Szczepienia przeciwko pneumokokom dla seniorów

Powiększ rozmiar tekstu

Miasto Toruń wraz z Urzędem Marszałkowskim realizuje w 2022 r. program bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom dla osób po 65. roku życia.

„Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” dotyczy osób po kwalifikacji lekarskiej, które znajdują się w grupie ryzyka, np. są leczone z powodu przewlekłego nieżytu oskrzeli i dychawicy oskrzelowej. W ramach programu wykonywane są szczepienia z użyciem szczepionki koniugowanej 13-walentnej.

Seniorzy są grupą szczególnie narażoną na ciężki przebieg chorób wywoływanych przez Streptocoocus pneumoniae oraz powikłania wynikające z ciężkiego przebiegu choroby. Najcięższą postacią zakażenia pneumokokowego jest tzw. inwazyjna choroba pneumokokowa (IChP). W pojęciu tym mieści się zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, sepsa (posocznica) i zapalenie płuc z bakteriemią. Pneumokoki mogą również wywołać zapalenie spojówek, zapalenie otrzewnej oraz zapalenie stawów. Zakażenie pneumokokami występuje we wszystkich grupach wiekowych, ale szczególnie narażone są osoby dorosłe powyżej 65 roku życia. Zakażenia inwazyjne powodują poważne powikłania, w tym kalectwo, a wielu chorych umiera. Jedyną skuteczną metodą zapobiegania zakażeniom pneumokokowym jest szczepienie ochronne, ponieważ bakteria ta występuje powszechnie i kontakt z nią jest nieunikniony.

Na szczepienia można zgłaszać się jeszcze do:
• Prywatnej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Nowak & Nowak Sp. z o.o. w Toruniu, ul. Filtrowa 29b, od poniedziałku do piątku 8.00-18.00, tel. 56 623 56 07;
• Lecznic Citomed Sp. z o.o. w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, od poniedziałku do piątku 8.00-18.00, tel. 56 658-44-01.

 Fot. Adobestock

Źródło: torun.pl