Pieszo z Osieka do Silna

Powiększ rozmiar tekstu

Na 12-kilometrową wycieczkę pieszą z Osieka do Silna zaprasza w sobotę 4 lutego 2023 r. Oddział Miejski PTTK.

To kolejna propozycja Oddziału Miejskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego im. Mariana Sydowa w Toruniu z popularnego cyklu „Wędrówki rodzinne z PTTK”. Spotkanie turystów o godz. 10.00 na  przystanku MZK linii nr 122, przy ul. Wyszyńskiego na Skarpie, skąd o godz. 10.07 nastąpi wyjazd do Osieka nad Wisłą. Trasa wycieczki będzie wiodła z Osieka przez Osiek-Łęg i punkt widokowy im. M. Kokota, Chrapy, do Silna. Długość całego przejścia wyniesie około 12 km. Wycieczkę poprowadzi przodownik turystyki pieszej PTTK Hanna Czech.

Osiek nad Wisłą – pierwsza historyczna wzmianka pochodzi z 1388 r. i dotyczy ustanowienia parafii osieckiej. W połowie XVI w. wieś była własnością szlachecką należącą do Mikołaja i Pawła  Nałęczów. W końcu XVI w. należała do J. Łążyńskiego, S. Łosia i W. Nałęcza. W 1729 r. dziedzicami majątku osieckiego byli Albin i Andrzej Kowalewscy, a w 1746 r. należała do Mikołaja Kowalewskiego. Do rodziny Kowalewskich majątek w Osieku należał także w I połowie XIX wieku, kiedy właścicielami byli Łukasz i Grzegorz Kowalewscy. W dniach 16–20 lipca 1831 r. Osiek był widownią przeprawy przez Wisłę armii rosyjskiej pod wodzą feldmarszałka Iwana Paskiewicza. Zostały wtedy zbudowane 3 mosty na rzece, po których przeszło wojsko liczące ponad 50.000 żołnierzy i ponad 300 dział. W połowie XIX w. na terenie Osieka ówczesny właściciel Kowalewski prowadził eksploatację torfu na potrzeby warzelni soli w Ciechocinku.

Ciekawostki krajoznawcze na trasie: kościół parafialny p.w. Najświętszego Serca Jezusa, wybudowany w latach 1927–1930, w miejscu wcześniejszego, wzniesionego z drewna na początku XVIII w., który spłonął w 1925 r. Obok kościoła stoi dzwonnica z tego samego okresu co kościół. Przed kościołem na cmentarzu przykościelnym znajduje się żeliwny krzyż z inskrypcją poświęcony dobrodziejom kościoła osieckiego – rodzinie Kowalewskich. We wsi znajdują się zabytkowe chaty z połowy XIX w. o konstrukcji zrębowej lub sumikowo–łątkowej: miejscowa Izba Regionalna ze zbiorami kultury i sztuki ludowej związanej z Osiekiem i najbliższą okolicą ,posiadająca m.in. rzeźby nieżyjącego Józefa Kamińskiego, wyroby wikliniarskie oraz obrusy i serwety.

Fot. Oddział Miejski PTTK

Źródło: torun.pl