Środowiskowy Domu Samopomocy z nową siedzibą

Powiększ rozmiar tekstu

Środowiskowy Domu Samopomocy „Pracownia Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych” doczekał się nowej siedziby. Mieści się ona przy ul. św. Jana Bosko 2.

Uroczyste otwarcie, które odbyło się 3 kwietnia 2019 roku, zgromadziło wielu gości, m.in. przedstawicieli władz Miasta, w tym zastępców prezydenta Torunia Zbigniewa Fiderewicza i Andrzeja Rakowicza, duchowieństwa z biskupem Wiesławem Śmiglem, zaprzyjaźnionych organizacji, osoby współpracujące z pracownią oraz samych podopiecznych. Tradycyjnie została przecięta wstęga, którą tu wykonali i pomalowali sami uczestnicy zajęć w pracowni.

– To wielka radość – w końcu po 40 latach znaleźliśmy swój dom – powiedział ze wzruszeniem prof. Andrzej Wojciechowski, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman, twórca pracowni.

Środowiskowy Domy Samopomocy „Pracownia Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych” (ŚDS) został powołany w listopadzie 2008 roku jako kontynuacja, w nowych ramach organizacyjnych, wieloletniej działalności terapeutycznej Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych. Jest to placówka wsparcia dziennego dla osób obarczonych niepełnosprawnością. Obecnie w prowadzonych w niej zajęciach rewalidacyjnych uczestniczy 37 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i z dodatkowymi problemami w funkcjonowaniu. Dla każdego z podopiecznych jest tworzony indywidualny program terapeutyczny, który ma wzbudzać pragnienie aktywności twórczej, uczyć rozpoznawania i nazywania potrzeb oraz wskazywać na konieczność autonomii i odpowiedzialności za własne działanie.

– Trzy lata temu uczestniczyliśmy w wizycie studyjnej w tego typu ośrodku w Gniewkowie. Byliśmy pod wrażeniem tego miejsca i podjęliśmy działania, aby podobny ośrodek stworzyć także w Toruniu. W efekcie zyskaliśmy zwiększenie bazy, a także poprawę warunków pracy z osobami niepełnosprawnymi –wspominał zastępca prezydenta Andrzej Rakowicz.

– Nowy, komfortowy budynek pozwoli nam pracować w nowoczesnych warunkach, dostosowanych do potrzeb naszych podopiecznych. Przede wszystkim nie ma tu barier architektonicznych – cały budynek posiada jeden poziom, są tu także różne nowoczesne rozwiązania technologiczne – opowiadała Barbara Jacek, kierownik ŚDS „Pracownia Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych”.

W nowych, przestrzennych salach podopieczni ŚDS-u uczestniczą w zajęciach terapeutycznych, realizowanych w ramach pracowni teatralnej, pracowni plastycznej, zajęć sportowych, komputerowych, językowych. Zajęcia prowadzone są w godzinach popołudniowych dwa razy w tygodniu.

– Życzę pracownikom pracowni oraz jej podopiecznym, żeby nowe miejsce stało się to prawdziwym domem, niosącym pomoc i życzliwość dla wszystkich jego gości – powiedział zastępca prezydenta Zbigniew Fiderewicz.

Koszt całej inwestycji wyniósł ok. 4 mln zł i został w całości pokryty przez Gminę Miasta Toruń, która obecnie finansuje także wyposażenie obiektu. Zakres przeprowadzonych prac objął  budowę budynku środowiskowego domu samopomocy o funkcji rekreacyjno-szkoleniowej dla osób niepełnosprawnych z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną i drogową.

Zobacz pełną galerię zdjęć

Fot. Adam Zakrzewski

Źródło: torun.pl