Naszym piórem: „5 letnia Historia Toruńskiej Senioriady”

Powiększ rozmiar tekstu

Pierwsza Toruńska Senioriada „Jesteśmy” 21 czerwca 2015 roku została zorganizowana przez Radę Seniorów Miasta Torunia przy współpracy z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej. Ta pierwsza edycja odbyła się na stadionie przy ul. Bema. Głównym celem imprezy integracja i możliwość zaprezentowania środowisk seniorów 60+, aktywnie działających w klubach, stowarzyszeniach i zespołach.

II Senioriada „Jesteśmy” 19 czerwca 2016 roku odbyła się w amfiteatrze i na terenach zielonych wokół Muzeum Etnograficznego.

III Senioriada „Jesteśmy” 25 czerwca 2017 roku oraz IV 24 czerwca 2018 roku również przy Muzeum Etnograficznym zostały zorganizowane wraz z Fundacją NEUCA DLA ZDROWIA.

Każda z edycji radosnej imprezy dla toruńskich seniorów obejmowała w programie :

  • scenę dla seniorów – prezentację twórczości artystycznej zespołów, chórów, klubów seniora i stowarzyszeń,
  • kiermasz rękodzieła i wytworów klubów seniora, stowarzyszeń i innych organizacji działających na rzecz seniorów,
  • pokaz form aktywności i rekreacji sportowo – zdrowotnej seniorów,
  • bezpłatne badania diagnostyczne, drobne upominki.

Kolejna V Senioriada „Jesteśmy” odbyła się 23 czerwca 2019.

Świetna zabawa przy muzyce, kiermasze oraz formy rekreacji sportowej z pewnością znowu zintegrują środowiska seniorów w wieku 60+.

Rada Seniorów kolejne edycje Senioriady „Jesteśmy” uważa za istotny przykład działań na rzecz seniorów, które umożliwiają pokaz aktywności artystycznej, sportowo – rekreacyjnej lub wytworów rękodzieła.

Bardzo cieszyliśmy się na kolejne, coroczne spotkanie seniorów.

V Senioriada „Jesteśmy” 2019 przyniosła mimo niedogodności związanych z remontem terenów zielonych wokół Muzeum Etnograficznego bardzo dużo radości. Występy zespołów, dzieci z przedszkola, tańce w kręgu oraz pokazy aktywności fizycznej i rekreacji skierowane do seniorów okazały się bardzo  spontaniczne i powodowały  włączenie senioralnej publiczności do wspólnej zabawy. Najbardziej żywiołowy był pełen niesamowitej energii zespół „Cyganeczka”.

Porady zdrowotne i badania przyciągnęły bardzo wielu Torunian. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również kiermasze rękodzieła.

Wszystkim organizatorom (NEUKA, Rada Seniorów Miasta Torunia, WZiPS UM Torunia, Harcerzom z Hufca ZHP Toruń), którzy przyczynili się do organizacji bardzo dobrej zabawy dla toruńskich Seniorów bardzo serdecznie dziękujemy w imieniu uczestników V Senioriady „Jesteśmy” 2019.

Katarzyna Brożek – członek Rady Seniorów Miasta Torunia