Rada Seniorów rozpoczyna trzecią kadencję

Powiększ rozmiar tekstu

Członkowie Rady Seniorów Miasta Torunia odebrali z rąk prezydenta Torunia akty powołania na kadencję 2019-2023, a ustępująca rada – podziękowania.

Od 2014 r. Rada Seniorów Miasta Torunia działa na rzecz toruńskich seniorów, reprezentując ich interesy w kontaktach z władzami miasta oraz wieloma toruńskimi instytucjami. Radę tworzą osoby doświadczone w działalności społecznej i od wielu lat aktywne w różnych obszarach życia Torunia – lekarze, nauczyciele, harcerze, przedsiębiorcy, urzędnicy, dziennikarze i wielu innych. Rada składa się z 21 osób: 7 osób wskazanych w naborze publicznym, 7 osób wskazanych przez Prezydenta Miasta Torunia i 7 osób wskazanych przez Radę Miasta Torunia, przy czym przynajmniej połowę składu muszą stanowić osoby, które ukończyły 60. rok życia.

29 kwietnia 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbyło się spotkanie Rady Seniorów MIasta Torunia II kadencji, która działała w latach 2015-2019 oraz rady III kadencji, powołanej przez Radę Miasta Torunia uchwałą nr 103/2019. Z rąk prezydenta Michała Zaleskiego członkowie ustępującej rady otrzymali podziękowania i drobne upominki (krawaty lub apaszki), a członkowie nowej rady akty powołania. Nie zabrakło też okolicznościowego tortu.

– Być członkiem Rady Seniorów w mieście Toruniu to jest odpowiedzialne i ważne zadanie – mówił prezydent Torunia Michał Zaleski. – Osób w wieku senioralnym, czyli 65+, jest obecnie w Toruniu ponad 37 tysięcy. Najbliższe cztery lata będą z pewnością czasem , kiedy oczekiwania, problemy i potrzeby zgłaszane przez tę grupę będą wyraźne i widoczne. Praca w Radzie Seniorów jest ciekawa, różnorodna, ale i wymagająca. Życzę zatem Państwu cierpliwości i woli uczestniczenia w pracach tego zespołu.

Wspólnie z samorządem i innymi partnerami Rada Seniora Miasta Torunia organizuje wiele wydarzeń dedykowanych tej grupie wiekowej: koncerty, spotkania, pogadanki, kolejne edycje popularnej Senioriady. Rada popularyzuje wśród osób starszych wiedzę na temat przysługujących im uprawnień, oferty imprez kulturalnych i rekreacyjnych oraz oferty zdrowotnej, edukacyjnej i mieszkaniowej dla seniorów. Współdziała przy tworzeniu oferty Toruńskiej Karty Seniora, wydawanej przez miasto. Wszystkie te przedsięwzięcia mają służyć integracji środowiska seniorów, wzmocnić ich udział w życiu społecznym Torunia oraz przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu.

Rada Seniorów Miasta Torunia w kadencji 2019-2023: 

Osoby pochodzące z publicznego naboru:

 • Katarzyna Brożek
 • Danuta, Marta Jatczak
 • Beata Korzeniewska
 • Jan Kwiatkowski
 • Maria Moulis
 • Krystyna Nowakowska
 • Tadeusz Perlik

Osoby wskazane przez Radę Miasta Torunia:

 • Halina Krajewska-Potoczek
 • Lidia Lach
 • Barbara Litwin
 • Małgorzata Musiałowska
 • Barbara Noskowicz
 • Ewa Obremska-Zaleska
 • Hanna Wiśniewska

Osoby wskazane przez Prezydenta Miasta Torunia:

 • Jan Biesek
 • Anna Czajka
 • Bogusława Golus-Jankowska
 • Hanna Kosińska
 • Joanna Królikowska
 • Aleksander Rojewski
 • Franciszek Rutkowicz

Przewodniczącą Rady Seniorów Miasta Torunia II kadencji była pani Krystyna Nowakowska. Kto obejmie tę funkcję w obecnej, III kadencji, Rada Seniorów zadecyduje na kolejnym posiedzeniu w maju.

Fot. Małgorzata Litwin

Źródło: torun.pl