Nabór do Rady Seniorów

Powiększ rozmiar tekstu

Prezydent Miasta Torunia ogłasza możliwości zgłaszania kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta Torunia na lata 2024-2029.

Rada Seniorów Miasta Torunia podejmuje działania w celu integracji toruńskiego środowiska osób starszych oraz wzmacniania udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej Torunia. Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny w sprawach ważnych dla osób starszych.
Kandydaci na członków Rady Seniorów Miasta Torunia na lata 2024-2029 mogą zgłaszać się samodzielnie lub za pośrednictwem podmiotu działającego na rzecz osób starszych. Kandydaci zgłaszający się samodzielnie, którzy w dniu zgłoszenia nie ukończyli 60. roku życia, powinni wykazać poparcie co najmniej 2 osób, które ukończyły taki wiek.

Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia, ul. Fałata 39, 87-100 Toruń lub składać osobiście w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia (pok. nr 10) w godzinach pracy Urzędu w terminie do 11 czerwca 2024 r. do godz. 15:30.

Formularz niezbędny do dokonania zgłoszenia dostępny jest w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia oraz na stronie internetowej www.bip.torun.pl w dziale ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia.

>>> Do pobrania – formularz

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia, nr tel. 56 611 84 53.

Fot. Paula Gałązka

Źródło: torun.pl