Nie zapraszajmy dzików do miasta

Powiększ rozmiar tekstu

Na toruńskich osiedlach regularnie pojawiają się watahy dzików. Zwiększająca się populacja oraz coraz częstsza obecność dzików w mieście mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi, dlatego toruńska Straż Miejska zwraca się z apelem do mieszkańców, aby nie zachęcać dzikich zwierząt do opuszczania leśnego środowiska.

Najważniejsze zasady:

  • Nie dokarmiaj dzików na własną rękę.
  • Zabezpieczaj kompostowniki.
  • Przechowuj pojemniki na odpady w zamkniętych pomieszczeniach.
  • Nie wystawiaj resztek jedzenia przy pojemnikach.

Kiedy spotkasz dzika, pamiętaj o swoim bezpieczeństwie:

  • Zachowaj spokój i odejdź w przeciwnym kierunku.
  • Nie strasz, nie podchodź i nie dotykaj.
  • Lochy z młodymi, gdy poczują zagrożenie, mogą zaatakować.

Zgłoszenia dotyczące obecności dzików w mieście toruńska Straż Miejska przyjmuje całodobowo pod numerem telefonu 986. Zadzwoń, gdy zwierzęta podchodzą zbyt blisko i stanowią zagrożenie.

Z uwagi na częste przypadki dokarmiania dzików poprzez wyrzucanie resztek jedzenia z okien na przylegające do budynku tereny zielone przypominamy, że prawo zabrania usuwania w ten sposób odpadów komunalnych.

Fot. Sławomir Kowalski