Sobota z PTTK

Powiększ rozmiar tekstu

Dwie wycieczki i rajd rowerowy organizuje w sobotę, 22 maja Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa. W zależności od kondycji można wybrać dłuższą bądź krótszą trasę.

Pierwsza wycieczka przyrodniczo-turystyczna odbywa się w ramach cyklu „Z przyrodą za pan brat”. Spotkanie uczestników nastąpi o godz. 10.00 na przystanku MZK linii nr 31 na Barbarce (odjazdy: z os. „Na Skarpie” o godz. 8.55 lub z al. Solidarności o godz. 9.19). Trasa wycieczki będzie obejmować skupisko 6 dębów szypułkowych „Dęby Barbary” – pomnik przyrody na Barbarce, ścieżkę dydaktyczną „Mozaika Przyrody” Stawy Przysieckie – Przysiek oraz kosztanowca zwyczajnego w Przysieku. Długość całej trasy wyniesie ca 8 km. Wycieczkę poprowadzi Instruktor ochrony przyrody PTTK – Grzegorz Karasiewicz. W książeczkach „Turysta Przyrodnik” będzie można uzyskać potwierdzenie i zaliczenie 11 punktów na odznakę „Turysta Przyrodnik”.

Druga wycieczka odbywa się w ramach popularnego cyklu „Wędrówki rodzinnne z PTTK”. Spotkanie uczestników nastąpi o godz. 7.45 na dworcu Arrivy, skąd o godz. 8.00 nastąpi wyjazd do Wielkiej Nieszawki. Trasa wyprawy będzie wiodła z Wielkiej Nieszawki, do ujścia Strugi Zielonej, następnie przez Dybowo, Kakol, Małe Jarki do leśniczówki Zielona, a stamtąd powrót do Kąkola. Turyści drogę do Torunia pokonają koleją. Cała trasa wycieczki będzie liczyła ca 18 km. Wyprawę poprowadzi przodownik turystyki pieszej Rajmund Czechowski. Celem wycieczki będę pozostałości związane z osadami młyńskimi, które niegdyś funkcjonowały na Strudze Zielonej. Wśród kilku z nich był młyn o wdzięcznej nazwie Kukiełka (później zwany Filipem – stąd niem. nazwa: Philippsmühle), wymieniony w 1681 roku. Właścicielem młyna był ówczesny starosta dybowski Paweł Gembicki. W 1732 roku osada młyńska należała do starosty Zygmunta Ignacego Dąmbskiego. Na koniec 1815 roku do osady młyńskiej należały 2 włóki chełmińskie ziemi. W końcu XIX wieku osadę zamieszkiwało 50 mieszkańców w 5 domach mieszkalnych. Jedyną pozostałością po młynie jest betonowa śluza. Ostatnim przed ujściem Strugi Zielonej do Wisły był młyn Chrząst, którego nazwa nawiązywała do dźwięków pracującego młyna. Młyn nazywano, także Dolnym Młynem (niem. nazwa: Niedermühle). Młyn został wymieniony w dokumentach z 1616 i 1659 roku, kiedy jego właścicielem był Szymon Cichowski. W 1774 roku należał do starostów dybowskich i posiadał wówczas 3 koła młyńskie. Do osady młyńskiej należało 5 włók chełmińskich ziemi (ok. 85 ha), z których 2 włóki obejmowały łąki, błota i pagórki. Na początku XX wieku młyn określany jako motorowy. Po dawnej działalności młyna pozostały antropogeniczne zmiany rzeźby terenu.

Wspólnie z X Liceum Ogólnokształcącym Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa zaprasza także w sobotę na XV Rajd Rowerowy „Śladami Błogosławionego ks. St. W. Frelichowskiego”. Spotkanie cyklistów nastąpi o godz. 8.30 przy pl. Bł. ks. Frelichowskiego, skąd wyjadą na trasę: Toruń – Chełmża – Barbarka – Toruń o długości ca 40 km. Trasę rajdu poprowadzą przodownicy turystyki kolarskiej: Bogusław Jankowski oraz Leszek Marcinkowski.

Uczestników podczas udziału w wydarzeniach organizatorzy proszą o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego i przestrzegania przepisów związanych z działaniami antycovidowymi.

Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa organizuje wycieczki przy wsparciu Urzędu Miasta Torunia.

Fot. ze strony www.pttk.torun.pl, fot. Tadeusz Pelik

Źródło: torun.pl