Korpus Wsparcia Seniorów

Powiększ rozmiar tekstu

Rząd uruchamia Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów – program przeznaczony do koordynacji pomocy osobom starszym w czasie epidemii.

W związku z nowymi obostrzeniami spowodowanymi sytuacją epidemiczną oraz potrzebą chronienia osób najbardziej narażonych na zakażenie, rząd zachęca seniorów po 70. roku życia do pozostawania w domach. Aby pomóc im w funkcjonowaniu, powołuje Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. Dzięki temu działania podejmowane w tym zakresie przez rząd, samorządy, ośrodki pomocy społecznej i wolontariuszy będą przebiegały sprawniej, a osoby starsze uzyskają niezbędną pomoc w trudnym czasie.

W ramach Korpusu uruchomiona zostanie specjalna, bezpłatna infolinia przeznaczona dla seniorów (tel. 22 505 11 11). Za jej pośrednictwem osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu.

Dane zgłaszającego się seniora będą przekazywane do właściwego ośrodka pomocy społecznej, które będą się kontaktować z osobą zainteresowaną w celu ustalenia zakresu pomocy. W takie wsparcie seniorów będą zaangażowani wolontariusze i organizacje pozarządowe, a także Ochotnicza Straż Pożarna, Wojska Obrony Terytorialnej i harcerze.

Korzystanie z infolinii, a także udzielenie pomocy, np. zrobienie i dostarczenie zakupów jest bezpłatne. Senior korzystający ze wsparcia w ramach Korpusu pokrywa jedynie koszty ewentualnych zakupów.

Pomoc skierowana jest do osób powyżej 70. roku życia. W szczególnych przypadkach wsparcie otrzymają też młodsi seniorzy. Realizacja usługi w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje jednak osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

O pomoc seniorzy mogą się również zgłosić bezpośrednio do toruńskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Temu służą całodobowe linie telefoniczne: 56 477 00 91 oraz 56 477 00 92.

Jeśli chcesz pomagać potrzebującym osobom starszym, zgłoś się! Można to zrobić na kilka sposobów:

  • Zadzwoń na infolinię rządową
  • Wypełnij ankietę dostępną na stronie: www.wspierajseniora.pl
  • Przyjdź lub zadzwoń do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Toruniu