Naszym piórem: „30-lecie Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku”

Powiększ rozmiar tekstu

Jubileuszowa Uroczystość 30-lecia Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbyła się 3 czerwca o godzinie 15.00 , tradycyjnie jak co roku, w auli UMK.

Już od godziny 13.00 przybywający goście, słuchacze TUTW, a także – co bardzo nas cieszy – młodzi studenci UMK zwiedzali wystawę obrazów studentów czterech grup Sekcji Plastycznej TUTW oraz pomysłowe „cudeńka” Sekcji Rękodzieła. Myślę, że wyróżnienie tych seniorskich, artystycznych działalności nie było przypadkowe, bowiem w bieżącym-2019 roku Sekcje te obchodzą swoje  własne- oprócz 30-lecia TUTW- jubileusze. Sekcja Rękodzieła , choć pod różnymi nazwami, już 30 lat gromadzi w swoich kręgach pasjonatki artystycznych technik manualnych, których pomysłowość i  precyzję mieliśmy okazję podziwiać. Od 2015 roku opiekunem Sekcji jest Gizela Czyż-ekspert w dziedzinie rękodzielnictwa. Sekcje Plastyczne,  prowadzone przez Marię Serwińską Guttfeld oraz Wojciecha Ociesę liczą ponad 50 malujących osób i prezentujących z sukcesami swoje obrazy w Toruniu i Województwie Kujawsko-Pomorskim. Świętować będą w końcu tego roku 20-lecie swojego artystycznego istnienia.

Jubileuszowa uroczystość zorganizowana została perfecyjnie i interesująco. Sami prowadzący- Krystyna Kuras Wiceprezes TUTW oraz Łukasz Ignasński aktor Teatru im. Wilama Horzycy wnosili dużo wiedzy o Jubilacie, choć czynili to z humorem, a nawet ze swadą. Swoją obecnością zaszczycili też studentów TUTW zaproszeni goście: kadra profesorska UMK, Michał Zaleski prezydent Torunia, reprezentująca Marszałka Województwa  Piotra Całbeckiego Krystyna Żejmo-Wysocka- Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych, Łukasz Wudarski-Dyrektor Dworu Artusa oraz liczni przedstawiciele uniwerytetów trzeciego wieku z innych miast Polski, a nawet z zagranicy-delegacja z zaprzyjaźnionego Uniwersytetu III Wieku w Szawle na Litwie.

Wystąpienie doktor Anny Pluskoty- Prezes TUTW zawierające informacje o najważniejszych faktach i sukcesach w trzydziestoletniej historii Uniwersytetu, było bardzo budujące i integrujące słuchacy. Uświadamiało, jak ważna jest aktywność fizyczna i intelektualna w  wieku  dojrzałym, jak cenna, bo opóźnia nieuchronny przecież proces starzenia się. W zakończeniu, nasza Pani Prezes stwierdziła:” Wiem co będę robiła po przejściu na emeryturę!” Dziękujemy i cieszymy się, że dostrzega Pani Prezes zaangażawanie i pasje studentów.

Nastąpiły bardzo miłe chwile rozdania laurów. Zarząd TUTW uhonorował szczególnie wyróżniających się  aktywnością i kreatywnością pro publico bono słuchaczy  jubileuszowymi statuetkami oraz dyplomami. Podziękowanie Zarządowi złożyła Maria Nowakowska- opiekunka aż trzech sekcji w TUTW –  jednocześnie przyjazna i kreatywna Koleżanka, także dla stawiających na Uniwersytecie pierwsze kroki.

Zaproszeni Goście z innych miast, w swoich wystąpieniach komplementowali TUTW i składali życzenia sukcesów Jubilatom na następne lata.Przekazali też pamiątkowe adresy i obrazy.”Panoramę Włocławka” sprezentowała malarka ZPAP Irena Podedworna , przed laty Torunianka, obecnie dojeżdżająca  na zajęcia plastyczne Marii Serwińskiej- Guttfeld, z Włocławka. Jestem pewna, że   ta podniosła uroczystość dostarczyła słuchaczom wielu wzruszeń i poczucia wartości nie tylko własnej, ale też naszej wspólnej. Ocena- tak pozytywna dokonań – motywuje do realizowania pasji i zaangażowania na rzecz aktywizowania środowiska ludzi dojrzałego wieku.

Część artystyczna Jubileuszu   zmieniła nastrój na lekki, czasem nawet frywolny. Kabaretowy spektakl „Piosenki PRL-u” został  przygotowany i zaprezentowany  przez Niezależną Grupę Aktorów w składzie: Anna Magalska-Milczarczyk, Krzyszto Zaremba, Grażyna Rutkowska-Kusa i Dariusz Bereski.Znane i lubiane( lub nie) piosenki w humorystycznej interpretacji wykonywali aktorzy na scenie, a… publiczność na widowni. Były to utwory pamiętane ze szkolnych lat i ściśle związane z naszą młodością, więc wniosły wiele radości i zabawy. Zachwyceni byliśmy nie tylko śpiewam, ale także choreografią i strojami.

Rozbawiona publiczność, po wyjściu z auli, jeszce  długo zatrzymywała się w foyer , gdzie można  było obejrzeć obrazy malarzy z Sekcji Plastycznej, prace koleżanek Sekcji Rękodzieła, prezentację pamiątkowych nagród, pucharów, odznaczeń i dyplomów z ostatnich lat oraz kronik  i wydawnictwa TUTW  z minionych trzydziestu lat.

Do zobaczenia na następnych jubileuszach TUTW w niezmienionym składzie

Henryka Piekarska