Pamiętaj o profilaktyce

Powiększ rozmiar tekstu

Pomiar ciśnienia krwi, pomiar stężenia tlenku węgla w płucach palacza i specjalistyczne konsultacje dla osób uzależnionych od alkoholu czy leków – to wszystko czeka na mieszkańców Torunia w ulicznym punkcie konsultacyjnym na Rynku Nowomiejskim 15 kwietnia 2019 roku.

Wydarzenie ma na celu zwrócenie uwagi mieszkańców Torunia na wagę wczesnej profilaktyki oraz uświadomienie wpływu używania tytoniu, alkoholu i środków psychoaktywnych (w tym leków i dopalaczy) na zdrowie.

W ramach akcji 15 kwietnia w godzinach 10:00-16:00 zostanie uruchomiony ULICZNY PUNKT KONSULTACYJNY na Rynku Nowomiejskim, gdzie bezpłatnie będzie można skorzystać z następującej oferty:

  • specjalistycznych konsultacji dla osób z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych, prowadzonych przez Specjalistę Terapii Uzależnień,
  • pomiaru ciśnienia krwi,
  • pomiaru stężenia tlenku węgla w płucach palaczy (aparatem SmokeCheck),
  • materiałów informacyjno-edukacyjnych,
  • pracownicy Towarzystwa Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom będą prowadzić rozmowy motywujące do rzucenia nałogów z zainteresowanymi osobami. Rozmowy te połączone będą z kolportażem materiałów profilaktycznych i informacyjnych oraz udostępnianiem adresów specjalistycznej pomocy,
  • wydarzeniem towarzyszącym będzie aerobik „Raz, dwa, trzy ćwicz jak My!” dla przechodniów oraz dzieci i młodzieży ze świetlicy (7-14 lat). Będzie można poćwiczyć trzykrotnie o godz. 10:30, 13:30 i 15:30.

Na akcję zaprasza Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UMT.