Nasze wywiady: Działania miejskie na rzecz seniorów – wywiad z Małgorzatą Skibicką

Powiększ rozmiar tekstu

Wywiad z Panią Małgorzatą Skibicką, pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Torunia ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Po zakończeniu  XVI Toruńskim Forum Organizacji Pozarządowych zadaliśmy pytanie :

Jakie są plany dotyczące współpracy  i wsparcia środowisk senioralnych oraz organizacji działających na rzecz seniorów w  Toruniu.

W odpowiedzi Pani pełnomocnik przedstawiła następujące fakty:

Miasto od kilku lat zleca organizacjom pozarządowym realizację zadań dedykowanych toruńskim seniorom, których celem jest m.in. zwiększenie udziału seniorów w życiu społeczno – kulturalnym; rozwój i wspieranie aktywności fizycznej toruńskich seniorów, podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości z zakresu dostosowania do współczesnego świata.  Oferta ta jest bardzo różnorodna, począwszy od szkolenia wolontariuszy – seniorów, po zajęcia sportowe, naukę pływania czy naukę obsługi komputera, warsztaty dziennikarskie, prowadzenie portalu internetowego dla seniorów, spotkania integracyjne przy kawie i Święto Seniora – Senioriadę.

W 2019 roku na realizację tego typu projektów miasto przekazało z budżetu środki w wysokości 320.000 zł. Dotacje na te działania otrzymała w 2019 r. m.in.: Fundacja „Światło”, Stowarzyszenie Centrum Planowania Przygód, Fundacja „Łączymy Pokolenia”, Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne CISTOR, Fundacja Neuca, Stowarzyszenie „Żyć lepiej”, Fundacja Archipelag Inicjatyw, Fundacja i Stowarzyszenie „Agrafka” oraz Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Toruniu.

W dniu 29 listopada br. Prezydent Miasta Torunia ogłosił otwarte konkursy ofert na wykonanie zdań publicznych gminy w roku 2020, w tym na działania skierowane do osób w wieku 65+. Ogłoszenie zostało publikowane m.in. w serwisie miejskim: www.orbitorun.pl. Organizacje zainteresowane realizacją zadania dla toruńskich seniorów, przy wsparciu finansowym miasta, mogą składać oferty konkursowe do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r.

Ponadto w Toruniu działa sześć Centrów Aktywności Lokalnej: na Bielawach, w Czerniewicach, na Bydgoskim Przedmieściu, na Stawkach, na osiedlu  „Na Skarpie” i na terenie osiedla JAR, a docelowo planowanych jest łącznie 13 (na każdym z toruńskich osiedli).  Zadaniem centrów jest integracja lokalnej społeczności m.in. poprzez inicjowanie i prowadzenie działań animujących lokalną społeczność oraz nieodpłatne udostępnianie przestrzeni na potrzeby i działania mieszkańców. Miejsca te są otwarte na społeczność lokalną i mają być przez nią współtworzone. Tam toruńscy seniorzy mogą znaleźć przestrzeń do realizacji własnych pomysłów na lokalne działania, wspierać rozwój wolontariatu senioralnego, włączać się aktywnie w życie okolicy.

 

Rozmowa z Panią pełnomocnik potwierdziła, że na rzecz środowiska seniorów w Toruniu podejmowanych jest bardzo wiele działań a aktywność osób 65+ spotyka się z przychylnością i wsparciem władz miasta.

 

Wywiad przeprowadziły:

Krystyna Nowakowska

Przewodnicząca Rady Seniorów Miasta ToruniaO sobie:

Krystyna Nowakowska – Przewodnicząca Rady Seniorów w Toruniu, Przewodnicząca Rady Słuchaczy w Toruńskim Uniwersytecie III wieku UMK, członek kolegium redakcyjnego „Bez Metryki”, organizatorka wielu wydarzeń. Nagrodzona przez Prezydenta miasta Torunia w 2017 roku w kategorii „Poświęcenie i postawa obywatelska”.

Katarzyna Brożek

Członek Rady Seniorów
Dziennikarka MYwToruniu.plJestem absolwentką filologii polskiej UMK w Toruniu.Przez okres aktywności zawodowej związana byłam ze szkolnictwem specjalnym. Moimi pasjami nadal są harcerstwo i strzelectwo sportowe. Na emeryturze włączyłam się w działania na rzecz seniorów miasta Torunia. Interesuje mnie obszar kultury, więc najchętniej piszę recenzje na temat filmów lub książek.