Nowa wystawa w Galerii OCCiN

Powiększ rozmiar tekstu

Zapraszamy na nową wystawę w Galerii Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych. Od 12 lutego do 13 kwietnia prezentujemy prace Wandy Stefaniak.

Artystka jest absolwentką Wydziału Sztuk Pięknych UMK (kierunek: Konserwatorstwo i Muzealnictwo), studiowała również etnografię u prof. M. Prüfferowej. Jej życie zawodowe to praca w placówkach oświatowych (uczyła plastyki w szkołach podstawowych i liceum) oraz kulturalnych – przez 14 lat była zastępcą dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Toruniu. Od przeszło 36 lat każde wakacje spędza w uroczym zakątku na Pojezierzu Brodnickim. Właśnie tam zachwyciła ją roślinność – formy i barwy zwykłych chwastów. Z tego zachwytu zrodziła się pasja artystyczna – kolaże, które Wanda Stefaniak wzbogaca malarstwem akwarelowym. Obecnie artystka jest na emeryturze, jednak żyje aktywnie – pisze, maluje, fotografuje, pływa. Rozwija swoje zainteresowania plastyczne, na które dopiero teraz znajduje czas.

Na wystawie w OCCiN pokaże kolaże tradycyjne, akwarele i połączenie obu tych technik. Większość prezentowanych dzieł została zainspirowana wierszami Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, przede wszystkim „Kroniką olsztyńską”. Wystawę można oglądać w godzinach pracy Ośrodka.