Toruń otwarty na seniora!

Powiększ rozmiar tekstu

Na sesji Rady Miasta 24 listopada 2016 r. miało miejsce pierwsze czytanie projektu budżetu Torunia na 2017 rok. Jak kształtują się plany miasta wobec seniorów?

Projekt budżetu na rok 2017 zakłada większe o 4,75 mln wydatki na zadania własne w zakresie ochrony zdrowia i polityki społecznej. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na usługi opiekuńcze i koniecznością finansowania przez miasto pobytu w domach pomocy społecznej większej liczby osób, przy jednoczesnym wzroście płacy minimalnej oraz rosnących kosztach utrzymania,  zaplanowano na ten cel dodatkowe 4.810 tys. zł.

Kolejne zwiększenie wydatków  o 151 tys. zł przeznaczono na działania na rzecz aktywności seniorów i integracji społecznej osób starszych.

Planuje się także kontynuację programów szczepień (przeciwko grypie, pneumokokom, zakażeniu brodawczakiem ludzkim) i pozostałych programów profilaktyki zdrowotnej rozpoczętych w latach poprzednich oraz przystąpienie do realizacji programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób powyżej 65 roku życia.