Naszym piórem: „Zabytki, teraźniejszość, pamiętanie”

Powiększ rozmiar tekstu

Oddział Toruńskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Biblioteka Diecezjalna, Książnica Kopernikańska  zorganizowali  już po raz 8 w  Bibliotece Diecezjalnej  pl.ks. Frelichowskiego 1 w  Toruniu, 11 maja 2019 r. o godzinie 9  konferencję z cyklu „Zabytki Toruńskie Młodszego Pokolenia. Toruńskie Miejsca Do Mieszkania i do ( Za)Pamiętania”.

W informacji na temat celu konferencji czytamy: „Celowo łączymy problematykę dotyczącą miejsc o funkcjach mieszkaniowych i miejsc pamięci (…..) w kontekście miasta, które żyje i rozwija się (…) oraz kwestii troski o pamięć, która jest (…) kategorią niezmienną, uniwersalną…”. Ma to skłonić do refleksji nad dzisiejszością „ponad” przeszłością…

Niezwykle interesujące referaty  prezentowane w trakcie konferencji to:

1. Rubinkowo jako tworzywo działań artystycznych. Aleksandra Sojak-  Borada,
2. Doświadczanie a zapamiętywanie. Anna N. Kmieć,
3. Świadomość zamieszkania w przestrzeni i czasie –  teren dawnej Rzeźni Miejskiej w kontekście  przemian.Anna Hildebrandt-  Fijarek,
4. ”Niech ci ziemia lekką będzie”, czyli rozważania toruńskie o zalewanie przeszłości betonem zapomnienia. Marcin Orłowski,
5. Idea międzywojennych mieszkań pracowniczych na przykładzie Przedmieścia Mokrego. Marcin Ceglarski, Jakub Polak,
6. Pomniki i posągi w przestrzeni Podgórza pod Toruniem – świadectwa pamięci/  tożsamości wielokulturowego miasta. Katarzyna Kluczwajd,
7. Inicjały i napisy na elewacjach –  świadectwa wielokulturowej oddzielności Torunia. Marcin Orłowski.

Odbywająca się cyklicznie Konferencja to fantastyczna promocja Torunia, to dostarczanie uczestnikom  niezliczonej ilości wiadomości na temat przeszłości miejsc, w których żyje każdy torunianin, to oswajanie pamięci.

Jest ona wyjątkowa w skali wydarzeń regionalnych,  cykliczna ( dwa razy w roku). Podczas konferencyjnych wystąpień poruszane są tematy związane z wielowiekowym dziedzictwem kulturowym naszego miasta, z jego różnorodną tożsamością, tradycją, z niezwykle bogatą spuścizną kultury materialnej miasta.

Wydarzenie to wyróżnia też  wielowątkowa tematyka. Specjaliści  z różnych dziedzin  odkrywają  na chwilę  obrazy zatarte w   dotychczasowej codzienności, a prezentują je z wyjątkową dbałością o rzetelność , podkreślając wielowątkową i złożoną tematykę funkcjonowania organizmu miasta i „przywołując” duchy zmarłych torunian, Ich dzieła, ślady, tajemnice, zagadki.

Wydarzenie polecane jest osobom ciekawym świata, odkrywającym lub chcącym odkrywać swoją małą ojczyznę, czego dowodem może być temat ostatniej konferencji.

Cykliczne referaty wygłoszone podczas spotkania są prezentowane z półrocznym opóźnieniem w pięknie wydanych tomach serii Zabytki toruńskie młodszego pokolenia.

Po konferencji  jest także czas i możliwość wymiany myśli podczas dyskusji o naszej lokalnej tożsamości.

Doskonałym sposobem na poznawanie materialnej tkanki miasta są Toruńskie Spacery Fotograficzne. Warto na nich być, warto wziąć udział w następnej, listopadowej Konferencji, naprawdę warto.

Wiesława Chmielewska

Dziennikarka MYwToruniu.plUrodziłam się na Mazowieckiej Równinie, a w moim oknie, jak pisał poeta,  „pole i topole”. Skończyłam jakieś szkoły (nawet wyższe), wiedziona sercem znalazłam się na pięknej ziemi mazurskiej, by ostatecznie, zupełnie niedawno, zamieszkać w Toruniu. Mam zasadę, która brzmi (słowa poety): „Nie bądź pewny, że masz czas, bo pewność niepewna”. Wiele „robiłam” w życiu dla innych, mniej dla siebie i chciałabym, by tak pozostało. Fascynuje mnie „gotyk na dotyk”, lubię ludzi, kocham najbliższych.