Wytchnienie dla opiekunów

Powiększ rozmiar tekstu

Rada Miasta na sesji 18 czerwca 2020 r. zdecydowała o przystąpieniu do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020. 

Dzięki programowi członkowie rodzin i opiekunowie sprawujący opiekę będą mogli skorzystać z doraźnej przerwy w wykonywaniu trudnych i często wyczerpujących fizycznie i psychicznie obowiązków opiekuńczych. Uzyskają czasowe zastępstwo innych osób wykwalifikowanych i dzięki temu, będą mogli odpocząć, zregenerować siły, załatwić niezbędne sprawy, na które nie mieli czasu poświęcając całą swoją energię na wypełnianie zadań opiekuna osoby niepełnosprawnej. Z tej formy wsparcia na jedną osobę z niepełnosprawnością przypada 240 godzin do wykorzystania przez opiekuna.

Członkowie rodzin osób z niepełnosprawnością będą mieli także możliwość podniesienia swoich umiejętności w zakresie sprawowanej opieki, jak również uzyskania wsparcia psychologicznego (do 25 godzin). Osoby z niepełnosprawnością zaś, skorzystać z czternastu dni opieki wytchnieniowej w formie całodobowego pobytu w ośrodku.

Z programu skorzystają torunianie – członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, tzn. nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności i posiadającymi orzeczenia równoważne.

Uchwała dot. opieki wytchnieniowej zakłada przeznaczenie kwoty 133 840 zł ze środków własnych miasta. Jest to zaledwie 20% kosztów całego programu – pozostałe 80% (540 713 zł) to dotacja uzyskana od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Szacuje się, że w tym roku ze wsparcia skorzysta 140 opiekunów osób niepełnosprawnych. Nabór do programu będzie prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu. Szczegółowe informacje umieszczone zostaną natomiast na stronie miasta oraz MOPR, a także przekazywane  za pośrednictwem pracowników socjalnych.

Fot. Małgorzata Litwin