Artystyczne biogramy: Maria Teresa Domarecka - malująca poetka

Maria Teresa Domarecka spełnia się w dwóch artystycznych dziedzinach tj. w malarstwie i w poezji. Nie wiem, czy jest bardziej poetką czy malarką? Potrafi słowem namalować przejmująco emocje…

tygodniowy kalendarz wydarzeń