Naszym piórem: „Wczoraj i dziś malarstwo i grafika profesora Bogdana Przybylińskiego”

Powiększ rozmiar tekstu

W dniu Święta Kobiet – 8 marca 2019 roku odbyło się uroczyste otwarcie wystawy malarstwa i grafiki profesora Bogdana Przybylińskiego, zasłużonego absolwenta i następnie profesora Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Moim zdaniem zbieżność daty nie jest przypadkowa. Zaprezentowane dzieła, abstrahując od rożnorodności tematyki i stosowanych technik, odebrałam jako osobisty wyraz stosunku artysty do ludzi, otaczającego świata, a przede wszystkim do żony, czego wyrazem są słowa: „Krąg tematyczny prac tworzących tę wystawę wyznaczają w gruncie rzeczy dwa wątki- najbliższa mi osoba- żona oraz naturalny kontekst, w którym do końca swych dni przebywała- ogród i jego zieleń”.

Żona Emilia była obecna na wystawie, sportretowana olejnymi obrazami, podobnie jak profesor i syn. Są to prace wykonane różnymi technikami- od delikatnych akwarel, poprzez rysunki, prace olejne do grafiki, w tym techniki serigrafii.

Ta ostatnia, była szczególnie ulubiona przez profesora w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy to zauroczony nowatorską techniką zorganizował w 1970 roku pracownię serigrafii w ramach Zakładu Grafiki WSP UMK i był jej wieloletnim kierownikiem. Pracownia stworzona przez artystę funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Obecnie interesuje się także drukiem cyfrowym; efekty zostały zaprezentowane na wenisażu.

W rozmowie ze mną profesor stwierdził, że w malarstwie najważniejsze dla niego są: kolor i forma. A kiedy zapytałam, czym w takim razie dla Niego jako artysty jest malarstwo, odpowiedział: „ To moje życie. To jak powietrze- konieczne do życia. Gdyby mi je zabrano, nie umiałbym żyć”.

Profesor miał też drugą pasję. Była to wieloletnia, pasjonująca praca ze studenatami. Zaraz po otrzymaniu dyplomu z malarstwa w 1961 roku w pracowni prof. Stanisława Borysowskiego, rozpoczął pracę ze studentami jako asystent w Zakładzie Rysunku WSP UMK. Wykształcił grono magistrantów i jest promotorem licznych prac doktorskich.

Prace Profesora znajdują się w najsłynniejszych zbiorach publicznych w kraju i poza jego granicami, a za twórczość artystyczną był wielokrotnie nagradzany na najbardziej prestiżowych wystawach malarstwa i grafiki. Miał ponad 40 wystaw indywidualnych oraz 270 zbiorowych w ponad trzydziestu krajach świata.

Wystawa jest zorganizowana przez Bibliotekę Uniwersytecką przy ulicy Gagarina 13 i trwać będzie do 31 marca 2019 roku. Zasługuje na uważną refleksję nad pięknem, zawartymi w niej emocjami i nieuchronnością przemijania .

Henryka Piekarska
(studentka Marii Serwińskiej- Guttfeld, byłej studentki profesora Bogdana Przybylińskiego)

Grafika ze strony: http://www.grafika.umk.pl/wykladowcy/emerytowani/bogdan-przybylinski/