Trwa nabór do Rady Seniorów – nowy termin

Powiększ rozmiar tekstu

Prezydent Torunia wydłużył do 25 czerwca 2024 r. termin zgłaszania kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta Torunia na lata 2024-2029.

Kandydaci na członków Rady Seniorów Miasta Torunia mogą zgłaszać się samodzielnie lub za pośrednictwem podmiotu działającego na rzecz osób starszych.

Kandydaci zgłaszający się samodzielnie, którzy w dniu zgłoszenia nie ukończyli 60. roku życia, powinni wykazać poparcie co najmniej 2 osób, które ukończyły taki wiek.

Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia, ul. Fałata 39, 87 – 100 Toruń lub składać osobiście w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia (pok. nr 10) w godzinach pracy Urzędu w terminie do dnia 25 czerwca 2024 r. na formularzu, który dostępny jest w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia, do pobrania na stronie >>>BIP<<< oraz >>>TUTAJ<<<

Zgłoszenie zostanie rozpatrzone pod warunkiem, że zostanie dostarczone do WZiPS do godz. 15.30 25 czerwca 2024 r. Decyduje data i godzina wpływu do WZiPS.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia pod nr tel. 56 611 84 53.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia

Fot. Małgorzata Litwin