Toruńskie rocznice kopernikańskie: fakty, ideologia, kreacje

Powiększ rozmiar tekstu

sobotę, 19 listopada, zapraszamy na 15. konferencję z cyklu Zabytki toruńskie młodszego pokolenia. Tematem przewodnim sympozjum będą toruńskie rocznice kopernikańskie. Konferencja odbędzie się w siedzibie Książnicy Kopernikańskiej przy ul. Słowackiego 8. Obrady potrwają od godz. 9.00 do 16.00. Wstęp jest bezpłatny.

Wyprzedzając rok wielkich rocznic kopernikańskich (1473-1543-2023) będziemy rozmawiać o faktach – tj. historycznych obchodach lat 1943 (także 1953) i 1973, o ideologii obecnej od zawsze w kształtowaniu wizerunku wielkiego astronoma i architekta Wszechświata, wreszcie o artystycznych kreacjach, stanowiących wyraz postrzegania Kopernika i jego dzieła, ale też ducha epoki.

Kolejny wielki jubileusz skłania do metarefleksji, do stawiania pytań pod prąd uświęconemu, ale i zrutynizowanemu myśleniu o geniuszu, który… no właśnie: co dla nas znaczy dzisiaj? Podczas obrad poruszone powinny być wątki mitu i banalizacji bohatera, jego instrumentalizacji dla celów propagandy, schematów myślowych dotyczących rozumienia narodowości i pamięci. Autorzy podejmując różnorodną tematykę: od historii pamięci począwszy, przez teatr i film, architekturę i przestrzeń miasta, pomniki, pamiątki, aż po drugie życie obiektów związanych z obchodami, ukazują nie tyle oblicza samego Mikołaja Kopernika, a organizatorów jego jubileuszy. Ukazują sposób myślenia o bohaterze w danym czasie.

Celem konferencji jest – poprzez przedstawienie faktów, ideologii i kreacji kopernikańskich rocznic – skłonienie uczestników do refleksji, kim Mikołaj Kopernik jest dla nas dzisiaj?

HARMONOGRAM KONFERENCJI

Godz. 9.00

 • Powitanie, wprowadzenie
 • Tomasz Krzemiński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Kopernik i Coppernicus – dwie pamięci o toruńskim astronomie
 • Marek Podlasiak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Mikołaj Kopernik w teatrze i filmie edukacyjnym III Rzeszy
 • Katarzyna Kluczwajd, Książnica Kopernikańska, Kopernikowy rok 1943 w Toruniu: „ujednolicenie” zabudowy ul. Kopernika i nowy pomnik astronoma na nowym placu
 • Dyskusja
 • Przerwa kawowa

Godz. 11.45

 • Michał Kłosiński, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Pomniki kopernikańskie ’73 w Toruniu: pomiędzy zamierzonym a zrealizowanym
 • Emilia Ziółkowska-Ganc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, „Żywy pomnik” Kopernika, czyli rzecz o Ludowym Obserwatorium Astronomicznym i Planetarium w Toruniu
 • Cezary Lisowski, Kosmiczne miasto. Oprawa plastyczna Torunia z okazji Roku Kopernikańskiego
 • Dyskusja

Godz. 13.30

 • Alicja Saar-Kozłowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Dzieło Kopernika na malarskiej wystawie z okazji 500. rocznicy urodzin astronoma w toruńskim ratuszu w 1973 roku
 • Michał Pszczółkowski, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Panneau na auli uniwersyteckiej na tle twórczości Stefana Knappa
 • Alicja Marika Lubowicka, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Pamiątki, a może wyroby? Zbiór obiektów z rocznic kopernikańskich w Domu Mikołaja Kopernika
 • Stefan Kornacki, Po-kopernikowe neony i ich nowe życie
 • Toruńskie Spacery Fotograficzne, Impresja ze 149. spaceru TSF „Kopernikowe wizje i wspomnienia”
 • Dyskusja, podsumowanie

Organizatorzy konferencji: Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Książnica Kopernikańska.