WSPOMNIENIE – dobre strony pandemii w moim życiu

Powiększ rozmiar tekstu

Pandemia na całym świecie przyczyniła się do wielu zgonów, chorób, ludzkich tragedii tych mniejszych i większych. To znany wszystkim fakt, ale skupiając się tylko na nim nie widzimy, że stan epidemiczny wywołuje także pozytywne skutki!

Bo pandemia jest taką formą doświadczanej traumy, która umożliwia rozwój osobisty i twórczy, poprzez zmianę naszego podejścia do życia, otoczenia, realizacji swoich postanowień i pasji.

Mając na uwadze te doświadczenia oraz przyjmując za motto popularne powiedzenie – Jak życie daje Ci cytryny, zrób z nich lemoniadę – Redakcja Portalu Internetowego dla seniorów „My w Toruniu”, zachęca do opisania swoich wspomnień o tych dobrych stronach pandemii, które w ramach „przymusowego” wolnego czasu zdarzyły się w naszym życiu i przekazania ich do redakcji portalu, celem opublikowania.

Nie oczekujemy materiałów literackich, ale zwykłych, ludzkich wspomnień napisanych prostym językiem – według uznania ich autorów.

Napiszmy o wszystkim co, według nas, zmieniło się pozytywnie w czasie pandemii w naszym życiu, rodzinie, otoczeniu itp. Na przykład o tym, że:

– wreszcie przeczytaliśmy wszystkie książki, które dotychczas leżały odłogiem i czekały na lepsze czasy,
– obejrzeliśmy wiele filmów, niewidzianych do tej pory,
– zrobiliśmy generalne porządki w domu i w życiu oraz usunęliśmy to, co było niepotrzebne,
– odnaleźliśmy w sobie nieznaną dotąd pasję i dzięki jej realizacji rozwijamy się osobowo i twórczo,
– mieliśmy możliwość częstszego bycia z rodziną i rozwoju bliższych, bardziej znaczących relacji, prowadzenia zdrowszego trybu życia, docenienia małych przyjemności, cieszenia się z tego co już mamy (własny ogród, działka, itp.),
– przemyśleliśmy, co jest naprawdę ważne w życiu,
– wykorzystaliśmy „przymusowy” wolny czas na uczestnictwo w szkoleniach online, i przez to zdobyliśmy nowe kompetencje, związane z nowoczesnymi technologami,
–  wzmocniliśmy naszą aktywność społeczną poprzez przyjazną i wzajemną pomoc potrzebującym, którą świadczyliśmy w poczuciu wspólnoty i odpowiedzialności wobec zagrożenia.

Zapraszamy do udziału w inicjatywie wszystkich chętnych – z każdej grupy wiekowej – tak czynnie współpracujących z toruńską Kamienicą Inicjatyw jak i jej sympatyków w tym szczególnie dziennikarzy obywatelskich publikujących na portalu dla seniorów „My w Toruniu” relacje z rożnych wydarzeń w naszym mieście.

Informacje organizacyjne: 

  1. Termin składania prac pisemnych w formie elektronicznej – w Wordzie na adres mailowy: redakcja@mywtoruniu.pl – upływa z dniem 15 listopada 2021 roku.
  2. Wysłane materiały nie będą podlegały ocenie. Redakcja zastrzega sobie – w indywidualnym porozumieniu z autorem – prawo do ewentualnej korekty (interpunkcji), skrótów w tekście itp.
  3. Redakcja uznaje, że fakt złożenia prac przez autorów oznacza ich zgodę na publikację nadesłanych materiałów na internetowym portalu dla seniorów „My w Toruniu”.
  4. W wyjątkowych wypadkach dopuszczalna jest forma papierowa materiałów składanych w redakcji. Zostaną przepisane w formie elektronicznej i zamieszczone na portalu dla seniorów „My w Toruniu”.

Wszelkich informacji na w/w temat udziela Kamienica Inicjatyw w Toruniu pod numerem telefonu: 514 786 113 oraz Redakcja Portalu Internetowego dla seniorów „My w Toruniu” – przypominamy wyżej podany adres mailowy: redakcja@mywtoruniu.pl

Organizatorzy przewidują w grudniu 2021 roku uroczyste podsumowanie projektu pod nazwą: WSPOMNIENIE – Dobre strony pandemii w moim życiu.

Halina Gumowska

Dziennikarka MYwToruniu.plO sobie:

Jestem humanistką. Moją życiową dewizą jest sentencja: „Nic, co ludzkie, nie jest mi obce”. Uważam, że informacja jest w cenie. Jako reporter portalu dla seniorów MYwToruniu.pl chciałabym pisać o kulturze oraz informować o wszystkim, co ważne dla naszej grupy wiekowej 60+. Pragnę, aby portal był źródłem istotnych informacji, które ułatwią nam życie i pozwolą w pełni korzystać z tego wszystkiego, co seniorom oferuje Toruń.

Emerytowana nauczycielka – pedagog, trenerka umiejętności społecznych i  rozwoju osobistego.  Autorka książek psychomotywacyjnych „Odnaleźć siebie”, „Zostań Kopernikiem” i realizatorka psychoedukacyjnych  programów  autorskich,  adresowanych do młodzieży szkolnej i  osób dorosłych z  rożnych grup zawodowych i  środowiskowych, dotyczących rozwoju ich kreatywności i uruchamiania wewnętrznego potencjału. Specjalistka w zakresie  prowadzenia szkoleń  dotyczących kreatywności, komunikacji interpersonalnej, psychomotywacji,  usprawniania pamięci i redukcji stresu