Film: wielkie Galicjanki, czyli ze Lwowa do Wiednia

Powiększ rozmiar tekstu

Data: 7.06
Godz.: 18.00
Miejsce: Teatr Muzyczny w Toruniu

Film dokumentalny poświęcony 32 kobietom urodzonym na przełomie XIX i XX w. w Galicji, które dzięki swojej działalności osiągnęły znaczące sukcesy na polu muzyki, malarstwa, literatury, filozofii, medycyny i polityki. Ich drogi życiowe oraz zawodowe związane były w mniejszym lub większym stopniu z Wiedniem. Ze względów historycznych, a zwłaszcza politycznych, ich kariera rozwijała się przeważnie poza rodzinnym miastem. Dziś w większości zapomniane, doceniane jedynie w wąskich kręgach specjalistów, zasługują na wydobycie z cienia nie tylko ze względu na swoje wybitne osiągnięcia, lecz również z powodu skomplikowanych, często tragicznych losów i perypetii życiowych.