Rada Seniorów Miasta Torunia

Powiększ rozmiar tekstu

Obecna III kadencja Rady Seniorów na lata 2019 – 2023 została powołana Uchwałą 103/2019 Rady Miasta Torunia. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta z 2014  Rada Seniorów składa się z 21 osób :

7 osób  pochodzących z publicznego naboru:

1. Katarzyna Brożek
2. Danuta , Marta Jatczak
3. Beata Korzeniewska
4. Jan Kwiatkowski
5. Maria Moulis
6. Krystyna Nowakowska
7. Tadeusz Perlik

Osoby wskazane przez Radę Miasta Torunia:

1. Halina Krajewska – Potoczek
2. Lidia Lach
3. Barbara Litwin
4. Małgorzata Musiałowska
5.Barbara Noskowicz
6. Ewa Obremska – Zaleska
7. Hanna Wiśniewska

Osoby wskazane przez Prezydenta Miasta Torunia :

1. Jan Biesek
2. Anna Czajka
3. Bogusława Golus – Jankowska
4. Hanna Kosińska
5. Joanna Królikowska
6. Aleksander Rojewski
7. Franciszek Rutkowicz

Przewodniczącą Rady Seniorów na kolejną kadencję  została wybrana Krystyna Nowakowska a v – ce Przewodniczącą Lidia Lach.

Radę tworzą osoby doświadczone w działalności społecznej i od wielu lat oraz aktywne w różnych obszarach życia Torunia – lekarze, nauczyciele, harcerze, przedsiębiorcy, urzędnicy, dziennikarze i wielu innych.

Od 2014 roku Rada Seniorów działa na rzecz toruńskich seniorów, reprezentując ich interesy w kontaktach z władzami miasta oraz wieloma toruńskimi instytucjami.

Głównym zadaniem Rady Seniorów Miasta Torunia jest podejmowanie działań w celu integracji toruńskiego środowiska osób starszych oraz wzmacniania udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej Torunia.

Wspólnie z samorządem i innymi partnerami Rada Seniorów Miasta Torunia uczestniczy w wielu wydarzeniach dedykowanych tej grupie wiekowej: koncerty, spotkania, wernisaże i jest organizatorem kolejnych V edycji popularnej „Senioriady – Jesteśmy”.

Rada popularyzuje wśród osób starszych wiedzę na temat przysługujących im uprawnień, oferty imprez kulturalnych i rekreacyjnych oraz oferty zdrowotnej, edukacyjnej i mieszkaniowej dla seniorów.

Współdziała przy tworzeniu oferty Toruńskiej Karty Seniora.

Rada Seniorów Miasta Torunia nawiązuje kontakty z Radami Seniorów działającymi na terenie naszego kraju, aby w ramach dobrych praktyk wymieniać się doświadczeniami (Województwo Warszawskie, Wielkopolskie, Poznań).

Współpracuje z Redakcją Portalu  „My w Toruniu” oraz Gazetą Toruńskich Seniorów „Bez Metryki” , Toruńskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku i „ Kamienicą Inicjatyw”.

Posiedzenia Rady Seniorów odbywają się raz w miesiącu (w ostatni piątek miesiąca), a dyżury członków Rady Seniorów w każdy ostatni piątek miesiąca w sali nr 9 Urzędu Miasta ul. Wały Sikorskiego 8 w godzinach od 13.00 – 14.00.