Obowiązujące zasady i ograniczenia

Powiększ rozmiar tekstu

Choć niektóre ograniczenia i zakazy związane z epidemią od 6 maja 2020 r. zostały przez rząd rozluźnione lub zniesione, wiele nadal obowiązuje! Poniżej przypominamy najważniejsze zasady i terminy ich obowiązywania.

OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ – minimalna odległość między pieszymi wynosi 2 metry. Wyłączeni z tego obowiązku są rodzice z dziećmi do 13. roku życia, osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące oraz osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie.

ZAKAZ WYCHODZENIA NA ULICĘ NIELETNICH BEZ OPIEKI DOROSŁEGO – obowiązuje dzieci i młodzież, które nie ukończyły 13. roku życia.

MASECZKI – nadal obowiązuje powszechny nakaz zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych – na ulicy, podczas ruchu pieszego, w urzędach, sklepach, miejscach świadczenia usług, zakładach pracy (bezpośrednia obsługa). Z obowiązku są zwolnione:

 • dzieci do lat 4,
 • osoby mające problemy z oddychaniem i takie, które same nie mogą założyć lub zdjąć ochrony z twarzy z powodu stanu zdrowia (w obu przypadkach okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest wymagane),
 • osoby poruszające się samochodem – jeżeli pasażerowie mieszkają ze sobą,
 • osoba kierująca samochodem – jeżeli przebywa w nim sama lub z dzieckiem do lat 4,
 • osoby przebywające w lesie,
 • osoby podczas jazdy konnej,
 • pracownicy w zakładach pracy, budynkach użyteczności publicznej i obiektach handlowych z wyjątkiem osób bezpośrednio obsługujących interesantów lub klientów
 • kierowcy publicznego transportu zbiorowego i przewoźnicy prywatni – pod warunkiem, że są oddzieleni od pasażerów przesłoną,
 • duchowni sprawujący obrzędy religijne,
 • rolnicy wykonujący prace w gospodarstwie,
 • żołnierze Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusze wywiadu i kontrwywiadu wojskowego, wykonujący zadania służbowe,
 • osoby przebywające na obiektach sportowych (sędzia, trener i osoby uprawiające sport)

ZAKAZ KORZYSTANIA Z PLACÓW ZABAW, OGRODÓW ZOOLOGICZNYCH – z części, gdzie znajdują się place zabaw lub urządzenia dla dzieci, a na terenach leśnych – z miejsc biwakowania, wiat, urządzeń przeznaczonych do zabawy dzieci.

KOMUNIKACJA PUBLICZNA – w autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta (co drugie puste).

SAMOCHODY WIĘKSZE NIŻ 9-OSOBOWE – maksymalnie połowa miejsc może być zajęta. Ograniczenie nie dotyczy samochodów osobowych.

RUCH LOTNICZY – do 9 maja (z możliwością przedłużenia) wstrzymane są loty krajowe i międzynarodowe.

MIĘDZYNARODOWY RUCH KOLEJOWY – do odwołania wstrzymane są podróże pociągami relacji międzynarodowych.

ZAKAZ ZGROMADZEŃ I IMPREZ – do odwołania obowiązuje zakaz wszelkich zgromadzeń – imprez, spotkań i zebrań. Z zakazu wyłączone są zakłady pracy, jednak pracodawcy muszą zapewnić pracownikom dodatkowe środki bezpieczeństwa (obowiązek używania rękawiczek, dostęp do płynów dezynfekujących, oddalenie stanowisk pracy co najmniej 1,5 metra (chyba, że to niemożliwe np. na linii produkcyjnej)

CENTRA HANDLOWE I SKLEPY WIELKOPOWIERZCHNIOWE – od 4 maja otwarte są obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży (bez korytarzy) powyżej 2 tys. m kw. przy zachowaniu limitu 15 m kw. na 1 osobę. Na terenie takich obiektów nie mogą prowadzić działalności agenci turystyczni oraz organizatorzy turystyki, kluby fitness, firmy z branży rekreacyjnej (np. place zabaw), bary z jedzeniem na miejscu. Wyspy handlowe mogą działać jedynie przy określonych warunków sanitarnych.

SKLEPY, TARGOWISKA, POCZTA 

 • w sklepach poniżej 2 tys. m kw. może przebywać maksymalnie 4 klientów na jedno czynne stanowisko kasowe,
 • na targowisku czy bazarze – maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba punktów handlowych pomnożona przez 4 (nie licząc obsługi stoisk),
 • na poczcie – tyle osób, ile liczba okienek pocztowych pomnożona przez 2.

SALONY FRYZJERSKIE, KOSMETYCZNE I TATUAŻU – zamknięte są bez wyjątków wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu. Usług nie można realizować również np. w domu.

UROCZYSTOŚCI RELGIJNE – w mszy lub innym obrzędzie religijnym może brać udział 1 osoba na 15 m2 powierzchni budynku (bez sprawujących posługę). Na cmentarzu – nie więcej niż 50 uczestników jednego pogrzebu, bez sprawujących posługę i dokonujących pochówku.

GRANICE POLSKI – do 13 maja obowiązują ograniczenia dla cudzoziemców. Granice mogą przekraczać tylko i wyłącznie: obywatele RP, cudzoziemcy – małżonkowie lub dzieci obywateli RP albo którzy pozostają pod stałą opieką obywateli RP, osoby z Kartą Polaka, dyplomaci, osoby z prawem stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwoleniem na pracę, a także cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów. Transport cargo działa normalnie.

SZKOŁY I UCZELNIE – do 24 maja wszystkie szkoły i uczelnie w Polsce są zamknięte. Lekcje i zajęcia nie odbywają się stacjonarnie, a przez Internet za pomocą platform e-learningowych.

TERMINY EGZAMINÓW:

 • egzamin ósmoklasisty: 16-18 czerwca 2020 r.
 • egzamin maturalny: 8-29 czerwca 2020 r. (ustny nie odbędzie się)
 • egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017): 22 czerwca-9 lipca 2020 r.
 • egzamin zawodowy (Formuła 2019): 17-28 sierpnia 2020 r.

ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA – od 6 maja organy prowadzące te placówki mogą je otworzyć, mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

DODATKOWY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY jest wypłacany rodzicom, gdy:

 • przedszkole i żłobek są zamknięte na mocy decyzji jednostki samorządu terytorialnego,
 • żłobek lub przedszkole nie może zapewnić opieki ze względu na ograniczenia spowodowane COVID-19,
 • rodzic nie zdecyduje się na wysłanie dziecka do placówki.

GASTRONOMIA – do odwołania zawieszona jest stacjonarna działalność restauracji, kawiarni i barów. Mogą świadczyć jedynie usługi na wynos i na dowóz.

KULTURA – do odwołania zamknięte są: teatry, kina, sale koncertowe, galerie i salony wystawiennicze, domy i ośrodki kultury, świetlice. Natomiast uchylany jest stopniowo zakaz działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą.

SPORT – zamknięte pozostają siłownie, baseny, kluby fitness oraz taneczne. Natomiast od 4 maja udostępnione zostały otwarte obiekty z infrastruktury sportowej (m.in. stadiony, orliki, boiska, ośrodki jeździeckie, tory rolkowe ) przy zachowaniu limitów uczestników (maksymalnie 6 osób i 1 trener) oraz określonych zasad bezpieczeństwa. Na kortach tenisowych mogą przebywać maksymalnie 4 osoby i 1 trener na jeden kort, na kajakach, rowerach wodnych i w łódkach – max 2 osoby . Sport zawodowy – sportowcy najpierw wrócą do treningów, potem do rywalizacji sportowej przy zachowaniu wszystkich środków ostrożności, zgodnie z harmonogramem i zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W tym momencie szacuje się, że 27. kolejka PKO Ekstraklasy odbędzie się w terminie 29-31 maja, a rozgrywki PGE Ekstraligi bez udziału kibiców – 12 czerwca.

HOTELE – od 4 maja 2020 r. usługi hotelarskie i noclegowe mogą być świadczone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Ograniczona jest nadal działalność restauracji hotelowych (posiłki tylko do pokoju) oraz przestrzeni rekreacyjnych, siłowni i basenów hotelowych.

KWARANTANNA – obowiązek 14-dniowej kwarantanny dotyczy osób, które: wracają z zagranicy, miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem, mieszkają z osobą, która zostaje skierowana na kwarantannę. Listę osób wyłączonych z obowiązkowej kwarantanny przy przekraczaniu granicy określają przepisy § 3.1, § 3.2, § 3.3 – rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Od 4 maja ograniczenie nie dotyczy również osób, które dojeżdżają do pracy lub uczą się czy studiują w państwie sąsiadującym (lub przyjeżdżają do pracy lub na studia z państwa sąsiadującego). Przy przekraczaniu granicy niezbędne jest okazanie dokumentów to potwierdzających.

Podczas 14-dniowej kwarantanny nie można opuszczać domu, wychodzić na spacer z psem, do sklepu czy lekarza. Osoby wspólnie zamieszkujące też muszą zostać poddane kwarantannie. Osoby w kwarantannie kontroluje policja – za łamanie przepisów grozi kara nawet do 30 tys. zł.

W przypadku wystąpienia objawów choroby należy skontaktować się z sanepidem. Od 4 maja osoby odbywające obowiązkową kwarantannę mogą wyjść z domu jedynie w celu wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Dojazd do miejsca wykonaniu testu może być wyłącznie samochodem, którego posiadaczem jest osoba odbywająca obowiązkową kwarantannę lub osoba wspólnie z nią zamieszkująca.

Więcej informacji oraz podstawa prawna

Fot. Sławomir Kowalski

Źródło: torun.pl