Senioralna Pracownia Partycypacji Społecznej

Powiększ rozmiar tekstu

Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne odbędzie się 6 maja b.r. ( poniedziałek) od 17:00 do 19:00, w sali Warsztatowej, którą specjalnie na to spotkanie wynajmujemy od TCAL 2 Piętro przy ul. Konopnickiej 13 ( II piętro, sala warsztatowa) w Toruniu ( kamienica jest wyposażona w windę, wejście do windy od podwórza).

Lider projektu: Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej Partner projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu

Adres TSAS: ul. Bydgoska 58 ( Punkt na rogu Bydgoskiej i Klonowica) w Toruniu; kontakt: tel: 515 276 454 mail: tsas@tsas.torun.pl

Zapraszamy do udziału, aktywnego włączenia się oraz korzystania z różnorodnych form wsparcia w ramach projektu pt.:SENIORALNA PRACOWNIA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ –działania na rzecz rozwoju aktywności społecznej osób starszych

Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej – (TSAS) w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu – kontynuuje działania na rzecz rozwoju aktywności i samoorganizacji osób starszych.. Tegoroczny projekt zatytułowany Senioralna Pracownia Partycypacji Społecznej adresowany jest do osób w wieku 60+ , mieszkańców Torunia oraz powiatów toruńskiego i inowrocławskiego, w szczególności do tych seniorów, którzy chcą mieć wpływ na kształtowanie lokalnej polityki społecznej. Do aktywnego uczestnictwa w tegorocznych działaniach zapraszamy seniorki i seniorów w różnym wieku, o różnych poglądach, dla których słowo „partycypacja” ma mieć realny, konkretny wymiar, a nie jedynie być pojęciem w stylu tzw.: nowomowy.

Partycypacja obywatelska, dialog społeczny, dialog obywatelski czy demokracja partycypacyjna to pojęcia, które niezależnie od różnic znaczeniowych opisują jeden trend polegający na udziale obywateli w planowaniu i realizacji polityk publicznych na poziomie państwa, regionu, powiatu czy gminy. Na tym się zresztą nie kończy, partycypacja schodzi niżej, na przykład do jednostek pomocniczych gmin, czyli sołectw czy osiedli, a zaczyna się wyżej, na przykład na poziomie Unii Europejskiej.

Do czego i komu partycypacja obywatelska jest potrzebna? Na czym może polegać w społeczności lokalnej? Jak ją praktycznie stosować? Na te i inne pytania będziemy próbować wspólnie odpowiedzieć oraz uczyć się jak zacząć partycypować – czyli brać udział, włączać się . Być może to nie będzie łatwe, może okazać się, że problemy z partycypacją leżą zupełnie, gdzie indziej niż dotąd wielu z nas sądziło…? Nie przekonamy się, jeśli nie spróbujemy działać.

Nie może być mowy o partycypacji społecznej, czy obywatelskiej bez aktywnych postaw społecznych, umiejętności komunikacji społecznej, bez aktywności społecznej i obywatelskiej. Dlatego głównym celem Pracowni jest właśnie – rozwój aktywności i integracji społecznej wśród osób starszych( 60+) z terenu Torunia i powiatów toruńskiego i inowrocławskiego w okresie od marca do grudnia 2019r.

Cel ten zamierzamy zrealizować poprzez następujące działania: organizację i funkcjonowanie Pracowni Partycypacji Społecznej Osób Starszych – a w jej ramach takie formy działań jak: spotkania z animatorem senioralnym, warsztatów, szkoleń integracyjno-edukacyjnych grupy seniorów ukierunkowanych na integrację uczestników, w tym samoorganizację ukierunkowaną na rozwój partycypacji społecznej i wolontariatu, na edukację obywatelską seniorów – oraz drugiego uzupełniającego działania: zajęć w sferze kultury, rekreacji sportowo-ruchowej, rękodzieła – które w sposób realny będą włączały osoby starsze w życie społeczne poprzez wyjście do teatru, na warsztaty rozwoju zainteresowań w ramach Kalendarza Aktywnego Seniora pod nazwą : Poza Schematami Wieku – Kalendarz ma też w widoczny sposób pełnić rolę kształtowania i upowszechniania pozytywnego wizerunku starości – jako kolejnego etapu życia, bez stereotypów i uprzedzeń.

Projekt obejmuje dwa równoległe działania:

Działanie I: Pracownia Partycypacji i Przedsiębiorczości Społecznej

– obejmuje cykliczne, cotygodniowe spotkania grupowe, wyjazd integracyjny, zajęcia informatyczne, oraz różne warsztaty praktyczne, np. stolarskie, … , a jakie jeszcze o tym będzie można dowiedzieć się podczas spotkania organizacyjnego, na którym będzie możliwość stania się uczestnikiem projektu.

Działanie II: KALENDARZ Aktywności Senioralnej – „Poza Schematami Wieku” – obejmuje organizację i przeprowadzenie cyklu zajęć integracji i partycypacji kulturowej w formie warsztatów

i uczestnictwa w sferze kultury i sztuki. Działanie tak jak pozostałe formy zaplanowane w projekcie ma charakter otwarty, zarówno beneficjenci Pracowni Partycypacji Społecznej, jak i inni seniorzy z terenu realizacji zadania będą mogli uczestniczyć w aktywnych formach: wyjścia i wyjazd do instytucji kultury, warsztaty plastyczne i rękodzieło artystyczne oraz warsztaty fotograficzne .

Udział w projekcie jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane możliwościami, jakie daje udział w projekcie, w tym: poznanie rówieśników, rozwój zainteresowań, zwiększenie poczucia własnej wartości, ….. i wiele innych pozytywnych zmian 

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
w ramach PROGRAMU RZĄDOWEGO NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH NA LATA 2014-2020 – EDYCJA 2019