Ptakom podobni: Elżbieta Wegner

Papier jest śmiercią drzewa, powiedział Aristides Brianda.  „Jeżeli decydujesz się odtwarzać to, coś w życiu zrobił, to znak, że drzewo twego życia już się nie nadaje do rodzenia nowych…

tygodniowy kalendarz wydarzeń