Toruń Społecznie Odpowiedzialny

Powiększ rozmiar tekstu

Rozszerzenie obecnej oferty, jak i wprowadzenie nowych usług pomocowych skierowanych do osób potrzebujących wsparcia to zadania zawarte w projekcie Społecznie Odpowiedzialni, jaki będzie realizowany przez Toruńskie Centrum Usług Społecznych.

Podpisanie i wręczenie 11 umów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza (FEdKP) 2021-2027 miało miejsce 5 lipca 2024 r. Gmina Miasta Toruń otrzymała dofinansowanie wysokości prawie 6,9 mln zł do projektu Społecznie Odpowiedzialni. Całkowita wartość projektu to ponad 7,3 mln zł.

Podczas uroczystości w Urzędzie Marszałkowskim umowę z rąk marszałka Piotra Całbeckiego odebrała Dagmara Zielińska, zastępca prezydenta Torunia.

Projekt Społecznie Odpowiedzialni skierowany jest do 250 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w tym z powodu wieku, stanu zdrowia, niepełnosprawności).

W ramach projektu zaplanowano działania związane z wprowadzeniem nowych usług społecznych:

  • wsparciem procesu deinstytucjonalizacji związanego z wdrożeniem usług o charakterze środowiskowym pozwalających na jak najdłuższy pobyt w środowisku domowym osób niesamodzielnych,
  • prowadzeniem aktywnych warsztatów przez personel w zakresie profilaktyki prozdrowotnej oraz zaangażowanie opiekunów medycznych w każdym z dziennych domów pobytu będących w strukturze Toruńskiego Centrum Usług Społecznych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Torunia, utworzony zostanie również dzienny dom pobytu dla 30 osób.

Źródło: torun.pl