List otwarty Rady Seniorów

Powiększ rozmiar tekstu

Do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego list otwarty w sprawie braku szczepionek przeciwko grypie kieruje toruńska Rada Seniorów. 

Szanowny Panie Ministrze Zdrowia,

Czas leci nieubłaganie, dni, tygodnie i miesiące tego roku umykają w natłoku statystyk zachorowań i co gorsza zgonów spowodowanych SARS-COV-2. Nasze nawyki, zachowania znacząco uległy zmianie. Sytuacja epidemiologiczna wymaga, aby zwiększyć dbałość o siebie, o swój stan zdrowia, o odporność, zarówno indywidualną ale i zbiorową. W tym celu regularnie – rokrocznie grupa około 1,6 mln Polaków korzystała z możliwości zaszczepienia się przeciwko grypie. Osoby starsze – powyżej 60-65 roku życia oraz pacjenci z chorobami przewlekłymi układu oddechowego (np. astma czy obturacyjna choroba płuc), układu sercowo-naczyniowego, cukrzycą są zdecydowanie bardziej narażone na niebezpieczne powikłania grypy.

Świadomość społeczeństwa na temat pozytywnych skutków związanych ze szczepieniami przeciwko grypie sukcesywnie wzrasta. Świadczą o tym statystyki przytaczane chociażby przez przewodniczącego Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy prof. Adama Antczaka – zainteresowanie szczepionkami jest aż dziesięć razy większe niż w latach poprzednich. Cieszą informacje i zapewnienia rzecznika Ministerstwa Zdrowia o wydanych pozwoleniach na import docelowy ponad 2,8 mln dawek szczepionek.

Jednak sezon grypowy zaczyna się na przełomie listopada i grudnia, żeby uniknąć zachorowania dawkę szczepionki należy przyjąć odpowiednio wcześnie. A obecna sytuacja na rynku farmaceutycznym całkowicie wyklucza tę możliwość. Od kilku lat realizowany jest w Toruniu program szczepień p/grypie dla seniorów ale niestety dotychczas udało się zaszczepić niewielką liczbę seniorów z powodu braku dostępności szczepionek. Ilości szczepionek, które są dostarczane do aptek, to też zaledwie kropla w morzu potrzeb osób oczekujących na tą formę ochrony ich zdrowia. Wiadomym i oczywistym jest obecnie fakt skupienia uwagi i wszelkich sił na walce z koronawirusem, nie mniej nie należy zapominać i dyskredytować grypy jako poważnego schorzenia i szeregu jej powikłań, które zwłaszcza dla osób starszych mogą niejednokrotnie stać się przyczyną nawet zgonu.

Dlatego jako Rada Seniora działająca przy Prezydencie Miasta Torunia/Gminie Miasta Toruń, reprezentująca szerokie grono zaniepokojonych o swoje zdrowie obywateli, apelujemy o podjęcie skutecznych działań mających na celu zapewnienie płynnych i regularnych dostaw szczepionek przeciwko grypie.

/-/ Rada Seniorów Miasta Torunia