W sobotę idziemy na piechotę

Powiększ rozmiar tekstu

Sobotę 29 lipca można spędzić aktywnie na wycieczce pieszej ze Skarpy przez Małgorzatowo, Kaszczorek, Winnicę do Dworca PKP Toruń Miasto.

Do udziału w wyprawie z popularnego cyklu „Wędrówki rodzinne z PTTK” zaprasza mieszkańców miasta i regionu Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego im. Mariana Sydowa w Toruniu. Spotkanie turystów o godz. 9.00  na pętli MZK przy ul. Olimpijskiej. Trasa wyprawy będzie prowadziła z osiedla Na Skarpie, przez Małgorzatowo, Lampusz, Kaszczorek, wzdłuż brzegu Wisły, Winnicę, z zakończeniem przy dworcu PKP Toruń Miasto. Długość  przejścia pieszego wyniesie około 10 km.  Wyprawę poprowadzi przodownik turystyki pieszej PTTK Tadeusz Perlik.

Kaszczorek – miejskie osiedle, wcześniej wieś, wymieniona została w 1242 roku jako własność biskupów kujawskich. Biskup włocławski Wisław osadził tu begardów (zakon biczowników), których wypędził stąd kolejny bp Gerard około 1320 roku. Parafia i prawo patronatu przeszło na dominikanów w Toruniu, w rękach których Kaszczorek znajdował się do 1820 roku, czyli do kasaty zakonu. Ciekawostki  krajoznawcze: kościół parafialny Krzyża Św. zbudowany na początku XIV wieku. W 1966 roku zniszczony został przez pożar, następnie odbudowany. Rzeka Drwęca o długości 207 km, uchodzi do Wisły 400 metrów poniżej drewnianego mostu. W 1961 roku na Drwęcy został utworzony rezerwat ichtiofaunistyczny, który obejmuje całą rzekę. Ochronie gatunkowej podlegają: pstrąg potokowy, łosoś, certa i troć wędrowna. Obok mostu po prawej stronie Drwęcy znajduje się filia Muzeum Etnograficznego w Toruniu.

Informacja krajoznawcza: Henryk Miłoszewski

Fot. Małgorzata Litwin