Relacja ze spotkania o opiece środowiskowej dla osób z chorobą otępienną

Powiększ rozmiar tekstu

Dnia 22.02.2018 w Kawiarence dla Seniorów odbyło się spotkanie z przedstawicielkami Centrum Consultor funkcjonującego przy Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu. Ewa Wrzos (asystent) oraz Anidą Karasiewicz (pielęgniarka) opowiedziały o nowej formie wsparcia w ramach realizowanego projektu pn. „Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów” .

Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, iż z usług Centrum Consultor mogą skorzystać osoby ze zdiagnozowaną chorobą otępienną ( chorobą Alzheimera i innymi typami otępiennymi) oraz ich opiekunowie. Pracownicy Centrum na podstawie  przeprowadzanego wywiadu środowiskowego opracowują indywidualny plan działania.

 Osoby zainteresowane mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

  • pracownia poznawcza – do indywidualnej terapii pamięci z wykorzystaniem najnowocześniejszego oprogramowania treningowego,
  • usługi pielęgnacyjno – opiekuńcze – Centrum w porozumieniu z MOPR świadczy usługi, których przyznanie uzależnione jest od stanu zdrowia pacjenta,
  • opieka wytchnieniowa – w szczególnych sytuacjach opiekun chorego może skorzystać z opieki wytchnieniowej, która jest opieką czasową, przydzielaną wg ustalonych kryteriów, nie obejmuje opieki całodobowej i nocnej,
  • chorzy i ich opiekunowie mogą skorzystać z konsultacji specjalistów: lekarza psychiatry, psychologa klinicznego, neurologopedy, terapeuty zajęciowego, fizjoterapeuty i prawnika,
  • dla chętnych opiekunów prowadzone są treningi relaksacyjne,
  • prowadzone są warsztaty, podczas których opiekunowie zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności związane ze sprawowaniem opieki nad chorym. Możliwość uzyskania informacji od specjalistów różnych dziedzin pozwala przygotować się do roli opiekuna.

Kolejnym istotnym elementem działań Centrum jest profilaktyka i edukacja. W ramach działań edukacyjnych prowadzone są szkolenia z zakresu chorób otępiennych w środowiskach medycznych oraz grupach seniorów.

Raz na kwartał organizowane są badania przesiewowe dla osób powyżej 55 roku życia, których niepokoją problemy z pamięcią.

W okresie letnim zorganizowany zostanie piknik, którego celem będzie zwiększenie wiedzy
i świadomości w środowisku na temat chorób otępiennych. Festyn ma na celu integrację chorych i ich rodzin ze społecznością lokalną.

Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i realizowany jest w partnerstwie z Wojewódzki Szpitalem Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu, spółką Lecznice Citomed, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Toruniu i Fundacją „Razem Zmieniamy Świat”.

Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu pod nr tel. 572-572-064, 572-572-061 lub
w siedzibie Centrum Consultor przy ul. Ligi Polskiej 8 w Toruniu.