 190 590 – numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania
w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem

Czym jest koronawirus?

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

Jak często występują objawy?

Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.

Kto jest najbardziej narażony?

Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze,
z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).

Gdzie do tej pory stwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem?

Najwięcej potwierdzonych przypadków zakażenia nowym koronawirusem zarejestrowano
w Chinach (99%), głównie w prowincji Hubei. Pozostałe osoby „zawlekły” wirusa do innych krajów Azji, Europy, Oceanii i Ameryki Północnej i zakaziły (np. w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii) kolejne osoby.

 


Zalecenia

Często myj ręce

Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).

Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania

Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).

Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby.

Zachowaj bezpieczną odległość

Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.

Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

 Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie tutaj.

Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

 

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin, pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

 

Chroń siebie i innych przed zachorowaniem

Podejrzenie zakażenie SARS-Cov-2 jest powiązane: – z podróżowaniem po obszarze Chin, w którym zgłoszono przypadki zakażenia SARS-Cov-2, lub – bliskim kontaktem z kimś, kto podróżował po Chinach i ma objawy ze strony układu oddechowego.

Zachęcamy do zapoznania się informacjami zamieszczanymi  na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego, m.in. z „Komunikatem dla podróżujących”, „Zasadami postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV MEDYCZNE”oraz „Zasadami  postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV W PODRÓŻY LOTNICZEJ ”.

Maseczki

Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2

Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego.  Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz wyżej) oraz unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi (co najmniej 1 metr odległości). Światowa Organizacja Zdrowia doradza racjonalne stosowanie maseczek.

Używaj maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2.

Sprzęt ochrony układu oddechowego powinien być oznakowany znakiem CE, który potwierdza, że został prawidłowo zaprojektowany i skonstruowany, wykonany z właściwych materiałów.


Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla seniorów

 Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową.

Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych i poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.

Często myj ręce

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.


Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.


Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe

Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają domownicy powinny być starannie dezynfekowane.


Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków

Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.

 

Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy

Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.


Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu

Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie pij ok. 2 litry płynów (najlepiej wodę). Doświadczenia z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa.

 

Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie

Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych GIS i MZ. Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem.

 


Uwaga na oszustów. Oferują fałszywe leki na koronawirusa

 Podszywają się pod lekarzy, pracowników sanepidu czy Ministerstwa Zdrowia i oferują
do sprzedaży specyfiki, mające rzekomo cudowne właściwości zwalczające koronawirusa. Policjanci ostrzegają przed oszustami, którzy wykorzystują kryzysową sytuację. Działają w internecie, ale nie tylko. Sygnały na ten temat spływają do policji z całego kraju.

– Nieuczciwe osoby oferują do sprzedaży środki, mające rzekomo cudowne właściwości
i zwalczające wirusa. W internecie pojawiły się m.in. lekarstwa, amulety czy herbatki, które mają rzekomo uchronić przed zachorowaniem na koronawirusa czy też w przypadku zarażenia spowodować cudowne ozdrowienie – mówi Onetowi nadkom. Sylwester Marczak, rzecznik Komendy Stołecznej Policji.

Problem dotyczy nie tylko działalności w sieci. Są też oszuści, którzy odwiedzają ludzi
w domach i mieszkaniach. – Podszywają się pod pracowników sanepidu czy Ministerstwa Zdrowia, lekarzy, policjantów i przedstawicieli innych oraz przedstawicieli innych instytucji
i organizacji, które walczą z rozprzestrzenianiem się i szerzeniem koronawirusa – informuje rzecznik KSP.

Zgłoszenia w tej sprawie płyną z całej Polski. – Na razie są to tylko sygnały, nie mamy do tej pory informacji o poszkodowanych. Niewykluczone jednak, że wkrótce się pojawiają. Policjanci monitorują internet pod tym kątem i sprawdzają wszelkie zgłoszenia dotyczące tych oszustw – podkreśla Sylwester Marczak, który apeluje, by o wszystkich takich przypadkach informować policję.

Mundurowi przestrzegają jednocześnie, by nie dać się oszukać. Apelują, by nie kupować cudownych środków, mających nas rzekomo uchronić przed wirusem COVID-19. Ostrzegają też, by nie wpuszczać oszustów do domów. W razie czego można dzwonić na infolinię NFZ, dotyczącą koronowirusa – nr 800 190 590.

Mundurowi przypominają jednocześnie, że resort zdrowia wdraża ścisły nadzór nad osobami objętymi kwarantanną domową. W związku z tym policjanci w całej Polsce będą przynajmniej raz na dobę sprawdzać, czy osoby te znajdują się w miejscu kwarantanny i czy nie potrzebują pomocy. Zebrane informacje przekażą do służb sanitarnych i wojewodów. Sprawdzenie ma się odbywać głównie telefonicznie, ale możliwe są także wizyty w miejscach zamieszkania. Czynności te wykonywać będą tylko policjanci umundurowani.

 

Źródło: https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/koronawirus/uwaga-na-oszustów-oferują-fałszywe-leki-na-koronawirusa/ar-BB112tUk?li=BBr5KbO


Pytanie i odpowiedzi

Na stronie pacjent.gov.pl zauważono, że w mediach społecznościowych jest mnóstwo fałszywych informacji. W serwisie Ministerstwa Zdrowia i NFZ zamieszczono kilkanaście stwierdzeń wraz z komentarzem o ich prawidłowości.

 

Koronawirus to nowy rodzaj zagrożenia, naukowcy nic o nim nie wiedzą.

FAŁSZ

Naukowcy znają 7 różnych koronawirusów. Średnio raz na dekadę pojawia się nowy koronawirus u ludzi. Wywołuje on rozmaite choroby układu oddechowego.

 

Nie ma lekarstwa na koronawirus SARS-CoV-2.

PRAWDA

Na razie nie ma szczepionki przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2. Niedostępne są też leki hamujące namnażanie się tego wirusa.

Lekarze stosują dotychczas znane leki, które pomagają zwalczyć objawy choroby wirusowej (leczenie objawowe).

 

Koronawirus jest bardziej zaraźliwy niż dotychczas znane nam wirusy.

FAŁSZ

Koronawirus SARS-CoV-2 jest bardzo zakaźny, ale daleko mu do zakaźności wirusów od dawna znanych ludzkości, takich jak wirus odry czy ospy wietrznej.

 

Przebieg wywołanej przez koronawirusa choroby COVID-19 jest bardzo niebezpieczny i kończy się często śmiercią pacjenta.

FAŁSZ

U 80% chorych, przebieg choroby jest łagodny, ciężkie powikłania występują u osób starszych, z obniżoną odpornością i chorobami przewlekłymi.

 

COVID-19 powoduje więcej zgonów, niż grypa sezonowa.

PRAWDA

Około 3,4 procent potwierdzonych przypadków COVID-19 było śmiertelnych, podczas gdy w przypadku grypy jest to poniżej 1 procent.  Jednocześnie COVID-19 nie przenosi się tak szeroko jak grypa.

 

Koronawirus przenosi się drogą kropelkową, tak jak wirus grypy.

PRAWDA

Nosiciel wirusa zakaża podczas kaszlu, kichania, mówienia. Jeśli jednak dotkniesz czegoś, co miało kontakt ze śliną osoby zakażonej, a potem dotkniesz twarzy – okolic nosa, oczu, uszu i ust, możesz się zakazić.

 

Koronawirus może się przenieść na rzeczach np. paczkach z Chin.

FAŁSZ

Zanim zostaną dostarczone do Polski, wirus zginie. Czas jego utrzymywania się na powierzchni zależy od wilgotności i temperatury powietrza, wirus zginie, nim dotrze do Polski.

 

Koronawirus przenosi się na pieniądzach, telefonach, klamkach, przyciskach w windzie.

PRAWDA

Wirusy mogą przetrwać do kilku godzin na rzeczach, na których znajdują się wydzieliny np. ślina. Należy pamiętać, o myciu rąk.

 

Psy i koty mogą przenosić koronawirusa.

FAŁSZ

Obecnie brak dowodów naukowych na przenoszenie koronawirusa SARS- CoV-2 przez psy i koty. Jednak należy pamiętać o myciu rąk po głaskaniu bądź dotykaniu psa lub kota.

 

Nie wiadomo, jak dużo czasu mija od zakażenia się koronawirusem do zachorowania. Jeśli więc ktoś był w kraju wysokiego ryzyka w grudniu, może zakażać.

FAŁSZ

Objawy choroby pojawiają się między drugim a czternastym dniem od zakażenia.

 

Objawy zakażenia się mogą być podobne do grypy: gorączka, kaszel i katar.

PRAWDA

Najczęściej występującymi objawami choroby COVID-19, wywołanej przez koronawirus SARS-CoV-2, są: gorączka, męczący kaszel, uczucie duszności oraz problemy z oddychaniem. Czasem pojawiają się też bóle mięśniowe.

W poważniejszych przypadkach rozwija się ciężkie zapalenie płuc, zespół ostrej niewydolności oddechowej, posocznica i wstrząs septyczny, które mogą prowadzić do śmierci pacjenta.

 

Żeby się nie zakazić, trzeba nosić na twarzy maseczkę ochronną.

FAŁSZ

Nie zaleca się noszenia maseczek ochronnych przez osoby zdrowe. Maseczki chronią inne osoby, jeśli jesteśmy nosicielami wirusa, żebyśmy ich nie zakazili. Pod warunkiem, że często je zmieniamy.

Z tego samego powodu, kichając, nie powinniśmy zasłaniać ust dłonią, którą potem dotykamy np. klamek.

 

Żeby się nie zakazić, trzeba brać preparaty na wzmocnienie odporności, jeść czosnek i cebulę lub zażywać dużo witaminy C.

FAŁSZ

Preparaty witaminowe, mieszanki minerałów i witamin, wyciągi roślinne i zwierzęce i inne preparaty reklamowane jako „wzmacniacze odporności” nie mają wpływu na to, jak nasz system odpornościowy zareaguje w kontakcie z koronawirusem. Badania naukowe nie potwierdziły skuteczności tych preparatów w walce z koronawirusem. Ważny jest natomiast ogólny stan naszego organizmu, który zależy od higienicznego i zdrowego trybu życia.

 

Spryskiwanie ciała wódką, płynami zawierającymi chlor, smarowanie się olejem palmowym pomaga.

FAŁSZ

Żadna z tych substancji nie działa na koronawirusa, a może prowadzić do niepożądanej reakcji skórnej.

 

Alkohol chroni przed wirusem.

FAŁSZ

Picie alkoholu nie chroni przez wirusem. Alkohol obniża odporność organizmu. Wysokoprocentowy alkohol jest natomiast dobrym środkiem dezynfekującym.

 

Mycie rąk całkowicie uchroni przed wirusem.

FAŁSZ

Mycie rąk nie zagwarantuje nam, że nie zachorujemy. Ale jest jednym z zalecanych sposobów ochrony przed potencjalnym kontaktem z koronawirusem. Uwaga, ręce należy myć prawidłowo, dokładnie, wodą z mydłem. Na stronie Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego znajdziesz instrukcję, jak to robić.

 

Wiadomo, jakich zasad należy przestrzegać, by zminimalizować ryzyko zakażenia się.

PRAWDA

Zasady są proste i dostępne na stronie Ministerstwa Zdrowia oraz GIS. Należy:

 

-często myć dłonie wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu,

-zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra),

-unikać dużych skupisk ludzi,

-dbać o higienę miejsc, w których przygotowuje się posiłki,

-nie dzielić się jedzeniem np. chipsami z jednej paczki.

 

Koronawirus jest niebezpieczny tylko dla osób starszych.

FAŁSZ

Zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych. Ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

 

Jeśli byłeś w krajach wysokiego ryzyka w ciągu ostatnich 14 dni i zaobserwujesz u siebie kaszel, wysoką gorączkę, kłopoty z oddychaniem, powinieneś zgłosić się do przychodni lub na SOR.

FAŁSZ

Jeśli podejrzewasz zakażenie koronawirusem i pójdziesz do przychodni lub na SOR, będziesz zakażał innych. Zamiast tego bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału zakaźnego.

 

Urządzenia do pomiaru temperatury mogą potwierdzić zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2

FAŁSZ

Urządzenia pomiarowe są w stanie wykryć, że u kogoś pojawiła się gorączka, ale nie są w stanie zidentyfikować jej przyczyny.

 

Dzieci przechodzą COVID-19 łagodnie

PRAWDA

Zazwyczaj choroba przebiega u dzieci łagodnie. Nie znaczy to jednak, że nie zakażają się wirusem, nie chorują, ani że nie mogą zakazić innych osób. Cięższą postacią choroby zagrożone są osoby z obniżoną odpornością lub towarzyszącymi chorobami przewlekłymi.

 

Osoba, która nie ma objawów choroby, nie zakaża

FAŁSZ

Odnotowano przypadki, kiedy osoba bez jakichkolwiek objawów chorobowych zakaziła swoich bliskich.

 

Kiedy zrobi się ciepło, problem z koronawirusem się skończy

FAŁSZ

Chociaż naukowcy zakładają, że wirus SARS-CoV-2 może podobnie do wirusa grypy wykazywać sezonowość, to brak jest wystarczającej liczby dowodów naukowych na wpływ temperatury i innych czynników środowiskowych na koronawirusa.

 

Witamina D nie zapobiega zakażeniu koronawirusem

PRAWDA

Żadna witamina, w tym także D, w żadnych ilościach nie zwalcza koronawirusa. Nadużywanie witamin i suplementów diety (bez konsultacji z lekarzem lub farmaceutą), zwłaszcza takich jak witamina D, czyli rozpuszczalnych w tłuszczach, może organizmowi zaszkodzić.

 

Chinina pomaga na objawy COVID-19

FAŁSZ

Chinina jest lekiem na malarię, który wykazuje również słabe działanie przeciwgorączkowe i przeciwbólowe, ale ma też skutki uboczne i stosowana w niewłaściwych dawkach może być bardzo szkodliwa. Nie „załatwiaj” sobie leków na receptę, zażywaj tylko to, co przepisze Ci lekarz.

 

Kup rodzinie przenośny koncentrator tlenu na wypadek zachorowania na COVID-19

FAŁSZ

Leczenie ciężkich postaci choroby COVID-19 odbywa się w szpitalu przy użyciu profesjonalnego sprzętu, pod opieką lekarza.

 

Ssij tabletki z cynkiem, dzięki temu wirus nie będzie namnażał się w gardle i nosie

FAŁSZ

Nie przyjmuj żadnych suplementów diety bez badań i konsultacji z lekarzem, gdyż ich nieprawidłowe przyjmowanie może być szkodliwe dla zdrowia. Nie wykazano przeciwwirusowego działania suplementów zawierających cynk.

 

Myj ręce zwykłym mydłem w kostce, działa lepiej niż mydła w płynie i żele do mycia.

FAŁSZ

Prawidłowe i częste mycie rąk, niezależnie od rodzaju stosowanego mydła, jest podstawowym środkiem higieny.

 

Musisz zgolić brodę, by chronić się przed koronawirusem

FAŁSZ

Broda nie wpływa na to, czy się zakazisz. Ale zachowaj higienę osobistą.

 

 

Osoba, która zachorowała na COVID-19 i wyzdrowiała, może ponownie zachorować

FAŁSZ

Aktualnie brak jest wystarczających dowodów naukowych na to, że osoba, która wyzdrowiała, może ponownie zachorować.

 

Mężczyźni ciężej chorują na COVID-19

PRAWDA

Statystyki wskazują, że wśród osób ciężko chorych jest więcej mężczyzn. Naukowcy sprawdzają, czemu tak się dzieje.

 

Wsparcie dla starszych i samotnych

Powiększ rozmiar tekstu

Jeżeli jesteś osobą starszą lub niepełnosprawną i nie możesz liczyć w tych dniach na wsparcie rodziny – zadzwoń do nas. Zorganizujemy Ci pomoc.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, we współpracy z Urzędem Miasta Torunia uruchomił całodobowe numery telefonu, pod którymi mogą uzyskać wsparcie osoby starsze lub niepełnosprawne, które w tych dniach są pozbawione pomocy ze strony swoich bliskich. Pomoc będzie udzielana osobom, które ze względu na podeszły wiek lub niepełnosprawność mają trudności w samodzielnym funkcjonowaniu w okresie ograniczeń związanych z zagrożeniem koronawirusem.

Jaką pomoc można uzyskać?
Pracownicy MOPR pomogą w zakupie jedzenia i innych artykułów pierwszej potrzeby, a także niezbędnych leków.

 


 

Telefoniczne wsparcie całodobowe

56 477 00 91 oraz 56 477 00 92

 


 

Działanie realizuje Dział Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Koronawirus – zachowaj ostrożność!

Powiększ rozmiar tekstu

Aby zminimalizować ryzyko zagrożenie koronawirusem należy pamiętać o podstawowych zasadach higieny. Warto także, w miarę możliwości, unikać zatłoczonych miejsc publicznych.

Decyzją Prezesa Rady Ministrów od 12 marca 2020 roku ograniczone lub zawieszone zostanie funkcjonowanie szkół, żłobków i przedszkoli, uczelni wyższych i instytucji kultury w całym kraju.

Aby jeszcze bardziej zmniejszyć ryzyko zachorowania należy pamiętać o unikaniu zatłoczonych miejsc. Jeżeli chcesz załatwić sprawę w Urzędzie Miasta Torunia czy innych urzędach oraz instytucjach publicznych, skontaktuj się wpierw z odpowiednim działem telefonicznie lub mailowo i sprawdź, czy nie da się jej załatwić sprawy zdalnie – za pomocą internetu, e-maila czy telefonu.

Jeśli planujesz wizytę w swojej przychodni, np. aby przedłużyć receptę, zadzwoń i zorientuj się, czy placówka POZ oferuje taką usługę z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych.

Apelujemy także, aby mieć na uwadze, że osoby starsze są najbardziej narażone na działanie wirusa. Robiąc zakupy dla siebie, pomyśl także o swoich starszych rodzicach czy dziadkach, a także o samotnych sąsiadach w wieku senioralnym – być może potrzebują Twojej pomocy.

Źródło: torun.pl