Rusza kolejny projekt z myślą o seniorach!

Powiększ rozmiar tekstu

Program ma na celu zapobieganie upadkom, które według badań Narodowego Instytutu Geriatrii i Reumatologii są jedną z najczęstszych przyczyn hospitalizacji osób starszych i stanowią zagrożenie dla ich życia. Program zapobiegania upadkom finansowany jest przez samorząd województwa regionalnego.

Program jest skierowany do osób powyżej 60 roku życia, które mieszkają na terenie, który zadeklarował chęć udziału w projekcie. Pierwsze zajęcia rozpoczną się jesienią. Programem tym zostanie objętych łącznie 864 mieszkańców naszego regionu, natomiast kwota dofinansowania z budżetu województwa, to około 250 tysięcy złotych.

Do programu można się już zgłaszać! Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 56 652 18 22.

Piotr Całbecki skomentował pomysł na ten program tymi słowami:

„Z danych, którymi dysponujemy wynika, że upadki są statystycznie bardziej niebezpieczne dla seniorów niż wypadki komunikacyjne. Konsekwencją są różnego rodzaju urazy, od banalnych stłuczeń po groźne złamania, na przykład złamanie szyjki kości udowej, a nawet pourazowe uszkodzenia mózgu. I paraliżujący aktywność lęk przed kolejnym upadkiem. Wiadomo, że remedium są ruch i ćwiczenia fizyczne. Stąd idea naszego programu, który realizujemy w partnerstwie z dwudziestoma trzema miejskimi, gminnymi i powiatowymi samorządami w całym województwie”.

Zajęcia będą odbywały się trzy razy w tygodniu. Część praktyczna zajęć będzie obejmowała specjalnie dobrane dla seniorów ćwiczeniach, które będą poprawiały odporność i sprawność fizyczną. Ćwiczenia będą miały także na celu ochronę przed osteoporozą oraz poprawienie samopoczucia. Część teoretyczna programu będzie polegała na przekazaniu informacji seniorom jak uniknąć niebezpiecznych dla zdrowia sytuacji m.in. w miejscu zamieszkania i środkach komunikacji publicznej oraz jak dzięki zdrowemu ruchowi i właściwej diecie zachować sprawność na długie lata.

Rekrutacja uczestników i trenerów zajęć będzie prowadzona przez zaangażowane w projekt samorządy miejskie i gminne, a także samorządy powiatów świeckiego i wąbrzeskiego.

Koordynatorem programu jest wybrany w konkursie bydgoski Regionalny Ośrodek Medycyny Sportowej Sportvita. Jest on odpowiedzialny za szkolenie trenerów, prowadzenie zajęć dla uczestników, badania kwalifikacyjne i kontrolne, a także nadzór merytoryczny całości programu.

Źródło: ddtorun.pl