Mobilna E-Pracownia 60 +

Powiększ rozmiar tekstu

Zapraszamy na zajęcia komputerowe, edukację psychologiczną, coaching oraz warsztaty rozwoju zainteresowań !!! A wszystkie te ciekawe i niezwykle przydatne seniorom formy aktywności są realizowane w ramach projektu  „Mobilna E-Pracownia 60 +, …”

Dla kogo zajęcia?
Nasz projekt jest skierowany do wszystkich osób w wieku 60 + , z regionu kujawsko-pomorskiego.

Jaki zakres i formy zajęć są zaplanowane w ramach E-Pracowni 60+ ?

Są zaplanowane trzy  działania:

Działanie  1:  Siła 3 wieku – zajęcia psychologiczno-społeczne i coaching senioralny
Działanie ma na celu rozwój osobisty i wzmacnianie kompetencji społecznych, poprawę samooceny, wiary we własne możliwości, edukację psycho-społeczną.

Formy wsparcia: zajęcia z psychologiem, szkolenie z asertywności, warsztaty jak uchronić się przed manipulacją?  warsztaty, spotkania edukacyjne prowadzone przez lekarza oraz coaching.

Działanie 2:  Mobilna Pracownia Komputerowa 60+
Działanie ma na celu uaktualnianie wiedzy i umiejętności cyfrowych, w sferze korzystania z tzw. nowych technologii informatycznych. Edukację w małych warsztatowych grupach kierujemy na to, jak bezpiecznie korzystać z Internetu ( w wymiarze technologicznym i psychospołecznym), na zdobywanie kompetencji informatycznych przydatnych w codziennym życiu, a zatem będziemy zajmować się praktyczną, użyteczną funkcją interentu w kontaktach międzyludzkich, załatwianiu spraw, korzystania z e-biblioteki, e-recepty, itp. A wszystko w przyjaznej atmosferze, tempie dostosowanym do potrzeb i możliwości uczestników/ek zajęć.
Formy wsparcia: warsztaty informatyczne prowadzone w małych grupach, ukierunkowane na zdobywanie i utrwalanie umiejętności praktycznych, funkcjonalnych.

Działanie 3:  Inspiracje i inicjatywy –  czyli praktyka korzystania  z funkcjonalności Internetu w rozwoju zainteresowań i integracji społecznej w czasie pandemii

W tym działaniu zaplanowaliśmy szeroki pakiet zajęć w zakresie rozwoju zainteresowań, pasji, hobby czyli  spędzania czasu sposób aktywny i twórczy.
Planowane zajęcia: makrama, szycie, filcowanie, florystyka, decoupage, kwiaty z krepiny, ale też np. proste gotowanie online: zdrowe żywienie, zajęcia ruchowe, usprawniające, wspólne ćwiczenia, usprawnianie pamięci, gry planszówki, gra w boole, i wiele innych.
W ramach tego działania sami uczestnicy będą mogli zgłaszać swoje własne propozycje zajęć, warsztatów, gdyż zależy nam na tym, aby uczestnicy mieli wpływ na to jakie inicjatywy i inspiracje będą podejmowane i realnie współtworzyli to działanie.

Gdzie ?  i jak się będą zajęcia odbywały?

FORMY REALIZACJI DZIAŁAŃ:
warsztaty, coaching, spotkania, pogadanki i szkolenia edukacyjne ze specjalistami.
Miejsce realizacji:
Działania będą realizowane  stacjonarnie (w Toruniu i w Inowrocławiu) i  zdalnie (online)  synchronicznie, przy wykorzystaniu platformy ZOOM.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!!!

UDZIAŁ  W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY.

W naszej grupie są seniorzy i seniorki w różnym wieku, działamy na rzecz rozwoju aktywności społecznej osób starszych od ponad 8 lat – przyjdź, poznaj swoich rówieśników : )
Osoby, które są zainteresowane takimi zajęciami, a mają pytania, chcą poznać więcej szczegółów –  zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT DO ORGANIZATORA:
1/ dyżury – stały kontakt bezpośredni: piątki w godzinach: 10-12 na Bydgoskiej 58 w Toruniu, w siedzibie TSAS
2/ telefon – 515 276 454
3/ mail – tsas@tsas.torun.pl

Ogólne informacje:
REALIZATOR PROJEKTU: Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej –  TSAS ul. Bydgoska 58 , 87-100 Toruń, www.tsas.torun.pl
TYTUŁ PROJEKTU: Mobilna E-Pracownia 60 +, czyli cyfrowa aktywizacja i integracja społeczna osób starszych.
OKRES REALIZACJI: od 10.05.2021r. do 31.12.2021r.
Zadanie publiczne jest realizowane w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. Edycja 2021.