Mieszkania dla seniorów

Powiększ rozmiar tekstu

Pomoc pracowników MOPR-u, atrakcyjnie zaprojektowana zieleń, alejki, ławeczki, windy umożliwiające dostęp do wszystkich pomieszczeń w obiekcie – to tylko część udogodnień, jakie przygotowuje toruński TBS w związku z budową mieszkań dla seniorów. 24 września 2018 roku o godzinie 12:00 przy ulicy Watzenrodego 15 i 15a nastąpi  wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowych bloków.

Toruńskie TBS Sp. z o.o. rozpoczęło budowę dwóch budynków z czterdziestoma ośmioma mieszkaniami dla seniorów. Każdy lokal będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób starszych (np. poruszających się na wózkach inwalidzkich), w pełni wykończone i wyposażone w urządzenia sanitarne i kuchenki elektryczne z piekarnikiem. Budynki wyposażone zostaną również w windy umożliwiające dostęp do wszystkich pomieszczeń w obiekcie, w tym komórek lokatorskich i innych przestrzeni wspólnego użytku. Każde mieszkanie będzie miało balkon.

Mieszkania będą przeznaczone do samodzielnego zamieszkiwania, a najemcy będą mogli korzystać z pomocy pracowników MOPR-u oraz Klubu Seniora, a także z terenu przyległego – urządzonego pod potrzeby osób starszych (atrakcyjnie zaprojektowana zieleń, alejki, ławeczki itp.). Na parterach budynków będą znajdowały się lokale użytkowe o pow. 500 m2 każdy.

W pierwszym budynku lokal będzie urządzony przez MOPR. Planowany jest Klub Seniora, pomieszczenia przeznaczone do organizacji dziennego domu pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz pomieszczenia dla pracowników MOPR-u obsługujących seniorów.

Inwestycja jest częściowo finansowana przez środki z Funduszu Dopłat oraz Gminy Miasta Toruń (wszystkie 48 mieszkań będzie miało charakter komunalny – najemców wskazywać będzie komisja działająca przy Gminie Miasta Toruń), a także ze środków własnych Toruńskiego TBS Sp. z o.o. i kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego uzyskanego przez Toruński TBS z udziałem środków finansowych z EBI.

Na urządzenie pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia przez MOPR złożono wniosek o dofinansowane ze środków UE. W drugim budynku planuje się wynajęcie lokalu pod potrzeby przychodni zdrowia, która obsługiwać będzie całe osiedle.

Docelowo planuje się wybudowanie kolejnych dwóch budynków z mieszkaniami wspomaganymi dla seniorów. Łącznie w tej lokalizacji będzie dziewięćdziesiąt sześć takich mieszkań.

Budowa pierwszego etapu z mieszkaniami wspomaganymi będzie trwała czternaście miesięcy. Przekazanie tej inwestycji do użytku planuje się w IV kwartale 2019 roku.

Wraz z mieszkaniami dla seniorów, na tym samym terenie  wybudowane zostaną sześćdziesiąt trzy mieszkania dla rodzin z dziećmi. W budynkach będą zlokalizowane pomieszczenia wspólnego użytku takie jak suszarnie, wózkownie, rowerownie oraz garaże indywidualne wynajmowane na oddzielną umowę. Przewidziano również windy, komórki lokatorskie dla każdego mieszkania, a także plac zabaw dla dzieci, urządzoną zieleń, miejsca składowania nieczystości (śmietniki i placyki gospodarcze) oraz pieszojezdnie i parkingi.

Budowa mieszkań dla rodzin z dziećmi będzie częściowo finansowana z partycypacji wpłaconych przez przyszłych najemców, środków własnych Toruńskiego TBS Sp. z o.o. oraz kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego z udziałem środków finansowych z EBI. Najemcy będą mogli wykupić mieszkania po pięciu latach od ich przekazania.

fot. Małgorzata Litwin

Źródło: torun.pl