SŁOWO NA WARSZTACIE TYTUŁY DZIEŁ SZTUKI I NARRACJA WYSTAWY

Powiększ rozmiar tekstu

Fundacja You Have It –ul. Browarna 6 87-100 Toruń
Praca kuratora w muzeum w znacznym stopniu polega na wyborze, który dotyczy układu prac pokazywanych podczas wystawy. Ich układ oraz kolejność decydują o sposobie, w jaki „czytamy” ekspozycję.  Każda zmiana wpływa na skojarzenia, która mamy przechodząc od jednej pracy do drugiej, szukając sensu i logiki prezentowanej opowieści. Można pokusić się o stwierdzenie, że tekst w formie tytułu pracy artystycznej lub jako narracja wystawy decyduje  o jej przekazie lub jest równorzędnym elementem oddziałującym na odbiór.

Uczestnicy zajęć będą mieli okazję zetknąć się z dziełami prezentowanymi w wybranej galerii sztuki oraz spróbować przeanalizować ja po kontem możliwych i sugerowanych przez kuratora interpretacji. Dyskusja oraz warsztaty przeprowadzone po wizycie na wystawie, pomogą uczestnikom warsztatów zrozumieć wybory i decyzje, które podejmuje kurator sztuki  oraz miejsce odbiorcy/uczestnika wystawy w procesie negocjowania jej  sensu przekazu.

 

Beata Ewa Białecka: „Akupiktury”

W Galerii Wozownia zostanie pokazany zestaw prac olejnych na płótnie z lat 2012–2017; wcześniejszy okres twórczości Beaty Białeckiej był prezentowany na wystawie „Album” w 2009 roku. Artystka w całym swoim dorobku kreuje wizerunek kobiety w nieustannym dialogu zarówno z tradycyjną ikonografią chrześcijańską, jak i z ikonosferą kultury popularnej czy światem reklamy. W większości prac autorka rozszerza malarstwo o element haftu. Krosno malarskie zamienia na krosno hafciarskie. Stąd tytuł wystawy „Akupiktury” – czyli obrazy dosłownie przekłute igłą. Jest to haft tradycyjny lub w przypadku haftu srebrną lub złotą nicią tzw. kładziony. „Haftowanie malarstwa to relatywna nowość w twórczości autorki, która nadaje mu zaskakujących walorów. Medytacyjna energia aktu tworzenia zaklęta jest już nie tylko w każdym śladzie dotknięcia pędzla, lecz również w każdej nici przeciąganej przez płaszczyznę obrazu niczym przez tamborek. W efekcie wyszywane elementy mają zupełnie inną naturę niż obszary pokryte farbą, wchodząc w dialog z tradycją haftu religijnego, Maryjnymi sukienkami nakładanymi na obrazy, czy pełnymi przepychu szatami liturgicznymi i sztandarami (…)”. (Marta Smolińska)

Beata Ewa Białecka – urodzona w 1966 r. w Mikołowie. Studia na Wydziale Malarstwa Sztalugowego ASP w Krakowie. Dyplom w pracowni prof. Jerzego Nowosielskiego. Laureatka wielu nagród i wyróżnień, stypendystka Ministra Kultury i Sztuki. Otrzymała również Stypendium Kulturalne Prezydenta Miasta Gdańska oraz czterokrotnie stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego. Nominowana do „Paszportu Polityki” w kategorii Sztuki Wizualne, do Sovereign European Art Prize oraz do Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego za rok 2016. Prace znajdują się w wielu polskich i zagranicznych kolekcjach. Brała udział w wielu wystawach w kraju i za granicą (Szwecja, Niemcy, Wlk. Brytania, Francja, Macedonia, Japonia, Ukraina, Rosja, Estonia, USA, Chorwacja).