Senior też badacz! – konferencja podsumowująca projekt

Powiększ rozmiar tekstu

Równo za miesiąc odbędzie się konferencja podsumowująca projekt „Senior też badacz! Podnoszenie kompetencji osób starszych i włączanie ich w działania badawcze i analityczne z zakresu nauk społecznych, medioznawstwa i nauk o dziennikarstwie”. Realizował go Instytut Dyskursu i Dialogu dzięki środkom otrzymanym z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Działanie było realizowane w sześciu Uniwersytetach Trzeciego Wieku w: Chełmnie, Świeciu, Aleksandrowie Kujawskim, Golubiu-Dobrzyniu, Toruniu i Zbójnie.

Projekt, o którym mowa powyżej, okazał się wielkim sukcesem, a pozytywna energia, jaka wytworzyła się podczas rozmaitych zajęć z seniorami zapewne na długo pozostanie w ich pamięci. Głównym punktem konferencji będzie prezentacja projektów badawczych przeprowadzonych przez biorących udział w projekcie seniorów skupionych w sześciu Uniwersytetach Trzeciego Wieku. Na podstawie dokonanych badań społecznych powstało sześć publikacji, których egzemplarz otrzyma każdy uczestnik konferencji.

Prezentacji wyników badań realizowanych przez seniorów towarzyszyć będzie panel dyskusyjny z udziałem ekspertów. Temat panelu to:

Aktywizowanie osób starszych w praktyce: wyzwania i problemy.

Problematyka jest ważna i aktualna, spodziewamy się więc ciekawej debaty.

PROGRAM KONFERENCJI:

10:00-11:00 Rejestracja uczestników konferencji

11:00-11:10 – Oficjalne rozpoczęcie konferencji i przywitanie gości
– słowo wstępne Filip A. Gołębiewski, prezes zarządu Instytutu Dyskursu i Dialogu

11:10-11:20 – Przywitanie gości przez przedstawicieli Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego – Wicepremiera Jarosława Gowina

11:20-11:35 – Prezentacja działań UTW w Chełmnie w ramach projektu – Sara Smyczek, koordynator regionalny + przedstawiciele UTW

11:35-11:50 – Prezentacja działań UTW w Świeciu w ramach projektu – Sara Smyczek, koordynator regionalny + przedstawiciele UTW

11:50-12:05 – Prezentacja działań Golubsko-Dobrzyńskiego UTW w ramach projektu – Piotr A. Zwarycz, koordynator regionalny + przedstawiciele UTW

12:05-12:20 – Prezentacja działań UTW w gminie Zbójno w ramach projektu – Piotr A. Zwarycz, koordynator regionalny + przedstawiciele UTW

12:20-12:35 – Prezentacja działań Kujawsko-Dobrzyńskiego UTW (oddział w Aleksandrowie Kujawskim) w ramach projektu – Agnieszka Łazicka, koordynator regionalny + przedstawiciele UTW

12:35-12:50 – Prezentacja działań UTW przy Kamienicy Inicjatyw w Toruniu w ramach projektu – Agnieszka Łazicka, koordynator regionalny + przedstawiciele UTW

12:50-13:20 – przerwa kawowa

13:20-14:20 – Panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych rozmówców pn.: Aktywizowanie osób starszych w praktyce: wyzwania i problemy, Prowadzący: Filip A. Gołębiewski, Instytut Dyskursu i Dialogu

14:20-14:50 – pytania z sali i dyskusja z panelistami

14:50-15:00 – Oficjalne zamknięcie części merytorycznej konferencji

15:00-16:00 – Poczęstunek i rozmowy kuluarowe