Medale na jubileusz

Powiększ rozmiar tekstu

10 par otrzyma wpiątek, 20 kwietnia ogodz 15:00 medale zadługoletnie pożyciemałżeńskie.Uroczystość odbędziesię w RatuszuStaromiejskim.

Medale zostały nadanejubilatom przezprezydenta RP,natomiast małżonkomprzekaże je – wraz zupominkiem od miasta -Prezydent Torunia Michał Zaleski. Gala odbędzie się w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego ogodz. 15:00. W oprawie jest przewidziany krótki koncert i uroczysty toast oraz wspólne zdjęcie.

Po osiągnięciu wymaganego stażu małżeńskiego jubilaci lub ich krewni składają stosowny wniosek w Urzędzie Stanu Cywilnego i wówczas uruchamiana jest procedura przyznania odznaczenia. Trwa ona zwykle kilka miesięcy, gdyż dokumenty przekazywane są z Torunia do Warszawy, gdzie jest wydawana decyzja administracyjna.

Pary, które otrzymają medale 20 kwietnia 2018 roku:

  1. Aleksnadra i Henryk Dembkowie
  2. Elżbieta i Franciszek Grzeszkiewiczowie
  3. Apolonia i Jan Grzywińscy
  4. Janina i Ryszard Jułkowscy
  5. Mirosława i Eugeniusz Kadzidłowscy
  6. Cecylia i Ryszard Karczewscy
  7. Alicja i Bernard Okraszewscy
  8. Irena i Jan Przeszłowie
  9. Halina i Czesław Preiowie
  10. Anna i Tadeusz Tarkowscy

Źródło: torun.pl