Przeciw upadkom

Powiększ rozmiar tekstu

Upadki są jedną z najczęstszych przyczyn hospitalizacji, niepełnosprawności starszych osób i potencjalnym zagrożeniem dla ich życia. Od 13 sierpnia 2020 r. zgłosić można się do „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”.

Upadki osób starszych stanowią poważny problem zdrowotny. Konsekwencją ich może być fizyczny uraz oraz bardzo często lęk przed kolejnym wypadkiem. Dlatego warto podejmować działania prewencyjnie, które różnią się w zależności od rozpoznanych czynników ryzyka. Największe korzyści w zapobieganiu upadkom przynoszą interwencje wielokierunkowe ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń fizycznych.

W tym celu powstał przygotowany przez samorząd województwa „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”. Gmina Miasta Toruń sfinansuje udział w zajęciach 20 mieszkańcom Torunia powyżej 60. roku życia.

Uczestnicy programu w okresie od września do grudnia będą mogli trzy razy w tygodniu skorzystać z treningu fizycznego oraz zasięgnąć rady podczas spotkań edukacyjnych.

Miejsce spotkań: Miejska Przychodnia Specjalistyczna – Ośrodek Rehabilitacji ul. Łyskowskiego 15. Zajęcia odbywać się będą w warunkach wzmożonego reżimu sanitarnego.


Warunkiem udziału w ćwiczeniach będzie pozytywna kwalifikacja, która obejmie:

 1. badanie lekarskie;
 2. badanie sprawności fizycznej;
 3. wypełnienie ankiety samooceny stanu zdrowia i zadowolenia z życia.

  *Badania odbędą się 20 sierpnia 2020 r. w siedzibie Przystani AZS w Toruniu przy ul. ks J. Popiełuszki 1A


Wymogi zdrowotne

Bezwzględne przeciwwskazania do intensywnego treningu:

 • Choroba niedokrwienna serca powodująca ból dławicowy przy minimalnej aktywności ruchowej
 • Wczesny okres po zawale mięśnia sercowego
 • Niewydolność serca
 • Zaburzenia rytmu serca i przewodzenia niepoddające się leczeniu
 • Wady zastawkowe serca, zwłaszcza z sinicą
 • Znaczne powiększenie mięśnia sercowego
 • Nadciśnienie tętnicze niepoddające się leczeniu
 • Rozrusznik serca~(szczególnie bez autoregulacji)
 • Niewyrównana cukrzyca
 • Duża otyłość
 • Ostre choroby infekcyjne
 • Zaostrzenie choroby astmatycznej
 • Choroby nowotworowe
 • Choroby metaboliczne niewyrównane

Względne przeciwwskazania do intensywnego treningu:

 • Cukrzyca leczona insuliną
 • Wczesny okres po krwotoku wewnętrznym
 • Ostre i przewlekłe choroby nerek
 • Niedokrwistość w trakcie leczenie, ale jeszcze niewyrównana (poniżej 10 g% Hb)
 • Ostre i przewlekłe choroby układu oddechowego, utrudniające oddech nawet po niewielkich wysiłkach
 • Podwyższone ciśnienie tętnicze, które w trakcie leczenia może być obniżone do wartości 160/95 mm Hg
 • Choroby naczyń obwodowych kończyn dolnych, wywołujące ból podczas chodzenia
 • Przewlekłe zapalenie stawów wymagające leczenia przeciwbólowego
 • Przewlekłe choroby infekcyjne
 • Choroby przebiegające z drgawkami, nie w pełni poddające się leczeniu

Zgłoszenia przyjmujemy od dnia 13 sierpnia 2020 r. od godz. 9:00 telefonicznie pod numerem 56 61 18 462. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Fot. Małgorzata Litwin