Wieczór Toruński: Leon Szymański - niezwykły bajończyk Niepodległej

29 września, Książnica Kopernikańska, g. 18.00  Kolejny Wieczór Toruński w Książnicy Kopernikańskiej poświęcimy Leonowi Szymańskiemu, mieszkańcowi Podgórza i radnemu tego miasta (do 1938,…

tygodniowy kalendarz wydarzeń