Studenci trzeciego wieku

Powiększ rozmiar tekstu

Rok akademicki 2021/2022 rozpoczęli 13 października 2021 r. słuchacze Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Uroczysta inauguracja miała miejsce w auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na Bielanach. To właśnie we współpracy z największą toruńską uczelnią działa Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku, który oferuje słuchaczkom i słuchaczom, osobom emerytowanym, ciekawe zajęcia, dostosowane tematyką do zainteresowań i potrzeb tej grupy wiekowej. Podstawowym celem stowarzyszenia jest utrzymywanie i rozwijanie sprawności intelektualnej i fizycznej seniorów oraz podnoszenie komfortu ich życia poprzez wszechstronną aktywizację.

To istotne, aby osoby w wieku senioralnym, bo takie głównie korzystają z zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku, miały ze sobą wzajemny kontakt, tworzyły wspólnotę myślenia o tym, co w świecie jest interesujące, ważne i ciekawe, bo takich informacji dostarczają zajęcia, spotkania i wydarzenia organizowane przez Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku. To idea ożywcza, potrzebna i oczekiwana wśród mieszkańców i mieszkanek Toruniamówił prezydent Torunia Michał Zaleski podczas inauguracji roku akademickiego TUTW.

Obecnie 1200 słuchaczek i słuchaczy, skupionych w 31 grup zajęciowych, korzysta z możliwości dokształcania, uczestnicząc w wykładach, dyskusjach, lektoratach językowych, zajęciach z obsługi komputera, zespołach twórczych, zajęciach sportowo-rekreacyjnych, wycieczkach, turnusach rehabilitacyjnych oraz imprezach kulturalnych i integracyjnych. Organizacją zajęć TUTW kieruje 10-osobowy społeczny zarząd, w sprawach programowych – Rada Programowa, studentów reprezentuje natomiast Rada Słuchaczy.

Podczas inauguracji roku akademickiego słuchacze mieli okazję obejrzeć prezentacje wybranych sekcji TUTW, m.in. występ sekcji tańca w kręgu oraz wystawę obrazów członków sekcji malarskiej i prac rękodzielniczych. Wysłuchali też wykładu inauguracyjnego pt. „Problem wolnej chwili”, wygłoszonego przez dra hab. Janusza Sytnika-Czetwertyńskiego, prof. Instytutu Filozofii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

Fot. Wojtek Szabelski

Źródło: torun.pl